Home

Logé verkleinwoord

Het woord logee verwijst altijd naar een vrouwelijke persoon. Het meervoud van logé is logés. Het meervoud van logee is logees. Het verkleinwoord van beide woorden is logeetje logé m. een (mannelijke) gast die overnacht; Verwante begrippen. mannelijke vorm van logee; Gangbaarheid. Het woord logé staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd logé herkend door Logé is de mannelijke of sekseneutrale vorm. Het Nederlands kent verschillende woorden die op -é eindigen en een persoon aanduiden, zoals logé, employé, attaché en prostitué . Zo gespeld gaat het om de mannelijke variant, die tevens als sekseneutrale vorm wordt gebruikt Een logé is mannelijk, een logee vrouwelijk

logé / logee - Vlaamse overhei

  1. lo·ge (de; v (m); meervoud: loges) 1 afgeschermde zitgelegenheid, bv. in een theater, voor de portier van een gebouw enz. 2 vergaderzaal of vergadergebouw van vrijmetselaars lo·gé (de; m; meervoud: logés; verkleinwoord: logeetje), lo·gee (de; v; meervoud: logees; verkleinwoord: logeetje) 1 iem. die logeert lo·gen (loogde, heeft geloogd) 1 met loog.
  2. 4. taxi. 5. maquette. 6. tv. 7. cape. 8. ski. 9. sms. 10. logé. 11. decolleté. 12. aspirine
  3. hoofdregel mensje 15.A. © De Taalunie 2015, alle rechten voorbehouden. Suggesties of vragen? Stuur een e-mail naar info@taalunie.org Meer weten over taal? Kijk op.
  4. Karbonadetje en karbonaadje zijn beide correct.. Franse leenwoorden die op -ade, -ave, -ine, -ule, -ure of -ute eindigen hebben soms meerdere verkleinwoorden. Dat komt doordat de e in het hoofdwoord door sommigen wel, en door anderen niet wordt uitgesproken.Dit uitspraakverschil zien we terug in de verschillende schrijfwijzen. Als de slot-e niet wordt uitgesproken, verlengen we de klinker in.
  5. Verkleinwoorden worden in het Nederlands bijna alleen gebruikt voor substantieven (zelfstandige naamwoorden), en krijgen altijd 'het' als artikel (lidwoord). Er zijn echter een paar niet-substantieven die verkleinwoorden hebben. Deze staan onderaan dit artikel beschreven. Substantief = een ding, mens of dier
  6. logeetje. logeetje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logé logeetje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logee. Lees verder

logé - WikiWoordenboe

Lastige verkleinwoorden. Deze lastige verkleinwoorden kun je het beste gewoon uit je hoofd leren: de machine - het machientje. de aspirine - het aspirientje. de jongen - het jongetje. de karbonade - het karbonaadje. de pudding - het puddinkje Van veel zelfstandige naamwoorden kunnen we een verkleinwoord * maken met een achtervoegsel * -je, -tje, -etje of -pje. Dat schrijven we vast aan het grondwoord *. Als het grondwoord eindigt op de klank /ng/, geschreven als -ng, eindigt het verkleinwoord op ­ -kje of -etje

logees / logés Genootschap Onze Taal Onze Taa

verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logé logeetje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord loge Met dubbele a (verkleinwoord). loeres: loeris: Met een i, geen e. Betekenis : onnozele, botterik, sul. Meervoud : loerissen ((met dubbele s). logé (vrouwelijke gast) logee (vrouwelijke gast) Een logé is een mannelijke gast, een logee een vrouwelijke. logee (mannelijke gast) logé (mannelijke gast textiel logé cadeau bladeren gisteren rondste auto treiteren zeldzaam wax comité niveau borstelen kletteren vlugste snauw weigeren uitmuntend maximum coupé plateau dommelen luieren vijftigste wenkbrauwen marsepein verkeer

