Home

Elektronisch voorschrijven app

De N Care App. N Care is hét digitale toedienregistratie- en voorschrijfsysteem voor optimale medicatieveiligheid en is geschikt voor de intramurale zorg, de thuiszorg en de apotheek. N Care koppelt met (bijna) alle ECD's, zodat dubbele invoer van cliënten en autorisatie overbodig wordt en de zorgmedewerker slechts één keer hoeft in te loggen Electronisch voorschrijven (EVS) Elektronisch voorschrijven (EVS) is het inzetten van een geautomatiseerd systeem dat onveilige situaties signaleert tijdens het voorschrijven van medicatie. Onveilige situaties zijn bijvoorbeeld dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties Het elektronisch voorschrijfsysteem en elektronische toedienregistratie van Medimo is te koppelen met alle ECD's, EPD's en AIS. Dat maakt Medimo de meest complete oplossing voor medicatieprocessen, voor zowel intramurale als extramurale zorg. Onze adviseurs helpen graa Het elektronisch voorschrijven vanaf 1 januari 2020 is 1 van de stappen binnen een langer traject met dat het dematerialiseren van het voorschrift beoogt. Een eerste mijlpaal in dit langer traject is de datum van 15/9/2021. Voor meer info: zie de pagina over dematerialisatie van het voorschrift Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) - in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD - stelt de overheid gratis een toepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information.

De nCare app: hét digitale toedienregistratiesysteem

Online voorschrijven. Geen gedoe meer met het opsturen of meegeven van papieren voorschriften of recepten. Via Mijn BENU Direct creëert u eenvoudig een digitaal voorschrift en stuurt u deze veilig door naar ons. Wij regelen de rest De tien voordelen van een medicijnen app De tien voordelen van een geïntegreerd elektronisch voorschrijf- en toedienregistratiesysteem Veiligheid rondom geneesmiddelen is van groot belang in de zorg. Wanneer er onjuiste medicatie wordt voorgeschreven of het verkeerd wordt gebruikt, ontstaat een risico op gezondheidsschade Elektronisch voorschrijven. Medimo biedt een zeer geavanceerd elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Medimo is marktleider in Nederland binnen de VVT en bepaalt de standaard. Met Medimo is het mogelijk het voorschrijf- en toedienregistratieproces helemaal te digitaliseren Meest eenvoudige toedienregistratiesysteem Alles draait om de gebruiksvriendelijkheid van de gebruiker. Het is een intuïtieve app, die erop gericht is om het werk van de zorgverlener eenvoudiger en makkelijker te maken. Daarom is er naast de webapplicatie ook speciaal een app ontwikkeld voor het snel en eenvoudig aftekenen van medicatie Web App - e-apotheek kan op iedere PC, Mac, iPad of andere tablet gebruikt worden. En als web app is de software altijd up-to-date. Inloggen - U ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord. Om in te loggen heeft u een sms-code nodig (twee-staps-verificatie). Deze sturen wij naar uw mobiele telefoon

Electronisch voorschrijven (EVS) Medicatieveiligheid

Het elektronisch voorschrijven vanaf 1 januari 2020 is 1 van de stappen binnen een langer traject met het dematerialiseren van het voorschrift als doel. Een traject om het geneesmiddelenvoorschrift in de ambulante zorg te dematerialiseren vanaf 15-09-2021 De patiënt neemt deel aan het beheer van zijn voorschrifte Dit certificaat is 3 jaar geldig en hernieuwbaar via een app. a. Hoe elektronisch geneesmiddelen voorschrijven aan mijn patiënt? U schrijft het (de) geneesmiddel(en) voor op uw computer via het systeem van het medisch dossier of voorschrijfsoftware voorzien van software om te verbinden met het eHealth-platform Dematerialisatie betekent dat de optie bestaat om als patiënt/gemandateerde zonder Bewijs van Elektronisch voorschrift naar de apotheker te gaan. September - Oktober 2020 De softwarehuizen passen hun software (inclusief PARIS) aan zodat de voorschrijvers een kortere of langere geldigheidsperiode kunnen toepassen dan de standaard 3 maanden bij elektronisch voorschrijven Stap 2: elektronisch voorschrijven U schrijft het geneesmiddel voor op uw computer via het medisch dossiersysteem of voorschrijfpakket voorzien van connectiesoftware met het eHealth-platform. Wanneer u een voorschrift aanmaakt, kan u ook een 'notificatie' verzenden naar een specifieke apotheker Rx Whizz is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische apparatuur voor communicatie met de App, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van het niet of vertraagd afleveren van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door software/hardware die voor elektronische communicatie en.

