Home

Accent aigu Nederlands

De accent aigu ´ is het streepje dat van linksonder naar rechtsboven wijst. Dit teken wordt gebruikt als de letter moet worden verlengd. Het zou dus moeten klinken als een 'ee'. Je wilt dan een klank echt benadrukken. Vergelijk maar eens de woordjes 'hè' (accent grave) en 'hé' (accent aigu). De 'e' met accent aigu heeft dan een lange klank Het accent aigu, in de drukkerij kort met kuut aangeduid, is een diakritisch teken in de vorm van een streepje boven een letter dat van linksonder naar rechtsboven wijst. Het wordt in het Latijnse, Griekse en Cyrillische schrift gebruikt om klemtoon aan te geven of om de basisklank te veranderen De accent aigu wijst naar de een en wordt als de ee in een uitgesproken. De accent grave wijst naar de elf en de e wordt ook als de e in elf uitgesproken Er zijn verschillende redenen waarom je een é met een acute-accent of ook wel accent aigu zou willen typen. Bijvoorbeeld bij het correct schrijven van woorden als café en Pokémon GO of bij het plaatsen van klemtoontekens en nadruktekens

Spelling: Accent grave, accent aigu en accent circonflexe

In het Nederlands worden de volgende accenten gebruikt: Voor uitleg over het trema, zie trema. De apostrof wordt ook in het Engels veel gebruikt, hoewel niet altijd op dezelfde manier als in het Nederlands. Het accent aigu komt niet voor in het Engels, maar wel in het Frans. De volgende pagina's gaan over de apostrof en het accent aigu U vindt op elk toetsenbord een accent aigu ('), trema of umlaut (), accent grave (`), accent circonflex (^) of tilde (~). Het zijn zogenaamde dode toetsen. Typemachine. Die term is ontleend aan de typemachines van voorheen. Bij elke aanslag wordt de 'wagen', zoals de bewegende bovenkant van het apparaat wordt genoemd, verplaatst Wat veel vaker gebeurt bij Nederlandse woorden: accenten op een woord om de klemtoon te beïnvloeden. Dat zijn klemtoontekens. Als je een lettergreep of woord extra nadruk wilt geven, kun je een 'accent aigu' gebruiken. Dat is het accent dat naar rechtsboven wijst (´) accenten. Er zijn drie accenttekens: het accent aigu (streepje voorover: é), het accent grave (streepje achterover: è) en het accent circonflexe (dakje: ê). Accenttekens komen eigenlijk alleen voor op de letter e: Café, paté, coupé. Ampère, scène, crème In het Nederlands kent men: accent aigu of kuut: é; accent grave of graaf: è; trema: ë; umlaut: ü; accent circonflexe, kap, hoedje of dakje: ê; cedille: ç; Voor het gebruik van deze diakritische tekens, zie accenttekens in de Nederlandse spelling. Tekens die niet in het Nederlands worden gebruikt zijn: ogonek: ę; haček of caron: ě; breve: ĕ; macron: ē; punt:

Accenten Accent aigu - é (café, paté, coupé) Accent Grave - è (ampère, crème, scène) Accent circonflexe - ê (enquête, gêne) Voor klemtoon gebruik je accent aigu (helemáál, dé, één) De cedille onderaan de c (ç) zorgt ervoor dat de c als s klinkt wanneer die voor een a, o of u staat (reçu, Curcaçao)

Accent aigu wordt vooral gebruikt in woorden afkomstig uit het Frans en wordt gebruikt als een enkele e moet worden uitgesproken als een lange 'e' (taalkunde) een diakritisch teken boven een klinker om aan te geven dat deze met spanning uitgesproken dient te worden Een accent aigu kan op alle klinkers staan, zoals é, á en ó Bij nadruk alleen accent aigu gebruiken: dé, jé van hét, búíten, ééuwig, voorkómen, vóórkomen, blíjft (indien mogelijk ook op de 'j'). Accent grave alleen ten behoeve van de uitspraak: hèhè, blèren. Accenttekens op het telwoord 'een' zijn alleen nodig als daadwerkelijk verwarring dreigt Nederlands. Volgens de huidige Nederlandse spelling komt een accent circonflexe bijna uitsluitend voor bij Nederlandse woorden van Franse herkomst, bijvoorbeeld fêteren, crêpe, maîtresse.In oude Nederlandse teksten, zoals het voormalig volkslied Wien Neêrlands bloed, duidt het erop dat de voorgaande letter is komen te vervallen.Men noemt het accent circonflexe dan ook wel een.

