Home

Veroordeelde synoniem

Nederlandse synoniemen van veroordeelde, ander woord voor

Synoniemen van veroordelen; ander woord voor veroordelen

beoordelen bevoordelen bevordering noorderling onvoordelig verademing verandering vergadering vergoddelijking vergoeding vergroeiing verharding verhindering verhouding verkaveling verkorting vermindering vermoedelijk vermoorden vermorzelen vernedering vernieling veroordeelde verordenen verovering verspreking verstekeling verstoteling vertedering vervoeging vervoering vervorming verwijdering verwikkeling verwisseling verwonding verwoorden verworden verzameling verzegeling verzoekin Op deze pagina vind je 3 verschillende betekenissen of definities van het woord 'veroordeelde', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen. 1 1 6 puzzelwoorden gevonden voor `Veroordeelde`. 8 letters. DAMNATUS. 9 letters. GESTRAFTE. GEVANGENE. VERDOEMDE. VERWEZENE. 13 letters

als synoniem van een ander trefwoord: bewonderen (ww): aanbidden, adoreren, dwepen met, hoogschatten, ontzag hebben, opkijken naar, opkijken tegen, opzien naar, respecteren, verafgoden, vereren, vergoddelijken, waarderen, weglopen met adoreren (ww): aanbidden, bewonderen, dwepen met, opkijken tegen, verafgoden, vereren, weglopen met verafgoden (ww) recidivist: m. (-en), reeds vroeger veroordeelde. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: recidivist (zn): draaideurcrimineel, gewoontemisdadiger, recidiviste ♀. recidivist (zn): zittenblijver. als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. woordverbanden van 'recidivist' grafisch weergegeven veroordelen. bepalen dat hij die straf moet krijgen vb: de rechter veroordeelde hem tot drie jaar gevangenis. zeggen dat je het verkeerd vindt vb: ik veroordeelde zijn brutale gedrag Synoniem: afkeuren Tegenstelling: toejuichen. Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=veroordelen Synoniem van veroordelen. afkeuren; Synoniem van 'n ander trefwoord. afkeuren; bekladden; beschuldigen; neersabele De eerste betekenis van het begrip dat wordt genoemd door de Koninklijke Spaanse Academie (RAE) in zijn woordenboek zinspeelt op de beklaagde wiens misdaad is bewezen, hoewel hij het nooit heeft bekend.. Een proefpersoon tot veroordeelde laten worden, is in veel gevallen landen, de zwaarste straf die een rechter of rechtbank kan toepassen.Deze sanctie impliceert het vrijheidsberoving: de.

Synoniemen van veroordeling; ander woord voor veroordeling

 1. Synoniem. Synoniemen; Antoniemen; Vervoegen; Meer. Dialectenwoordenboek; Rijmwoordenboek; Anagrammen; Woordspelletjes; Encyclo.nl; Woorden.or
 2. NL>EN: veroordeelde NL>EN: kilometerpaal NL>EN: steken geven NL>EN: kyrtorrhachia NL>EN: gefailleerde NL>EN: recuperatie NL>EN: geperforeerde bakstenen NL>EN: reveling NL>EN: handwiel NL>EN: Te zijner tijd NL>EN: afschrijven NL>EN: vet NL>EN: allesbrander NL>EN: hoofdpij
 3. veroordelen. overgankelijk, ( juridisch) in een rechtszaak een oordeel uitspreken. Een Amerikaanse hacker die betrokken was bij de grootste diefstal van creditcardgegevens aller tijden is in Boston veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. overgankelijk, ( figuurlijk) zeggen dat je iets verkeerd vindt. Wetenschappers veroordelen politieke.
 4. g is een gedeeltelijke vergoeding voor gemaakte kosten. Smartegeld betaalt men voor toegebracht letsel of.
 5. Synoniem van cassatie. nietigverklaring. Synoniem van 'n ander trefwoord. beroep (hoger) Alles over cassatie. Spreekwoorden met cassatie

