Home

Master Geneeskunde Leiden

Je wordt alleen toegelaten tot de master Geneeskunde in Leiden als je in het bezit bent van een bachelordiploma Geneeskunde De master Geneeskunde brengt je een kritische academische ontwikkeling. Ook geeft je de mogelijkheid je medische kennis, vaardigheden en professioneel gedrag in de praktijk te demonstreren. Universiteit Leiden

Toelating en aanmelding - Universiteit Leide

De studie Geneeskunde beslaat in totaal zes jaar, de eerst drie jaar maken deel uit van de bacheloropleiding. De laatste drie jaar zijn onderdeel van de masteropleiding. LET OP: De studenten die het curriculum van 2007 volgen kunnen terecht bij de studiegids van 2014-2015 (Zie Archief, in de rechterbalk Pre-master Geneeskunde / Zij-instroom Geneeskunde LUMC Per 1 september 2022 heeft de opleiding Geneeskunde in het LUMC 20 Premaster / Zijinstroomplaatsen beschikbaar. Ben je geselecteerd dan volg je al tijdens de zomer van 2022 een Zorgstage in een verpleeghuis en start je per 1 september 2022 met het voltijds Premasterprogramma Geneeskunde. Master. Info. Roosters zijn in concept tot 7 dagen voor de uitvoering van het onderwijs. Toelichting op de in roosters gebruikte afkortingen vindt u hier. Instructies voor het koppelen van de iCal link met uw persoonlijke agenda zijn hier te vinden

Master Jaaroverzicht Geneeskunde Groep- en blokroosters. Bachelor jaar 1 Bachelor jaar 2 Bachelor jaar 3 Minor Master . Geneeskunde. Groep- en blokroosters; Bachelor jaar 1; Bachelor jaar 2. Tijdens een feestelijke ceremonie in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden worden de diploma's uitgereikt. Bekijk de afstudeerdata. Voorwaarden. Je kunt je masterdiploma Geneeskunde aanvragen als je weet op welke datum aan alle verplichte onderwijsonderdelen (zoals vermeld in het Onderwijs- en Examenreglement Master Geneeskunde) i

Studieprogramma - Universiteit Leide

Geneeskunde (Master 2020-2021) - Universiteit Leide

Diploma-uitreiking masteropleiding Geneeskunde Datum vrijdag 25 juni 2021 Tijd 11:00 uur Bezoekadres Academiegebouw Rapenburg 73 2311 GJ Leiden Zaal Groot Auditorium en online. De livestream start op 25 juni om 10:55 uur. Geen beeld? Ververs de pagina om de verbinding te herstellen. Livestream. Contact met je. Interesse in de WO-opleiding Geneeskunde? Deze opleiding kun je volgen bij Universiteit Leiden Leiden. Check Studiekeuze123 Studeer je geneeskunde aan de Universiteit Leiden, heb je een brede belangstelling en ben je geïnteresseerd in het uitvoeren van onderzoek? Dan kun je meedoen aan het Honours College Geneeskunde. Je ontvangt het Honours-certificaat als je binnen 3 jaar minstens 30 extracurriculaire EC haalt en je studi Plan een afspraak in met Alida Olijve of Barbara Stolk, de studieadviseurs van de bachelor Geneeskunde. Korte vragen kun je zonder afspraak stellen tijdens een telefonisch spreekuur van Alida Olijve en Barbara Stolk op dinsdag van 14.00-15.00 uur en op vrijdag van 10.00-11.00 uur via telefoonnummer (071) 526 87 00

Master in Geneeskunde: De opleiding leidt studenten op tot arts. Na thematisch onderwijs, bekend van de bachelor, start je met je co-schappen: Lees verder De masteropleiding geneeskunde leidt je in drie jaar op tot basisarts. Je brengt de opgedane kennis uit de bachelor in de praktijk en verdiept je verder in (complexe) zorgvraagstukken. Het grootste deel van de masteropleiding bestaat uit coschappen

