Home

Westkust Klein Azië

De kleine westelijke Klein-Aziatische staten in de oudheid

Teos (Klein-Azië) - Wikipedi

Al ten tijde van het Achaemenidenrijk was de westkust van Klein-Azië in hoge mate een verstedelijkt gebied. In veel steden cultiveerden de inwoners een Griekse identiteit. In andere treffen we culturen aan die we nu als een 'mengvorm' van Grieks en niet-Grieks bestempelen, maar die door tijdgenote eiland voor de westkust van Klein-Azië: Samosata: hoofdstad van de landstreek Commagene in Klein-Azië (Samsat) Samothrace: eiland in het noordoosten van de Aegeïsche Zee: Sangarius: belangrijkste rivier in het noordwesten van Klein-Azië: Sardes: hoofdstad van Lydië (Klein-Azië) Sardica: hoofdstad in het huidige Bulgarije (Sofia) Sardini De stad Efeze werd rond 1000 v.C. door Griekse kolonisten gesticht op de westkust van Klein-Azië, in het huidige Turkije. In 133 v.C. veroverden de Romeinen de stad; zij heersten tot 263 n.C., toen de Goten Ephesus grotendeels verwoestten. Daarbij ging ondermeer de tempel van Artemis verloren, het zgn. Artemisium, een van de zeven wereldwonderen griekse stad op de westkust van Klein-Azië: Clazomenae: Ionische stad aan westkust van Klein-Azië: Cleonae: kleine griekse stad op de Peloponnesus: Clitor: griekse stad in N.Arcadië: Clusium: stad in Umbrië in Midden-Italië (Chiusi) Cnidus: Griekse stad in Carië in westelijk Klein-Azië: Cnidus: havenstad op Cyprus: Colchis: landstreek aan de oostkust van de Zwarte Ze De Ioniërs weken vooral uit naar Klein-Azië, waar ze het grootste deel van de westkust bevolkten. Deze laatste groep verenigde zich op een bepaald ogenblik in een bond, die men het Panionion noemde, bestaande uit twaalf steden en een Aiolische stad Smyrna

De aanduiding Griekse kolonisatie houdt de stichting van Griekse kolonies() in, voorafgaand aan en tijdens de Archaïsche periode van de Griekse oudheid vanuit het vasteland en de eilanden van de Egeïsche Zee.Dit speelde zich vooral af aan de kusten van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, waardoor de Griekse taal, cultuur en organisatie van de poleis zich over het gehele gebied kon verspreiden Attica, Euboea, Achaia, het grensgebied tussen de Argolis en Laconië en misschien ook de westkust van Messenië - en de eerste Grieken zouden zijn geweest die, vanaf ca. 1900 vC, Griekenland binnendrongen; door de dorische invasie zouden de I. op de Peloponnesus vandaar verdreven zijn en, versterkt met stamgenoten uit Attica en Euboea, die door de Doriërs onberoerd bleven, zich hebben gevestigd op de Cycladen en het centrale deel van de westkust van Klein-Azië, het latere Ionië Hellespont. Hellespont (Ἑλλήσποντος), naam van de zeestraat tussen de thracische Chersonesus en de noord-westkust van Klein-Azië; thans algemeen Dardanellen genoemd, in het turks Cannakale Bogazi. De H., die ca. 65 km lang is en op de meeste plaatsen 5 à 6 km breed (smalste punt is 1220 m tussen (Sestus en Abydus), scheidt Europa van Azië en vormt de verbinding tussen de.

Efeze (Turks: Efes; Grieks: ̉Έφεσος Ephesos; Latijn: Ephesus) was in de oudheid een grote Ionische haven- en handelsstad aan de westkust van Klein-Azië in de huidige provincie Izmir in Turkije [.. Pelagius van Laodicea (het tegenwoordige Latakia), Klein-Azië (= westkust van het huidige Turkije); bisschop; † na 381. Feest 25 maart. Op de dag van zijn huwelijk wist hij van zijn vrouw gedaan te krijgen dat zij in onthouding zouden leven. Vanwege zijn verdiensten werd hij tot bisschop van de stad Laodicea gekozen