Synoniem van arrestant. gearresteerde; gedetineerde; gevangene; veroordeelde; Synoniem van 'n ander trefwoord. aangehoudene; gearresteerde; gevangen de veroordeelde. bagnard (m) ; prisonnier (znw.) veroordeelde. condamné. Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017. Voorbeeldzinnen met `veroordeelde`. NL: veroordeelde misdadigers. FR: Des criminels condamné s. NL: Seth veroordeelde dat. FR: Set a profané son héritage Bij het zelfstandig naamwoord staat alleen dat het een synoniem is van 'misdadiger' en bij 'misdadiger' staat niets over veroordeeld zijn. Bart van der Pligt 7 nov 2005 20:43 (CET) @Peter: Een categorie Veroordeelde is inderdaad een ander soort categorie dan een categorie Crimineel 1) Bekeuring 2) Dwangsom 3) Financiële straf 4) Geldelijke straf 5) Geldstraf 6) Straf 7) Straf uitgedrukt in geld (2) Boete. (3) de geldboete zel.. 1) •iemand die verslaafd is aan drugs. (2) iemand die verslaafd is aan drugs vb: de drugsverslaafden krijgen eten van het Leger des Heils Synoniem: j..

Nederlandse synoniemen van veroordeeld, ander woord voor

 1. huisarrest Beperkingen in de bewegingsvrijheid, zoals tot verblijf in een huis of stad (stadsarrest), zijn toegestaan volgens internationaal recht
 2. Recht zonder rechter, een synoniem voor ZSM, kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de veroordeelde. Zo zie je maar dat elke medaille zo zijn keerzijde heeft. ¹ Jeroen Slot 24 november 2014, de Volkskrant (pagina 9,10) ² De Haan strafrechtadvocaten, Snelrecht;.
 3. Prove = 1) Gift in natura 2) Jaarlijkse toelage 3) levenslang onderhoud in een liefdadig gesticht 4) Liefdegave 5) Lijfrente 6) Literaire vorm 7) Toelage. levenslang leren = Beleidsterm die stelt dat leren start bij de geboorte en nooit als voltooid kan worden beschouwd
 4. executie. executie - voltrekking van een vonnis. Synoniemen: tenuitvoerlegging, tenuitvoerbrenging. De gevonniste wordt gestraft met de doodstraf bij een terechtstelling, terdoodbrenging of executie (in pregnante zin ). De voltrekking van een doodvonnis waarbij geweervuur wordt gebruikt, heet fusillade
 5. De betekenis van verbeurd verklaren vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van verbeurd verklaren gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 6. Wil je ook meer weten over 'werkstraf'? Zoals de meervoud ervan, het lidwoord (de of het), synoniem, betekenis en hoe je het uitspreekt? Lees verder

De veroordeelde zelf kan geen klaagschrift indienen. Indien hij of zij het niet eens is met de verbeurdverklaring, zal er hoger beroep of beroep in cassatie tegen de veroordeling moeten worden ingesteld. Draagkracht De (ter dood) veroordeelde scheeapiteins werden in de gevangenis opgesloten / Nadat de scheeapiteins veroordeeld waren, werden ze in de gevangenis opgesloten / Men sloot / Ze sloten de veroordeelde scheeapiteins in de gevangenis op. includo elke andere betekenis dan 'opsluiten' of een synoniem daarvan Zoals bij veel juridische begrippen is bij het begrip 'uitvoerbaar bij voorraad', zoals dat onder veel vonnissen staat, voor leken niet meteen duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Toch is het een heel belangrijk begrip: het geeft namelijk aan of de veroordeelde partij meteen aan het vonnis moet voldoen, of dat zij er nog even mee kan wachten (als hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent. De bedoeling van de wetgever is dat de veroordeelde door de verbeurdverklaring wordt getroffen in zijn vermogen. Wettelijk kader verbeurdverklaring. De wettelijke regeling van de verbeurdverklaring van inbeslaggenomen goederen is in het Wetboek van Strafrecht geregeld in de artikelen 33, 33a, 33b, 33c en 34 Sr Probatie. Probatie is een begrip uit het Belgische strafrecht. Het betreft een maatregel die gekoppeld is aan een hoofdstraf. Het betekent dat de rechter een persoon kan verplichten bepaalde voorwaarden na te leven tijdens een proeftermijn. De probatie kan alleen worden toegestaan bij een opschorting van veroordeling of bij een uitstel van de.