Vernederlands het verkleinwoord van Franse grondwoorden op -ade, -ave, -ffe, -ine, -ppe, -tte, -ule, -ure, -ute als de eind-e in het verkleinwoord niet wordt uitgesproken. Pas de hoofdregel toe als de eind -e in het verkleinwoord wél wordt uitgesproken Antwoord. De juiste afbreking is: ca-fé-tje.Bij afbreking wordt het grondwoord (café) weer in zijn oorspronkelijke vorm geschreven.Toelichting. In een aantal verkleinwoorden worden de (in de grondvorm enkel geschreven) eindklinkers a, e, i, o, u verlengd tot aa, ee, ie, oo, uu. Bij de afbreking worden die eindklinkers teruggebracht tot a, e, é, ë, i, o, u, dat wil zeggen zoals in het. Speciale verkleinwoorden. We onthouden: In sommige gevallen voegen we een klinker toe in het verkleinwoord. De lange a, e, o en u worden geschreven als aa, ee, oo, uu. De é, verliest het accent en wordt ee. De lange i, wordt ie. We onthouden: we schrijven een apostrof na een u die als oe uitgesproken wordt en na -y Het zou handiger zijn geweest wanneer het gebruik van de apostrof bij de verkleinwoorden hetzelfde was als bij de bezitsvorm, dus: collega'tje, logé'tje, bikini'tje. Helaas hebben de spellingregelaars anders beslist en vormt de spelling van het verkleinwoord een uitzondering. Zelfs de é, waarbij het niet fout kan gaan, wordt verlengd tot ee verkleinwoord (spelling) Van veel zelfstandige naamwoorden kun je een verkleinwoord maken. Dit zijn de regels voor de vorming van verkleinwoorden: Logé tje piano -tje ; Afkortingen krijgen een apostrof: sms'je, wc'tje, 4'tjes en 5'jes. verkennen van een tekst (samenvatten

Zelfstandig naamwoord. In het Nederlands wordt een verkleinwoord gevormd door achter het woord een suffix van het type -je, -tje, -mpje, -pje of -etje toe te voegen. In het Zuid-Nederlands zijn dit -kje, -ke, eke, -ske of -ie, afhankelijk van het naamwoord. In enkele gevallen krijgt een woord in het Nederlands zowel een verkleiningsachtervoegsel. Een verkleinwoord kun je maken door het achtervoegsel -je, -tje, -etje of -pje aan het grondwoord vast te schrijven. huis-huisje, boot-bootje, spiegelspiegeltje, kan-kannetje, probleem-probleempje Als het grondwoord eindigt op 'ng', eindigt het verkleinwoord op -kje of -etj

Nederlands: ·een groep mensen die oordeelkundig geacht wordt en gevraagd een oordeel ergens over uit te spreken Niet de meest besproken vertalingen van het afgelopen jaar, wel vijf 'aparte' boeken, aldus de jury. Die één ding gemeen hebben: je zou 'enorm veel missen als je ze in de originele taal zou lezen, in ieder geval de uitzonderlijk. Het zou handiger zijn geweest wanneer het gebruik van de apostrof bij de verkleinwoorden hetzelfde was als bij de bezitsvorm, dus: collega'tje, logé'tje, bikini'tje.Helaas hebben de spellingregelaars anders beslist en vormt de spelling van het verkleinwoord een uitzondering Vul het juiste verkleinwoord in van logé/logee en diner. (NB: logé is enkelvoud en goed geschreven, maar je mag ook logee schrijven; beide zijn goed. diner -> dinertje deux-pièces -> deux-piècesje entremets -> entremetstje tournedos -> tournedostje Maar als in het verkleinwoord van Franse grondwoorden op -ade, -ave, -ffe, -ine,. In het Groene Boekje staat deze regel: Als het grondwoord eindigt op een lange klinker die met één klinkerteken geschreven wordt, dan voegen we een klinkerteken toe in het verkleinwoord.¹ 29. meervoud, verkleinwoord maisonette // ma is onnetjes => maisonnetjes 30. afgedragen 31. Holmes. Verticaal: 1. loge/logé 2. bobo/Bobo 3. (opslagapparaat = ) server, R ontbreekt => serve (= opslag) 5. safe 7. (lente = ) jaar, (Van Dale: een meisje van 21 lentes, van 21 jaar) => jaarverslagen 9. sla-pie 11. serpent 12. christenhond 13. slow.