Vele inwoners zijn uit Griekenland vertrokken en naar de westkust van Klein-Azië gegaan (Ionische volksverhuizing) In het begin van de ijzertijd valt ook de invasie van de Doriërs, die vestigden zich in de Pelopennésus, Kreta en het zuidwesten van Klein-Azië Een bezoek aan de westkust van Klein-Azië (Vervolg) In het afdalen moesten wij nog eene wijl stilstaan aan de laatst ontdekte gebouwen. De groote opgravingen van 1879 en volgende jaren hadden hoofdzakelijk voor doel de kruin der burg vrij te leggen. Aan de helling werd weinig gearbeid Abydos (Klein-Azië) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Kaart van de Thracische Chersonesos waarop Abydos is aangeduid. Abydos ( Oudgrieks: Ἄβυδος) was in de klassieke oudheid een belangrijke havenstad, een polis, aan de Hellespont, de tegenwoordige Dardanellen

in de oudheid het middeldeel van de westkust van Klein-Azië, van Smyrna tot vlak bij Halikarnassos (→Fokaia), waar het Ionisch dialect werd gesproken. Volgens de traditie vormden de Ioniërs een van de vier oorspronkelijke Griekse stammen. Waarschijnlijk echter ontstond hun stam pas na de Dorische volksverhuizing, uit de heterogene gr.. Check 'Klein-Azië' translations into Azerbaijani. Look through examples of Klein-Azië translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Grieks eiland van de Sporaden, bij de westkust van Klein-Azië, behoort tot de eilandengroep Dodekanesos, 37 km2, 2500 inw. De apostel Johannes verbleef op Patmos in ballingschap in de jaren 95 en 96 en zou hier het boek Openbaring hebben geschreven. Het middeleeuwse klooster van de H. Johannes bezit een kostbare verzameling van Byzantijnse kun.. Grieks. Het grieks is een van de belangrijkste leden van de indo-europese talenfamilie en heeft een van de andere leden duidelijk onderscheiden eigen karakter. Van geen andere indo-europese taal bezitten we directe bronnen over een zo lange periode, t.w. bijna 3500 jaar, van ca. 1400 vC tot heden. (I) Uitwendige geschiedenis.Het oudste g. dat we kennen is het uit de 15e tot 13e eeuw daterende.

Controleer 'Klein-Azië' vertalingen naar het Turks. Kijk door voorbeelden van Klein-Azië vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica griekse stad op de westkust van Klein-Azië, uit naar het eiland Chios, onder druk van de belegering van de perzische satraap Harpagos. Een deel van de uitgewekenen vertrekt naar Corsica, niet ver van de phocaeïsche kolonie Mar-seille, die reeds rond 600 v.C. gesticht was. Carthagers en Etrusken bestrijden gezamenlijk deze vijandige Phocaeërs. Označite prijevode Klein-Azië na hrvatski. Pogledajte primjere prevoda Klein-Azië u rečenicama, slušajte izgovor i učite gramatiku Miletos lag dus aan de monding van den grootsten stroom der Westkust, aan het uiteinde van eene vallei die door Karië en Phrygië heen tot in het hert drong van Klein-Azië en alzoo voor het verkeer met het binnenland den besten weg uitmaakte Controleer 'Klein-Azië' vertalingen naar het Kroatisch. Kijk door voorbeelden van Klein-Azië vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

Vertalingen in context van door Klein-Azië in Nederlands-Engels van Reverso Context: Zij reisden door Klein-Azië, Griekenland en het hele Romeinse Rijk Griekse eilandengroep in de Egeïsche Zee. Men kan twee groepen onderscheiden: een noordelijke groep tussen Euboia en het schiereiland Chalkidike en een zuidelijke langs de westkust in Klein-Azië. Vooral op de zuidelijke Sporaden is veel toerisme Een vintage illustratie van de tempel van Artemis in het Efeze. Dit was een eerst Griekse stad en later een belangrijke Romeinse stad, aan de westkust van Klein-Azië. Productinformatie. 98.9% van onze klanten is positief over 1001Tapestries! Gemaakt van stevig en duurzaam materiaal; Leuk om aan je muur te hebbe We bieden verschillende opties aan voor het bezorgen of ophalen van je bestelling. Welke opties voor jouw bestelling beschikbaar zijn, zie je bij het afronden van de bestelling. Verkoop door SleevesAndCases 9,2. Laptop sticker - 10.1 inch - Een vintage illustratie van de tempel van Artemis. 12,95 verkoop door: SleevesAndCases