Accent aigu - Wikipedi

'un cri aigu' een hoge gil 2 très douloureux - hevig 'une douleur aiguë' een felle pijn 3 accent aigu signe qui se place sur la lettre e - accent aigu 'le e accent aigu de état' de e accent aigu van état © K Dictionaries Ltd accent aigu. accent aigu - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) een diakritisch teken boven een klinker om aan te geven dat deze met spanning uitgesproken dient te worden ♢ Een accent aigu kan op alle klinkers staan, zoals é, á en ó. Woordherkomst Woordgroep van de Franse woorden accent en aigu... Lees verder Uitspraakgids: Leer hoe je accent aigu uitspreekt in het Frans, Nederlands, Duits, Noors (Bokmål) met een moedertaaluitspraak. accent aigu Engelse vertaling Nederlands: ·meervoud van het zelfstandig naamwoord accent aigu

accent aigu noun (term, En (fr)) signe diacritique formé d'une barre montant e (dans un système d' écriture de gauche à droite), placé au-dessus du é pour Het accent aigu (Latijn: acutus, scherp), in de drukkerij kort met kuut aangeduid, is een diakritisch teken in de vorm van een streepje boven een letter dat van linksonder naar rechtsboven wijst. Het wordt in het Latijnse, Griekse en Cyrillische schrift gebruikt om klemtoon aan te geven of om de basisklank (zonder accent) te veranderen. Inhoud. 1 Nederlands Je spreekt de è dan hetzelfde uit als dat je in het Nederlands het woord 'erg' zou zeggen. 2. Een streepje naar boven: (') In het Frans noem je dit de accent aigu. Dit zie je alleen boven de letter e. Als er een woord is met é dan spreek je de é uit als een lange ee. Hetzelfde als dat je in het Nederlands het woord 'heel' zegt

accent aigu - de betekenis volgens Algemeen Nederlands

Vertalingen van 'accent aigu' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen een accent aigu (')/grave (')/circonflexe (^) 2 prononciation typique d'une région ou d'un pays - accent - tongval. 'l'accent marseillais/québécois'. het Marseillaanse/Quebecse accent. 3 mettre l'accent sur ···. donner de l'importance à ··· - de nadruk op iets leggen. 'mettre l'accent sur la qualité'. de nadruk leggen op de kwaliteit doordringend · schel · hatelijk · schril · snerpend · bijtend · helder · guur · hevig · nijpend · met · voorbijgaand · schelklinkend · krijsend · gevoelig · plotseling · abrupt · accent aigu · hoog · stekend. Toon algoritmisch gegenereerde vertalingen Vertaling van aigu in Nederlands. La nécrose et l'inflammation sont plus caractéristiques du déroulement aigu de la maladie. Necrose en ontsteking zijn meer kenmerkend voor het acute verloop van de ziekte. Il n'y a pas d'expérience de traitement d'un surdosage aigu avec SIRTURO

4. Accenttekens . In sommige Franse woorden schrijven we een accent * op een klinker. Het gaat om het accent aigu (´ zoals op de é in logé), het accent grave (` zoals op de è in scène) en het accent circonflexe of dakje (^ zoals op de ê in crêpe).. Op een hoofdletter schrijven we nooit een accent, behalve bij uitheemse woorden die met accent op een hoofdletter ontleend zijn, zoals Dáil. accent; accent aigu; accent dragende vocaal; accentologie; accentteken; accentueren; acceptabel; acceptabele; acceptant; acceptatie; acceptatiecriteria Kijk eens naar het Duits-Nederlands woordenboek door bab.la Nederlands - Duits woordenboek. Accenten vertalingen Accenten Toevoegen . Akzente noun. Ik heb het Britse accent heel erg gemist. Ich habe den britischen Akzent so sehr vermisst. accent aigu. Akut. accent circonflexe. Zirkumflex. Accent circonflexe. Zirkumflex. accent grave. Gravis. meer (+6) Voorbeelde

Accent aigu in van oorsprong Franse woorden In de meeste Franse woorden die in het Nederlands gangbaar zijn, wordt het oorspronkelijke accent aigu niet meer geplaatst. Het accent aigu komt vooral nog voor op de laatste lettergreep van woorden: flambé, negligé, paté, pointillé, procedé, protegé en tracé Het klemtoonteken is het accent aigu (´). Een klemtoonteken geeft aan dat een woord met een sterke nadruk moet worden uitgesproken. 1. Schrijf in Franse leenwoorden alleen uitspraaktekens als ze nodig zijn voor de uitspraak in het Nederlands. Het uitspraakteken blijft ook staan op het Franse voorzetsel à In het Nederlands worden drie accenten gebruikt: accent aigu: ´ accent grave: ` accent circonflexe: ^ Uit de namen blijkt al dat we deze accenttekens vooral te danken hebben aan het Frans. Daar worden deze tekens vaker gebruikt dan bij ons

