Home

Wat is genotype

Genotype - Wikikid

Het genotype is hoe een bepaalde eigenschap in het DNA staat. Bijvoorbeeld of je blauwe of bruine ogen hebt, krullend haar of steil haar. Het fenotype is hoe je eruit ziet, maar is ook afhankelijk van omgevingsfactoren. Je kan bijvoorbeeld genetisch krullend haar hebben, maar het steil maken met de stijltang Genotype en fenotype. Het geheel aan erfelijke informatie in de cel noemen we het genotype van een organisme. Datgene wat we daadwerkelijk waarnemen, is het fenotype van het organisme. Het fenotype van een organisme is de optelsom van erfelijke aanleg (genotype/talent) en de invloeden vanuit het milieu. Hieronder zie je de Feyenoordspits. Het genotype zijn je genen, dus hoe je natuurlijk groeit en zal zijn enzo, en het fenotype is het gevolg daarvan samen met invloeden uit de omgeving. Dus bijv. als je blond haar hebt, en je verft het bruin, dan is blond haar je genotype, en bruin haar je fenotype. 10 June 2011 20:36 1

DNA: wat zijn je genotype en fenotype? - Mr

Genotype en fenotype Het genotype en het fenotype zijn twee verschillende dingen die toch heel veel met elkaar te maken hebben. Kort gezegd is het genotype alles wat zichtbaar is in combinatie met een DNA-profiel. Het fenotype is alles dat zichtbaar is met het blote oog. Genotype Het genotype is het volledige pakket DNA van de mens, dier of plant achtergrondtekst en in de genotype-fenotypevertaaltabel van CYP2D6. Vertaling genotype naar fenotype Wanneer het genotype van een individu vastgesteld is en men wil weten wat de metabole capaciteit voor CYP2D6 is, moet het genotype naar het fenotype 'vertaald' worden. Voor de interpretatie van het genotype is binne Wat is Genotype Frequentie Genotype frequentie is de frequentie van de drie mogelijke genotypes die in een bepaalde populatie kunnen voorkomen. Ze zijn de homozygote dominante, homozygote recessieve en de heterozygote genotypes

Het is het resultaat van de genetische aanleg (het genotype) van een individu en de invloed daarop van zijn omgeving (de milieufactoren). De term werd in 1911 bedacht door Wilhelm Johannsen (1857-1927), om onderscheid te maken tussen de erfelijke eigenschappen van een organisme enerzijds en het resultaat daarvan anderzijds Een genotype is de feitelijke genetische samenstelling of samenstelling van een organisme. De meeste genen bestaan ​​uit twee of meer verschillende allelen of vormen van een eigenschap. Twee van die allelen komen samen om het gen te maken. Dat gen drukt dan elk kenmerk uit dat dominant is in het paar Wat is genotype? Genotype is de genetische architectuur, vorming van genen, rangschikking van.

genotype (zie het kruisingsschema). Het tweede kind het 2e genotype, enz. Geef duidelijk aan wat het genotype en fenotype is van Rex en Floor en de vier kinderen. Gebruik bij de stamboom de resultaten van alle stappen Uiterlijke verschijningsvorm van een dier of mens. Komt tot stand door omgevingsinvloeden in interactie met de erfelijke aanleg (vgl. genotype).. Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/1076 Wat is genotype frequentie Genotypefrequentie is de frequentie van de drie mogelijke genotypen die in een bepaalde populatie kunnen voorkomen. Ze zijn de homozygote dominante, homozygote recessieve en de heterozygote genotypen