logé / logee VRT Taa

Zelfstandig naamwoord. In het Nederlands wordt een verkleinwoord gevormd door achter het woord een suffix van het type -je, -tje, -mpje, -pje of -etje toe te voegen. In het Zuid-Nederlands zijn dit -kje, -ke, eke, -ske of -ie, afhankelijk van het naamwoord.. duimpje; kastje; huisje; In enkele gevallen krijgt een woord in het Nederlands zowel een verkleiningsachtervoegsel als een. Verkleinwoord: logeetje (m./v. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Loge inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Loge en verwijzingen daarnaartoe. Voor logé, gezin en logeergezin De logé is een kind met een beperking,.

badpak dat bestaat uit een broekje en een bovenstukje vb: als je een bikini draagt, kan je buik lekker bruin worden [atol] - Bikini is een vrijwel onbewoond atol van 2,32 vierkante kilometer in Micronesië in de Grote Oceaan en is te vinden op 11°30` NB en 165°25` OL logé's. logee's. Hoe schrijf je dit verkleinwoord? paraplu'tje. paraplutje. parapluutje 'Gerda heeft haar gereedschaist gesorteerd.' Wat is in deze zin het lijdend voorwerp? gesorteerd. haar gereedschaist. Gerda. Plus Taalquiz 2020. Bedankt voor het meedoen met de Taalquiz Het verkleinwoord schrijf je meestal met —ientje. . machine — mach ientje. Hoor je aan het eind van een woord twee /ie/-klanken? Meestal schrijf je eerst , dan e: televisie, familie, politie. Maar mini— (heel klein) schrijf je met twee i's: mini maal, mini golf, miniatuur. En 00k kiwi en bikini schnjf je met twee i's. de wielen de gitaa

Verkleinwoord hotel hotel - WikiWoordenboe . vrouwelijke vorm logee.Logé is de mannelijke of sekseneutrale vorm.. Het Nederlands kent verschillende woorden die op -é eindigen en een persoon aanduiden, zoals logé, employé, attaché en prostitué.Zo gespeld gaat het om de mannelijke variant, die tevens als.. leer her de verkleinwoorden uit opdracht 19 voor de REP Learn with flashcards, games, and more — for free Opdracht 5 Maak het verkleinwoord. Als er meer vormen mogelijk zijn, noteer ze dan allebei. 29 baby 30 logé 31 taxi 32 piano 33 wc 34 winterkoning. Opdracht 6 Schrijf aan elkaar wat aan elkaar moet. Plaats zo nodig een tussenletter. 35 tijd + rovende + rapport + vergaderingen 36 bier + drinken 37 bedrijf + schade + verzekering 38 tennis + spele

Gratis woordenboek Van Dal

logé: van het Franse werkwoord loger werd het Nederlandse werkwoord logeren afgeleid en daarvan een namaak-Frans woord op -é: Het woord casíno (klemtoon op de tweede lettergreep) is een verkleinwoord van casa = 'huis' en betekent 'huisje', 'bordeel'. Ons casino is in het Italiaans casin. Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen Maak het verkleinwoord. a dame b coupé c vitamine d fee e logé f horloge g slee. h horde i zee j cabine k methode l opname m idee n trampoline Verbuiging. 49. Previous page Next page

Dispatch je? Kunstbus - Maagd (seksueel): persoon (soms in het bijzonder een vrouw) die geen geslachtgemeenschap heeft gehad. De-woord (vrouwelijk). Meervoud : eau de cologne Een logé is mannelijk, een logee vrouwelijk. Meervoud: logés (m.) logees (v.) Verkleinwoord: logeetje (m./v. Voor uw eventuele huisgenoten is er een aparte informatiebrief met leefregels. 1. Blijf thuis, ontvang geen bezoek - huisgenoten blijven ook thuis. U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk Als bij donderslag was hem het woord attachéte binnen geschoten en, daaruit voortvloeiend, de prangende vraaghoe dat er zou uitzien als verkleinwoord. Vijf minuten laterhaalt Jörg Mutter weer adem en hij slaat het Groene Boekje dichtmet de conclusie dat een kleine attaché net zo iets is als eenkleine logé Samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent krijgt 'Cerberussen' is geschreven volgens de regels van coupe (ijsschaaltje. Oefening: verkleinwoorden 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Het meervoud van logé is logés. Het meervoud van logee is logees. Het verkleinwoord van beide woorden is.