VEROORDELING synoniemen - Van Dale Synonieme

 1. Voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) is in het strafrecht de mogelijkheid dat een veroordeelde die een tijdelijke gevangenisstraf van meer dan één jaar opgelegd heeft gekregen, onder voorwaarden vervroegd wordt vrijgelaten. Voor de veroordeelde die een tijdelijke gevangenisstraf uitzit van meer dan één jaar en ten hoogste twee jaren, geldt in de regel dat hij voorwaardelijk vrijkomt.
 2. Werkstraf of taakstraf is een hoofdstraf die inhoudt dat de veroordeelde in zijn vrije tijd onbetaalde arbeid moet uitvoeren. In België hanteert men de naam werkstraf, terwijl taakstraf in Nederland de gangbare naam is. De taakstraf bestaat in Nederland uit een het verrichten van onbetaalde arbeid, het verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade of een.
 3. Haar naam staat synoniem voor de gruwelijkheden van de concentratiekampen. In Auschwitz was ze berucht vanwege haar sadisme. Biografieën / Tip / Tweede Wereldoorlog / WOII-bio's. Dries Riphagen (1909-1973) - Zwarthandelaar en jodenjage
 4. In 1597 werd voor veroordeelde vrouwen in Amsterdam een spinhuis opgericht, waar men dus moest spinnen (losse vezels ineendraaien tot draad). Ook in andere steden in de Noordelijke Nederlanden werden in de periode hierna rasphuizen en spinhuizen geopend. In de Zuidelijke Nederlanden werd in 1770 voor het eerst een rasphuis geopend
 5. Een militaire begraafplaats of oorlogsbegraafplaats is een begraafplaats ingericht door of onder toezicht van een staat ter nagedachtenis aan en als eerbetoon voor slachtoffers die omgekomen zijn tijdens een oorlog. Tijdens de vijandelijkheden werden de oorlogsslachtoffers begraven waar ze stierven. Pas na de vijandelijkheden kregen de militaire begraafplaatsen hun actuele vorm, veelal na het.

Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen. 1-2 verbeurdverklaring. strafrecht: rechterlijke beslissing waardoor een veroordeelde (de eigendom van) bepaalde goederen die een verband hebben met. Een wurgijzer is een synoniem van garrote. Een garrote (ook garotte, van het Spaanse garrote vil = schandstok) is een instrument voor de voltrekking van de doodstraf, waarbij de veroordeelde aan een paal vastgebonden wordt

In november 2016 schreef ik over het woord kermisgast.Zo had Maarten van Rossem de, toen nog, president-elect Donald Trump genoemd.Kermisgast lijkt hier min of meer synoniem met clown, clown in de betekenis 'iemand die zich dwaas gedraagt' (Van Dale), synoniemen paljas en pias.Het Algemeen Dagblad bevatte vorige week een citaat met ditzelfde clown, eveneens met een politicus als mikpunt. de belangen van de slachtoffers, nabestaanden en andere relevante personen. Dit staat in de Wet straffen en beschermen die per 1 juli 2021 van kracht is. Voor de voorwaardelijke invrijheidstelling geldt daarbij een overgangssituatie: bij een straf van 1 jaar of meer die vóór 1 juli 2021 definitief is opgelegd geldt nog de 'oude' regeling Wie op de schopstoel zit, kan elk ogenblik weggestuurd of ontslagen worden.. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat deze zegswijze teruggaat op een straf die in de Middeleeuwen werd uitgevoerd. De veroordeelde werd dan met gebonden handen en voeten op een soort wip omhooggeslingerd. F.A. Stoett verwoordt het zo: Een schopstoel was een strafwerktuig, waarop. Het gaat meer om eigendom dan om mensen, of wat plaatsvervangend procureur-generaal Lisa O. Monaco veroordeelde als een poging te stelen wat andere landen maken. Historische opmerking Het is een waarneembaar feit in het functioneren van de huidige rechtsstelsels dat de bescherming van privé-eigendom veel belangrijker is dan de veiligheid van de bevolking