Genotype - 20 definities - Encycl

 1. Fenotype Het fenotype is de verzameling van alle waarneembare kenmerken aan een individu. Lees & Leer Meer Uw #1 DNA Bron - AllesoverDNA.n
 2. ante, homozygote recessieve en de heterozygote genotypen
 3. Genotype is een bredere term die op meerdere manieren wordt gebruikt, maar de korte betekenis ervan staat voor de genetische samenstelling van een individu. Genotype kan worden verwezen naar de specifieke SNP van een individu. Het is het genotype bij de SNP dat oorsmeer bepaalt
 4. Wanneer we spreken over een genotype, hebben we het over het erfelijke deel van een eigenschap.Hoe deze eigenschap zich uiteindelijk manifesteert, wordt het fenotype genoemd.Hieronder leggen we genotype en fenotype uit.. Wat is het genotype? Met uitzondering van de geslachtschromosomen krijg je van iedere ouder een volledige set van alle genen. Dat betekent dus dat je van elk gen twee.
 5. Genotype en fenotype. Elk levend wezen bezit eigenschappen. Er zijn zichtbare eigenschappen, zoals de vorm van je neus of de kleur van je ogen. Er zijn ook onzichtbare of inwendige eigenschappen, bijvoorbeeld de vorm van je darmen. Veel van deze eigenschappen liggen al vast sinds je geboorte

Het genotype zijn de genen die je hebt. Je hebt telkens twee allelen van een bepaald gen. Die kunnen gelijk of verschillend zijn. Het fenotype weerspiegelt wat tot expressie of anders gezegd wat tot uiting komt, het kenmerk dat je kan zien. De genen worden overgeschreven en vertaald naar eiwitten en dit is hetgeen je kan zien, hetgeen tot. Genotype en fenotype beschrijven aspecten van de discipline van de genetica, wat de wetenschap is van erfelijkheid, genen en variatie in organismen. Genotype is de volledige omvang van de erfelijkheidsinformatie van een organisme, terwijl fenotype verwijst naar de waarneembare kenmerken van een organisme, zoals structuur en gedrag. Dna, of deoxyribonucleïnezuur, is verantwoordelijk voor. Het genotype is de verzameling van alle erfelijke informatie, dus dan hebben we het over wat vastligt in je chromosomen/DNA. Het fenotype is de verzameling van alle waarneembare eigenschappen van een individu (oftewel het uiterlijk). Het fenotype komt tot stand door een samenspel van het genotype en omgevingsfactoren

Bloedgroepen | Biolenlau

Het genotype is de erfelijke informatie over een bepaalde eigenschap van een individu. De combinatie van nucleotiden van beide allelen vormen samen het genotype. maar zijn bedoeld om de kennis van farmacogenetica toe te passen bij patiënten van wie het genotype om wat voor reden dan ook bekend is Alles wat je ziet aan een paard, bijvoorbeeld hoe hij beweegt, hoe hij springt, hoe zijn exterieur is, noem je het fenotype, de uiterlijke verschijningsvorm. 'Een paard beweegt goed en weegt 620 kg', dat zijn dus fenotypische waarnemingen. Het fenotype wordt bepaald door twee factoren, namelijk het genotype en het milieu Al die erfelijke informatie samen noemen we het genotype. Dat zijn alle genen van een persoon bij elkaar. Het fenotype is wat je aan een individu ziet. Een deel van wat je aan iemand ziet komt door het genotype. Een deel komt ook door het milieu van die persoon. Het genotype ligt vast. Onthoud dat het fenotype niet vast ligt en kan veranderen Kijk op https://digistudies.nl voor een overzicht van meer dan 700 video's van álle examenvakken en onderwerpen! De video's op het platform worden overzichte.. 1 1 BASISSTOF 2 havo vwo Genotype en fenotype thema 5 Erfelijkheid en evolutie opdracht 1 Beantwoord de volgende vragen. 1 Chromosomen bevatten DNA. Welke informatie bevat al het DNA in één cel van een organisme? De informatie voor alle erfelijke eigenschappen van dat organisme (het genotype). 2 In het schema zie je een bepaalde volgorde van DNA-bouwstenen weergegeven

