Home

Statenvertaling of Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling (HSV) De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor de jeugd van nu. De vertalers hebben in onbruik geraakte woorden vervangen, maar zijn ook regelmatig inhoudelijk afgeweken van de vertaalkeuzes van de Statenvertalers Statenvertaling (SV) te gaan herzien? En hoe komt het dat de eerste deeluitgaven van de Herziene Statenvertaling (HSV) als zoete broodjes over de toonbank gaan? Weliswaar in een aanzienlijk kleinere oplage dan de NBV, maar toch ver boven verwachting? Appels en peren Allereerst wil ik benadrukken dat je niet twee vertalingen met elkaar kun In de Herziene Statenvertaling zien we dat aanzienlijk meer interpretatie is toegevoegd dan in de Statenvertaling. Dat zit vaak in kleine veranderingen. Soms zijn de betekenissen van woorden 'ingekleurd' (tegen de letterlijke betekenis), soms zijn woorden toegevoegd, soms is de woordbetekenis vervangen door een uitleg van een woord, enzovoort

In 1974 is de (herziene) Statenvertaling als werk van de Gereformeerde Bijbelstichting op de markt gebracht en deze is inmiddels in diverse uitgaven verkrijgbaar. Achter in de uitgaven is een lijst opgenomen waarin woorden die verouderd zijn of die een betekenisverandering hebben ondergaan, verklaard worden Statenvertaling moet dan ook blijvend gewerkt worden. Opbouwende kritiek en aanvullende opmerkingen en correcties kunnen worden gezonden aan info@statenvertaling.nu. Secretariaat: Prins Bernhardstraat 36, 2825 BE Berkenwoude e-mail: i.a.kole@hetnet.nl Gironummer 9432810 t.n.v. Stichting Herziening Statenvertaling p/a Erasmuslaan 36, 3707 ZD Zeis De Herziene Statenvertaling (kortweg HSV) is een bewerking van de 17e-eeuwse Statenbijbel. Er waren twee redenen om de Statenvertaling te herzien: door de ontwikkeling van het Nederlands is de taal van de Statenvertaling voor veel mensen niet meer te begrijpen Herziene Statenvertaling. Groot formaat | witsnee | harde band | full color. 5e druk | 9789065393746 | Hardback | 2448 pagina's | juli 2018. De Studiebijbel bevat de complete tekst van de Herziene Statenvertaling, aangevuld met aantekeningen, inleidingen, kaartjes en artikelen.... Meer. Royal Jongbloed. 4 out of 5

bol1 Johannes 4 - DailyVerses

Houd je bij de zuivere paden van onze al-oude Statenvertaling. Laat u niet verleiden tot een nieuwe vertaling die de naam draagt van een Herziene Statenvertaling. Dat woord is gestolen. Er is maar één vertaling die de Statenvertaling geldt, en dat is het woord wat God ons gegeven heeft, en de rest is geen zuiver woord van God.. De Herziene Statenvertaling is ook verkrijgbaar als dwarsligger®. Voor deze bijbeluitgave is een speciale letter ontworpen, waardoor de. De Stichting Herziene Statenvertaling werkt sinds een aantal jaren aan de herziening van de Statenvertaling. Met deze herziening wordt beoogd de huidige en de komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Daarom is ernaar gestreefd om door hertaling de bijbeltekst voor de huidige lezer begrijpelijker te maken Wat is de Herziene Statenvertaling? Het doel van de herziening is om de verstaanskloof tussen de taal van de Statenvertaling en de huidige lezers te dichten. Op deze manier kan de Statenvertaling ook voor toekomstige gebruikers bewaard worden. De HSV maakt gebruik van dezelfde handschriften als de Statenvertaling De Herziene Statenvertaling, afgekort HSV, is een hertaling van de oude Statenvertaling uit 1637 in meer hedendaags Nederlands. Vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken is de Stichting Herziene Statenvertaling opgericht, die in juni 2002 is begonnen aan een volledige hertaling van de Statenvertaling