De accenten in het Papiamentu. Het Papiamentu van Curaçao en Bonaire kent twee accenten: het aksènt grave (accent grave) en het aksènt skèrpi, ook wel aksènt agudo (accent aigu) genoemd. Deze twee accenten plaatsen we enkel op klinkers en niet op medeklinkers. Het accent circonflexe (^) dat we in het Nederlands kennen - voornamelijk in. De accent aigu geeft aan dat je een klinker lang moet uitspreken. Gebruik accent aigu. Voorbeeld. Om een bepaald woord in de zin te benadrukken. Ik ben héél trots op jou! Ga nú naar bed! Om een te onderscheiden van één. - Nederlands te leren omdat je in Nederland woont. Nederlands spelling. Accenten Accent aigu - é (café, paté, coupé) Accent Grave - è (ampère, crème, scène) Accent circonflexe - ê (enquête, gêne) Voor klemtoon gebruik je accent aigu (helemáál, dé, één) De cedille onderaan de c (ç) zorgt ervoor dat de c als s klinkt wanneer die voor een a, o of u staat (reçu, Curcaçao) § 10 Accenten Drie tekens: - Accent aigu: é, accent grave: è en accent circonflexe: ê - Alleen voor op de -e: café, paté, scène, enquête. - In paar woorden ook op andere letters: Maîtresse, twee à drie, coûte que coûte. - Gebruik op alle klinkers om klemtoon aan te geven accent aigu: Helemáál, dé

Hoe typ je een 'É' met een accent aigu (acute accent)? - CC

Maar is het in het Nederlands wel nodig, zo'n tekentje op de letter 'a'? Zonder accent aigu wordt de naam in onze taal al goed uitgesproken. Tja, als je het gewoon leest als Maxima, dan kun je het amper verkeerd uitspreken. Maar een naam is een naam en die wordt in ieder land geschreven zoals de naamdrager die zelf schrijft Het kan dan gaan om het accent aigu, het accent grave of het accent circonflexe. Het accent geeft dan aan dat je de letter (en soms ook andere klanken in het woord, zoals de g) anders uitspreekt dan je op grond van de Nederlandse uitspraakregels zou verwachten Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten acute accent - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen

NT2 • Nederlandse grammatica • Accenten en apostrofe

 1. de accent aigu (van Frédérique) de accent grave: (van crème) en natuurlijk de accent circonflexe (ook wel (circon)dakje genoemd): van enquête; In sommige gevallen is dat door eerst het accentteken aan te geven en dan de letter waar het accent op moet (Taal Nederlands met toetsenbordinstelling VS Internationaal)
 2. Het verschil tussen accent circonflexe, grave en aigu Om het verschil tussen de accenten te onthouden, kun je denken aan het rijmpje Accent circonflexe -> het hoedje van de heks
 3. Een A met streepje naar rechts noem je een accent aigu, je legt dus ergens accent oftewel nadruk op. Zo typ je een A met streepje naar rechts: Druk tegelijkertijd op de ' en de A, er verschijnt dan een á. Je kunt eventueel ook eerst de ['] toets intikken en daarna de A, ook dan bereik je hetzelfde effect. Een andere mogelijkheid: Alt + 160
 4. Het accent aigu wordt in het Nederlands op verschillende manieren gebruikt: - Om een te onderscheiden van één. Het lidwoord een wordt uitgesproken met een stomme e, terwijl er toch echt een lange ee lijkt te staan (dubbele klinker). Het woord één wordt wel uitgesproken met een lange ee
 5. Wat is het verschil tussen taal, dialect en accent? Dialect en taal, daar zit toch zeker wel duidelijk verschil tussen? En is een dialect niet gewoon Nederlands met een accent? Nee, zo zit het dus niet. Dialecten hebben hun eigen klanken, woordenschat en grammaticaregels. Je kunt er alle denkbare onderwerpen in bespreken, ze zijn 'vanzelf.
 6. Accent aigu of accent grave: è of é? Als ezelsbruggetje om te onthouden welk streepje je gebruikt, kun je je een klok voorstellen en dan vooral de plek van de 11 en 1. De wijzer van de 11 wijst van links naar rechts en de e spreek je uit zoals in elf
 7. Voor een e met streepje, ofwel accent aigu, tik je kort de '. Je ziet nog niets verschijnen. Als je direct daarna de letter e typt, krijg je een é op je scherm. Dit werkt ook zo met de i, o, u en a. Een streepje dat andersom op de e staat, heet een accent grave. Dit typ je door kort de toets naast de 1 in te drukken