Klein-Azië en Patmos. Langs de westkust rijden we naar de havenstad Milete, waar Paulus een rede hield voor de oudsten van Efeze. Via de orakelstad Didyma rijden we naar Dalyan. Hier maken we een onvergetelijke boottocht door de moerassen langs de unieke graven, hoog in de rotsen De Myceners onderhielden overzeese contacten met een groot aantal buitengebieden, van de westkust van Klein-Azië tot de kusten van Syrië, Egypte en Italië. Omstreeks 1200 v.Chr. raakte de Myceense beschaving in verval en viel ze uiteen

Anatolië - Wikipedi

Het was een grote Ionische haven- en handelsstad aan de westkust van Klein-Azië. Vele volkeren lieten hier hun stempel achter, maar het is uiteindelijk het Romeinse rijk dat de stad echt opbloeit. Na Rome was Efeze zelfs de grootste stad Romeinse stad de westkust van Klein-Azië. Daarom zal in dit onderzoek de rol van deze polis en haar tempelcomplex in de totstandkoming van de Macedonsiche imperia alsmede hun verhouding met de Macedonische machthebbers Alexander de Grote, Antigonos Monophthalmos, Demetrios, Lysimachos en Seleukos centraal staan

We begeven ons deze week in de vroegste periode van de filosofie. Hesiodus beschreef en verklaarde de wereld om hem heen in de 7e eeuw binnen een zuiver mythologisch perspectief en aan de westkust van Klein-Azië namen een eeuw later een aantal onderzoekende geesten een heel andere houding aan, door de werkelijkheid te proberen te herleiden tot een enkel natuurprincipe Gelegen bij de monding van de rivier de Kaystros aan de westkust van Klein-Azië, lag het bijna tegenover het eiland Samos. Misschien kunt u zich een beter beeld van de ligging vormen als u in aanmerking neemt dat de ruïnes van Efeze zo'n 56 kilometer ten zuidoosten van het Turkse Izmir liggen westkust van Klein-Azië. Hdt. I, 30-33 Solon, de wetgever van Athene, op bezoek bij Croesus. Solon probeert hem de betrekkelijkheid van menselijk geluk bij te brengen, tevergeefs. Hdt. I, 34-45 Ommekeer in het tot dan toe succesvolle leven van Croesus. Na een onheil- voorspellende droom probeert hij zijn enige zoon die geschikt is als opvolger

Milete - Wikipedi

Erythrae was een kleine stad aan de westkust van Klein-Azië. In 1891 werd er een kunstmatige grot ontdekt waarvan men vermoedt dat ze dienstgedaan heeft als cultusplaats rond een bron. In de grot vond men vier inscripties, waarvan drie uit de tweede eeuw, de vierde kan van een hele tijd later zijn Milete was een oude Griekse Ionische stadstaat aan de westkust van Klein-Azië in het huidige Turkije. De Milesian School bestond uit Thales, Anaximander en Anaximenes (allemaal uit Miletus ). De drie worden soms omschreven als 'materialisten', omdat ze geloofden dat alle dingen uit één materiaal voortkwamen De Grieken van Cyprus deelden de Perziche overheersing met de Grieken van Ionië (de westkust van Klein-Azië, nu Turkije) met wie ze nauwere banden smeedden. Toen de Ionische Grieken in opstand kwamen tegen Perzië (499 v.c.) deden de meeste Cyprioten mee behalve de stad Amathus zich te vestigen op de eilanden en aan de westkust van Klein-Azië. De Doriërs vestigen zich op de Peloponnesus (in o.a. Sparta) en op Kreta, de Aeoliërs in het noordoosten (en de noordwestkust van Klein-Azië) en de Ioniërs in het zuidoosten (en aan de zuidwestkust van Klein-Azië). De plaatsen waar de presocratische filosofie begint, Milet

Steden, heiligdommen en imperia: Klein-Azië in de

In het midden van de zesde eeuw V. Chr bereikte het opkomende Perzische rijk de westkust van Klein-Azië. In de meeste Griekse steden werden plaatselijke aristocraten als tiran aangesteld. In 4 92 V. Chr. Organiseerde de Perzische koning Darius een strafexpeditie tegen Athene in Marathon, maar de Atheense hoplieten versloegen ze onder aanvoering van Miltiades Ionië was in de Oudheid een landstreek langs de westkust van Klein-Azië. Ionië was al vroeg gekoloniseerd door Grieken en heeft een grote rol in de Griekse geschiedenis gespeeld