Over de Herziene Statenvertaling De Herziene Statenvertaling is een project van de Gereformeerde Bond, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten. Deze vertaling kwam in 2010 op de markt. De herziening van de Statenvertaling in verstaanbaar Nederlands leidde tot een vertaling met de volgende kenmerken In 2010 verscheen de eerste bijbel in Herziene Statenvertaling (HSV). Bij CLC Nederland vind je een ruim assortiment HSV Bijbels, met en zonder Psalmen. Wij hebben ook verschillende themabijbels in de Herziene Statenvertaling, waaronder Studiebijbels en Bijbels voor mannen of voor vrouwen Op initiatief van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft de Stichting Herziene Statenvertaling de Statenvertaling van de Bijbel herzien. Met deze herziening, waaraan in 2002 werd begonnen, wordt beoogd de interesse van de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren

Over de Herziene Statenvertaling De Herziene Statenvertaling is een project van de Gereformeerde Bond, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten. De Herziene Statenvertaling kwam in 2010 op de markt. De herziening van de Statenvertaling in verstaanbaar Nederlands leidde tot een vertaling met de volgende kenmerken In de Statenvertaling vinden we vervolgens het gebed of God de wegen van de dichter wil richten of leiden om Zijn inzettingen te bewaren. In de herziene tekst is dit niet meer terug te vinden: Och, waren mijn wegen zo vast.‟ Dit is een aanzienlijke verzwakking. Enkele vertalingen die geheel of grotendeels met de Statenvertaling overeenkomen Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, HSV - Bijbel, Herziene Statenvertaling met de 150 Psalmen - 1773 OB - HS

Het dagboek bij de Herziene Statenvertaling Volharding verschijnt dit jaar voor de negende keer. Een eigentijds, actueel geschreven dagboek voor lezers tussen de 25 en 45 jaar, hoewel het natuurlijk ook door oudere lezers gelezen kan worden! De medewerkers van dit dagboek komen uit de Gereformeerde Bond, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de. Verantwoording Herziene Statenvertaling schiet tekort (augustus 2010) Artikel GBS. HSV maakt andere vertaalkeuzes dan in Statenvertaling (StandVastig, maart 2013) Artikelen vóór 2010 naar aanleiding van deeluitgaven HSV. Herziening SV is meer dan een hertaling (StandVastig, december 2003) HSV geen Statenvertaling meer (RD Opinie, januari 2008. Herziene Statenvertaling (HVS) - Deel 2 Met de Herziene Statenvertaling raken we vele schatten uit de kerkgeschiedenis kwijt Op 4 december 2010 wordt de Herziene Statenvertaling (HSV) officieel gepresenteerd. In een oplage van tienduizenden zal de eerste druk verschijnen. Een beetje werelds gezegd kunnen we het een prestatie van formaat noemen Bijbel : de herziene Statenvertaling - Hardcover. Voordelen van bookspot - de plek voor boeken op werkdagen voor 21.00 Uur besteld, de volgende dag in huis word premium en ontvang. Nieuw Verzenden. € 21,00 Gisteren. Bezoek website Gisteren. BookSpot Heel Nederland

Herziene Statenvertaling (HSV) - Gereformeerde Bijbelstichtin

The Statenvertaling (Dutch: [ˈstaːtən.vərˌtaːlɪŋ], States Translation) or Statenbijbel (States Bible) was the first translation of the Bible from the original Hebrew, Aramaic and Greek languages into Dutch, ordered by the Synod of Dordrecht 1618 and financed by government of the Protestant Dutch Republic and first published in 1637.. De Herziene Statenvertaling uit 2010 is de meest ingrijpende herziening van de Statenvertaling, een herziening die in hoofdzaak een hertaling is en deels een nieuwe vertaling is. Zie Herziene Statenvertaling voor het hoofdartikel over deze hertaling. Nederlands. De Statenvertaling heeft de Nederlands taal mede gevormd Bij Bijbelhoek kun je de HSV Bijbel gratis online lezen op een gebruiksvriendelijke manier. De Herziene Statenvertaling HSV) is één van de beste vertalingen in de Nederlandse taal. Heb jij het al gelezen