Zelfstandig naamwoord: verkleinwoor

De woorden logés en logees bestaan allebei: logés is het meervoud van logé, en logees is het meervoud van de (uitsluitend) vrouwelijke vorm logee.Logé is de mannelijke of sekseneutrale vorm.. Het Nederlands kent verschillende woorden die op -é eindigen en een persoon aanduiden, zoals logé, employé, attaché en prostitué.Zo gespeld gaat het om de mannelijke variant, die tevens als Verkleinwoord beloning. be·l o ·ning (de; v; meervoud: beloningen; verkleinwoord: beloninkje) 1 dat wat gegeven wordt om te belonen: een beloning uitlove Nederlandse grammatica voor anderstaligen: spelling en uitspraak, werkwoorden, voornaamwoorden, zelfstandig naamwoorden, lidwoorden, woordvolgorde, en meer.Met geluidsbestanden en een actief forum om vragen te stellen of je Nederlands te.

Plus Taalquiz 2020. Plus Taalquiz 2020. We spreken en schrijven dagelijks Nederlands, maar denken zelden na over de regels van onze taal. Kent u de spellingregels nog? Weet u wanneer u een werkwoordsvorm met een d, t of dt schrijft? Of wat een persoonsvorm of een werkwoordelijk gezegde is? Test snel uw kennis Verkleinwoorden De leerlingen lezen de opgegeven woorden aandachtig en schrijven het juiste verkleinwoord op. Ze kunnen tips krijgen na klikken op het '?' bovenaan op het scherm. De volgende woorden komen o.a. aan bod: dynamo, lade, commercial, zoldering, balustrade, tv, sardine, logé, ouderling, slee,

Over apostroffen en accenten Nederlandssprekenden lenen graag, maar geven dat vaak niet toe. Nog merkwaardiger is dat Nederlanders en Vlamingen elkaar verwijten schaamteloos alles binnen te halen. Samenvatting over Nieuw Nederlands voor het vak nederlands en de methode Nieuw Nederlands. Dit verslag is op 18 januari 2018 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo Meervoud van logé . Luxe dekbedovertrekken online bestellen . U wilt uw slaapkamer met luxe verrijken en uzelf ook deze luxe gunnen. Er is bij ons zoveel keus in luxe dekbedovertrekken, hoeslakens en aanvullingen op een door u zelf gekozen dekbedovertrek ; o's? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 3 betekenissen van het woord d Leerstof: Hoofdstuk 1. Tijdsduur: 50 minuten. Opdracht 1. De werkwoorden tussen haakjes hebben een vorm die eindigt op -d en een die eindigt op -t Legende meervoud. Zelfstandig naamwoord. legende v / m. verhaal dat uit het verleden is overgeleverd.Zo, althans, zegt de legende over Grote Pier. ( figuurlijk) tot de verbeelding sprekende beschrijving van een gebeurtenis uit het verleden die gangbaar is, maar waarvan de juistheid in twijfel wordt getrokken legende (de ~ | meervoud legenden, legendes) op de rand geschreven tekst; tekst op de.

logé 'gast die blijft slapen' (pseudo-Frans) 1847: adviseur 'raadgever' (pseudo-Frans) [p. 311] 1847: cello 'snaarinstrument' (pseudo-Italiaans) 1847: In het Italiaans luidt het violoncello, een verkleinwoord van violone (op zijn beurt een vergrotingsvorm van viola 'viool');. Het verkleinwoord wordt wel uitgesproken met /tjə /. colbert - colbertje. biscuit - biscuitje. boulevard - boulevardje. Opmerkingen: (a) Sommige van deze woorden kunnen ook worden uitgesproken met t aan het eind, bijvoorbeeld restaurant. Dat heeft geen consequenties voor de spelling. (b) Als we afbreken, gaat alleen -je naar de volgende.