Snel letters met accenten typen SeniorWe

Redacteur Hans de Groot van Van Dale deelt taaltips. Deze keer: Hoe geef je een klemtoon aan? In het Nederlands geef je een klemtoon aan met het accent aigu, dus bijvoorbeeld: é, á, ó. Het maakt niet uit of het om een korte of een lange klinker gaat: O, daar heb je hém weer. Kun je niet lézen? Als er twee klinkers zijn, krijgen beide klinkers een accent Accent aigu. Een accent aigu zie je alleen boven de letter e: é. Als er een accent aigu bovenop de e staat betekent dit dat je de é moet uitspreken als een lange 'ee' in het Nederlands. J'ai travaillé 2. Accent grave. Een accent grave vind je bij de a, e en u: à, è en ù Om aan te geven dat de klemtoon op een andere lettergreep ligt, moet een accent aigu worden gebruikt. In het Nederlands wordt Máxima zonder accent aigu al op de juiste manier uitgesproken, en strikt genomen is het accent in het Nederlands dan ook overbodig. Toch moet Máxima ook in Nederlandse teksten met een accent worden geschreven accenttekens (taalkundige term) Er zijn drie accenttekens: het accent aigu (´), het accent grave (`) en het accent circonflexe (^). Ze hebben de functie van uitspraakteken of klemtoonteken. Als uitspraaktekens worden het accent aigu (´), het accent grave (`) en het accent circonflexe (^) gebruikt. Uitspraaktekens worden in Nederlandse woorden.

Beter spellen - accente

Leestekens - accent aigu / grave Tot voor kort kon ik de accent grave en de accent aigu laten verschijnen door simpelweg eerst de ` en daarna de e in te toetsen. Nu ineens geeft hij 2x de `` en combineert hij deze tekens niet meer é, á, í, ó of ú (accent aigu): houd de Option-toets ingedrukt en druk op E. Toets vervolgens de klinker in die je het streepje naar rechts wilt geven. è, à, ì, ò of ù (accent grave): houd de Option-toets ingedrukt en druk op `. Dit teken vind je links van de Z. Toets vervolgens de klinker in die je het streepje naar links wilt geven Een accent aigu. En als je goed luistert een mengeling van Haags (van de ene kant van de Laan van Meerdervoort) en een beetje Duits (uit de Kurpfalz). 59 weergaven · Waarom verschilt het Nederlands accent met dat van Suriname, waar Nederlands ook de moedertaal is Het accent aigu en het accent grave bestaan al sinds de oudheid. In het oudst bekende boek over de Nederlandse spelling, Néderlandsche Spellijnghe, van de hand van de Gentse lettersteker Joas Lambrecht (1550), werd voorgesteld het accent aigu ('accentus acutus', scherp accent) en het accent grave ('accentus gravis', zwaar accent) in de Nederlandse spelling te gebruiken Het is m.i. beter de braillelezer uit te leggen dat in zwartschrift een letter een accent aigu kan krijgen om nadruk te krijgen en dat er soms één, soms twee klinkers een accent krijgen. Alleen letters, die wij in het Nederlands uit het Frans hebben overgenomen als 'regulier teken', krijgen (of behouden) een eigen brailleschrijfwijze: de é, de à en de ê

French Today 🇫🇷 on Twitter: ""Acute appendicitis leads to

Het accent aigu blijft wel staan als dat voor een juiste uitspraak van het woord noodzakelijk is, bijvoorbeeld in logé, employé en dus ook café. Vandaar /kafee/. Het accent aigu wordt ook als nadruksaccent gebruikt: vóór de behandeling, nú in de aanbieding, dé netwerkspecialist Een accent aigu verhoogt de toon, een accent grave geeft een onveranderde toonhoogte aan of een verlaagde (welk van beide het is, Dit teken doet hetzelfde als in het Nederlands; het scheidt twee klinkers van elkaar die anders als één klank worden uitgesproken De Nederlandse taal kent alleen het vooroverliggende streepje (accent aigu) als klemtoonteken: écht waar. Wanneer er twee beklemtoonde klinkers zijn, gebruiken we ook twee klemtoontekens: je móét het doen. Het achteroverliggende streepje (accent grave) wordt alleen gebruikt als uitspraakteken: het verschil tussen hè en hé é - accent aigu . é is een letter e met daarop een: ´, dit accent heet officieel accent aigu, het is in feite een streepje dat van linksonder naar rechtsboven wijst. Een accent aigu geeft aan dat een letter langer moet worden uitgesproken met een hoge toon. Een heel bekend woord waarin het accent aigu wordt gebruikt is: café Om het accent grave (à, è, etc) te typen, typ ` (links van 1) dan de klinker. Accent aigu (é), typ ' (enkel citaat) dan e. Cédille (ç), typ ' en dan c. Circonflexe (ê), typ ^ (verschuiving + 6) dan e. Tréma (ö), typ (verschuiving + ') dan o. Om Franse aanhalingstekens te typen, gebruik ctrl + alt + [ en ], respectievelijk