Wat is de betekenis van Genotype - Ensi

Video: Wat is fenotype en genotype, met als voorbeeld vachtkleur

Het genotype en het fenotype - Mr

Samenvattend is het genotype wat we niet kunnen zien, maar het kan worden gekwantificeerd met wetenschappelijke middelen en nog steeds voorbij het punt van manipulatie. Het is de genetische informatie van een bepaalde eigenschap. Aan de andere kant is het fenotype het waarneembare effect van het genotype dat voor ons zichtbaar is Wat is het verschil tussen allel en genotype? Allel is een van sommige alternatieve vormen van hetzelfde gen dat verantwoordelijk is voor het bepalen van contrasterende kenmerken. Anderzijds is genotype het totale genetische bestanddeel van een organisme dat resulteert in het uiterlijk van een bepaald kenmerk Genoom ll Het genoom is de complete verzameling erfelijk materiaal van een cel of een virus. Lees & Leer Meer Uw #1 DNA Bro Je ziet dit vaak bij bloemen. Het leeuwenbekje kan rode, witte of roze bloemen hebben. De genen voor Rood of Wit zijn beide even sterk. De schrijfwijze voor het genotype is dan Ar voor het rode gen en Aw voor het witte gen. Een leeuwenbekje met rode bloemen heeft dus genotype ArAr, eentje met witte bloemen AwAw en eentje met roze bloemen ArAw

Genen - Biologielessen

Paragraaf 1 Genotype en fenotype Opbouw paragraaf 1: Lees in je tekstboek basisstof 1 over genotype en fenotype op blz.8, 9 en 10 goed door. Maak in je werkboek de opdrachten 1 t/m 4 op blz. 4 t/m 7. Maak de onderstaande vragen van deze bladzijde. Reproductie vragen 1. Wat is het genotype? ----- 2. Beschrijf wat chromosomen zijn Wat is de betekenis van Collectief genotype? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Collectief genotype. Door experts geschreven

Wat is het genotype van de mannetjes cavia? KK En wat het genotype van het vrouwtje? kk; Neem het kruisingsschema hiernaast over en vul het verder in. K K k Kk Kk k Kk Kk . at is de kans dat een jong langharig is? 0%; Maak een kruisingsschema waarbij je twee heterozygote varkens (met een rechte staart) jongen laat krijgen 35 Passieve genotype omgevingscorrelatie Kinderen krijgen vanzelf de omgeving die past bij hun genotype. (je moet niet doen, want hebt alles wat je nodig hebt) Je voelt je goed in je vel Meeste hebben dat geluk niet, Meeste komen in omgeving terecht waarin ze mensen nodig hebben om hen te helpen en bij te sture Heb je bloedgroep O: dossier Iemand met het bloedgroep O (fenotype) heeft als genotype OO (2 O-genen). Bloedgroep O heeft géén antigenen (O=nul) De mogelijke combinaties hangen af van de bloedgroep van de tegenpartij. Kijk daarvoor op zijn/haar bloedgroepkaart en zoek dan de juiste combinatie met die van de andere partij Wat is het belang van de genotype-fenotype kaart voor de evolutietheorie? 'De structuur van deze kaart is van invloed op wat er evolutionair gezien mogelijk is binnen een bepaalde tijdspanne,' vertelt Beaumont. Hij licht dit toe aan de hand van een voorbeeld:. 2.5 De expressie van genen, hun allelen en het fenotype. In alle lichaamscellen zijn chromosomen twee keer aanwezig: een chromosoom afkomstig van de vader en een chromosoom dat komt van de moeder. Daarom zijn alle genen ook in duplo aanwezig. De genen kunnen identiek zijn: het allel wat van de vader komt kan identiek zijn aan het allel dat van.