Medimo - de meest complete oplossing voor medicatieprocesse

 1. Voorschrijven van elektronisch medicatie toegelicht. Toelichting op de mogelijkheden rondom elektronisch medicatie voorschrijven in Ons. Ons biedt op diverse manieren ondersteuning bij het elektronisch voorschrijven van medicatie: Koppeling via api
 2. Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht. Het RIZIV stopt vanaf dat moment dan ook met het leveren van voorschriftenboekjes
 3. Elektronisch voorschrijven met geïntegreerde clinical rules. Geplaatst op 24 september 2012. Tags De Orde van Medisch Specialisten lanceerde afgelopen vrijdag de app 'Receptprijs' waarmee medisch specialisten in één oog opslag zicht krijgen op therapeutisch gelijkwaardige alternatieven voor geneesmiddelen en de.
 4. der toedienfouten omdat de helft van de handgeschreven medicatieopdrachten onvolledig is, aldus de ziekenhuisapothekers en neurologen. Door de reductie in de hoeveelheid papier is er sprake van
 5. Vertalingen in context van elektronisch voorschrijven in Nederlands-Engels van Reverso Context: Bedrijven die producten vroeg in het ONC-ATCB certificatieproces certificeren, moeten hun producten snel aanpassen om de evolutieve aard bij te houden van de NIST-testprocedures, dit geldt vooral voor het elektronisch voorschrijven
 6. Artsen en andere voorschrijvers mogen per 1 januari 2014 alleen nog elektronisch geneesmiddelen voorschrijven. Dat staat in de nieuwe Richtlijn elektronisch voorschrijven (KNMG, september 2013). Hiermee onderschrijven zorgorganisaties dat elektronisch voorschrijven essentieel is voor een goede bewaking van interacties tussen geneesmiddelen en van contra-indicaties voor het gebruik van.
 7. ACM geeft fabrikant Leadiant boete van kleine 20 miljoen euro . Geneesmiddelen 19 juli 2021. Hoge Raad: zorgverzekeraar mag alleen bepaalde sterkte vergoede
ReumaMeter: met je iPhone meer inzicht in ziekteverloop

Elektronisch voorschrijven in de thuiszorg De bewezen e-health toepassing (voor meer dan 100 gebruikers) valt in de categorie medicatietoediening en/of medicatiecontrole. In de 2e helft van 2019 was er - binnen heel WVO Zorg - een toename van het aantal medicatiefouten Huisartsen - veelgestelde vragen. Is er een functionaliteit voor het elektronisch voorschrijven van medicatie? HiX voorziet in een eigen EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem). Medicatie kan voorgeschreven worden vanuit het consultformulier, maar ook als losse actie. Hierbij kan gebruikt worden gemaakt van het NHG of van een regionaal formularium NHG Rx. NHG Rx geeft u direct toegang tot het NHG-Formularium in aanvulling op het elektronisch voorschrijfsysteem Prescriptor. Voor huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en apothekers. NHG Rx is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) door Digitalis Rx

App voor patiënten met een enkelblessure of zwakke enkels met oefeningen Stuur elektronisch en veilig een ECG (wel anoniem versturen) naar iemand anders om te Diagnosaurus. Hulp met stellen van een differentiaal diagnose. Farmacother. Kompas. Alle informatie voor het voorschrijven van medicatie. Palliarts. App van Pallialine met. Met elektronische toedienregistratie (ETDR) heb je altijd een actueel overzicht van medicatie bij de hand. Want een papieren lijst veroudert al snel. Met ETDR voorkom je dat je iemand een verkeerde pil of dosering geeft. Daarnaast zijn er apparaten die de medicatie voor je controleren, waaronder een medicatie controle app Als zorginstelling streeft u naar het leveren van verantwoorde zorg. Een betrouwbaar en veilig elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) is hierin een belangrijk sleutelstuk. Met Klinicom kunt u binnen uw zorginstelling veilig, zorgvuldig en volgens de wettelijk vastgestelde richtlijnen medicatie voorschrijven aan de patiënt