Statenvertaling met kanttekeningen Op deze site kunt u de Statenvertaling met (of zonder) kanttekeningen raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Deze editie is volledig gecontroleerd aan de hand van de uitgave van 1657, waarin de drukfouten uit de eerste uitgave van 1637 hersteld zijn De Herziene Statenvertaling (HSV) is een Nederlandse vertaling van de Bijbel die als volledige herziening van de oude Statenvertaling in 2010 is uitgegeven. De vertaalarbeid werd georganiseerd door de stichting Herziening Statenvertaling. Brontekst. Evenals de Statenvertaling van 1637 gaat de HSV uit van de grondtekst Textus Receptus, gebaseerd op de Byzantijnse handschriften Is de Herziene Statenvertaling (HSV) nog wel een Statenvertaling? De HSV is niet alleen een spellingsherziening, waarin tevens moeilijke woorden vervangen zijn, maar de HSV morrelt aan de letterlijke overzetting van Gods Woord. In verschillende artikelen worden tekstvoorbeelden behandeld, onder andere teksten waarin woorden als 'hel' en 'duivelen' vervangen zijn De Bijbels in Herziene Statenvertaling hebben een nieuw jasje. Het binnenwerk is voortaan in twee kleuren en ook de omslagen hebben een metamorfose ondergaan. Deze editie heeft een hardcover en het basisformaat 12 x 18 cm. Nieuw verschenen in februari 2017 en nu direct uit voorraad leverbaar. Formaat: 12 x 18 cm. ISBN 978-90-6539-431-6. hsv4316

De herziene staten vertaling blijft dicht bij de statenvertaling maar heeft wel een meer gekleurde invulling. Er is meer aan interpretatie gedaan. De Stichting Herziening Statenvertaling werkt in opdracht van de Gereformeerde Bond, een soort waakhond die de verbreiding en verdediging van de Waarheid binnen de PKN wil waarborgen In de Statenvertaling vinden we vervolgens het gebed of God de wegen van de dichter wil richten of leiden om Zijn inzettingen te bewaren. In de herziene tekst is dit niet meer terug te vinden: Och, waren mijn wegen zo vast.‟ Dit is een aanzienlijke verzwakking. Enkele vertalingen die geheel of grotendeels met de Statenvertaling overeenkomen De vertalers van de Statenvertaling. Vertaalarbeid in de vreze Gods. Voordat de Dordtse Synode overging tot het benoemen van vertalers, vermaande ds. Bogerman de leden om niet uitsluitend rekening te houden met iemands bekwaamheid als theoloog of zijn kundigheid in de talen, doch minstens evenzeer met zijn vrome en heilige levenswandel G.J. van der Vlis - De Statenvertaling. De voorgeschiedenis. In het jaar 1607 verscheen de Amsterdamse predikant Wernerius Helmichius op de Particuliere Synode van Noord-Holland om over de Bijbelvertaling te praten

Bijbel in de Herziene Statenvertaling (zonder kerkboek) met vivella omslag, 8,5 x 12,5 cm. Bijbel in de Herziene Statenvertaling met berijmde psalmen, in groot en klein formaat verkrijgbaar; Jongerenbijbel met heel veel uitleg en informatie bij de bijbeltekst Bijbel in de Herziene Statenvertaling (zonder kerkboek) met vivella omslag, 8,5 x 12,5 cm. Bijbel in de Herziene Statenvertaling met berijmde psalmen, in groot en klein formaat verkrijgbaar Jongerenbijbel met heel veel uitleg en informatie bij de bijbeltekst

The Herziene Statenvertaling (Revised States' Bible) was initiated by the Gereformeerde Bond in the Protestant Church of the Netherlands. A special trust was founded to perform the work. On December 4, 2010, the HSV was presented in Dordrecht and updated in 2016. The translation uses the same original text of the Bible - the so called Textus. De Herziene Statenvertaling geeft dit vers als volgt weer: En Jezus riep Zijn discipelen bij Zich en zei: Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al drie dagen bij Mij gebleven zijn, en zij hebben niets wat zij kunnen eten; Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken Jezus zei dat geen jota van de Wet afgeschaft mag worden. Er staan wel meer tegenstrijdigheden in de bijbel. Het is aan jou om te kiezen welke het jou goed uitkomt. Zoek hulp, rare vent. Attention-seeking behavior may stem from jealousy, low self-esteem, loneliness, or as a result of a personality disorder Luisterbijbel: Herziene Statenvertaling (HSV) Herziene Statenvertaling Audio Bijbel <p>Recorded by Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden (CBB), Ermelo.© Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2018</p>