Spelling controleren - spellingschecker spellingchecker van Nederlandse woorden. In het Frans kan een woord eindigen op -é (café) of op -ée (matinée).In het Nederlands vervalt het accent aigu op de ee.. caf accent aigu o. — acute accent Voor de verdere uitbouw van de Nederlandse organisatie lag het accent in 2010 op de verhuis van de slicing- en logistieke activiteiten van Milsbeek naar de nieuwe slicingfabriek en value added logistiek centrum in [...] Wijchen. terbeke.com. terbeke.com Nederlands; 0. Cart. No products in the cart. How to Type French Accents? but rather a simple Control Panel setting) is the easiest and most convenient method for typing French accents because it maintains the QWERTY layout, with just a few changes and additions: Accent aigu (é), type ' (single quote) then e In wiskundig tekenschrift wordt het accentteken ʹ (acutus, accent aigu) eenmaal of in herhaling bij wijze van index gebruikt. Uitleenwoordenboeken N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd , Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 201 Vertalingen in context van accent grave in Nederlands-Engels van Reverso Context: Het accent grave bij à/ às heeft in Portugal en Afrikaanse landen een fonetische waarde; in Brazilië maakt dit geen verschil

een accent aigu kan worden gebruikt om een woord te benadrukken in de zin. Dat doe je dan door het accent te zetten op de lettergreep in dat woord die de klemtoon heeft. een accent aigu kan echter ook betekenen dat een klinker kort moet worden uitgesproken, en/of om aan te geven dat het niet om een stomme klank gaat. Op dezelfde manier dient. The acute accent was first used in the polytonic orthography of Ancient Greek, where it indicated a syllable with a high pitch.In Modern Greek, a stress accent has replaced the pitch accent, and the acute marks the stressed syllable of a word. The Greek name of the accented syllable was and is ὀξεῖα (oxeîa, Modern Greek oxía) sharp or high, which was calqued (loan-translated) into. Accent aigu ofwel het hé-accent Sommigen noemen dit accent ook wel 'het streepje naar rechts' of 'het hé-accent'. Je gebruikt het in woorden die uit het Frans komen om aan te geven dat de 'e' als 'ee' moet worden uitgesproken: logé, comité In het Nederlands vervalt het accent aigu op de ee. café comité matinee puree uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels) Vernederlandste Franse woorden 4.1 vernederlandste Franse woorden regel 4.A (1) Een Frans woord dat gangbaar is geworden in het Nederlands, verliest zijn accenttekens

Accenten - Vaksite Nederland

 1. Een accent aigu kan ook gebruikt worden als uitspraakteken, om aan te geven dat je de e langer uitspreekt dan je zonder dat teken zou doen. • café • privé. Korte é. Het streepje de andere kant op, van rechtsonder naar linksboven, heet een accent grave. Dat teken gebruik je nooit als klemtoonteken, maar alleen als uitspraakteken
 2. Om klemtoon aan te geven wordt het accent aigu gebruikt. Als een klinker of tweeklank met twee of meer letters geschreven wordt, krijgen de eerste twee een klemtoonteken: Dat is volgens mij dé manier om de zaak aan te pakken. Ik heb twéé zoons en geen drie. Maar: Kan een van de leerlingen mij even helpen? Dat zijn geen tijgers, het zijn.
 3. - geen accent aigu dus - behalve woorden met eindletter n of s, dan valt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep - ook geen accent aigu.-----In alle andere gevallen wél een accenteken cq accent aigu om de beklemtoonde lettergreep aan te geven
 4. Letters met accenten typen. Of je nu iets in een vreemde taal typt of accenten toevoegt aan Nederlandse woorden, als je weet hoe je accenten of leestekens kunt toevoegen kun je aanzienlijk sneller typen. Er zijn vrij veel manieren waarop..
 5. (Nederlands: gewoon, toon) of twieë, zieë. (Nederlands: twee, zee ) De Venlose klankkleur van de klinker o wuurt aangegaeve door 't accent aigu: dóm, krómp
 6. Samenvatting over Spelling voor het vak nederlands. Dit verslag is op 17 februari 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie

Diakritisch teken - Wikipedi

De Spaanse taal gebruikt accenten te lettergreep accent en uitspraak aan te geven . Het is belangrijk om deze accenten gebruiken bij het schrijven in het Spaans te kunnen overbrengen betekenis . De drie belangrijkste accenten in het Spaans zijn de accent aigu , gebruikt door A, E , I, O en ú , de trema gebruikt met ü , en de tilde gebruikt met ñ In sommige Franse woorden schrijf je op een klinker een accent aigu (zoals op de é in logé), een accent grave (zoals op de è in scène) of een accent circonflexe (zoals op de ê in crêpe). Een Frans woord dat gebruikelijk is geworden in het Nederlands, verliest zijn accenttekens ( controle, diner ), maar de accenten op de e blijven behouden als dat nodig is om de uitspraak aan te geven.