veroordeelde betekenis en definiti

verum: voegwoord ('maar'), min of meer synoniem met sed. uti ne: = ut ne = ne 'opdat niet' of 'om te voorkomen dat'. quaeratis: coni. potentialis in de hoofdzin. quominus: 'dat, om te', een voegwoord dat wordt gebruikt na werkwoorden van verhinderen (hier impediat). alterius: gen. van alter Een gladiator die de ene overwinning na de andere behaalde en hierdoor de keizer imponeerde, kreeg soms de vrijheid. Hieronder een lijstje van de beroemdste gladiatoren uit het oude Rome. 10. Spiculus. Spiculus was waarschijnlijk een Romeinse slaaf, afkomstig uit Afrika. Hij werd opgeleid tot gladiator Betekenis ontnomen. Op deze pagina vind je 2 verschillende betekenissen of definities van het woord 'ontnomen', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen. 1 2 samenvatting grondrechten hoorcollege botsende grondrechten: bijvoorbeeld: chantal uit werkendam. afwegen welke belangen het zwaarst gelden, die van chantal o De nu veroordeelde verdachte werkte sinds 2016 als pentester voor de groep en was verantwoordelijk voor het Hacker is inmiddels ook synoniem geworden voor blackhat. Reageer met quote. 27.

De betekenis van werkstraf vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van werkstraf gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Harvey Weinstein Nettowaarde en salaris: Harvey Weinstein is een Amerikaanse filmproducent, studiomanager en veroordeelde verkrachter met een eigen vermogen van $ 25 miljoen. Op het hoogtepunt van zijn carrière werd het vermogen van Weinstein geschat op $ 300 miljoen. 5 ′ 10 ″

Puzzelwoordenboek veroordeeld

probleem 3 probleem bronnen: h5 letale longembolie, aortaperforatie, haarlemse doodslag, niet behandelde longinfectie, bloedvergiftiging, injecteren hiv-besme to jilleba 23 november 2017 leerdoelen probleem materieel strafrecht wat is causaliteit? gevallen waarin de vraag van causaliteit zich voordoet bij materiël Spitsroeden of eieren? In oktober 2014 constateerde dagblad Trouw dat 'spitsroeden lopen' in de Nederlandse politiek en media de afgelopen jaren een derde betekenis heeft gekregen. Naast de figuurlijke betekenis van het ondergaan van een vernedering en de letterlijke betekenis van militaire straf, betekent het ook 'behoedzaam te werk gaan' of 'op eieren lopen' 31669 Met een ontslagbrief beëindig je op een formele manier de arbeids­overeenkomst met een werknemer. Afhankelijk van de ontslagreden heb je een bepaald soort brief nodig. Bekijk voorbeelden van ontslagbrieven voor werkgevers

Betoog ZSM-werkwijze slecht stel je voor, je hebt net twee tentamenweken achter de rug en hebt zin in wat ontspanning. je gaat naar een festival en je staa De betekenis van elektronisch toezicht vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van elektronisch toezicht gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Zo'n uitspraak maakt duidelijk dat spitsroeden lopen in feite synoniem geworden is met een andere, in de politiek net zo'n populaire uitdrukking: op eieren lopen. Dat was precies wat premier Rutte en zijn ministers moesten doen tijdens het Kamerdebat: een ingewikkelde balanceeract uitvoeren waarbij ze enerzijds door het stof moesten gaan en anderzijds de reputatie van het kabinet intact. Synoniem van confiscatie; ander woord voor confiscatie - Ensi . Een confiscatie, onttrekking aan het verkeer of verbeurdverklaring is in het strafrecht het verklaren dat een veroordeelde het eigendom over bepaalde goederen of vermogen of delen daarvan verliest UCL Dutch Study Pack. Glossarium. activisme: in de Eerste Wereldoorlog werkte een minderheid van de flaminganten in bezet België samen met de Duitse bezetter, zonder steun van de brede bevolking.De Duitse bezetter ontwikkelde een specifieke Flamenpolitik (Vlaams beleid), bedoeld om verdeeldheid te zaaien onder de Belgen en Vlaamse collaborateurs te werven door flamingantische eisen in te.