Geneesmiddelen elektronisch voorschrijven: verplicht vanaf

Elektronisch voorschrijven is in 2018 verder verbeterd: 79 van de 87 ziekenhuizen schrijven nu op alle poliklinieken elektronisch voor. Zes ziekenhuizen doen dat nog op een deel van de poliklinieken, 1 ziekenhuis niet en 1 ziekenhuis onthoudt zich van antwoord. In 2017 waren dat er 75, inclusief ziekenhuizen die deels elektronisch voorschrijven Elektronisch voorschrijven van recepten Patiëntendossier ja nee. 2 Veel minder tandartsen kennen de richtlijn Elektronisch voorschrijven van recepten (40%) en Overdracht medicatie in de keten (35%). Laatstgenoemde richtlijn dateert oorspronkelijk uit 2008

PARIS - Webtoepassing (Prescription & Autorisation

Exit receptblok. Elektronisch voorschrijven wordt de nieuwe norm, dat staat in de richtlijn die de KNMG en vijftien andere koepelorganisaties hebben gepubliceerd. Er is nog veel werk aan de winkel, want de polikliniek schrijft nog maar weinig elektronisch voor. Een zwierige krul, een rij golfjes, een '0,4' en ten slotte een kort golfje met. Mediris recipe is de ideale oplossing om op een vlotte manier een elektronisch voorschrift aan te maken via Recip-e zonder dat hiervoor een elektronisch medisch dossier nodig is. Hierdoor is deze webapp geschikt voor dokter specialisten artsen zonder noodzaak voor een uitgebreid EMD of bijvoorbeeld voor huisartsen om via een smartphone een voorschrift te maken op huisbezoek Subsidie voor verdere verkenning in 2021 en 2022. De KNMT verkende in 2020 samen met adviesbureau BDO de mogelijkheden om de medicatieoverdracht in de mondzorg te digitaliseren. Met het verkrijgen van de VWS-subsidie gaat deze verkenning nu verder in 2021 en 2022. Doel hiervan is uiteindelijk dat de mondzorg bij de elektronische uitwisseling.

Elektronische voorschrijfsystemen en ICT ondersteunen zorgprofessionals in het veilig uitoefenen van hun vak, echter de systemen kennen hun beperkingen. Een gedegen kennis van de beperkingen van de systemen alsmede een goede inrichting ervan in nauwe samenwerking met de apotheker zijn essentieel voor veilig voorschrijven en toedienen Elektronisch voorschrijven en afleveren; Veelgestelde vragen en De patiënt zal dan op basis van bijvoorbeeld zijn rijksregisternummer of een app het voorschrift kunnen afhalen bij de apotheek. Het zal echter nog steeds mogelijk zijn om mét een papieren bewijs van elektronisch voorschrift te werken, maar het zal dus niet meer verplicht.

Elektronisch voorschrijven medicatie komt eindelijk in zicht. Elektronisch voorschrijven van medicatie is nog altijd geen gemeengoed in zorgland. Recentelijk is een stap in die richting gezet met de Informatiestandaard Medicatieproces. Het is nog altijd een veelgebruikt apparaat bij de uitwisseling van medicatiegegevens: de fax Op het gebied van medicatieveiligheid heeft FarMedvisie elektronische voorschrijfsystemen en een apotheeksysteem ontwikkeld. Zo is FarMedRx bijzonder geschikt voor zorginstellingen die zowel klinisch als poliklinisch medicatie voorschrijven en is FarMedZ toegespitst op vrijgevestigde artsen en artsen in zelfstandige behandelcentra, die poliklinisch voorschrijven Elektronisch voorschrijven voorwaarde voor medicatieveilighei Deze app moet er onder andere voor zorgen dat de patiënten hun elektronische voorschriften kunnen voorleggen aan de apotheker. De context. Sinds 1 januari 2020 moeten zorgverleners verplicht elektronisch voorschrijven Voorschrijven door behulp van de app die onlangs is gelanceerd door de Orde van Medisch Specialisten. Bij voorkeur worden in de toekomst de kosten van geneesmiddelen in het elektronisch voorschrijf systeem opgenomen zodat de kosten inzichtelijk zijn op het moment van voorschrijven

