Home

Cultureel Erfgoed studie

De medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed delen hun kennis op diverse manieren, onder andere via opleidingen en trainingen die andere instellingen organiseren. Erfgoedacademie De Erfgoedacademie biedt praktijkgerichte cursussen (ook incompany), netwerkbijeenkomsten en een meerdaagse leergang Erfgoedfilosofie voor professionals in de erfgoedsector Specialisaties bij hbo Cultureel Erfgoed. Afhankelijk van je interesses volg je een zelfgekozen minor en doe je een afstudeeronderzoek op een bepaald vakgebied. Competenties: dit moet je kunnen. Voor deze opleiding moet je natuurlijk veel interesse hebben in geschiedenis, kunst en cultuur. Ook moet je nauwkeurig kunnen werken De voltijdopleiding Cultureel Erfgoed duurt vier jaar en bestaat uit een major van drieënhalf jaar en een minor van een half jaar. Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Cultural Heritage voeren. Wat doe je tijdens de opleiding? Ieder studiejaar van de hbo-opleiding Cultureel Erfgoed bestaat uit vier blokken van elk negen weken De hbo bachelorstudie Cultureel Erfgoed leidt op tot een functie binnen een museum of een andere erfgoedinstelling. Je leert veel over de samenwerking tussen mensen die aan een museum verbonden zijn, zoals conservators, restauratoren, tentoonstellingsvormgevers en informatiemanagers. Open dagen

Reclames: een stukje Frans cultureel erfgoed

Cursussen en opleidingen - Rijksdienst voor het Cultureel

Op 22 november is het boek Kassen in Nederland gepresenteerd, een uitgebreide studie van plantenkassen in Nederland tussen 1650 en 1950. Studie naar kassen in Nederland verschenen | Nieuwsbericht | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Erfgoed en Ruimte. De post-bachelorcursus Erfgoed en Ruimte leert je een brug te slaan tussen cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen. Je verbreedt en verdiept jouw inzicht en vaardigheden in onderzoek, advies en presentatie. Je leert de (cultuurhistorische) waarde van monumenten en landschap herkennen in samenhang met de omgeving Door erfgoed-educatie leren leerlingen over de sporen van het verleden in het heden. Met dimensies als tijd, ruimte en betekenisgeving krijgen zij handvatten om verbanden te zien en hun omgeving te onderzoeken. Erfgoededucatie is erop gericht leerlingen zintuiglijk te laten ervaren dat de wereld niet uit losse stukjes bestaat, maar uit verbindingen. Vind jij het interessant om op zoek te gaan naar de antwoorden op deze vragen en heb je een passie voor kunst en erfgoed, dan is de masteropleiding Kunst, Cultuur en Erfgoed iets voor jou! In deze opleiding - die zowel in het Nederlands als in het Engels wordt gegeven - ontdek je welke academische en professionele kennis en vaardigheden je nodig hebt om een goede beleidsmaker, kunstmanager, museumeducator of curator te zijn

Opleiding HBO Cultureel Erfgoed - HBOstar

 1. Cultureel erfgoed anaf studiejaar 2019-2020: vernieuwd onderwijsprogramma! De bacheloropleiding Cultureel erfgoed duurt in totaal vier jaar. In het eerste jaar leg je de basis voor een brede kennis van het erfgoedveld en leer je de algemene vaardigheden die je als erfgoedprofessional nodig hebt. De opleidin
 2. De studie is gericht op de materiële zorg voor het cultureel erfgoed. Je krijgt inzicht in de historische materialen en hun verouderingsgedrag, de gebruiks- en restauratiegeschiedenis, kunsthistorische aspecten, restauratie-ethiek, onderzoeksmethoden en documentatietechnieken
 3. De ErfgoedAcademie biedt cursussen aan rondom actuele erfgoedthema's, netwerkbijeenkomsten en een leergang Erfgoedfilosofie. Praktijkgericht onderwijs voor professionals in de erfgoedsector. De ErfgoedAcademie is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nationaal Restauratiefonds
 4. De studie Cultureel Erfgoed gaat over alle typen erfgoed: van kunstvoorwerpen tot volksgebruiken en van verzamelingen planten en dieren tot digitaal erfgoed. Je leert hoe je met objecten om moet gaan en welke informatie je erover kunt verzamelen, maar ook hoe je met het publiek omgaat
 5. cultureel erfgoed hoofdstuk inleiding cultureel erfgoed actueler dan ooit: een steeds groter deel van de culturele consumptie bestaat uit de omgang me
 6. Kunst, Cultuur en Erfgoed. Erfgoedstudies, (kunst)geschiedenis, museumstudies, cultuursociologie en economie van kunst en cultuur zijn de belangrijkste disciplines van deze master. Je bestudeert de tijd-, plaats- en groepsafhankelijke definitie en betekenis van de begrippen kunst, cultuur en cultureel erfgoed en leert hoe de verschillen zich.