Geografische namen - Stilu

  1. Mysië was een landschap in het noord-westelijk deel van Klein-Azië.De apostel Paulus kwam met Silas en Timotheüs in Mysië tijdens zijn tweede zendingsreis.. Hnd 16:7 en bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynie te gaan, en de Geest van Jezus liet het hun niet toe. Hnd 16:8 Toen zij nu Mysië waren voorbijgereisd, kwamen zij in Troas. (TELOS
  2. In dit rijke commerciële en religieuze centrum aan de westkust van Klein-Azië stond de reusachtige tempel van de godin Artemis. Hoewel immoraliteit, valse religie en de beoefening van magie hoogtij vierden, zegende Jehovah de bediening van de apostel Paulus en anderen in die stad. — Handelingen hfst. 19. 6
  3. Klein-Azië, de westkust van het huidige Turkije, was een van de meest creatieve en multiculturele regio's van het Romeinse Rijk. Steden zoals Efese of Pergamon waren beroemd om hun rijkdom, hun wijd en zijd bekende orakels en culten en hun veelvormige cultuur
  4. De geheimzinnige blik waarmee zij kijkt staat bekend als de 'archaïsche' glimlach. De stijl van het gezicht wordt Ionisch-archaïsch genoemd wat duidt op de invloed van kunstenaars die in de 6de eeuw v. Chr. uit de westkust van Klein-Azië naar Etrurië trokken. Karakteristiek zijn de ovale vorm van het hoofd en de amandelvormige ogen
  5. Het schip kwam uit Adramyttium, een haven aan de westkust van Klein-Azië, tegenover de stad Mitylene op het eiland Lesbos. Het zou naar het noorden varen en dan naar het westen, en onderweg havens aandoen om goederen uit te laden en nieuwe lading in te nemen
  6. Ionische Grieken vestigden zich in die tijd aan de westkust van Klein-Azië. Deze vroege kolonisten kwamen in contact met volken die bekendstonden om hun aanbidding van een moedergodin, die later bekend zou komen te staan als de Artemis van Efeze
Reisverslagen: West-TurkijeEfeze - Wikipedia

Het dieptepunt wordt rond 1000 v.Chr. bereikt. Daarna lijkt het tij te keren, maar de politieke formaties die zich nu voorzichtig beginnen af te tekenen, zijn van (nog) veel bescheidener formaat dan die in de voorafgaande periode. Rond 1000 v.Chr. beginnen Grie­ken zich te nestelen langs de westkust van Klein-Azië. 750-500 v.Chr Overzeese verbindingen bestonden in elk geval met de Westkust van Klein-Azië, met de kusten van Syrië en Palestina, het eiland Cyprus, Egypte en Zuid-Italië. In de laatste fase van de Myceense cultuur leidde dit zelfs tot vestigingen van Myceense Grieken op Cyprus en op sommige plaatsen aan en vóór de kust van Klein-Azië

De oudste bewoners van Limnos waren Thraciërs die een beschaving hadden gecreëerd die vergelijkbaar was met die van Troje, honderd kilometer verder, aan de westkust van Klein-Azië. In de achtste eeuw voor Christus werd het eiland door Tyrrhenen bezet, in de 6zesde eeuw kwamen de Atheners die hier tot de tweede eeuw voor Christus bleven De eerste helft van zijn leven speelde zich af in een roerige tijd: tijdens de Perzische oorlogen (ca. 490-'79 v.C.). De Ionische steden aan de westkust van Klein-Azië werden in dat laatste jaar bevrijd na de Griekse overwinning in de Slag bij Mycale Rond het jaar 1000 v.Chr. werden vanuit het vasteland eerst de eilanden en de tegenoverliggende westkust van Klein-Azië gekoloniseerd. Een grote kolonisatiegolf was er vervolgens tussen 800 v.Chr. en 500 v.Chr. waarbij het zuiden van Italië , Sicilië , de Zwarte Zee -kusten en iets later een groot gedeelte van de resterende Middellandse Zee -kusten werden bereikt