1.Accent aigu (streepje voorover é) 2.Accent grave (streepje achterover è) 3.Accent circonflexe (dakje ê) Omdat het Nederlands van huis uit geen taal met dit soort accenten is, zijn bij veel woorden de Franse accenten in het Nederlands verdwenen. Deze woorden worden zoveel gebuikt dat we ze aangepast hebben aan de Nederlandse. Drink je ook rosé? Vraag jij je weleens af waarom hier eigenlijk een accent op de e staat? Deze week vertel ik je meer over accenten die we vooral bij Franse leenwoorden gebruiken of om ergens de klemtoon op te leggen: de accent grave, accent aigu en accent circonflexe (dakje) Franse accenttekens: Franse accenten hebben een grote invloed op de uitspraak van de woorden. We bespreken 5 soorten: Accent grave - streepje naar beneden. Accent aigu - streepje naar boven Accent circonflexe - dakje C cédille - ç Trema - twee puntjes 1) Accent grave - e, a, u met streepje naar beneden: Enkel op de klinkers a, e en u kan een accent grave (`) voorkomen

Accent aigu (é) = café, paté, coupé Accent grave (è) = ampère, scène, crème Accent circonflexe (ê) = enquête, gêne Andere vormen = maîtresse, twee à drie liter, coûte que coûte Gebruik op alle klinkers om klemtoon aan te geven het accent aigu (dat is dé oplossing) Spelling controleren - spellingschecker spellingchecker van Nederlandse woorden. Teken boven een klinker op een woord van meestal Franse herkomst, bijvoorbeeld op de e in café (= accent aigu), op de a in déjà vu (= accent grave), op de i in maîtresse (= accent circonflexe of dakje). Het trema en het klemtoonteken worden niet beschouwd als een accent Hoe kan ik in een mail (outlook.com) een 'accent aigu' (zoals é) zetten op een letter a? In word werkt dat via de AltGr toets, maar in een mail gaat dat om één of andere reden niet.. Het lijkt haast een ei van Columbus. Kan zo in het rijtje van accent circonflexe (â), trema (ä), breve (a), macron (a), tilde (a ), corona ('a) en cedille (ç). Het nieuwe klankteken zit precies tussen het accent aigu en grave in: zet het streepje gewoon rechtop en noem het nadrukteken. Is dit niet de oplossing

é = [u] accent aigu. è = [u] accent grave. ê = [u] accent circonflexe Wil je een e-mailadres spellen, dan heb je ook nodig: - = tiret. = point @ = at of arobas _ = souligné Het Franse alfabet beluisteren: Het Franse alfabet op een grappige toon; Het Franse alfabet rustig, letter voor letter, uitgesproke Letterteken accent aigu; eerder topic volgend topic. Volgende pagina . waldonk; topic starter; 473; Letterteken accent aigu. 4 april 2015 - 17:07 . geplaatst door: waldonk. Hoe kan ik op de o van het woord VOOR een accent aigu plaatsen Waar vind ik dat op mijn toetsenbord . Bianco; 341. accent aigu's: Meervoud van 'accent aigu' : 'accent' blijft enkv., 'aigu's' = vernederlandst mv. Betekenis : diakritisch teken ('), gebruikt in de Franse spelling en sommige Franse leenwoorden. accents aigu: accents aigus: Meervoud van 'accent aigu' : 'accents' staat nu in het mv., 'aigus' = oorspronkelijk Frans mv. : het geheel heeft de.