Geneeskunde 2010-2011. De studie Geneeskunde beslaat in totaal zes jaar, de eerst drie jaar maken deel uit van de bacheloropleiding. De laatste drie jaar zijn onderdeel van de masteropleiding. Eerste jaar. Tweede jaar - coschappen Geselecteerden voor het brugjaar 2020-2021 die op 1 september 2021 nog deficiënt zijn, mogen niet beginnen aan de pre-master geneeskunde. Je mag wel met deficiënties meedoen aan het toelatingsexamen, zolang je duidelijk kunt maken dat die deficiënties uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn weggewerkt Vernieuwend onderwijs bij Geneeskunde News - 7 June 2018 'De coassistent aan zet' is het motto voor het derde jaar van de Master Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Studenten worden na de reguliere coschappen gestimuleerd een stage te zoeken in sectoren waar veel vraag is en waar zij na de studie aan de slag willen. In de MasterMindsChallenge bedenke OER Master Geneeskunde 2018-2019 2/29 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleiding Geneeskunde, hierna te noemen: de opleiding. De opleiding is ingesteld in de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Leiden, ook wel Leid Geneeskunde 2011-2012. De studie Geneeskunde beslaat in totaal zes jaar, de eerst drie jaar maken deel uit van de bacheloropleiding. De laatste drie jaar zijn onderdeel van de masteropleiding

De bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden hebben een major-minorstructuur, met een keuzeruimte van 15 tot 30 studiepunten (EC). Deze ruimte kun je onder andere gebruiken om een minor te volgen De studie Geneeskunde beslaat in totaal zes jaar, Hoewel de Wetenschapsstage eigenlijk geprogrammeerd is voor het derde jaar Master geven sommige studenten er toch de voorkeur aan om deze te volgen direct na het blok- en lijnonderwijs van jaar 1 Master. (Leiden) Diaconessenhuis (Leiden) Groene Hart ziekenhuis (Gouda 2015-2016. 2014-2015. 2013-2014. 2012-2013. 2011-2012. 2010-2011. Link naar Geneeskunde in het actieve academische jaar. De studie Geneeskunde beslaat in totaal zes jaar, de eerst drie jaar maken deel uit van de bacheloropleiding. De laatste drie jaar zijn onderdeel van de masteropleiding Geneeskunde Voor LUMC studenten Geneeskunde wordt onderwijs in de medische microbiologie aangeboden, o.a. in de volgende blokken: . Mechanisms of Disease 1 (2 e jaar bachelor) ; Buik (2 e jaar bachelor) ; Spoedeisende zorg (3 e jaar bachelor) ; Lijn beroepsvorming (gehele bachelor); Halve minoren (3 e jaar bachelor) -Immune modulation, Microbiota & Helminth Aanvraag examen master geneeskunde. Met dit formulier meld je je aan voor diplomering! LET OP: er is geen zekerheid wanneer de ceremonie zal worden georganiseerd. Vooraf. De aanvraag moet minimaal 1 maand voor de afstudeerdatum bij ons binnen zijn. Het cijfer voor je wetenschapsstage is pas definitief wanneer de beoordeling is eindbeoordeeld

Pre-master Geneeskunde / Zij - Universiteit Leide

Geneeskunde - Leiden University Medical Cente

  1. Universiteit Leiden is continu bezig haar voorlichtingsactiviteiten voor aanstaande masterstudenten te optimaliseren. We zijn daarom benieuwd naar jouw ervaringen rondom je studiekeuze, het vinden van een masteropleiding en je behoefte aan voorlichtingsactiviteiten. Waar heb jij behoefte aan? Verte
  2. Master Geneeskunde. De master Geneeskunde aan de Radboud Universiteit leidt je in drie jaar op tot basisarts. Na je afstuderen kies je een vervolgopleiding of specialisatie zoals Huisartsgeneeskunde, Kindergeneeskunde, Neurologie of Oogheelkunde. Er zijn ruim dertig verschillende vervolgopleidingen
  3. De faculteit Geneeskunde/LUMC heeft door de sterke verwevenheid met de klinische zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een specifiek eigen karakter en een andere organisatie. De faculteit telt circa 70 onderzoeksprogramma's die zijn gekoppeld aan de klinische afdelingen, vaak meerder
  4. De artsopleiding bestaat uit een driejarige bachelor geneeskunde, gevolgd door een eveneens driejarige master. In ons nieuwe masterprogramma Epicurus (start 1 maart 2021) leiden we studenten op tot basisartsen die klaar zijn voor de toekomst. Dat betekent dat je uitstekende zorg kunt verlenen, de kwaliteit van zorg wil en kan verbeteren en.
  5. Ben je klaar met je bachelor en wil je door met de master Geneeskunde op locatie AMC, dan krijg je te maken met wachttijd: de tijd tussen de loting voor de master en het moment dat je kunt starten. Wil je sneller door? Dan kun je, bij uitzondering, je master aan een andere universiteit doen bij LUMC (Leiden), Radboudumc (Nijmegen) of VUmc (Amsterdam)
  6. Geneeskunde Universiteit van Amsterdam. Deze opleiding. In onze masteropleiding leiden we je verder op in de volle breedte van het artsenvak. open_in_new website. locatie Amsterdam: diploma MSc : type regulier, 180 EC: taal volledig Nederlands: opleidingsduur 3 jaar voltijd: accreditaties NVAO