Didyma - Wikipedia

Brief aan de Efeziërs - Statenvertalin

De Griekse poleis in Klein-Azië vallen vanaf 546 v. Chr. onder het bestuur van de Perzische vorst Cyrus, die zijn macht wenst uit te breiden naar het westen. De Perzen benoemen tirannen in deze poleis om ze onder de duim te houden. Cyrus' zoon Cambyses (529-522 v. Chr.) verovert Egypte en andere delen van Noord-Afrika Efes, in het Nederlands ook wel Efeze genoemd (Engels: Ephesus), was gedurende de oudheid een grote Ionische havenen handelsstad aan de westkust van Klein-Azië. Tegenwoordig hoort deze plaats bij de provincie Izmir, ten zuidwesten van het kleine plaatsje Selçuk

Een bezoek aan de westkust van Klein-Azië. Dr. Schaepman . Een zonnestraal. Tantalus. Taalonkruid in het notariaat . Over Heine . Noord-Nederlandsche broederlijkheid . Boekennieuws . Overzicht der tijdschriften. Omroeper . Inhoudstafel voor het 1e halfjaar 1903 . Een bezoek aan de westkust van Klein-Azië. Oudindische romans en vertellingen. De zogenaamde 'tempel van Artemis' werd in de zevende eeuw voor Christus verzwolgen door de zee. De inwoners van Efeze bouwden een nieuwe tempel van ruim honderd meter lang om geschenken te brengen aan hun godin van de vruchtbaarheid en de jacht. De tempel kreeg wereldwijde belangstelling en werd benoemd tot wereldwonder Overigens bestaat er een hardnekkige traditie die dit gebeuren niet doet plaatsvinden in Jeruzalem, maar in de stad Efese aan de westkust van Klein-Azië; daar zou Maria rond het jaat 40 heengegaan in gezelschap van Jezus' meest geliefde leerling Johannes De bloei van de Griekse beschaving in Eudoxus' tijd In de periode van 600 - 300 v.Chr. bloeide de Griekse beschaving als nooit tevoren. Er ontstonden in Griekenland en de westkust van Klein-Azië steden waarin de burgers een grote welvaart kenden (het burgerschap was lang niet voor alle inwoners weggelegd, veel stedelingen waren in feite slaven (heloten))

Ioniërs - de betekenis volgens Grieks-Romeinse Oudhei

De bloei van de Griekse beschaving in Eudoxus' tijd. In de periode van 600 - 300 v.Chr. bloeide de Griekse beschaving als nooit tevoren. Er ontstonden in Griekenland en de westkust van Klein-Azië steden waarin de burgers een grote welvaart kenden (het burgerschap was lang niet voor alle inwoners weggelegd, veel stedelingen waren in feite slaven (heloten)) 4. Op wat voor schip begon Paulus aan zijn reis, en wie gingen er met hem mee? 4 Paulus en enkele andere gevangenen werden toevertrouwd aan Julius, een Romeinse legeroverste, die ervoor koos aan boord te gaan van een koopvaardijschip dat in Cesarea was aangekomen. Het schip kwam uit Adramyttium, een haven aan de westkust van Klein-Azië, tegenover de stad Mitylene op het eiland Lesbos Deze vloot vertrok vanaf de havenstad Elaea in Klein-Azië, nu West-Turkije, richting de haven van Phanae, om daar van boord te gaan en op te trekken naar Macedonië. Echter, vlootbevelhebber Antenor van koning Perseus van Macedonië (ca. 212-166 v.Chr.) onderschepte de vloot tussen Erythrae, een van de twaalf Ionische steden aan de westkust van Klein-Azië, en Chios Ionië was in de Oudheid een landstreek langs de westkust van Klein-Azië (Turkije). Ionië was al vroeg gekoloniseerd door Grieken en heeft een grote rol in de Griekse geschiedenis gespeeld. Veel belangrijke figuren uit bijvoorbeeld de filosofie kwamen er vandaan 3 delen: het vaste land, de eilanden en de westkust ven klein Azië. De Barbaren keken op naar de grieken. Belangrijke gebieden: ##### Thesalië: is belangrijk landbouwgebied (graan en paarden fokken)+ Olympus! Grieken hadden zelf niet veel voorname landbouwgebieden dus moesten ze de zee op