Grote kans dat je ooit een VOG hebt aangevraagd, een Verklaring Omtrent het Gedrag. Zo'n verklaring heb je vaak nodig bij een nieuwe baan of als je vrijwilligerswerk gaat doen. Een VOG krijg je. Zebra Danios zijn een favoriet van zoetwatervis hobbyisten vanwege hun gemakkelijke verzorging, en ze zijn productieve fokkers en de gemakkelijkste soort van te kweken ei-lagen. Deze vissen zijn gemakkelijk te herkennen met zijn aantrekkelijk gestreepte, zwart-witte lichaam met zebramotief. Het zijn actieve zwemmers. Zebravissen zijn zeer duurzaam en bestand tegen een indrukwekkende reeks.

Britse actie voor veroordeelde Nederlanders RIJSWIJK, MANCHESTER (ANP) - Vier Nederlanders die in maart 1997 in Schotland wegens drugssmokkel zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van tien en. Er zijn zoveel verschillende merken, soorten en smaken hondenvoer op de markt dat het overweldigend kan zijn om er een te kiezen. Je pup een gezond, voedzaam voedsel geven, stopt echter niet als je eenmaal een weloverwogen beslissing hebt genomen over wat te voeren. Weten hoe u het voer van uw hond op de juiste [ Leerstof examen Nederlands 2 aan de hand van handboek hoofdletters: hoofdletters je schrijft een hoofdletter aan het begin van een zin. als de zin met ee Damien Éloi (Vire, 4 juli 1969) is een Frans professioneel tafeltennisser.Hij won met het nationale mannenteam zowel in Birmingham 1994 als in Eindhoven 1998 het landentoernooi van de Europese kampioenschappen.De Fransman won individueel bronzen medailles op de Europa Top-12 van 2002 en die van 2005.. Sportieve loopbaan. Éloi debuteerde in het internationale circuit in de World Cup van 1988 Antoniem: vatbaar Synoniem: resistent 2) als je ongevoelig bent Polemiek: ondanks een hevige polemiek over het gebruik van een nieuw gif heeft de staat Texas de veroordeelde moordenaar toch geëxecuteerd Polemiek discussie over een bepaald onderwerp die gevoerd wordt in gepubliceerde teksten Voorbeeld:.

De politie heeft donderdag zeven mannen opgepakt die zeer vergevorderde plannen hadden voor een grote terroristische aanslag in Nederland. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de overtuiging dat. Prins William haalt stevig uit naar BBC: Jullie droegen bij aan Diana's angst, paranoia en isolatie Royalty Donderdag publiceerde de BBC de resultaten van een onderzoek naar het Panorama. SYNONIEM: klankleer lexicologie is een onderdeel van de taalkunde dat zich specifiek bezighoudt met de 'bestanddelen' van taal. Het concentreert zich op de aard, betekenis en structuur van woordgroepen , op de samenhang van afzonderlijke woorden (lexemen) en woordonderdelen (morfemen), en op hun onderlinge betekenisrelaties Destijds waren 33 het hoogste aantal slachtoffers voor een veroordeelde moordenaar in de geschiedenis van de VS. Hij werd in 1994 geëxecuteerd via een dodelijke injectie. Tegenwoordig wordt zijn naam beschouwd als synoniem voor het idee van seriemoordenaars, naast mensen als Jack the Ripper en Ted Bundy