Wat is het verschil tussen fenotype en genotype? - GoeieVraa

De begrippen fenotype en genotype. Je hebt natuurlijk al een knappe kop, maar met een ezelsbruggetje vergeet je nooit meer lastige rijtjes, namen en formules.Zo wordt huiswerk maken en leren een stuk leuker genotype - Genetisch gestel van een individu, het geheel van de genen. Het g. is de verzameling van alle overgeërfde eigenschappen, voor wat hun codes in het DNA (zeer lange molecule in de chromosomen die de erfelijke code draagt) betreft. Genotype en fenotype. De erfelijke informatie van iemand noemen we het genotype Als we dat doen, zijn we bezig het genotype te beschrijven, oftewel de complete klerenkast. Anderzijds kunnen we, door goed naar het poesje te kijken, ontdekken wat haar ouders tot nu toe voor ons verborgen hielden in hun klerenkast. Door naar de kittens te kijken, ontdek je dus het genotype van de ouderdieren

fenotype Verzameling van alle waarneembare kenmerken van een individu, ook wel gebruikt voor slechts een waarneembare eigenschap. Het fenotype komt tot stand door een gezamenlijke invloed van genen en milieufactoren Fenotype Vs. genotype. High Phi legt het in de video onderaan dit artikel uit aan de hand van een 17-tal zaden die hij heeft gezaaid, een familie wietplanten zou je kunnen zeggen.De mannelijke planten zijn eruit en 8 vrouwelijke planten bleven over. Onder deze 8 vrouwelijke wietplanten bevinden zich drie verschillende fenotypen: planten waarbij de uiterlijke kenmerken zoals de structuur, de. Wat zijn cannabis fenotypen of 'phenos'? Twee factoren zijn van invloed op hoe een wietplant groeit, de genetica en de omgeving. De genetische samenstelling van de plant, ook wel het genotype genoemd, bepaalt het type groei. Door het genotype kan de plant een aantal verschillende groeimogelijkheden laten zien Wat is het genotype van de man? LL We weten dat de man lange wimpers heeft. Het allel voor lange wimpers is dominant en het fenotype met lange wimpers komt dus voor bij de genotypes LL en LI. We weten ook dat de man homozygoot is, wat dus betekent dat hij 2 identieke allelen heeft

Genotype. We gebruiken de term 'genotype' voor de verzameling genetische eigenschappen dat het paard geërfd heeft van zijn of haar ouders. Deze eigenschappen zijn niet alleen van invloed op het temperament, bloedgroep of prestatievermogen maar ook op het fenotype. Het fenotype is dat wat we aan de buitenkant kunnen zien Wat is het genotype voor de Roan-kleur? Gregor Mendel genetiche tudie gericht op erwten. Genen in erwtplanten vertonen duidelijke dominante en receieve eigenchappen op bai van de overerving van een enkel paar genen Samenvatting over Hoofdstuk 5 voor het vak biologie en de methode Biologie voor jou. Dit verslag is op 28 januari 2015 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas vwo Jan Stolk, longarts LUMC en Alfa-1 expert, legt uit wat Alfa-1 is

Het genotype komt vaak in de buurt van identiek, maar er zijn nog steeds verschillen, wat bijvoorbeeld te vergelijken is met een twee-eiige tweeling. Dat is de voornaamste reden waarom elke cannabis plant, vanaf zaad opgekweekt, lichte variaties laat zien in de karakteristieken, zoals hoogte, opbrengst, smaak, etc. Het genotype van zaden is meestal niet identiek Wat is een genotype? Genen houden een reeks instructies bij die je groei en ontwikkeling begeleiden. Genotype verwijst naar het paar genen voor een bepaald kenmerk dat een individu erft, één van elke ouder. Voor elk kenmerk beïnvloeden de twee kopieën van het gen hoe het kenmerk tot expressie wordt gebracht Dit is het onderwerp voor dit artikel, wat een gameet is en een genotype, en hoe beide verschillen van de andere. Om de verschillen tussen een gameet en een genotype goed te kunnen weergeven, zou het beter zijn om te beginnen met een juiste definitie die een leek gemakkelijk kan begrijpen Er zijn zes bekende genotypen (stammen) van hepatitis C, plus meer dan 75 subtypes. Dit is wat u moet weten over genotype 2 Het genotype van vrouwen is XX. Inzicht in het genotype van vrouwen is echter ingewikkelder in het echte leven. Fenotypische expressie van geslacht suggereert dat de concepten mannelijk en vrouwelijk geen eenvoudig binair getal zijn. Transgender- en intersekse-mensen zijn voorbeelden van hoe genotypen niet altijd overeenkomen met fenotypes

