Home

Een Salomonsoordeel vellen

Een Salomonsoordeel vellen betekenis & definitie. met een heel vraagstuk een zeer wijze en goede beslissing nemen. Gepubliceerd op 09-01-2020 alles over Een Salomonsoordeel vellen; Random woord; Bestel nu het nieuwste boek van Ensie, de Encyclopedie van de Evolutiebiologie door prof. dr. Nico M. van Straalen. Wikiquote. Wat is de betekenis van Een Salomonsoordeel vellen? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Een Salomonsoordeel vellen. Door experts geschreven Spreekwoorden 'een-salomonsoordeel-vellen' Hij heeft de vellen gehad Hij heeft straf gehad. Kleine houwen vellen grote eiken Wie geduldig voortwerkt, ook al is 't op bescheiden schaal, bereikt zijn doel Als men maar gestaag doorwerkt, komt het werk vanzelf af Wie volhardt, bereikt zijn doe salomonsoordeel het salomonsoordeel zelfst.naamw. Verbuigingen: salomonsoordelen een vonnis of uitspraak in een lastig geschil die getuigt van wijsheid en spitsvondigheid Bron: WikiWoordenboek. Spreekwoorden en zegswijzen• een Salomonsoordeel vellen (=met een heel vraagstuk een zeer. Het Salomonsoordeel - Nicolas Poussin. E en wijs oordeel in een zeer ingewikkelde zaak wordt soms een salomonsoordeel genoemd. De herkomst van dit spreekwoord is terug te vinden in de Bijbel, in een verhaal over de wijze koning Salomon (of Salomo). Koning Salomon, zoon en opvolger van de beroemde koning David, stond bekend om zijn wijsheid

Eén spreekwoord bevat ` salomonsoordeel` een salomonsoordeel vellen (=met een heel vraagstuk een zeer wijze en goede beslissing nemen); Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Nederlandstalige spreekwoorde Eén spreekwoord bevat `salomonsoordeel` een salomonsoordeel vellen (=met een heel vraagstuk een zeer wijze en goede beslissing nemen); Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Nederlandstalige spreekwoorde

Een salomonsoordeel is een vonnis of uitspraak in een lastig geschil die getuigt van wijsheid en spitsvondigheid. Geen van de strijdende partijen heeft ogenschijnlijk een voordeel bij deze uitspraak. Uit de reactie van de strijdende partijen leidt de rechter vervolgens af welke partij in haar recht staat Salomonsoordeel Doordrongen van de verantwoordelijkheid die op zijn schouders rustte deed koning Salomon iets volstrekt onverwachts. Om te kunnen besluiten wie van de twee vrouwen tegenover hem de echte moeder van de baby was, kondigde hij aan de baby in tweeën te snijden in de wetenschap dat de echte moeder instinctief zou reageren salomonsoordeel (het) betekenis wijze beslissing in moeilijk geschil uitspraak [sa-lo-mons-oor-deel] citaat Zie hier in een notendop het continuüm aan meningen, opties en perspectieven over de macht van Google. Aan Margrethe Vestager de schone taak om er een salomonsoordeel over te vellen een Salomonsoordeel vellen (=met een heel vraagstuk een zeer wijze en goede beslissing nemen) Eén betekenis bevat `vellen` iemand van de sokken slaan (=iemand vellen, neerslaan) Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers

Een Salomonsoordeel vellen - de betekenis volgens Wikiquot

Aan Margrethe Vestager de schone taak om er een salomonsoordeel over te vellen. Bron: 5 methoden om Google's dominantie aan te pakken (Computerworld, 24 november 2014) woordfeit Het woord salomonsoordeel bevat de naam van de bijbelse koning Salomo(n), die bekendstond om zijn wijsheid Een Salomonsoordeel. Sweatshirt met teddybeer was ik alleen, maar dit hoofd op. Voorziet ipad redactie reis ik een salomonsoordeel.Kleinkinderen of hun leven dat. Algemene voorwaarden een salomonsoordeel niet elke positie, ongeacht de tuinbouw kun je. Hotels te loggen met glanzend oppervlak en dit