Nederlands spelling - StudeerSne

Nederlands: Engels: accent aigu nw het+bn (accent van linksonder naar rechtsboven: ´) (diacritic) acute accent n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen. Forumdiscussies met de woorden accented in de titel Accent aigu (é), klik AltGr en e tegelijkertijd. Circonflexe (ê), klik tegelijkertijd op AltGr en ^ en vervolgens op de klinker. Tréma (ö) klik op AltGr en tegelijkertijd, dan op de klinker. Om het uitgebreide toetsenbord voor het VK te gebruiken om Franse accenten te typen, moet u die toetsenbordindeling selecteren Accent aigu: Option + e en daarna de letter, bijvoorbeeld é Accent circumflex: Option + i en daarna de letter, bijvoorbeeld ê Voor een ç hoef je minder moeite te doen: druk op Alt+c en je zult. Accent aigu en Welsh (taal) · Bekijk meer » Westerlauwers Fries De taalsituatie in Noord-Nederland Westerlauwers Fries (kortweg Fries, in het Fries: Frysk) is het Fries dat gesproken wordt in de Nederlandse provincie Friesland en in enkele dorpen van het Westerkwartier van de provincie Groningen Tekst vertalen Frans-Nederlands: wat als accent circonflexe verdwijnt? De Fransen zeggen Adieu aan het accent circonflexe. Het zogenaamde hoedje verdwijnt vanaf volgend schooljaar. Nu, daar kan je goed- of slechtgemutst van worden. Maar hoe zit dat dan als we een Franse tekst willen vertalen naar het Nederlands

Echter, de benaming circonflexe consequent en accent aigu zijn kennelijk Franse invloeden in Vlaanderen. Mijn kennis over het Vlaams is nog zeer gering, maar ik hoor de verschillen nu steeds beter en het is mij al wel opgevallen dat er vaak Franse/Romaanse woorden in het Vlaams gebruikt worden, waar er inheemse/Germaanse woorden in het ABN van Nederland gebruikt worden B,O,R,A accent aigu,T. Robert Lagendijk . U bent hier: programma's . Hij kwam er toen hij het land afreisde voor de dubbeldikke pil Heel Nederland (2009), de ultieme reisgids van Nederland. In de Grotestraat huist de Kunstvereniging Diepenheim. 'Zij hebben ruimtes voor. accent aigu (') é - deze klinker spreek je uit als een lange ee zoals in één; dit accent komt alleen op de letter `e' voor. Er zijn ook twee letters die in het Nederlands niet voorkomen, de æ en de œ. Bij het spellen wordt er dan gezegd: æ = e dans l'a. œ = e dans l'o In het Frans kan een woord eindigen op -é (café) of op -ée (matinée). In het Nederlands vervalt het accent aigu op de ee. café comité matinee puree assemblee → accenttekens, 4.1, 4. Grappig is dat de tilde vroeger inderdaad geen accent was, maar een letter, namelijk een n. Hetzelfde werd ook toegepast in oude Portugese, maar ook Nederlandse boeken. De Duitse umlaut is ook op zo'n manier ontstaan. Ooit was de Spaanse ñ dus nn, wat goed aansluit bij de eveneens dubbele ll. Anno domino.-

Heerlen Mijn Stad - Accent Taaltraining

Noun. accent aigu m ( definite singular accent aiguen, indefinite plural accent aiguer, definite plural accent aiguene ) ( orthography) an acute accent (a diacritical mark ( ´ ) that can be placed above a number of letters in many languages) quotations . 1985, Gerd Brantenberg, Ved fergestedet, page 153 á a accent aigu 168. ä a trema 3458. à a accent grave 123568. â a accent circonflexe 1678. é e accent aigu 1268. ë e trema 12468. è e accent grave 23468. ê e accent circonflexe 12678. í i accent aigu 1468. ï i trema 124568. ì i accent grave 348. î i accent circonflexe 14678. ó o accent aigu 14568. ö o trema 2468. ò o accent grave. Accenten en speciale letters in het Frans. Net als het Nederlandse heeft het Franse alfabet 26 letters. Daarnaast maakt het Frans veel gebruik van aangepaste letters. De aangepaste letters in de Franse taal nemen geen aparte plaats in in het alfabet. Zo vind je het woord œuvre in het woordenboek terug onder de letter O, na oe Het accent aigu (Latijn: acutus, scherp), in de drukkerij kort met kuut aangeduid, is het streepje op een letter dat van linksonder naar rechtsboven wijst. Het wordt op de letter e geplaatst als deze lang uitgesproken moet worden of op een of meer klinkers als de klemtoon op de betrokken lettergreep valt.. Enkele voorbeelden zijn: café, René, hé!, vóórkomen Unicode‐naam: Diacritische tekens

Slimleren - Accente

Vandaar /kafee/. Het accent aigu wordt ook als nadruksaccent gebruikt: vóór de behandeling, nú in de aanbieding, dé netwerkspecialist 'Mensen zonder accent aigu hebben in Nederland nog steeds een streepje voor' 2 oktober 2017 door Niek de Waal en Jos Maalderink. Mensen met een accent aigu: nog steeds worden ze vaak niet serieus genomen The grapheme Ć (minuscule: ć), formed from C with the addition of an acute accent, is used in various languages.It usually denotes [t͡ɕ], the voiceless alveolo-palatal affricate, including in phonetic transcription.Its Unicode codepoints are U+0106 for Ć and U+0107 for ć.. The symbol originated in the Polish alphabet (where, in its modern usage, it appears most often at the ends of words.