Wat is het verschil tussen genotype en dna? - GoeieVraa

genotype (zie het kruisingsschema). Het tweede kind het 2e genotype, enz. Geef duidelijk aan wat het genotype en fenotype is van Rex en Floor en de vier kinderen. Gebruik bij de stamboom de resultaten van alle stappen ; 10 leermiddelen gevonden over genotype, gedeeld door leraren en organisaties Genotype Definition. The genotype of an organism is the chemical composition of its DNA, which gives rise to the phenotype, or observable traits of an organism.A genotype consists of all the nucleic acids present in a DNA molecule that code for a particular trait. The outward appearance, or phenotype, is the result of interactions of proteins being created by the DNA Wat betekent genotype? Hieronder vind je 12 betekenissen van het woord genotype. Je kunt ook zelf een definitie van genotype toevoegen 23 Wat is het genotype en wat is het fenotype? mens heeft 23 paar chromosomen./ Genotype : Dankzij een gemengde erfenis heeft een ieder een uniek genotype. DWZ het genetische patroon waardoor je van alle andere mensen op aarde verschilt. [genetisch opmaak van organisme] Fenotype : Waarneembare fysieke kenmerken van organisme Vertaling genotype naar fenotype Wanneer het genotype van een individu is vastgesteld en men wil weten wat de metabole capaciteit voor DPD is, moet het genotype naar het fenotype worden 'vertaald'. Als er sprake is van twee genvarianten die niet beide to

Verschil tussen genotype en bloedgroep - 2021 - Nieuw

Welk genotype de geslachtscellen hebben, is afhankelijk van het toeval. Er zijn veel verschillende mogelijkheden. Hierdoor heeft de nakomeling een ander genotype dan de ouders. En verschillende nakomelingen van dezelfde ouders hebben onderling verschillende genotypen (behalve eeneiige tweelingen) Genen. Op de chromosomen zitten de genen. Een gen is een stukje DNA. Elk gen beschrijft de code van een kenmerk, die (mee)bepaalt hoe je er uit ziet, hoe je lichaam werkt of hoe je bent. Er zijn in totaal zo'n 20.000 genen. We weten van maar ongeveer een kwart welke rol ze spelen bij bepaalde aandoeningen Biologie voor jou / bvj - 6 Basisstof 1 + 2 Genotype en Fenotype + Chromosomen en genen. - Anoniem... woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Alleen omdat het genotype tussen man en vrouw verschilt, is de overerving ook anders (zie figuur 3). Een vader is namelijk nooit drager. En het fenotype van de vader is gelijk aan zijn genotype: een a (recessief) betekent ook het recessieve fenotype, een A (dominant) betekent ook het dominante fenotype Risico beperken door preventief onderzoek. Het goede nieuws is dat uit onderzoek blijkt dat patiënten die bijvoorbeeld drager zijn van het DPYD*2A genotype, en dus een afwijkend enzym hebben, sterk gebaat zijn bij een verlaging van de dosis. Daarmee kan in de meeste gevallen ernstige toxiciteit zoals diarree en beenmergsuppressie voorkomen worden

Parenteel - Wikipedia

Fenotype - Wikikid

Mutaties: een verandering in genotype van de cel Mutatie is een plotselinge verandering in het genotype van een cel. Mutaties kunnen grootse uitwerking hebben als ze optreden in cellen die zich veelvuldig delen zoals gelachtscellen of embryonale cellen. Wat is mutatie en wat zijn de gevolgen Samenvatting over Erfelijkheid voor het vak biologie. Dit verslag is op 20 november 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas havo Zelfs een middelbare scholier kan soms weten wat genotype 3a is. Zo'n record betekent dat 3 allelen van hetzelfde gen verantwoordelijk zijn voor het gen. Bij het gebruik van deze gennaam kan het moeilijk zijn om de principes van erfelijkheid te begrijpen