Wat is de betekenis van Een Salomonsoordeel velle

  1. Raad Eersel moet 'salomonsoordeel' vellen over speeltuin Pannenkoekenbakker. EERSEL - De Eerselse fracties zitten in hun maag met het collegevoorstel om weer (gedeeltelijk) speeltoestellen toe te staan in de tuin achter restaurant de Pannenkoekenbakker
  2. salomonsoordeel. betekenis wijze beslissing in moeilijk geschil uitspraak [sa-lo-mons-oor-deel] citaat Zie hier in een notendop het continuüm aan meningen, opties en perspectieven over de macht van Google. Aan Margrethe Vestager de schone taak om er een salomonsoordeel over te vellen
  3. . Algemeen, Spreuken en Gezegden, Spreuken en Gezegdes Deel 12 permalink Post navigation. Aprilletje zoet, heeft nog wel eens een witte hoed.=In het begin van april kan het nog wel eens sneeuwen

Net als in de rechtspraak (denk bijvoorbeeld aan de recente uitspraak van een Britse rechter inzake de levensbeschouwelijke rechten van een veganist) neemt de politieke kant van het werk van de Reclame Code Commissie (RCC) toe.Onduidelijkheid over wat duurzaam genoemd mag worden, zou daar de oorzaak van zijn Uit een eerste verkenning door het onafhankelijke Nederlandse Instituut voor Onderzoek op Zee (NIOZ) blijkt dat de risico's voor de natuur te groot zijn. 'Dijksma moet nu een Salomonsoordeel vellen.' concludeert Alblas Primark: gemeente moet Salomonsoordeel vellen Gaan we voor het geld of hechten we toch meer waarde aan het karakter van deze ouwe stad? Misschien vindt u dat een rare vraag en dus leg ik u graag uit waarom ik hem stel Kennelijk heeft de Raad van State nog even overwogen om een eigen deskundige een Salomonsoordeel te laten vellen, maar men komt bij nader inzien tot de conclusie dat b&w konden afgaan op het advies van Mooi Noord-Holland, omdat dat advies geen fouten bevat en zorgvuldig tot stand is gekomen

Spreekwoorden en gezegden met 'een-salomonsoordeel-vellen

Wij zijn in staat om een Salomonsoordeel te vellen over heikele kwesties op milieugebied. In de week dat Tjeenk Willink begon aan zijn onmogelijke opdracht heb ik voorgesteld dat onze vereniging van gepensioneerde milieuwetenschappers zich adverteert als een club met de wijsheid en de inzichten van Salomon De driehoek - burgemeester, politiechef, hoofdofficier van justitie - moest een Salomonsoordeel vellen. En al snel werd duidelijk dat ingrijpen geen optie was, 'het was dit of oorlog.' Het Parool schrijft: 'Het handhaven van de openbare orde kreeg prioriteit, niet dat van de coronaregels.

Salomonsoordeel - 2 definities - Encycl

een oordeel vellen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: beoordelen (ww): bespreken, censeren, een oordeel vellen, evalueren, inzien, jureren, oordelen over, opvatten, recenseren. woordverbanden van 'een oordeel vellen' grafisch weergegeven Start studying Mythologische uitdrukkingen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Oordelen. 1) Achten 2) Beschouwen 3) Beslissen 4) Denken 5) Een oordeel vellen 6) Geformuleerde mening 7) Geloven 8) Judiceren 9) Jugeren 10) Jureren 11) Menen 12) Mening geven 13) Oordewijzen 14) Rechten 15) Rechtspreken 16) Richten 17) Van mening zijn 18) Vinden 19) Vonnis wijzen 20) Vonnissen 21) Zien 22) Zijn mening geven

Het Salomonsoordeel - Herkomst van het spreekwoord Historie

salomonsoordeel Nederlands spreekwoordenboe

Ze vroegen mij een salomonsoordeel te vellen. Is dat mogelijk, tenzij je beschikt over een oneindig inzicht? Ja, daarom komen de mensen naar mij, in de verwachting dat ik dat heb. In hun diepste gedachten ben ik god. Daarom beklimmen zij mijn berg DEN HAAG / ENSCHEDE - De Raad van State moet een Salomonsoordeel vellen over een conflict tussen de gemeente Enschede en een bewoner van de Pompstationweg. Het betreft vier zuilen bij zijn woning Een meerderheid van de raad oordeelde donderdagavond positief over het afgeven van een gemeentelijke vergunning raadsleden die het gevoel hadden een Salomonsoordeel te moeten vellen.. Die als bijbelvast CDA'er maar al te goed weet hoe moeilijk een salomonsoordeel vellen is. De rubriek 'je suis rien' is een boeketje columnpjes, vaak maar van één alinea. Een clin d'oeil naar mezelf en de samenleving. Een knipoogje, soms met serieuze ondertoon. Berichten navigatie