Griekse kolonisatie - Wikipedi

Efeze (Turks: Efes; Grieks: ̉Έφεσος/Ephesos; Latijn: Ephesus) was in de oudheid een grote Ionische haven- en handelsstad aan de westkust van Klein-Azië in de huidige provincie Izmir in Turkije, tegenover het eiland Samos Nestor van Perge, Pamfilië, Klein-Azië; martelaar; † 250. Feest 25 (sinds Vaticanum II; voorheen 26) februari.. Nestor was bisschop van de plaats Magydos in Pamfilië (Klein-Azië = tegenwoordige westkust van Turkije), toen de vervolgingen uitbraken onder keizer Decius De oudste poëzie van de westerse wereld ontstond tussen circa 850 en 550 v Chr. in de Griekse steden op de westkust van Klein-Azië. Van deze verhalende gedichten werden er twee volledig overgeleverd: de Ilias en de Odyssee. Beide gedichten worden toegeschreven aan Homerus, volgens de traditie een 'blinde zanger' Reis terug in de tijd naar het jaar 129 na Christus in dit tijdelijke tentoonstellingsgebouw aan de Pergamon. Bekijk de oude stad Pergamon aan de westkust van Klein-Azië. Ontdek volledig nieuwe en herwerkte reconstructies van de stad zoals deze was in de tijd van het Hoog-Romeinse Rijk onder het bewind van keizer Hadrianus (117-138 n.Chr.)

Ioniërs - Stilu

Ionisch werd meestal gesproken langs de westkust van Klein-Azië, inclusief Smyrna en het gebied ten zuiden daarvan, maar ook in Euboea . De Ilias en de Odyssee van Homerus zijn geschreven in het Homerisch Grieks (of Episch Grieks), een vroege Oost-Griekse mengeling van Ionische en Aeolische kenmerken Naast zijn reeds vermelde passages in Magna Graecia (Zuid-Italië) en langs de Westkust van Klein-Azië, heeft hij op het Griekse vasteland o.a. Athene, Delfi en Sparta aangedaan. In Egypte trok hij langs de Nijl en in het Oosten zou hij zelfs tot Babylon getrokken zijn (overzichtskaarten bij Asheri, 2007: 26-7) In de oosterse kerk wordt inderdaad aangenomen, dat Maria in Jeruzalem gestorven is. Maar er zijn ook legenden, die weten te vertellen, dat Maria ten gevolge van de christenvervolgingen onder de hoede van de apostel Johannes is uitgeweken naar Efese aan de westkust van Klein-Azië, het huidige Turkije. Daar zou ze in 48 gestorven zijn

Hellespont - Stilu

E. Klassieke periode (500 v.C. - 330 v.C.) De klassieke periode start met een reeks oorlogen tegen de Perzen. Zoals vermeld in de archaïsche periode, hadden de perzen in de 6de eeuw al de Griekse steden op de westkust van Klein-Azië veroverd. Uiteindelijk probeerden de Klein-Aziatische Grieken hun tirannen te verjagen en vrij te komen van de. De gevolgen van de instorting van de Myceense beschaving (1200 v.C.) waren ingrijpend. De strak georganiseerde paleiseconomie stortte in en is nooit meer teruggekomen. Het Lineair B schrift raakte in de vergetelheid. Er vond een Ionische volksverhuizing plaats, sommige inwoners uit Griekenland vertrokken naar de westkust van Klein-Azië Een vintage illustratie van de tempel van Artemis in het Efeze. Dit was een eerst Griekse stad en later een belangrijke Romeinse stad, aan de westkust van Klein-Azië.Deze muismat is bijvoorbeeld ideaal voor het upgraden van je werkomgeving! Productinformatie. 98.9% van onze klanten is positief over MousePadParadise

Bijbel in 1000 seconden | KOLOSSE

Toestand van de site in 2004. Op de achtergrond ziet men de cultusbeelden. Clarus (Oudgrieks) was voor de oude Grieken een belangrijk orakel aan de westkust van Klein-Azië en heiligdom van de god Apollo Clarius. 24 relaties Deze stad op de westkust van Klein-Azië is beroemd vanwege zijn enorme tempel gewijd aan de godin Artemis. Op de schouder ligt een mantel en aan de gordel om haar middel is een soort schort, de ependytes, bevestigd, bezet met drie horizontale én verticale rijen figuren in reliëf De Milesische School. De ruïnes van Milete. Periode. Circa 624 - 525 jaar voor Christus. Plaats: Milete, een Griekse kolonie aan de westkust van Klein-Azië. Filosofen: Thales, Anaximander, Anaximenes. De Milesiërs zochten naar een oerelement dat ten grondslag lag aan de hele werkelijkheid