  1. Dan is de premaster Geneeskunde voor jou een must. Het UMCG start in september 2022 voor de twintigste maal met een pre master geneeskunde voor een selecte groep studenten. Deze studenten volgen een pre-master programma van een jaar en beginnen dan aan de masteropleiding (laatste drie jaar) van de studie geneeskunde. Totale studieduur: vier jaar
  2. 1-2-2 Title Geneeskunde in vogelvlucht Title Onderwijsprogramm
  3. Bachelor en Master. Onderwijsblokken en lijnonderdelen Bachelor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen; Co-schap interne geneeskunde en semi-artsstage De Opleiding Interne Geneeskunde stelt voor de regio Leiden jaarlijks 6 plaatsen beschikbaar voor een dedicated schakeljaar
  4. 20200723 OER Eerste master Geneeskunde 2019-2020 680.86 KB. 20200723 OER ErasmusArts 2020 Master Geneeskunde 2019-2020 904.39 KB. 20200724 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Erasmus MC - Geneeskunde 2019-2020.pdf 1.05 MB

Aanvragen afstuderen - Universiteit Leide

Master in Geneeskunde: De opleiding leidt studenten op tot arts. Na thematisch onderwijs, bekend van de bachelor, start je met je co-schappen: Lees verder Geneeskunde, Universiteit Leiden 5 RAPPORT OVER DE BACHELOROPLEIDING EN DE MASTEROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSI-TEIT LEIDEN Dit rapport volgt het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (d.d Bij de Master geneeskunde is Interne Geneeskunde betrokken bij het coschap interne geneeskunde (vanaf volgend jaar coschap beschouwend), de semi-arts stage en het dedicated schakeljaar. De afdeling levert ook een grote bijdrage aan de bachelor- en masteropleidingen Biomedische Wetenschappen

Masters - Universiteit Leide

OER Master Farmacie en Geneeskunde 2019-20 . 1 . ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Geldig vanaf 1 september 2019 . Masteropleidingen Farmacie en Geneeskunde . Deze onderwijs - en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en op de door de Universiteit Leiden vastges telde universitair Met een master geneeskunde kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de medische zorg en/of wetenschap, of je zoekt een baan daarbuiten, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie. Bekijk hieronder de aansluitende masters en kom via de knop 'Lees verder' meer te weten.

Geneeskunde (BSc) - Universiteit Leide

Geneeskunde LUM

Samenvattingen Shops: Samenvattingen Shops zijn overzichtspagina's per studie of studiefase waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo studiehulpmaterialen, waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn en waar je geprinte samenvattingen kunt afhalen of bestellen The Research Master's programme in Ancient, Het driejarige masterprogramma Farmacie leidt je op tot basisapotheker: De master Geneeskunde bereidt je verder voor op het uitoefenen van het beroep arts.De master is alleen toegankelijk voor studenten die hun bachelor Geneeskunde gevolgd hebben aan de Universiteit Utrecht