82 Bijbelteksten over Zegen - DailyVerses

Voors en tegens van de Herziene Statenvertalin

Herziene Statenvertaling Statenvertaling Het Boek Willibrordvertaling. Service & Contact. Snel regelen in je account. Volg je bestelling, betaal facturen of retourneer een artikel. Heb je ons nodig? We helpen je graag. Onze klantenservice is elke werkdag bereikbaar. Klantenservice. Bestelling volgen En de herziene Statenvertaling wordt inderdaad nog wel eens verboden, alsof het een vertaling is die gevaarlijk is. Dat er in de Statenvertaling ook een vertaling is van de vorige vertaling (dus de echte oud hollandsche, waarin mensch staat ipv mens) dat is men al vergeten Herziene Statenvertaling. Wim Markus Nederlands, Gebonden, 19-04-2017. Levertijd: morgen voor 23:00 besteld, dinsdag bij u thuisbezorgd. De Mannenbijbel bevat de complete bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling, met daarbij 300 boeiende feiten, 70 biografieën van bijbelse mannen en tientallen infographics, foto's en landkaartjes Al deze zaken en ook nog meer, kunt u lezen in het boekje van dr. Pieter Rouwendal Statenvertaling A.D. 2019. Behouden naar de letter of de geest. Hij noemt de kritiek op de Herziene Statenvertaling van de kant van de GBS, maar hij laat de Herziene Statenvertaling verder geheel liggen

De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de realisatie werd een stichting opgericht: Stichting Herziening Statenvertaling. De vertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers ook gebruikten, de zogenaamde Textus Receptus. Het doel van de Herziene Statenvertaling is om de huidige en komende generaties bij de. Herziene Statenvertaling Statenvertaling Jongbloed-editie. Beschikbare vertalingen. Totaal aantal vertalingen: 2,443: Totaal aantal talen: 1,684: Maak het jouw Bijbel. Markeer je favoriete gedeelten, maak Bladwijzers en Versafbeeldingen aan die je kunt delen en voeg openbare of privé Notities toe aan Bijbelverzen

Re: Herziene Statenvertaling Bericht door Valcke » Ma Mei 31, 2021 8:04 pm DDD schreef: Ik neem maar aan dat je een redeneerfout maakt, want anders zou je stelling ervan uitgaan dat de moderator foutloos is 1 Inhoud De Statenvertaling herzien 2 Elbert Boot De Herziene Statenvertaling en de grondtekst van het Nieuwe Testament 12 Jan Krans Van sprake Canaans tot taal van Kanaän 20 De herzieningen van de Statenvertaling door de eeuwen heen Hans Beelen en Nicoline van der Sijs Het dragen van de stigmata van Jezus 30 Galaten 6:17 in de Bijbel in Gewone Taal Rieuwerd Buitenwerf Met Andere Woorden [ 29. Info over herziene statenvertaling pdf. Resultaten van 8 zoekmachines Herziene Statenvertaling en Autograaf · Bekijk meer » Bert Scholten. Bert Scholten ('s-Gravenhage, 4 juni 1939) is een Nederlands voormalig politicus voor de SGP, journalist, theoloog en lid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Nieuw!!: Herziene Statenvertaling en Bert Scholten · Bekijk meer » Bevindelijk gereformeerde

Digibron.nl, Herziening van de Statenvertaling of een ..

Herziene Statenvertaling - debijbel

HSV Herziene Statenvertaling. De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de realisatie werd een stichting. Read reviews, compare customer ratings, see screenshots, and learn more about Herziene Statenvertaling. Download Herziene Statenvertaling and enjoy it on Bijbel Herziene Statenvertaling huisbijbel met vivella omslag Unknown author. Add a alert Enter prices below and click 'Add'. Micha of Michaja Hebreeuws: Adding the file mentioned below to the main dtatenvertaling means you have read this disclaimer, agree statenbertaling it, and assume full legal responsibility for the use of this script and the files it generates