Wat is het verschil tussen genotype en fenotype? En heeft

Wat is het Genotype dieet? Het genotype dieet, ook wel het gen dieet, werd ontwikkeld door Dr Peter J. D'Adamo, die ook gemaakt van de bloedgroep dieet. De voeding gebruikt het concept van genotype - de genetische samenstelling van een individu - een voeding aangepast aan de Als een ouder een AA- genotype heeft en de andere A0, dan heeft het kind ook bloedgroep A, omdat het van de ouder met AA het dominante A- gen krijgt. Als beide ouders echter bloedgroep A0 hebben, is het mogelijk dat zij een kind krijgen met of bloedgroep A (de kans daarop is 75%), maar er is ook een kans van 25% op een andere bloedgroep, namelijk bloedgroep 0 (00)

Werkgroep 1 opdrachten en aantekeningen - StudeerSne

Oogkleur is erfelijk. Je genen bepalen je oogkleur. Van elk gen erf je altijd twee kopieën: één van je vader en één van je moeder. Er zijn meer dan 120 genen bekend die invloed hebben op die kleur. De iriskleur, de spikkeltjes in het oog: er zitten allemaal verschillende genen achter. Bekijk ook het filmpje onderaan deze bladzij Verschil tussen fenotype en genotype. 2020. Het fenotype is het fysieke uiterlijk van een organisme, terwijl het genotype de genetische samenstelling van een organisme is. Fenotype is waarneembaar en is de expressie van de genen van een individu. Dus zelfs het organisme met dezelfde soort kan verschillen, met een klein verschil in hun genotype Je kunt omschrijven wat een genotype, wat een fenotype en wat een gen is. • Genotype: de informatie voor alle erfelijke eigenschappen van een organisme. - Deze informatie ligt in de chromosomen in de kern van elke lichaamscel. - Het genotype bestaat uit alle genen die in een celkern aanwezig zijn Door een nét wat andere structuur te gebruiken, kan de cel makkelijker onderscheid maken tussen het DNA en het RNA. Het is dus een manier om de kopie en het origineel van elkaar te kunnen onderscheiden. Zie afbeelding hieronder. Genen en niet-coderend DNA

Verschil tussen Genotype en fenotype - Weet Wat Je Wil

Fenotype = genotype + invloed van buitenaf. Het is nog niet zo lang geleden dat het Amerikaanse nieuwsplatform Bloomberg een nieuwe video lanceerde in de serie Problem Solved. Deze video's richten zich op hoe wetenschappers enkele van de grootste uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd proberen op te lossen Wat is een psychose? Vaak merkt de omgeving dat er 'iets aan de hand is'. Een jong volwassene verandert bijvoorbeeld in zijn of haar gedrag, lijkt niet langer geïnteresseerd in sociale contacten en wordt minder actief. Vervolgens wordt hij of zij bijvoorbeeld achterdochtig, hoort stemmen en kan niet meer helder denken e) Wat is het genotype van de ouderplant? f) Uit wat voor een zaad heeft de ouderplant zich ontwikkeld? 5. Bij muizen is het allel voor bruine vacht dominant over wit, het allel voor donkere ogen is dominant over rood. Een homozygote bruinharige donkerogige muis kruist met een witharige, roodogige. De genen zijn niet X - chromosomaal Lees wat de strekkende fase is, en hoe je er voordeel uit kunt trekken. De 9 bepalende factoren voor wietplanten 04 mei 2021 - Dé negen factoren die van belang zijn voor de gezondheid van wietplanten. Houd ze in balans voor gezonde planten en een succesvolle oogst. Kweeklamp kopen? Kijk dan eerst even deze video 11 maart 2021 - Binnentuin.