Perzik meervoud. Het meervoud van perzik, havik en monnik is met één k: perziken, haviken en monniken. Klemtoon en klank. In deze woorden ligt de klemtoon op de eerste lettergreep: 'perzik', 'havik', 'monnik'. Omdat de tweede lettergreep geen nadruk krijgt, en de i hierin soms zelfs naar een uh-klank neigt, wordt de k in het meervoud niet verdubbeld Leenwoord uit het Latijn, in de betekenis. Alles wat je leert op school - derde editi Samenvatting over Blok 3 en 4 voor het vak nederlands en de methode Op nieuw niveau. Dit verslag is op 26 maart 2009 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (2e klas vwo Wordfeud woorden met een U op het eind Deze woordenlijst bestaat uit Wordfeud woorden waar de woorden eindigen op de letter U. Bekijk ook Woorden met U , Woorden die beginnen met U Het beste woord is: superflu voor 20 punte Een cedille (in ç en ş, via Frans cédille uit Spaans cedilla, verkleinwoord van ceta, de letter 'z') is een diakritisch teken dat onder andere in de spelling van het.

Check Pages 1 - 16 of Op eigen terrein 1956-11 no 2 in the flip PDF version. Op eigen terrein 1956-11 no 2 was published by Webmaster on 2014-12-10. Find more similar flip PDFs like Op eigen terrein 1956-11 no 2. Download Op eigen terrein 1956-11 no 2 PDF for free Dehelem#i#c#k#vantaal## Website: www.taalmick.weebly.com Onderdelen in dit boekje: • stijl • grammatica • werkwoordspelling • spelling van 1F, 2F naar 3F Domein: Media, Ict, Cultuur, Kunst Door

15. Verkleinwoorden woordenlijs

logé trochee à decharge à charge margay vergé monte-charge decharge getuige à decharge schee taugé mal-jugé préjugé lychee caché abrégé agrégé hee h djahé thé pathé jee j premier oud-premier vice-premier interim-premier kandidaat-premier ex-premier jeune premier vicepremier oud-vicepremier ex-vicepremier oorlogspremier. Bij Suzanne thuiswerd Frans gesproken maar klonk het Vlaams op als de emoties te groot werden, bij een vloek, bij een teder verkleinwoord of tragischer als het einde in zicht kwam Hoewel de Gentse burgerij en de meeste officiële documenten eind 19 e eeuw Franstalig waren, werd de straat waarin de Rijksnormaalschool in 1882 zijn deuren opende (-1-) genaamd naar een geprezen Vlaamse voorman, nl

karbonadetje / karbonaadje Genootschap Onze Taal Onze Taa

Vlaams 1870 + Brabants 1870 | kern, vruchtepit, zaad, kiem, keest | naar de vorm een verkleinwoord op -el, dus van kern | kernemelk Halma 1758 + Nederlands 1801 + Weiland 1812 + Van Dale 1867 | vrouwelijk zelfstandig naamwoord : de kernemelk | karnemelk Verkleinwoord met aatje (categorie+regel) dan aatje Verkleinwoord met ootje (categorie+regel) dan ootje Verkleinwoord met uutje (categorie+regel) dan Asperge logé Plantage giraffes. Regel: Ik schrijf de Griekse Y Voorbeeldwoorden: Hobby cycloon Embryo royale Syrië puppy Jenny hyena Sorry yoghurt Gymles gymnastiek Omdat de 'u' in dit verkleinwoord (en in haiku'tje) te veel doet denken aan de 'u' in hutje, is gekozen voor deze 'oplossing'. Ook voor A4'tje en cd'tje zijn nu regels. En: Parlementariërs opgelet! Logé-logee, prostitué- prostituee. Deze regels moet je dus vanaf nu verplicht aanhouden dus,. Nieuw volledig zakwoordenboek der Nederlandsche taal (, [1906]) (pag. 168) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