70 profetieën over Israël (9789073982321): Dick van Bloois

Studiebijbels Royal Jongbloe

De Herziene Statenvertaling (HSV) verscheen in 2010 en is een herziening van de Statenvertaling uit 1637. Men heeft met deze vertaling getracht de betrouwbaarheid van de Statenvertaling (SV) te behouden, en de begrijpelijkheid te vergroten De Herziene Statenvertaling, afgekort HSV, is een hertaling van de oude Statenvertaling uit 1637 in meer hedendaags Nederlands. Vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken is de Stichting Herziene Statenvertaling opgericht, die in juni 2002 is begonnen aan een volledige hertaling van de Statenvertaling. In de loop van 2010 was deze revisie gereed en op 4 december. Statenvertaling weer in de Staten-Generaal: in de hal van de Tweede Kamer wordt een tentoonstelling gehouden over de 400-jarige Statenvertaling. DONEREN? Onlangs verscheen De bijbel in gewone taal. Special: het Grabower altaar, een imposant retabel uit 1383. De Statenvertaling is opgenomen in de canon ⇗ van de Nederlandse geschiedenis De herziene teksten zullen te zien zijn in een fraaie nieuwe layout. De uitgave bevat naast de al eerder gepubliceerde bijbelboeken de boeken Mattheüs en 1 Korinthiërs ook nieuw materiaal: 1 Samuel, Prediker, Jesaja 1-39. De complete uitgave van de Herziene Statenvertaling zal D.V. december 2010 verschijnen. Recensie(s)

Bijbel Herziene Statenvertaling. €32,50. Paagman.nl. Gratis verzending. Boek Bijbel Herziene Statenvertaling, uitgegeven door Jongbloed Uitgeverij Bv, Bijbels; De Bijbels in Herziene Statenvertaling hebben een nieuw jasje. Het binnenwerk is voortaan in twee kleuren en ook de omslagen hebben een metamorfose ondergaan HSV - Herziene Statenvertaling; Kinderbijbel 5-8; Kinderbijbel 6-8; Kinderbijbel 9+ Kinderbijbel Kl; Kinderbijbel P; NBG vertaling; NBV - Nieuwe Bijbelvertaling; Overige vertalingen; Statenvertaling; Bijbelstudie; Cadeauboeken; Dagboeken. Dagboek 13-15 jaar; Dagboek 15+ Dagboek 5-8 jaar; Dagboek 9-12 jaar; Dagboek volwassenen. Presentatie Herziene Statenvertaling. Op 4 december 2010 is de Herziene Statenvertaling (HSV) in de Grote Kerk van Dordrecht gepresenteerd. De kerk was met ruim 1000 bezoekers geheel gevuld. Met de afronding van de Herziene Statenvertaling is een prestatie van formaat geleverd door een team van meer dan 45 vrijwillgers (!) De Statenvertaling herzien 2 Elbert Boot De Herziene Statenvertaling en de grondtekst van het Nieuwe Testament 12 Jan Krans Van sprake Canaans tot taal van Kanaän 20 De herzieningen van de Statenvertaling door de eeuwen heen Hans Beelen en Nicoline van der Sijs Het dragen van de stigmata van Jezus 30 Galaten 6:17 in de Bijbel in Gewone Taa

Refoweb Onze al-oude Statenvertaling Refowe

 1. Psalm 11 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Bijbelboek: Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen.
 2. Bijbel in Herziene Statenvertaling met berijmde Psalmen 1773. Deze uitgave heeft een sjiek donkerblauw vivella omslag met subtiel motief en zilversnee. Het geheel ademt een zeer verzorgde uitstraling. De Bijbel wordt geleverd in bijpassende koker en is 10x15 cm. Handzaam om mee te nemen. Waardevol om als cadeau te krijgen of te geven
 3. Info over statenvertaling met uitleg. Resultaten van 8 zoekmachines
 4. De Herziene Statenvertaling (HSV) verscheen in 2010 en is een herziening van de Statenvertaling uit 1637. Men heeft met deze vertaling getracht de betrouwbaarheid van de Statenvertaling (SV) te behouden, en de begrijpelijkheid te vergroten. Op initiatief van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is de stichting Herziene Statenvertaling de verantwoordelijke voor de vertaling. De vertalers.
 5. Zoekt u De Herziene Statenvertaling of HSV? Bekijk hier ons aanbod of bij uw Christelijke boekwinkel De Pelgrim uit IJsselmuide