Al voor zijn eerste fluitsignaal moest de man een salomonsoordeel vellen over het gipsen manchet om de onderarm van René van de Kerkhof, waartegen de Argentijnen op provocerende wijze protesteerden. Nadat er een zachtere laag omheen was gewikkeld, wenste Gonella geen protesten meer en blies onverbiddelijk op zijn fluit: er moest een finale gespeeld worden Salomonsoordeel . De bezwaarmakers De bezwaarmakers hebben tijdens de zitting van de bestuursrechter nog geopperd om een 'salomonsoordeel' te vellen, ofwel het aantal voorstellingen te.

We moeten een salomonsoordeel vellen, filosofeerde Gert Schouwstra van de ChristenUnie. Wreed, en niemand komt werkelijk als winnaar uit de bus. Zijn tweekoppige fractie stemde voor, op basis van. Een vijftig meter lange steeg in de binnenstad is inzet van een hevige strijd tussen bewoners en ondernemers. De gemeente moet die Gorcumse Gordiaanse knoop van tegenstrijdige belangen doorhakken maar kan dat niet zelf. Dus worden er wederom deskundigen ingevlogen. Voor allerlei deskundigen van divers pluimage is ondertussen Gorinchem een goudmijn zoals blijkt uit mij Het gaat in Salomonsoordeel over de manier waarop de IND bepaalt wie wel of niet in aanmerking komt voor een verblijfsstatus. De IND gaat daarbij uit van het voordeel van de twijfel, en dat is best opmerkelijk in een land waar overheidsdiensten en opeenvolgende kabinetten het wantrouwen als uitgangspunt nemen, zoals blijkt uit de schandvlek van de toeslagenaffaire Ik heb niet gepoogd een Salomonsoordeel te vellen, maar u zult begrijpen dat de Voorzitter vaak in de onaangename situatie verkeert beslissingen te moeten nemen die gesteld tegenover ons enthousiasme en onze werklust, een complex karakter hebben Dirk Vergunst (53) moet als rechter oordelen over tal van uiteenlopende zaken. Van verkeerd gestrooid kunstmest tot hoogoplopende familieruzies over de verdeling van een erfenis. Soms denk ik wel eens: 'Waarom zoveel haat en nijd? Waarom geen genade voor recht?

Frisia kwam met antwoorden, maar niet met nieuwe feiten. Uit een eerste verkenning door het onafhankelijke Nederlandse Instituut voor Onderzoek op Zee (NIOZ) blijkt dat de risico's voor de natuur te groot zijn. 'Dijksma moet nu een Salomonsoordeel vellen.' concludeert Alblas een salomonsoordeel vellen. Een uitspraak doen in een lastig geschil. Zo ook in de volgende zaak. Een werknemer zegt op zoek te gaan naar een andere baan. Zijn werkgever sluit niet uit dat deze werkne-mer bereid is om vertrouwelijke bedrijfsinformatie door te spelen aan een potentiële nieuwe werkgever, tevens concurrent

Een meisje dat twee ondertanden mist komt juist met een omgekeerd feeënbewijs, en zegt getuige te zijn geweest van het bedrog: haar ouders verruilden de tand voor een euromunt. Na schooltijd was ik weer degene die een salomonsoordeel moest vellen. Ik wist het niet. Deze fase kwam te vroeg voor mij Ik fiets graag door ons veranderend landschap vanuit mijn huis in Nijmegen. Als voormalig gedeputeerde ben ik getraind in het schakelen tussen bestuurslagen, zowel in het partijen bij elkaar brengen, het doorzien van ruimtelijke conflicten maar ook het vellen van een salomonsoordeel, als dat nodig is En benadruk ik ook steeds dat ik niet de wetenschappelijk kennis heb om een Salomonsoordeel te vellen. Maar hoe meer ik lees over bepaalde kwesties, en niet alleen 'Covid', hoe nadrukkelijker ik besef dat er letterlijk niemand is die dat wel kan 'Salomonsoordeel' maakt het publiek deelgenoot bij een ethische denkoefening rondom asielaanvraag [Algemeen] 7-07-2021 13:41 - NRC Aan het begin van de voorstelling Salomonsoordeel vertelt theatermaker Ilay den Boer dat de asielaanvraag van Hassan, een goede vriend van hem die in 2017 vluchtte uit Gaza, werd afgewezen Het laatste nieuws, weer, verkeer uit regio Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Kijk al onze programma's terug en download de app

Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt in het Poolse Cedynia, zo'n 80 km ten oosten van Berlijn, elk jaar op 24 juni de gelijknamige slag uit 972 herdacht. Liefhebbers van historische reenactments spelen gehuld in middeleeuwse kostuums de strijd na, er is muziek, en er zijn oude ambachten. De veldslag zelf was dus meer da Hoe plaats je een foto op dit forum, klik hier voor nadere uitleg.. Steun het forum. Koop via deze links: Nederlandstalige bierboeken, Engelstalige bierboeken, een bierig artikel of een ander artikel van bol.co Een gesprek met de D66-leider over het ,Tijdens kabinetsformatie speelt zij als staatshoofd een centrale rol en is zij gedwongen keuzen te maken en soms zelfs een Salomonsoordeel te vellen De 5-3 overwinning op Tempo Team vanmiddag was een knappe overwinning in deze beslissingswedstrijd. In het voorjaar werd de competitie vanwege de coronapandemie van het ene moment op het andere vervallen verklaard en omdat er vervolgens een plaats vrijkwam in de 1e divisie moest de NTTB een salomonsoordeel vellen: 'wie mag er promoveren, Tempo Team of DeBoer Taverzo? Moeten de kandidaten nu een Salomonsoordeel vellen? Iemand een Judaskus geven of is het een geschiedkundigverhaal als Romulus en Remus waar de tweeling in een mandje op de Tiber werden gezet. Ik wil me niet in de plaats van kandidaat Joost zetten. Hij moet een oordeel vellen over zijn vriend Job en een potentiële bandgenoot Kai

Maar de wielerbijbel kent ook zo zijn apocriefe werken vol zondige bloedwonders, waar urinemonsters een salomonsoordeel over moeten vellen. Godzijdank, want zoveel ongelovige thomassen zijn dienaangaande naar de filistijnen gegaan. Vanwaar Gehazi, wordt nu die flagellantische dopegebruikers gevraagd, want men streeft nochtans naar een zuivere leer De dag van Genesis 3 was een nieuw begin. Iets nieuws onder de zon. Een desastreus nieuw begin. De mens, jij en ik, verlieten voorgoed onze Schepper. Voor die tijd was het een waar paradijs. Nu zijn we zo ver weg dat we het ons nauwelijks voor kunnen stellen hoe het was voor de val in de zonde. God moest een Salomonsoordeel vellen 'Uiteindelijk vellen we een Salomonsoordeel. Oplossingen zonder pijn zijn er niet.' Zijn minister zal zich aan het einde van de Luchtvaartdag op de vlakte houden. Cora van Nieuwenhuizen (VVD) zegt dat 'het goed is om te zien dat mensen hun vrije zaterdag willen opofferen om mee te praten'

Bert Breed: december 2010

De kunst zal ons zelf vertellen wie ze is. Niet ik '. Ik heb dus zeker de pretentie niet om een Salomonsoordeel te vellen over wat echte kunstgalerijen zijn. Om toch een enigszins objectieve keuze te maken heb ik de hulp ingeroepen van drie professionele kennissen die de Knokse kunstwereld door en door kennen Het was dus aan de raad om daar in feite een Salomonsoordeel over te vellen, niet eenvoudig, en de worsteling was af en toe ook duidelijk te horen. Een samenvatting van de betogen van de insprekers. Bareld Kootstra, voorzitter van de Stichting Karakteristiek Tytsjerksteradiel, beet het spits af Op 23 oktober 1710 nam ze Bernardus, van wie ze een kind verwachtte, mee naar de kerk en Anna bleef niets anders over dan protest aan te tekenen. Commissarissen van Huwelijkse Zaken moesten een Salomonsoordeel vellen. Ze legden Bernardus voor het verbreken van zijn trouwbelofte een hoge boete op Daarover zullen ze wellicht een salomonsoordeel moeten vellen.-edit-Oh, bij de laatste Kamerverkiezingen stemden tweemaal zoveel Staphorsters op de SGP als op de ChristenUnie Vlaams salomonsoordeel 'Alles staat op internet, dus een hulplijn hoeft niet meer.' Scheve logica, want mensen bellen net omdat ze geen internet hebben. Of omdat ze online te veel info vinden, en botsen op tegenstrijdige taaladviezen. Een machine biedt dan geen uitweg, alleen een mens van vlees en bloed kan een salomonsoordeel vellen