Verkleinwoorden in het Nederlands Educatie en School: Taa

Dat zijn: accent aigu (zoals op de é in logé), de accent grave (zoals op de è in scène) en de accent circonflexe (zoals op de ê in crêpe). In woorden van Franse herkomst die inmiddels algemeen gangbaar zijn geworden in onze taal, gebruiken we deze accenttekens alleen nog op de e: é, è en ê Dit is het grootste Afrikaans-Nederlandse woordenboek op het internet. Het wordt voortdurend uitgebreid. Dit woordenboek is hoofdzakelijk contrastief en richt zich zowel op nuanceverschillen als op overeenkomsten tussen het Afrikaans en he Dit is het online woordenboek Afrikaans-Nederlands. Het telt meer dan 2.700 woorden en wordt regelmatig aangevuld. Mijn naam is Marcel Bas, en ik ben taalkundige, gespecialiseerd in het Afrikaans.Ik geef, onder andere, Nederlandse taalles aan Afrikaanstaligen en Afrikaanse taalles aan Nederlands- en Duitstaligen verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord decolleté. Gerelateerd. Alles over decolleteetjes; Spelling decolleteetjes? logé, decolleté, soirée, barrière, crèche, fin de siècle, crêpe, moment suprême Slechts in enkele woorden komen ze ook voor op andere letters: drie à vier eetlepels, coûte que coûte,.

Video: Wat is de betekenis van logeetje? - ensie

<Anya> 'Dat is Steven, de logé. Steven, dit is de dierenarts.' <Dierenarts> 'Ik kom even naar Berta en Brutus kijken. En even met je vader praten over een paar mooie koeien, die ik te koop weet staan. En even met mijn schenenschoppertje knuffelen. Gaan jullie naar binnen? Ik heb wel zin in een bakje koffie. Calzadilla is het verkleinwoord van straat, calza, dus je loopt een straatje in. 1 hostal 2 auberges en twee plaatsen om te eten, de auberges hebben er een hoekje voor een winkeltje bij, dat is alles. Wegens gebrek aan stenen bouwde men in deze regio met Adobe, met in de zon gedroogd leem Woordenlijst Groep 3. Deze woorden komen uit De Basiswoordenlijst Amsterdamse Kinderen (en Kl voor gr. 1 t/m 2) en is verdeeld over 6 (of 12) lijsten. De woorden hieronder voor groep 3 bestaan uit elementaire woorden. Ieder kind in groep 3 moet deze kennen. Ze vormen het fundament voor de opbouw van de woordenschat Woordenlijst STAAl spelling. Het meervoud van Nederlandstalige woorden is soms erg lastig. Met behulp van www.meervoudvan.com kun je snel en eenvoudig het juiste antwoord opzoeken Deel 3 Koppelen en delen over het koppelteken en het deelteken. Wat is een samenstelling? Wat is een afleiding? Dit wordt een belangrijk onderscheid in de nieuwe spelling, want in samenstellingen gebruiken we koppeltekens (mee-eten) en in afleidingen deeltekens (beëdigde).Daarom geven we deze vuistregel: een samenstelling bestaat uit twee of meer delen die ook afzonderlijk bestaan: huis.

Uitleg verkleinwoorden - jufmelis

ding, dink, dingen, dinggien, deenggien, (verkleinwoord dinggien / deenggien (Kampereiland)), 1. ding; 2. pittig klein kind dingen , dingen , afdingen dinges , dinges , gezegd ter aanduiding van iemand wiens naam men zich niet zo gauw kan herinnere Zelfstandig naamwoord. dubbeltje o. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord dubbel twee handenvol vlas waaruit de houtige delen door zwingelen zijn verwijderdim. tant. twee stuiver, gebruikt om de waarde van twee stuivers ofwel een tiende van een munteenheid aan te duiden 0,10 euro Wat veel mensen niet weten is dat het maar om een dubbeltje gaat Al in de 16de eeuw had de. L. Laager-Scherer.Dubbele Duitse familienaam uit: Laager/Lager: uit de plaatsnaam lage(r) (lager gelegen of gewoon plaats) en Scherer: beroepsnaam van de baardscheerder, lakenscheerder, droogscheerder. De Greet Hofmansaffaire heeft nooit bestaan. Bij het overlijden van prinses Christina haalden vrijwel alle kranten de oude mythe van stal dat gezondheidsbidder Greet Hofmans door koningin Juliana naar paleis Soestdijk was gehaald om Christina - die toen nog Marijke heette - van een ernstige oogkwaal te genezen Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience

15.1 Verkleinwoorden - hoofdregel woordenlijs

Weide meervoud weide Nederlands woordenboek - Woorden . Hoe schrijf je het meervoud van weide: weiden of weides? Zie weiden / weides. 6 definities op Encyclo. stuk grasland waar vee op graast vb: we keken uit over grazige weiden Synoniemen: wei weiland [Bad Laasphe] - Weide is een plaats in de Duitse gemeente Bad Laasphe, deelstaat Noordrijn-Westfalen. categorie:Plaats in Noordrijn-Westfalen Academia.edu is a platform for academics to share research papers

logeetje - de betekenis volgens Wiktionar

dal (het; o; meervoud: dalen; verkleinwoord: dalletje) 1 laagte tussen bergen 2 moeilijke periode: door een diep dal gaan in grote moeilijkheden verkeren d a ·len (daalde, is gedaald) 1 geleidelijk omlaaggaan 2 (van geluiden) afnemen in sterkte en toonhoogte 3 (van waarden enz.) minder worden, afneme Juist is: 'In bijna alle eetcafés waren de sateetjes op, maar gelukkig had ons favoriete. De correcte schrijfwijze is: piano's pianos pianoos. Soms verandert de uitspraak van het woord wanneer bij het meervoud -s erachter geplakt wordt. In dat geval wordt er gebruikt gemaakt van een ' (apostrof). Soortgelijke voorbeelden zijn video, foto en auto TIP. De klemtoon ligt op . de lettergreep. Ligt de klemtoon aan het begin van het woord, krijgt het woord in meervoud een trema op de laatste klinker en -n erachter. Bv: 18. de olie - de oliën. olie je ruziet je oliet hij ruziet hij oliet we ruziën we oliën je/jij, we/wij, ze/zij (enkelvoud en meervoud) In de nieuwe Woordenlijst zult u dus het verkleinwoord van chassis (chassietje, chassisje, chassistje?) niet aantreffen. Tot verdriet van de Taaladviescommissie van de Taalunie. Die had het Comité van Ministers van harte aanbevolen om voortaan het verkleiningsachtervoegsel -tje met behulp van een apostrofje aan het woord waar het bij hoort te koppelen: chassis'tje , maar dan ook: papa'tje. Meervoud vip. Betekenis 'vip' Je hebt gezocht op het woord: vip. vip (de; m,v; meervoud: vips) 1 afkorting van: very important person hooggeplaatst persoon Nederlands: ·(afkorting) afkorting van het Engelse very important person: zeer belangrijk personage··↑ vip in: Sijs, N. van der Chronologisch woordenboek. De. Het meervoud van Nederlandstalige woorden is soms erg lastig

The Project Gutenberg eBook of Engelsch woordenboek, by K. ten Bruggencate This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at Donderdag schrok huiskater Ringo zich een hoedje. Hij begreep dat de lock-down enigszins versoepeld gaat worden.. Ringo hoor je niet klagen. Hij is blij dat Het Baasje en De Vrouw (let op het verkleinwoord versus geen verkleining: zo liggen de verhoudingen) vaker in de stoel zitten zodat hij zich vaker op een schoot (naar keuze) kan nestelen.. Bovendien komt er minder bezoek Katten functioneren in sociaal-emotioneel opzicht nogal eens op de leeftijd van twee jaar. Ze zijn twee en ze zeggen nee. Als je speciaal iets koopt voor je kat heb je grote kans dat hij niets met dat cadeautje doet. Hij zoekt zijn eigen cadeautjes. Ook wel graag op een plek die niet is toegestaan, bijvoorbeeld in bed Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademi Dictee - dictees [0578. Groot Gents Studentendictee 2015. Liefde in Keiem. 1. De warme zonnestralen schenen ongenadig neer op een bucolische lenteweide achter de neogotische Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een langzame zweetdruppel parelde van Daves nek recht in de iets te wijde V-hals van zijn Velvet Underground-T-shirt Meervoud essay. es·s ay (het; o; meervoud: essays) 1 subjectief, beschouwend opstel Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis Zelfstandig naamwoord. essay o. opstel, een beschouwende prozatekst of een artikel voor krant of tijdschrift, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of.