De Herziene Statenvertaling - een betrouwbare eigentijdse Bijbelvertaling Op de aanstaande synode zal gehandeld worden over de Herziene Statenvertaling. De deputaten die van de vorige synode de opdracht kregen deze vertaling, voor zover verschenen, te toetsen, hebben aan de huidige synode hun rapport uitgebracht De Herziene Statenvertaling is een standaard onderdeel van de Online Bijbel Studie DVD-rom.. Deze digitale uitvoering is uitermate geschikt voor bijbelstudie, omdat vanuit dit programma ook vergeleken kan worden met andere bijbelvertalingen. Bovendien bevat de software tal van handige functies voor bijbelstudie. Gedrukt De Herziene Statenvertaling is dus gebaseerd op een heldere keuze voor het lezen van de Bijbel in een christelijke traditie. Dat is duidelijk en consequent en daarmee ook een goede zaak. Toch lijkt de zaak hier eenvoudiger te worden voorgesteld dan hij in feite is De herziene Statenvertaling is toegankelijker gemaakt voor huidige lezers en jongeren. Maar blijft een getrouwe vertaling die dicht bij de brontekst blijft. In favorieten Toevoegen om te vergelijken. € 30,80. Op voorraad Over de Statenvertaling en deze site De Statenvertaling. De eerste druk van de Statenvertaling verscheen in 1637.Het bijzondere van deze reformatorische bijbelvertaling is vooral dat zij direct uit de grondtalen Grieks en Hebreeuws vertaald werd — net als de vertaling van Luther (1522-1534) en de King James Version (1611) — en niet meer gebaseerd was op de Vulgata, de algemeen gebruikte.

'Basis Herziene Statenvertaling is volkomen achterhaald' Van onze redactie religie & filosofie 29 december 2010, 00:00. De onlangs verschenen Herziene Statenvertaling is gebaseerd op een editie. Uitgave herziene Statenvertaling verschijnt in 2004. Trein. Bericht door Trein » Za Jun 08, 2002 12:03 am . Zeer goed, mits hij goed vertaald wordt, en de vertaling niet gekleurd is door tradities ed. Eigenlijk zou de vertaling moeten gebeuren door mensen die geen binding hebben met welke geloofsovertuiging dan ook 'Basis Herziene Statenvertaling is volkomen achterhaald' De onlangs verschenen Herziene Statenvertaling is gebaseerd op een editie van de grondtekst van het Nieuwe Testament die 'van matige.

HSV - Herziene Statenvertaling. Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwa. 9789065394798. € 47,50. Meer Info Leverbaar HSV - Herziene Statenvertaling. Bijbel (HSV) met Psalmen - zwart leer me. 9789065394613. € 120,00. Meer Info Leverbaar. Gratis inpakservice - Statenvertaling - Herziene Statenvertaling (2e hands) - 9789065393425-A. 1 Samuel Prediker Jesaja 1-39 Mattheus 1 Korinthiers De Stichting Herziene Statenvertaling werkt sinds een aantal jaren aan de herziening van de Statenvertaling Welk Nieuwe Testament? De Nieuwe Bijbelvertaling, de Herziene Statenvertaling en de bronteksten van het Nieuwe Testament. / Hoogerwerf, Cornelis. In: Met andere woorden, Vol. 35, No. 3-4, 11.2016, p. 96-105. Research output: Contribution to Journal › Article › Popula De Herziene Statenvertaling is nu ook beschikbaar voor Olivetree (The Bible Study App, of Bible+). Voor $19,99 kan je deze aanschaffen. Als deze niet vanuit de applicatie zelf is aan te schaffen kan je deze ook gewoon via de website aanschaffen en deze daarna downloaden in je applicatie