Selectie en plaatsing - Universiteit Leide

MSc Geneeskunde | Erasmus MC | Erasmus University Rotterdam

opleidingsduur 3 jaar voltijd. accreditaties NVAO. croho-code 66551. numerus fixus nee. honours nee. De master Geneeskunde richt zich op deelname aan gezondheidszorg en onderzoek. De eerste twee jaar bestaan uit 11 co-schappen (en een keuzevak), waarvan je sommige in het buitenland kunt volgen Het masterprogramma Geneeskunde van gezelschapsdieren valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde en is uitsluitend toegankelijk voor studenten die de Utrechtse bacheloropleiding Diergeneeskunde hebben afgerond. Je wordt opgeleid voor het beroep van dierenarts. Dit masterprogramma richt zich op de gezelschapsdierensector Universiteit Leiden · Geneeskunde · Mechanisms of Disease 1. Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Mechanisms of Disease 1 op de Universiteit Leiden. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar. Ook vind je op Stuvia diverse samenvattingen voor de opleiding Geneeskunde op de Universiteit Leiden De studie Geneeskunde in Leiden volg je in het LUMC. Hier zijn onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg nauw met elkaar verbonden. Je krijgt onderwijs van vooraanstaande artsen en onderzoekers die zelf bovenop de laatste ontwikkelingen in de (bio)medische wetenschap zitten. Ze leiden artsen op met diezelfde eigenschappen: capable, caring en curious

Geneeskunde in Leiden, Leiden (Leiden, Netherlands). 1,140 likes · 9 were here. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de bachelor en master Geneeskunde in Leiden Aanmelden voor de master Geneeskunde. Dan kun je, bij uitzondering, je master aan een andere universiteit doen bij LUMC (Leiden), Radboudumc (Nijmegen) of VUmc (Amsterdam). Lees meer over je master volgen aan een andere universiteit. Vergoedingen en verzekeringen. Ga naar alle informatie over vergoedingen en verzekeringen tijdens je master Universiteit Leiden • Master Education and Child studies • Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk. Kinder- en jeugdpsychiatrie • Frank Verhulst, Fop Verheij• ISBN 9789023253556. Voorbeeld 4 van de 310 pagina's. In winkelwagen Bij de Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit worden studenten opgeleid tot dokter, toponderzoeker of beide. De eerste fase van de opleiding geneeskunde is de bachelor. Na afronding van de driejarige bachelor kun je bij de faculteit doorstromen naar Nederlandstalige master. Bij de faculteit wordt ook het zijinstroomprogramma geneeskunde.

Master Fiscaal Recht Universiteit Leiden - Tax Management werkgroep 6 Inclusief aantekeningen en uitgebreide uitwerkingen - dus niet alleen het antwoord maar ook hoe er tot het antwoord wordt gekomen Nieuwste samenvattingen Universiteit Leiden • Master Arbeidsrecht. Samenvatting Procederen in Arbeidszaken - Werkgroepen 1 en 2. (0) €2,99. Samenvatting Procederen in Arbeidszaken - Werkgroepen 1 en 2. Op basis van deze samenvatting (en) Cum Laude afgestudeerd. i Multiperspectivisme: de Master in de Specialistische Geneeskunde stelt binnen haar 31 afstudeerrichtingen de missie Samen naar verantwoorde zorg voorop. Deze missie kunnen we maar bereiken door de basisartsen in hun ManaMa-traject verder op te leiden tot kritische, zichzelf in vraag stellende zorgverleners die inter- en multidisciplinair kunnen werken

Indeling stages/studiepad. Vanwege de kwaliteit van jullie opleiding loopt iedere student klinische stages in Vumc en in een of meer perifere ziekenhuizen. Het indelen voor de stages gebeurt (nog) geheel handmatig. Direct aansluitend op de indeling worden jullie namen doorgegeven aan de ziekenhuizen en gaan zij er verder voor zorgen dat alles. Nieuwste samenvattingen Universiteit Leiden • Master Orthopedagogiek. Een duidelijke, beknopte maar volledige samenvatting van de hoofdstukken die geleerd moeten worden voor het vak Diagnostiek en Behandeling van de master Orthopedagogiek. Hoofdstuk 1 tot en met 26 van het boek Kinder- en Jeugdpsychiatrie (verhulst & verheij) ; in de volgorde. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met de beste samenvattingen voor Master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden U Dan is de Dubbele Master (DuMa) Geneeskunde en Biomedical Sciences misschien wat voor jou! Ben je 3e jaars student Dubbele Bachelor De DuMa opleiding heeft als doel artsen op te leiden, die in hun professionele carrière zelf goed experimenteel laboratorium onderzoek kunnen initiëren en ondersteunen Technische Geneeskunde is een academische medische discipline met als doel professionals op te leiden die de patiëntenzorg kunnen verbeteren door het inzetten van medische technologie. Het interdisciplinaire onderwijs van deze opleiding bestaat uit een drie jaar durende bachelor en een drie jaar durende master