ErfelijkheidGenetica-experiment met tomatenplantjes - Biologie vanTurkishTatarGirl: Biologie Periode 3

Wat is genotype-milieu interactie? Over omgevingen heen: Verschillen tussen dieren veranderen evenredig zHeterogeniteit van genetische varianties (schaal effecten) De rangschikking van dieren verandert zGenetische correlatie tussen een kenmerk in verschillende omgevingen is <1.0 Maar ook: zDe genetische correlaties tussen kenmerken veranderen zHypothese: door management kunnen effecten van. Fenotypen en genotypen. Het fenotype is alles wat je aan een organisme kunt zien, van de bouw tot de haarkleur en het gedrag, de manier van lopen en nog veel meer dingen. Het fenotype is het deel van het genotype dat aan de buitenkant zichtbaar of merkbaar is. De erfelijke informatie in de chromosomen wordt het genotype genoemd. Alle genen die iemand bezit, vormen samen zijn of haar genotype Dat betekent dat het nu wel verschil maakt wat er verborgen zit in de genen. Een zwart paard kan bijvoorbeeld een allel voor voskleur verborgen hebben in zijn genen. Dat zie je niet omdat zwart dominant is. Maar het veulen krijgt maar een allel mee van die ouder, en dat zou ook best die voor voskleur kunnen zijn Wat is het genotype van het mannetje en het vrouwtje uit de P1? vrouwtje mannetje Welk genotype hebben de individuen uit de F1? > Ga naar kruising P2. Bij de kruising P2 worden twee nakomelingen uit de F1 gekruist. Welke verhouding tussen wildtypen en mutanten verwacht je in de F2? wildtype : curled _____ : _____ Vul deze verwachting in Wat is het? Hepatitis betekent ontsteking van de lever. Het woord hepatitis is afgeleid uit het Grieks. Hepar betekent lever en itis betekent ontsteking. Hepatitis E wordt veroorzaakt door het hepatitis E-virus. Het gaat hierbij om een ander virus dan bij hepatitis A, B, C en D. Al deze vormen worden veroorzaakt door een virus. [ Biologie voor jou / bvj - 5 Basisstof 1: Genotype en fenotype. - Nielsje41 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

 • Twitter com eahelp.
 • Kaaktumor bij katten.
 • Hop on hop off south malta.
 • Fotoalbum Baby roze.
 • Noppenmatras 90x200.
 • Huisnummer modern zwart.
 • Franse schrijvers.
 • Bitiba kat.
 • Ubuntu Beach.
 • Productverpakkingen ontwerpen.
 • Marmerlook plaat keuken.
 • Sad songs.
 • Golf oefenen in de tuin.
 • Geluid valk.
 • Windkracht 11.
 • Navelstreng om nek gevolgen.
 • Wat bepaalt werkgeluk.
 • Bruine kiekendief vlucht.
 • Stacaravan te koop Noord Holland.
 • Bindweefselmassage benen Amersfoort.
 • Getal 22 in de Bijbel.
 • Kanarie pop zingt.
 • Werkwoorden hebben en zijn oefenen.
 • Drone certificaat 2020 kosten.
 • TUI BLUE Flamingo Beach.
 • Gewicht hout berekenen.
 • Soorten vissen in de Biesbosch.
 • Lui oog erfelijk.
 • Me/cvs vereniging.
 • Westnijlvirus wiki.
 • Batavia nagebouwd.
 • Nodulus betekenis.
 • Ford Anglia 1960.
 • Ford focus 2020 st line.
 • East 17 Stay Another Day.
 • Trolls characters.
 • Barbie haar verven.
 • Unter Den Linden Klein Orkest.
 • Openingstijden winkels Playa Blanca.
 • Hedera helix 'Woerner giftig.
 • SEAL Team Season 3 DVD.