De Herziene Statenvertaling is een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Jongbloed en Stichting Herziening Statenvertaling. De Herziene Statenvertaling verschijnt als hardcover, huisbijbel, een vivella uitgave en een editie met een speciale cover. In het voorjaar komen er nieuwe uitgaven waaronder de HSV-kerkbijbel met Psalmen en Gezangen Herziene Statenvertaling (bijbel) Herziene Statenvertaling (bijbel) Medium: Epub | Artikelnummer: 9789065394064 Genre: E-book downloads Verschijningsdatum: 28 november 2014. De Statenvertaling is nog steeds van grote waarde voor en van invloed op onze samenleving. De Nederlandse taal is echter in deze. Herziene Statenvertaling. HSV - Huwelijksbijbel zwart . 9789065394279. In winkelwagen There are not enough products in stock € 49,00. View Laatste items in voorraad Herziene Statenvertaling. HSV - Vrouwenbijbel. 9789065394019. In winkelwagen There are not enough. please make the dutch bible Herziene Statenvertaling live in Logos! This was in 2018 already promised for 2019, make it happen in 2020! It has been sitting in Pre Pub long enough and wants to be read Huisbijbel (hsv), Herziene Statenvertaling (Diverse auteurs) (2017) ISBN: 9789065394347 - Huisbijbel (hsv) 1e druk is een boek van Diverse auteurs uitgegeve

De Herziene Statenvertaling is weer verkrijgbaar als dwarsligger®. Voor deze Bijbeluitgave is een speciale letter ontworpen, waardoor de complete Bijbel nu verschijnt in de meest compacte vorm en toch leesbaar blijft Luisteren en download Statenvertaling Luisterbijbel mp3. 2 april 2020. 27 februari 2021. Jakob Bijbel, Statenvertaling luisterbijbel gesproken Statenvertaling, het Woord van God, luisterboek Statenvertaling, mp3 luisterbijbel, Statenvertaling .mp3, Statenvertaling luisterbijbel, statenvertaling luisteren Bijbel met verwijsteksten: Herziene Statenvertaling : Amazon.nl: Boeken Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools die nodig zijn om u in staat te stellen aankopen te doen, uw winkelervaring te verbeteren en onze diensten aan te bieden, zoals beschreven in onze Cookieverklaring

Dwarsligger Royal Jongbloe

TY - JOUR. T1 - Bijbel. Herziene Statenvertaling [Bespreking van: (2010) Bijbel. Herziene Statenvertaling] AU - van Staalduine - Sulman, E. PY - 201 De Statenvertaling wordt niet alleen beschouwd als een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandstalige Bijbel.Ze heeft ook invloed gehad op de Nederlandse taal. Veel gangbare woorden en uitdrukkingen zoals aanfluiting, muggenzifter, zondebok en in zak en as zitten zijn ontleend aan de Statenvertaling.Vooral in de beginperiode had ze een sleutelrol in het onderwijs Bijbel (Stichting Hsv) ISBN: 9789065394064 - De Statenvertaling is nog steeds van grote waarde voor en van invloed op onze samenleving. De Nederlandse taal - Herziene Statenvertaling (Bijbel) - - voor €19,9 De controverse rond de Herziene Statenvertaling vertoont herkenbare trekken, vinden drs. Bart van den Brink, drs. Marinus Lamper en drs. Simon Polinder Herziene Statenvertaling Na het grote succes van de Zij Lacht Bijbel, is dit de Zij Lacht pocketbijbel: een kleine zakbijbel met enkele katernen van Zij Lacht. In deze Bijbel vind je de complete tekst van de Herziene Statenvertaling, met daarnaast mooi vormgegeven teksten, overdenkingen, praktische tips, leesroosters en uitleg over hoe je de Bijbel kunt lezen

bol.com Statenvertaling - Herziene Statenvertaling, Cm ..