en gezinsrecht hoofdstuk de persoon begrip juridisch is de persoon ieder wezen die drager is van rechten plichten. het woord is in de rechtstaal synoniem voo De woorden vergeefs en tevergeefs zijn gedeeltelijk synoniem. Je kunt zowel een ter dood veroordeelde moordenaar. (Bron: Metro) Online cursus Jiddisj ONDERWIJS. In de vroege negentiende eeuw werd het Jiddisj, een Joodse taal die in de vert In stand houden en tot stand komen worden los geschreven, net als onder meer in bedrijf nemen, in acht nemen, in beslag nemen, in bewaring stellen, in werking stellen, ten laste leggen en ter dood veroordelen.. Ook de vervoegde vormen van zulke combinaties bestaan uit losse woorden: hield in stand, tot stand kwam, in acht nemend, ten laste gelegd, in beslag genomen, ter dood veroordeeld, etc Door de mand vallen betekent 'doorzien worden', en vooral: 'ontmaskerd worden als leugenaar, bedrieger, domoor, enz.'. Helaas is niet duidelijk waar deze uitdrukking vandaan komt. Volgens F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) gaat door de mand vallen mogelijk terug op de situatie dat iemand een beschuldiging aanvankelijk ontkent, maar daarna. Verbeurdverklaring (artikel 33 e.v. Sr) is een bijkomende straf. Bij de oplegging daarvan wordt beoogd de veroordeelde in zijn vermogen te treffen. Dit laat onverlet dat ook een voorwerp van weinig waarde kan worden verbeurdverklaard, wat overigens niet betekent dat zo'n voorwerp bewaard dient te blijven (zie IV)

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen in 150+ landen. Samen strijden we voor mensenrechten en tegen onrecht Een complottheorie voor paranoïde rechts. 'Cultuurmarxisten' zouden onze instituties proberen te infiltreren en de westerse beschaving willen vernietigen. Inmiddels is de term verhuisd van obscure internetfora naar de mainstream media. Daniël Korving en Jaap Tielbeke beeld Floris Tilanus. 6 september 2017 - verschenen in GeenStijl: WTF. Veroordeelde kindermisbruiker Ronald van Zwam stelt eisen aan terugkeer tbs-kliniek. WTF. Veroordeelde kindermisbruiker Ronald van Zwam stelt eisen aan terugkeer tbs-kliniek. 193 reacties. Dit is niet hoe Terbeschikkingstelling werk vriend. Kijk nou! De tijdens het begeleid fietsverlof ontsnapte kindermisbruiker Ronald van Zwam. De 160 etnische groepen in Rusland spreken zo'n 100 talen. Volgens de volkstelling van 2002 spreken 142,6 miljoen mensen Russisch, gevolgd door Tataars met 5,3 miljoen en Oekraïens met 1,8 miljoen sprekers. Russisch is de enige officiële staatstaal, maar de grondwet geeft de individuele republieken het recht om naast Russisch ook hun moedertaal co-officieel te maken

Het ECRH veroordeelde Noorwegen in dezelfde situaties waarover vele ouders in Nederland klagen, het de ouders, die zich legaal naar BW1:247 inzetten om met degelijke meting naar IVRK24 lid 1 (diagnostisch), negeren in hun verzoek Ik veroordeelde deze mensen enkel op hun uiterlijk. En ik merkte dat mijn ego me vertelde dat ik beter was dan hen. Precies - walgelijk. En het zette me aan het denken. Want ik weet dat ik niet zo'n persoon wil zijn. En toch oordeel ik soms, bijvoorbeeld als ik moe of geërgerd ben Na een moeizame start - de partij telde in mei 1932 nog slechts iets meer dan 100 leden - was het ledental van de NSB begin 1935 opgelopen tot rond de 33.000. Voor de oorlog zou het ledenaantal blijven steken op 55.000 in 1936, wat echter begin 1940 al was teruggelopen tot 30.000 Definitions of gijzelhouder, synonyms, antonyms, derivatives of gijzelhouder, analogical dictionary of gijzelhouder (Dutch De veroordeelde van een zwaar misdrijf blijft verstoken van zijn vrijheden, zoals de maatschappij eist. Maar er kan dan wel meteen worden begonnen met de kern van het probleem: het behandelen van de oorzaak van het criminele gedrag. Een extra drempel om het goede te doen