Gina Propedeuse bul uitreiking rechtsgeleerdheid Leiden

interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde De opleiding master geneeskunde heeft het voornemen om vanaf september 2021 mee te gaan doen met de interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (hierna iVTG). We sluiten hiermee aan bij zes andere geneeskunde faculteiten Geneeskunde. De studie Geneeskunde leidt je in zes jaar op tot basisarts. Je doet een driejarige bachelor en een driejarige master. Bij deze medische opleiding draait het om alle lichamelijke en psychische ziektes en afwijkingen die een mens kan hebben. De studie is een combinatie tussen theorie, onderzoek en praktijk

De premaster Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma) leidt talentvolle studenten op tot arts met een research profiel. Zigma studenten volgen de master geneeskunde (zie onder), aangevuld met het Zigma specifieke onderwijs gericht op wetenschappelijk onderzoek. Gerelateerde masteropleidingen Vind hier alle beschikbare samenvattingen voor de studie Geneeskunde aan de Universiteit Leiden of bekijk hier het voorbeeldexemplaar! Zeer hoge kwaliteit verslagen en uittreksels. Eenvoudig online te bestellen op Slim Academy. Ruim voor de tentamens beschikbaar en geleverd. Voor 19.00u besteld de volgende dag verzonden Geneeskunde. De universitaire masterstudie Geneeskunde is een voortzetting en verdieping van de gelijknamige bachelorstudie. Nadat je hierin theoretische kennis hebt opgedaan van het menselijk lichaam, de oorzaken van ziektes, nieuwe behandelmethoden en contact met patiënten, is de masterstudie vooral gericht op praktijkstages in sociaal-geneeskundige instellingen, huisartspraktijken en. Student Master Geneeskunde bij Leiden University Medical Centre Leiden, Zuid-Holland, Nederland Meer dan 500 connecties. Lid worden en connectie maken Leiden University Medical Center. Universiteit Leiden. Dit profiel melden Activiteit In our latest paper, we. Universiteit Leiden Master Geneeskunde . 2017 - 2021. Activiteiten en verenigingen:S.M.G. Sempre Crescendo: 1e fagot - lid redactie lustrumboek commissie Student & Leefstijl: SELF - Congres Universiteit Leiden Universiteit Leiden Bachelor Geneeskunde. 2013 - 2017. Activiteiten en.

Zij-instroom Geneeskunde / Pre-master Geneeskunde

Ik ben Rebekka en studeer geneeskunde. en het verbeteren van de samenwerking tussen de studentenraad en de Leidse Co-Raad. Amber Hofstede. De afgelopen jaren heeft er geen farmaceut in de studentenraad gezeten, daar ga ik verandering in brengen. Het is namelijk van belang dat alle opleidingen, ook de master Farmacie, worden vertegenwoordigd Geneeskunde. De opleiding Geneeskunde duurt 6 jaar en is opgedeeld in een 3-jarige bachelor en een 3-jarige master. In de bachelor krijg je een oriëntatie op de gezondheidszorg en op het beroep van arts. Bij de meeste universiteiten loop je in het eerste jaar al stage. Bijvoorbeeld bij een verpleeghuis of ziekenhuis Voor niemand is het meer een verrassing dat ik al eeuwen droom over geneeskunde studeren. In december heb ik me ingeschreven in Leiden en veel mensen waren erg benieuwd waarom. Meestal ben ik niet echt persoonlijk op Blonde Blossom, maar voor een post over geneeskunde maak ik graag een uitzondering Victor van Dam | Leiden, Zuid-Holland, Nederland | Student Geneeskunde Universiteit Leiden | 123 connecties | Homepagina, profiel, activiteit en artikelen van Victor weergeve Geneeskunde - Masters - Universiteit Utrecht. Tijdens de opleiding Geneeskunde leer je over het menselijk lichaam, ziekten en gezondheid. De behandeling van de patiënt met zijn ziekte staat centraal. Om vast te stellen wat er aan de hand is met een patiënt, leer je uit te gaan van de aanwezige klachten. Deze toets je aan theoretische kennis.