 1. BIJBEL HSV EDGE LINED. Jongbloed brengt een serie edge lined bijbels uit in vier bijbelvertalingen: De Nieuwe Bijbelvertaling, Herziene Statenvertaling, Statenvertaling en Willibrordvertaling. De omslagen van deze bijbels zijn gemaakt van een exclusieve leersoort en de bijbels zijn op een luxe, kwalitatief hoogstaande manier afgebonden
 2. De meeste bijbelse dagboeken citeren uit de 'gewone' NBV-bijbel, maar ik zoek eigenlijk een dagboek met daarbij teksten of verwijzingen naar de Herziene statenvertaling. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland
 3. Buy Bijbel HSV: herziene Statenvertaling (Dwarsligger) 01 by (ISBN: ) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on. De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk
 4. Statenvertaling luisterbijbel gesproken Statenvertaling, het Woord van God, luisterboek Statenvertaling, mp3 luisterbijbel, Statenvertaling .mp3, Statenvertaling luisterbijbel, statenvertaling luisteren. Het werk vordert langzaam maar zeker. Onze focus ligt op dit moment bij het voltooien van het Nieuwe Testament
 5. Herziene Statenvertaling: De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de.
 6. HERZIENE STATENVERTALING PDF. De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de realisatie werd een stichting. Read reviews, compare customer ratings, see screenshots, and learn more about Herziene Statenvertaling. Download Herziene Statenvertaling and enjoy it on
 7. Op zondag 18 juli 2021 was Filippenzen 3:20-21 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

Herziene Statenvertaling (HSV) Bijbels Met of zonder

 1. De Herziene Statenvertaling is nu ook beschikbaar als huwelijksbijbel. De bijbel heeft een stijlvolle vormgeving en uitstraling en is uitgevoerd met een wit omslag met twee ringen op de voorkant. Een prachtig geschenk voor het huwelijk!Formaat: 16 x 24 cm
 2. De Herziene Statenvertaling bestaat 10 jaar in 2020! Ter ere van dit jubileum verschijnt deze bijzondere limited edition, met exclusief ontwerp en diverse extra's die via een QR-code kunnen worden... € 75,00 . bijbel Hsv met psalmen blauw: De Bijbels in Herziene Statenvertaling hebben een nieuw jasje
 3. De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de Bijbel in de aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziene Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond
 4. Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 40 De verlossing van het volk Israël voorzegd. 40 1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, 2 spreek naar het hart van Jeruzalem. 26 Wie heeft het van het begin af verkondigd, zodat wij het kunnen weten, of van tevoren,. Jesaja Hoofdstuk 26 - Statenvertaling
 5. De Bijbels in Herziene Statenvertaling hebben een nieuw jasje. Het binnenwerk is voortaan in twee kleuren en ook de omslagen hebben een metamorfose ondergaan. Deze editie met Psalmen heeft een hardcover en het zakformaat 8,5 x 12,5 cm

Statenvertaling - Wikipedi

 1. Herziene Statenvertaling (HSV), november 2020 De Herziene Statenvertaling bestaat 10 jaar in 2020! Ter ere van dit jubileum verschijnt deze bijzondere limited edition, met exclusief ontwerp en diverse extra's die via een QR-code kunnen worden bekeken Herziene Statenvertaling (HSV) In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling
 2. De Bijbels in Herziene Statenvertaling hebben een nieuw jasje. Het binnenwerk is voortaan in twee kleuren en ook de omslagen hebben een metamorfose ondergaan. Deze editie met Psalmen heeft het zakformaat 8,5 x 12,5 cm en een leren omslag met zilversnee, duimgrepen en rits
 3. Herziene Statenvertaling (HSV), november 2020 De Herziene Statenvertaling bestaat 10 jaar in 2020! Ter ere van dit jubileum verschijnt deze bijzondere limited edition, met exclusief ontwerp en diverse extra's die via een QR-code kunnen worden bekeken . Psalm 37 HSV Bijbel YouVersio
 4. Herziene Statenvertaling standaardeditie €35,00

Herziene Statenvertaling - Wikipedi

 1. Jongerenbijbel Herziene Statenvertaling €57,50
 2. Boekwinkeltjes.nl - Bijbel, Herziene Statenvertaling met ..
 3. Volharding 2022: Dagboek bij de Herziene Statenvertaling
 4. Herziene Statenvertaling HSV getrouwevertaling
 5. ≥ Vind herziene statenvertaling in Godsdienst en Theologie
Bijbel voor kinderen: Verhalen uit de schatkamer van hetSpreuken 3:1-2 - Bijbeltekst van de dag - DailyVersesPsalm 59:17 - Bijbeltekst van de dag - DailyVersesBikkel gaat voor goud (9789059523647): Jan van den DoolStichting Ark van NoachHerstel van de Jordaan - Stichting