Online voorschrijven - BENU Direc

Web app: bij voorschrijven wordt PDF van 2de, 3de voorschrift niet geopend; Medicatie kan niet gestopt worden; Voorschrift GDPR-conform elektronisch naar patiënt sturen; Medicatie / Voorschrijfmodule openen; Een geneesmiddel voorschrijven (nieuwe module gebaseerd op Sam v2) Een voorschrift, arbeidsongeschiktheidsattest, of document versturen. Zorgprofessionals die medicatie voorschrijven, waaronder verpleegkundig specialisten en physician assistants, mogen dit per 1 januari 2014 alleen nog elektronisch doen. Dit staat in de richtlijn Elektronisch voorschrijven die is opgesteld door ondermeer V&VN, KNMG en NPCF. De richtlijn is op verzoek.

De tien voordelen van een geïntegreerd elektronisch

17 / 01 / 2016 KNMG - Medische App Checker: beoordeling van medische apps 2015. 06 / 06 / 2015 KNMG Jaarverslag 2014 03 / 05 / 2015 Niet alles wat kan, hoeft (rapport) 03 / 05 01 / 09 / 2013 KNMG-richtlijn Elektronisch voorschrijven 12 / 06. Met de app Rx Whizz kunt u probleemloos recepten uitschrijven, waar u ook bent. U voert eenmalig uw eigen gegevens in, zoals naam, geboortedatum, handtekening, uw AGB-code en uw BIG-nummer Elektronisch voorschrijven (EVS) is het inzetten van een geautomatiseerd systeem dat onveilige situaties signaleert tijdens het voorschrijven van medicatie Voorschrijven van elektronisch medicatie toegelicht. Toelichting op de mogelijkheden rondom elektronisch medicatie voorschrijven in Ons. Ons biedt op diverse manieren ondersteuning bij het elektronisch voorschrijven van medicatie: Koppeling via api ; Laatste reactie. 29-01-2021 Om niet naar lokale apotheek te hoeven

Onze oplossingen - Elektronisch voorschrijven Medim

 1. Elektronisch voorschrijven software. Door gebruik te maken van de software van het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) van het ziekenhuis.Door gebruik te maken van onze PARIS toepassing (Prescription & Autorisation Requesting Information System), waarmee elke voorschrijver kan elektronische voorschriften aanmaken ook zonder DMI-software Elektronisch voorschrijven Medimo biedt een zeer.
 2. UTRECHT (ANP) - Artsen moeten per 1 januari 2012 hun recepten elektronisch voorschrijven via een landelijk systeem. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft dat woensdag bekendgemaakt
 3. Na zowat drie jaar voorbereiding gaat een proefproject van start rond het elektronisch voorschrijven van medicijnen. Dat deelde een consortium van zeven beroepsverenigingen van artsen, apothekers.
 4. U hebt een geldige eHealth-sessie nodig voor de volgende zaken: de verzekerbaarheid van de patiënt opvragen, elektronisch factureren, elektronisch voorschrijven en elektronisch verslagen ontvangen. Om een geldige eHealth-sessie te bekomen hebt u twee opties: inloggen via eHealth of uw eHealth-certificaat opladen in Mediris
 5. IGZ: 'Voorschrijven medicatie moet beter'. Medicatieoverdracht is de zwakste schakel bij het veilig toedienen van medicijnen en afbouw van psychofarmaca moet worden bevorderd. Dit blijkt uit het rapport 'Veilig voorschrijven moet beter' van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). In het rapport formuleert de IGZ 4 voorwaarden voor goed.
 6. Dierenartsen kunnen vanaf 1 oktober 2016 enkel nog via een elektronisch voorschrift gemedicineerde voeders voorschrijven. Deze maatregel wordt genomen in het kader van de visie 2020 van AMCRA, het kenniscentrum rond antibioticagebruik in de dierlijke sector, waarin een 50 procent reductie van het gebruik van gemedicineerde voeders in België tegen 2017 is opgenomen
 7. BFA is enkele jaren geleden begonnen met een project rond de ontwikkeling van een elektronisch voorschrift. De voordelen van zo'n elektronisch voorschrift t.o.v. een papieren voorschrift zijn duidelijk: betere leesbaarheid, sneller, financieel voordeliger, BFA heeft software laten ontwikkelen door AMS om elektronische voorschriften via tablet en/of smartphone te kunnen versturen

Transcriptie. 1 Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Tom de Jong & Erwin van Malland Product manager EMD, Programma Manager 13 juni 2013. 2 Inhoud Introductie Wie is Erwin van Malland Doelstelling voor 2013 The big picture: het EMD Per bouwsteen. 1 Nieuwsbrief Winter 2015 Neo ZIS EPD integreert Elektronisch Voorschrijven Het is wettelijk verplicht voor zorginstellingen om elektronisch voor te schrijven. De Inspectie voor de Gezondheid (IGZ) zal vanaf 2015 strenger toezien op deze wet. Zorgverleners en voorschrijvers van geneesmiddelen, zoals artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen moeten medicatie voortaan verplicht.