Geneeskunde (Bachelor 2018-2019) - Universiteit Leide

Geneeskunde. Bij de universitaire opleiding Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam word je opgeleid tot arts. De opleiding begint met een driejarige bachelor. In een uniek curriculum komen theorie en praktijk rond ziektebeelden samen. Daarnaast ontwikkelen studenten onmisbare vaardigheden op sociaal en wetenschappelijk vlak Persoonlijke verzoeken betreffende de VGT hebben betrekking op de vaststelling van de uitslag van het voortgangstentamen bachelor drie of master drie. Wanneer de reeks van vier voortgangstoetsen, gestart in collegejaar 2013-2014 tot een onvoldoende eindresultaat leidt volgens de combinatietabel en de voortgangstoets het laatste studie onderdeel betreft, kan een verzoek ingediend worden voor.

Geneeskunde (Master 2017-2018) - Universiteit Leide

Optimale studieondersteuning! Slim Academy is ontstaan uit een samenwerking tussen SlimStuderen.nl, Capita Selecta en ScriptieMaster. Met onze samenvattingen, tentamentrainingen op locatie en 1-op-1-scriptiebegeleiding staan wij klaar voor de student in het hoger onderwijs! Sinds 1994 staat kwaliteit centraal en daardoor verkopen wij per jaar. Coschappen / Master Geneeskunde Leiden University Medical Center okt. 2018 - heden 2 jaar 10 maanden. Researcher Surgery Department Leiden University Medical Center 2017 - heden 4 jaar. Founding Chair Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten okt. 2014 - sep. 2016 2 jaar. Leiden. Bachelor Geneeskunde. Het beste onderwijs, de beste docenten, het grootste ziekenhuis. Voor Geneeskunde moet je in Rotterdam zijn! De opleiding biedt studeren in het internationaal gerenommeerde Erasmus MC; alle faciliteiten en beleving van de studentenstad Rotterdam; vijf officieel geaccrediteerde, unieke research masteropleidingen.

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden | DeLeindert Boogaard - Universiteit LeidenMasteropleidingen | Erasmus MC | Erasmus University RotterdamJos van der Hage - Leiden UniversityOpleidingen en cursussen - Universiteit Leiden

Informatie Master Geneeskunde 17 maart 2021 Indelingsschema 2021-2022 Jaar 1 (2021-2022) Jaar 2 (2021-2022) Schakeljaar (2021-2022) Let op: In studiejaar 2021-2022 zijn er afwijkingen in de gebruikelijke indelingen. Lees hiervoor goed de informatiemail die op 17 maart 2021 verstuurd is Met het leren van deze samenvatting had ik de op één na hoogste score op de Guyton toets en ben ik als 12e geselecteerd voor de pre-master geneeskunde groningen in 2020. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13th edition. Samenvatting van hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16 en 61. Dit. Onze favoriete podcasts voor in je vakantie. Inspiratie opdoen over duurzaamheid, verrast worden door bijzonder onderzoek of ontdekken welke schatten er in de collectie van de Universiteitsbibliotheek liggen? Luister deze zomer op het strand of onderweg naar je vakantiebestemming eens een podcast van een van onze wetenschappers of instituten Van jou verwachten we dezelfde actieve, open en kritische houding. We dagen je uit om over je eigen grenzen heen te kijken. Universiteit Leiden staat open voor iedereen die het beste uit zichzelf wil halen. Onze bescheiden omvang in de studentensteden Leiden en Den Haag zorgt voor een persoonlijke en betrokken sfeer Universiteit Leiden · Geneeskunde · sturing en stofwisseling. Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor sturing en stofwisseling op de Universiteit Leiden. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar. Ook vind je op Stuvia diverse samenvattingen voor de opleiding Geneeskunde op de Universiteit Leiden Studielast: 180 EC, 36 maanden. Vorm: Voltijds - on campus. De opleiding Klinische Technologie is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Universiteit Leiden (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC). Deze drie centra van wereldniveau werken op klinisch-technologisch gebied samen in de Medical Delta