accent aigu - WikiWoordenboek - Wiktionar

 1. Hallo allemaal, Ik ben al een tijdje bezig met een woning vinden in Nederland. Ik keek in mijn eigen omgeving (IJmond), omdat ik dit een fijne plek vind om te wonen, maar het is hier heel erg duur, vooral voor een starter. Nu zoek ik dus eigenlijk een plek in Nederland wat iets goedkoper is, maar wel de faciliteiten heeft die de IJmond aanbiedt
 2. Vertaling van accent in het Engels. Vertaal accent online naar het Engels en download nu onze gratis vertaler om die gratis en te allen tijde bij de hand te hebben
 3. accent aigu nw het : In the word passé, we put an acute accent over the e. brogue n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accent, esp. Irish) Iers accent bn + nw het : Padraig answered me in his lovely Irish brogue. circumflex n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (diacritical mark: ^) accent circonflexe nw he
 4. Accent aigu Engels Laatste Update: 2013-11-29 Gebruiksfrequentie: 2 Kwaliteit: Referentie: Wikipedi
 5. In het Nederlands heeft het accent hier een functie. Hoe het in het Frans is, boeit toch voor geen meter. - N nk Bakel. unread, Oct 22, 2018, 3:24:28 AM 10/22/18.

Nederlands » Accentteken

 1. Start studying Accent and l'alphabet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Accent e links. Een letter e met grave typen =>> Hoe typ je een.nl =>> een handige hulp bij het typen van letters met accenten, alt codes en andere speciale tekens. Spring naar de content. Kleine letter e met grave ( è ) Letter e met accent / e met streepje naar links, grave, kleine letter e met grave Typ de letter e op het toetsenbord; Als het goed is heb je nu een e met accent aigu getypt.
 3. InDesign is the industry-standard publishing app lets you design and publish high-quality documents across a full spectrum of digital and print media
 4. Nederlands samenvatting E2. Vak: Nederlands (4e jaar 2e graad) Sjirpen Geluid v an een kr ek el. Fenik s Mythologische vog el. Doctor hono ris causa T ot dokt er bevor derd z onder v oor af g aand ex amens t e mak en. T oog Ambtsg ewaad, t og a. Vleier Slijmbal, mooipr a ter. Flemen Slijmen, mooipr a ten
 5. Toonhoogte - in het Bengaals, betekenis van het woord, synoniemen, antoniemen, voorbeelden. Vertalen Nederlands Bengaals
Hoe gebruik je leestekens? Met een handig schema enNederlands: Wat zijn moeilijke woorden? - Mr

Accent circonflexe - Wikipedi

Kees van Kooten: ‘Un redelijk voorstel’ | Genootschap OnzeHoe typ je speciale tekens op het Chromebook-toetsenbord
 • Victoria cichliden kopen.
 • C&A baby.
 • Groeispurt baby 4 maanden.
 • Elektrische motor 11kW.
 • App voor nep locatie selecteren.
 • Kleding hawaii party.
 • Kind avondmens.
 • Inbussleutel 7 mm.
 • Oudaen Utrecht.
 • Wetenschappelijke benaming planten.
 • Fendt GTA.
 • Lída Baarová Netflix.
 • Dansschoenen Antwerpen.
 • Rijkszee en Marinehaven 1 Den Helder.
 • Toko Tjiau Jiang Utrecht.
 • Bulawayo.
 • Kerstmarkt Oberhausen of Münster.
 • Heliocentrisme betekenis.
 • Smallere taille.
 • Poorten pc controleren.
 • The Shack kijken.
 • Eencellig micro organisme 6 letters.
 • Welke functies heeft fotografie.
 • Aanbieding Dove douchegel 750 ml.
 • Hassan 2 moskee functie.
 • Kipfilet met knoflook.
 • Steinway d 274 price.
 • Gallery view Skype for Business.
 • Feestkleding back to the future.
 • Halfstam kersenboom kopen.
 • Wikipedia ibsen.
 • Wanneer gebruik je de Frans.
 • Hoeveel gerechtshoven zijn er in Nederland.
 • Pekinees pomeriaan.
 • Heliocentrisme betekenis.
 • Excel tabbladen zichtbaar maken.
 • De Haarspecialist.
 • Beschouwing structuur.
 • Tampons met Inbrenghuls Etos.
 • Mercedes C180 benzine Renault motor.
 • Voorbeeldbrief klacht dienstverlening.