Webinar 'Dematerialisatie - Elektronisch voorschrijven en afleveren' 19 August 2021 Registreer. Online event dematerialisatie (papierloos voorschrijven) 6 September 2021 Registreer. Online event dematerialisatie (papierloos voorschrijven) 9 September 2021. Elektronische voorschriften worden in principe aangemaakt vanuit het elektronisch medisch dossier, maar niet alle zorgverstrekkers hebben daar toegang toe. Bovendien is de bestaande software voor sommigen te duur, omdat ze maar zelden medicatie voorschrijven, en is het computerprogramma voor artsen op leeftijd vaak te complex Voorschrift op Zak, de eerste digitale portefeuille voor persoonlijke voorschriften, is voortaan gratis beschikbaar in de app stores of via voorschriftopzak.be.. Deze app komt precies op tijd, want er beweegt wat rond het elektronisch voorschrift. Het papieren voorschrift is niet meer verplich Huisartsen krijgen nog dit jaar extra geld voor het inhuren van praktijkverpleegkundigen. Wel gaan de verzekeraars eerst de praktijk doorlichten, om te zien of die ondersteuning nodig is

1. Voorschrijven Enkel door arts, tandarts of een vroedvrouw, dmv recept of voorschrift (vroedvrouw, tandarts beperkt) Vroedvrouwen enkel nodige medicatie bij normale zwangerschappen en normale bevallen. GENEESMIDDELEN - VOORSCHRIFT AMBULANTE PATIËNT 01/01/2020 : elektronisch verplich De APP-OTHEEK: Gezondheidsapps ter ondersteuning van preventie in de apotheek. De digitale disruptie in de gezondheidszorg biedt ongeziene opportuniteiten. Als laagdrempelige zorgverlener is de apotheker de ideale partner om patiënten wegwijs te maken in het labyrint van kwaliteitsvolle gezondheidsapps. Bovendien speelt hij op deze manier een.

Mogelijkheden en functies — e-apothee

EPD MI Consultanc

Login op Bricks Huisarts. Voer het commando PROFIEL uit. Klik op de knop Aanzetten bij Verificatie in 2 stappen. Er verschijnt een nieuw venster. Start de tweestapsverificatie app op uw telefoon. Kies de optie om een tweede factor/site toe te voegen, in de meeste apps doet u dit door op het plus icoon te drukken B. BPM Rx is een online programma voor het voorschrijven van oefeningen dat wordt gebruikt door fysiotherapeuten / fysio's en personal trainers om hand-outs voor oefeningen te maken.; BlueJay Engage is een mobiele applicatie voor fysiotherapie waarin therapeuten behandelplannen met video's naar de mobiele apparaten van patiënten sturen en de voortgang volgen op zelfgerapporteerde grafieken Medicatiebewaking is een essentieel onderdeel van veilig elektronisch voorschrijven. (ETDR) ontwikkeld. Door het Apotheek Informatie Systeem (AIS) van de apotheek te koppelen aan een app worden de papieren toedienlijsten vervangen door een digitale lijst. Hierdoor kan het toedienen van medicatie gecontroleerd en afgetekend worden elektronisch voorschrijven vanaf 1 januari 2020 verplicht wordt (voor ambulante patiënten) en verduidelijkt de uitzonderingen (artsen ouder dan 62 jaar en raadplegingen op verplaatsing) en de kunnen raadplegen met behulp van een app of in de apotheek. De apotheker zo Voorschrijven van elektronisch medicatie toegelicht. Uitleg over het kunnen inloggen in Ons Medicatie voor apotheken via de IRMA-app Ons Medicatie Created with Sketch. Ons Medicatie voor Apotheken: Medewerkertoegang instellen. Uitleg over de benodigde stappen om.