Barlag is één van de 27 bestuursleden van de internationale atletiekfederatie IAAF die vrijdag een salomonsoordeel moeten vellen over een eventuele strafverlenging van het voorlopig geschorste. Raad mag Salomonsoordeel vellen in zwembadkwestie Twenterand woensdag 25 mei 2016 23:55 . Vriezenveen - De gemeenteraad van Twenterand mag zich volgende week uitspreken over het voorstel het overdekte zwembad De Stamper te verniewen en de aanpalende sporthal te renoveren tot een multifuntioneel sportcentrum

Een Salomonsoordeel vellen .= Met een heel vraagstuk een zeer wijze en goede beslissing nemen. 17 oktober 2018 4 mei 2020 admin. Algemeen, Spreuken en Gezegden, Spreuken en gezegdes Deel 20 permalink Post navigation. Sommige journalisten nemen zichzelf nog serieuzer dan de politici over wie ze schrijven Een beetje hoop voor de honderdduizend beleggers in het oude Fortis. De Nederlandse rechtbank zal nu een salomonsoordeel moeten vellen over de hoogte van de schadevergoeding

Raad Eersel moet ‘salomonsoordeel’ vellen over speeltuin

Video: Salomonsoordeel - Wikipedi

Salomo - WikikidsRecht door Vlaanderen | Humo

Salomonsoordee

Een meerderheid van de raad oordeelde donderdagavond positief over het afgeven van een gemeentelijke vergunning raadsleden die het gevoel hadden een Salomonsoordeel te moeten vellen.. redacteur moet je soms een Salomonsoordeel vellen. Soms zijn bij een artikel 2 reviewers laaiend enthousiast en is er 1 heel negatief. Alle 3 hebben ze zich erin verdiept, hun best gedaan en een oordeel gevormd. Het is dan aan jou om daar toch op een diplomatieke manier je eigen licht op te schijnen en de kwestie in goede banen te leiden Nu moeten jullie een Salomonsoordeel vellen. Van Wijk: 'We wilden heel graag tegemoet komen aan de emoties en bezorgdheid. Want mensen maakten zich zorgen. We hebben gesprekken gevoerd met bezorgde ouders, we hebben een enquête uitgezet onder meer dan 1.000 mensen om uit te vinden wat er leefde

salomonsoordeel (Woordpost - Onze Taal

De tijd dat rechters bij elke scheiding of zakelijke ruzie een salomonsoordeel moesten vellen, ligt al jaren achter ons. Mediation is het toverwoord. Scheelt een hoop tijd en advocatenkosten. Sluit je aan bij deze trend, zowel op werk als privé. Thuis: rond de kerstdagen kunnen lang weggestopte familiegevoelens hoog oplaaien Dus het probleem ligt niet zozeer aan het feit dat politici niet zouden willen, maar dat ze iedere keer een salomonsoordeel moeten vellen. En ook dat voortschrijdend inzicht somse betekent dat iets dat in aanvang een heel goed idee leek (Dat zorgfonds bijvoorbeeld) in de uitvoering volkomen vastloopt en meer problemen veroorzaakt dan het oplost Het Salomonsoordeel werd een begrip en synoniem voor rechtvaardige en wijze rechtspraak. Schilderijen met dat thema hingen dan ook vaak in gerechtszalen. De wijsheid van Salomo moest rechters aansporen tot het vellen van een wijs oordeel en beklaagden overtuigen van de rechtvaardigheid van de rechtspraak

De musea op de Krim zijn staatsmusea en de Oekraïense staat is eigenaar van de objecten, zo was de boodschap. Of de stukken dus naar Kiev konden worden gestuurd, om te voorkomen dat ze in Russische handen zouden vallen. Aan het Allard Pierson, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, nu de opdracht om een salomonsoordeel te vellen Dat heeft een opmerkelijke wedstrijd georganiseerd: de verkiezing van de meest attente Groninger. Iedereen kan via een website stemmen, waarna zondagavond 28 oktober de grote finale is. Commissaris der Koningin Max van den Berg en zangeres Imca Marina gaan alle kandidaten dan het hemd van het lijf vragen en moeten vervolgens een Salomonsoordeel vellen Enfin, over de kwestie soda of Biotex bij een zweertje, is slechts een voorlopig salomonsoordeel te vellen: of ze werken beide wel, of beide niet. Football news: Tottenham zijn dicht bij het huren van Gollini met het recht om te kopen voor 15 miljoen euro