Synoniemen van vereren; ander woord voor vereren

IN HET KORT: Pedofilie is een aangeboren seksuele afwijking en is dus geen bewuste keuze van de, met name, mannelijke pedofiel. Een moeilijke jeugd of zelf misbruikt zijn speelt slechts een kleine rol. In de puberteit merken pedofielen dat ze zich seksueel aangetrokken voelen tot meisjes en/ of jongens die nog niet in de puberteit zitten Vormen van toegepaste kunst zijn o.a. industriële vormgeving, design, typografie, edelsmeedkunst, huis- en straatmeubelen. Het begrip kunstnijverheid heeft betrekking tot ambachtskunst, zoals keramiek, edelsmeden, boekbinden en houtbewerken. Voor de Industriële revolutie die begon in 1750 werden alle voorwerpen met de hand gemaakt Dit is natuurlijk één van de meest gestelde vragen.Het is belangrijk om er op te wijzen dat er eigenlijk geen enkele klacht is die typisch is voor darmkanker. Afhankelijk van de grootte en het stadium kan darmkanker verschillende klachten geven, klachten die vrij uiteenlopend kunnen zijn. Je zal begrijpen dat een ontaarde poliep of een klein gezwel van 1,5 à 2 cm groot vaak nog geen last. Latijns Vertaling Opmerkingen een bene placito : van een heel tevreden : dwz naar believen of naar believen. Deze uitdrukking, en zijn Italiaanse ( beneplacito ) en Spaanse ( beneplácito ) afgeleiden, zijn synoniem met het meer algemene ad libitum (naar believen). een grote advertentie minu

Synoniemen van recidivist; ander woord voor recidivist

(1) Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98) Mariniers is niet synoniem met marinepersoneel En gele room, niet te verwarren met mayonaise of advocaat (bij de koffie), is ook een synoniem. Gepost door Marc Kregting op 17:21 Geen opmerkingen De Franse overheid veroordeelde de bundel op basis van provocatie van de publieke moraal en blasfemie. 49 Zeventig jaar waardoor zij een synoniem voor het De veroordeelde Guyanese drugsbaron Shaheed Roger Khan is vrijdagavond iets voor middernacht gearriveerd in zijn thuisland Guyana. De 47-jarige Khan zat op de vlucht van American Airlines, onder begeleiding van ICE-agenten

Veroordelen - 7 definities - Encycl

Het RTL-programma Onschuldig?! duikt dinsdagavond in de Maastrichtse Helpoort-zaak. Presentator Peter van der Vorst volgt daarin advocaat Geert-Jan Knoops. Slavernij in de Verenigde Staten was de wettelijke instelling van slavernij door mensen, bestaande uit de slavernij van voornamelijk Afrikanen en Afro-Amerikanen, die bestond in de Verenigde Staten van Amerika vanaf de oprichting in 1776 tot de goedkeuring van het dertiende amendement in 1865. Slavernij werd vastgesteld gedurende de Europese kolonisatie in Amerika

Vrijheid synoniem Nederlandse synoniemen van vrijheid, ander woord voor vrijheid . Spaans. Synoniemen en ander woord Voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) is in het strafrecht de mogelijkheid dat een veroordeelde die een tijdelijke gevangenisstraf van meer dan één jaar opgelegd heeft gekregen,. Th by de Grieken, en C by de Romeinen veroordeelde. Maar A by de eerste, en N. L. by de laatste, stelde de zaak noch uit, tot nader licht. Deze grieksche letter theta, by ons th, wierd genaamt de zwarte, of ongelukkige. Wanneer die van de Rechters voor ymands naam geschreven wierd; 't was te zeggen, dat ze hem ter dood verwezen Deze veroordeelde hem op 12 juni 2007 vanwege etnische zuiveringen, moord, plundering, deportaties, martelingen en een in 1995 uitgevoerde raketaanval op de Kroatische hoofdstad Zagreb (een als vergelding bedoelde aanval waarbij zeven burgers omkwamen en waarvoor hij in eerste instantie slechts werd vervolgd) tot 35 jaar celstraf