EPD GGZ- Complete GGZ software voor therapeuten Incur

Partners | LTD3

Inphar ICT - software for pharma and healthcar

Mensen maken fouten, dat is een soorteigenschap. Ook als die mensen werken in de zorg, en ook als het gaat om leven of dood, helaas. Het werken met of het toedienen van medicijnen bijvoorbeeld, is heel foutgevoelig en risicovol. Wij geven je 4 tips om medicatiefouten te voorkomen Download de TeleDoctor24-app uit de App Store. Vul de gegevens in en upload documenten naar het elektronische patiëntendossier (epd), bijvoorbeeld de voorlopige resultaten. Maak een afspraak met een specialist of houd een videoconsult met een medisch assistent voor een eerste evaluatie. Daarna word je doorverwezen naar een specialist De mengvoedersector heeft hiervoor een app laten ontwikkelen waarmee elektronische om zich tegen 1 oktober uit te rusten met deze Medicated Feed app indien zij nog gemedicineerde voeders willen voorschrijven of Daarnaast heeft het elektronisch voorschrift als voordeel dat zowel dierenartsen als. Sinds 1 februari 2016 is BEMEFA, de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten, door de minister van Landbouw, Willy Borsus en de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, gemachtigd als dienstverlener voor het voorschrijven van gemedicineerde voeders onder elektronische vorm, specifiek voor smartphone/tablet. Al in 2011 liet de mengvoedersector de nodige software ontwikkelen. Hiermee.

Over circa 300 medicijnen zijn onderling afspraken gemaakt met als uitgangspunt 'goedkoop voorschrijven waar het kan, duur als het moet'. Via Prescriptor, een slim elektronisch voorschrijfsysteem, kan de voorschrijver erop vertrouwen altijd zinnig en zuinig volgens de richtlijnen voor te schrijven Bricks Patiënt. ¶. Uw patiënten kunnen via Bricks Patiënt: zichzelf aanmelden wanneer ze nog geen patiënt zijn in uw praktijk; een afspraak maken (zonder in te loggen) voor een standaard, video en/of snelconsult; hun chronische medicatie inzien en hiervoor een herhaalrecept aanvragen; geregistreerde allergieën inzien; contact opnemen via. App voor elektronisch voorschrijven via recip-e. HealthOne info@hdmp.com 02 726 42 00. Software artsen. CGM Windoc info@cgmbelgium.be 09 371 93 84. Software artsen. Epicure info@epicuresoft.be 02 899 20 04. Software artsen. SoftN 03 880 85 90. Software verpleegkundigen. Infi+ care@corilus.be 081 77 99 30 Nog minder dan 100 dagen en het elektronisch voorschrijven is verplicht! Bent u er klaar voor? 27 september 2019 - Nieuw SmartMed Clinic maakt het elektronisch ontvangen en versturen van een medisch dossier en het elektronisch voorschrijven van medicatie, zowel klinisch als poliklinisch, mogelijk. Bij SmartMed Clinic ligt de focus op het eenvoudige gebruik terwijl de specifieke behoeften van ieder specialisme worden ondersteund, of het nu cardiologie, dermatologie of maag-, lever-, darmziekten betreft

Verplicht elektronisch recepten voorschrijven - ook met

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een scan app om facturen en bonnetjes te scannen. Naast het elektronisch archief voor verzonden facturen, beschikt u ook over een archief voor alle via Z factuur ontvángen facturen. In dit archief worden de facturen en bijlagen 7 jaar opgeslagen, conform de eisen van de Belastingdienst Web app: bij voorschrijven wordt PDF van 2de, 3de voorschrift niet geopend Medicatie kan niet gestopt worden Voorschrift GDPR-conform elektronisch naar patiënt sture Gegevensuitwisseling in de zorg - Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie ; UIT 90 Handreiking NEN 2767 voor waterkeringen (dijken, dammen en duinen) - Overeenkomsten en verschillen met de Digigids. NTA 8085 IFD-bouw vaste bruggen en viaducte Deze training helpt u om de nieuwe regels rond verplicht elektronisch voorschrijven, en rond de geldigheid van het voorschrift voor geneesmiddelen, correct te hanteren in de praktijk. Aangezien enerzijds burn-out een problematiek is waarmee steeds meer mensen te maken krijgen, en anderzijds de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg niet. FarmaStatus toont informatie over alle in België vergunde geneesmiddelen die tijdelijk onbeschikbaar zijn of waarvan de commercialisatie tijdelijk of definitief werd stopgezet. Het gaat zowel om geneesmiddelen voor menselijk als voor diergeneeskundig gebruik. Wanneer geneesmiddelen terug beschikbaar zijn, wordt dit in de applicatie getoond

In het nieuwe medicatieproces wordt het medische dossier elektronisch gedeeld met de patiënt en de medebehandelaars, In MP9 is het proces van voorschrijven opgedeeld in verschillende processtappen: evalueren, behandeling, SmartMed lanceert patiënten-app Pharmacy forYou Lees meer. Contact. SmartMed B.V. Sparrenheuvel 36 3708 JE Zeist - Richtlijn Elektronisch voorschrijven, KNMG e.a. 2013 - Richtlijn Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm, KNMP 2013 - Richtlijn Bereiden uit grondstoffen en aanpassen handelspreparaten, KNMP - EPHOR Richtlijn 5-a-reductaseremmers, Richtlijn antipsychotica bij ouderen en Richtlijn bètablokker Elektronisch voorschrijven is reeds 7 jaar beschikbaar, dan is het toch tijd voor veralgemening. De argumentatie dat het niet kan voor artsen die nog geen EMD pakket hebben, of voor occasionele voorschrijvers vervalt, want Paris is klaar en wordt binnenkort ter beschikking gesteld, zodat elke voorschrijver die een PC en internet heeft een elektronisch voorschrift kan maken 4.3 Elektronisch voorschrift. 4.4 VIDIS - evolutie van elektronisch voorschrijven. 4.5 Beslissingsondersteunend platform. 4.6 BelRAI. 4.7 Arbeidsongeschiktheid. 4.8 MEDEX. 4.9 EPD in alle instellingen. 4.10 Publicatie van gestructureerde informatie. 4.11 Registers. 4.12 Communicatie over en planning van zorg. 4.13 Connecting Europe Facilty. • Wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg • Algemene Maatregel van Bestuur • NEN 7503:2021 Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie • Informatiestandaard Medicatieproces 9, onderdelen • Informatiesysteem van zorgaanbieder Proces normontwikkeling.

Juli, 2021 eHealt

Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht. Artsen vanaf de leeftijd van 64 jaar worden vrijgesteld. En ook tijdens een (huis)bezoek of in geval van overmacht mag het papieren voorschrift nog gebruikt worden. Nieuw is dat de verme.. Download Citation | Is de huisarts klaar voor volledig elektronisch voorschrijven per 1 januari 2012? | Tijdens het congres Medicatieveiligheid en ICT op 27 september 2010 kondigde Inspecteur. MST voert elektronisch patiëntendossier in. ENSCHEDE - Medisch Spectrum Twente gaat een elektronisch patiëntendossier (EPD) invoeren. Het systeem moet begin 2016 operationeel zijn Dit interessante artikel bevat een casus met de interactie simvastatine+ cobicistat. Op p.14 wordt vermeld dat men interacties kan vinden op www.hiv-druginteractions.org.Dat klopt, maar actuele medicatiebewaking is ook beschikbaar via geautomatiseerde systemen voor elektronisch voorschrijven en apotheekinformatiesystemen Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten wordt binnenkort verplicht. Meer functies met onze gratis app. Gesproken tekst vertalen, offlinefuncties, synoniemen, vervoegingen, educatieve spelletjes. Een voorbeeld voorstellen. zeer binnenkort 393

‎Mediris Recipe in de App Store - Apple Inc

Artsen: verplicht elektronisch voorschrijven ANP. UTRECHT (ANP) - Artsen moeten per 1 januari 2012 hun recepten elektronisch voorschrijven via een landelijk systeem Medimo BV | 296 followers on LinkedIn | Elektronisch voorschrijven en elektronische toedienregistratie voor VVT, VG, Revalidatie, GGZ en ZBC's. | Zorgapplicatie Medimo is het elektronisch medische. Goedkoop voorschrijven De bedoeling van de maatregel 'goedkoop voorschrijven' is voorschrijvers aan te moedigen de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven aan hun patiënten, zodat de overheid meer middelen overhoudt om te investeren in onder andere vernieuwing

MedEye - Logimedical