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen 'Cultureel Erfgoed' in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie Samenvatting basisboek integrale veiligheid_sol_2010 (Bruikleen en veiligheid) Laatste update van het document: geleden. Samenvatting van de opgegeven literatuur uit basisboek integrale veiligheid voor het vak Bruikleen en veiligheid. Docente: Margriet Oomens Leerjaar 2, blok 2 Reinwardt Academie Cultureel Erfgoed. €2,99 Heritage and Society is een specialisatie van de bacheloropleiding Archeologie. Je maakt de keuze voor je specialisatie in het eerste jaar. Denk na over de toekomst en de keuzes rondom het behoud van cultureel erfgoed. Onderzoek erfgoedkwesties in binnen- en buitenland. Duik in actuele thema's zoals erfgoedbeheer in conflictgebieden Conservering en restauratie. Meer... Als enige in Nederland verzorgt de UvA een universitaire opleiding tot restaurator die voldoet aan de Europese normering. De Engelstalige opleiding begint met een tweejarige master in een van de negen specialisaties Conservation and Restoration, of de track Technical Art History

Amsterdamse Hogeschool v/d Kunsten • Cultureel Erfgoed • Toegepaste Kunst. Voorbeeld 1 van de 31 pagina's. In winkelwagen. Samenvatting. (1) Samenvatting geheel toegepaste kunst Laatste update van het document: geleden. Samenvatting voor het vak Toegepaste kunst In deze samenvatting de onderdelen: - inleiding - Meubelkunst - Werkcollege. Bachelor Cultureel erfgoed; Master Applied Museum and Heritage Studies; Master of Museology; De academie; Lectoraat Cultureel Erfgoed; Heritage Lab; Actueel; Blijf op de hoogt De bacheloropleiding Cultureel erfgoed leert je alles over het verzamelen en ontzamelen van erfgoed. Er is aandacht voor kunstobjecten, archiefstukken, monumenten en historische landschappen. Maar ook voor tradities, rituelen en volksgebruiken. De opleiding is praktijkgericht. Je leert hoe je (digitale) presentaties ontwerpt e Find Cultureel Erfgoed study guides, notes, assignments, and much more. We also have lots of notes, study guides, and study notes available for Algemene Cultuurwetenschappen at Open Universiteit. Currently, you only view notes uploaded by Tutors. To view all notes available on Stuvia, change the filters in the menu. What to do next

Hbo-opleiding Cultureel Erfgoed Carrièretijge

Studiegids Bachelor Cultureel erfgoed 2020-2021, Studiejaar 1. Studiegids Bachelor Cultureel erfgoed 2020-2021, Studiejaar 2, 3 en 4. Studentenzaken. Praktische zaken. De academie. Master of Applied Museum and Heritage Studies. Programme information 2020-2021 De MOOC Cultureel Erfgoed bestaat uit vier delen van elk zes studie-uren. Elk deel wordt afgesloten met een zelftoets. Start de cursus. Verder studeren. Bent u geïnteresseerd in de thematiek van 'cultureel erfgoed'? Overweeg dan ook eens de focusopleiding Erfgoed en musea Inhoudelijke verbreding Publieksbereik en cultureel erfgoed zijn belangrijke thema's in de opleiding. Deze thema's liggen heel dicht tegen de archeologie aan en zorgen voor een verdiepingsslag in de opleiding. Archeologie legt zo de verbinding met het cultureel erfgoed dat 'boven de grond' zichtbaar is Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier. Je kiest voor 20 EC cursussen uit de hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten van de minor Cultureel Erfgoed en Publiek Je hebt voor een master Kunst, Cultuur en Erfgoed gekozen, maar wat kost dat nu eigenlijk aan een universiteit? Je betaalt voor een masteropleiding het wettelijke collegegeld als dit je eerste studie (bachelor + master) is. Voor het studiejaar 2021-2022 is dat € 2.168,-

Judith Beening - Lichting 2020 - Reinwardt Academie

Cultureel Erfgoed - Studiekeuze123 - Studiekeuze12

 1. Archeologie aan de Universiteit Leiden. Doe mee aan veldwerkprojecten in binnen- en buitenland en bereid je zo goed voor op de arbeidsmarkt. Studeer aan een faculteit die behoort tot de wereldtop van archeologische onderzoeks- en opleidingsinstituten. Krijg les van bevlogen, ervaren en internationaal befaamde onderzoekers
 2. CULTUREEL ERFGOED: DE MAATSCHAPPELIJKE WAARDE VAN BEHOUD Onderzoek naar de rol van woningcorporaties bij het behouden van cultureel erfgoed Daarnaast wordt er door de overheid ook een studie verricht naar de mogelijkheid om ook bouwkunst uit de periode van de Wederopbouw (1940-1965) te beschermen
 3. Re: Opleiding Cultureel Erfgoed? Geplaatst: 05-05-11 21:50 . Een vriend van mij wilde deze opleiding doen maar is toch naar kunstgeschiedenis gegaan. Inderdaad dat deel van de stof waar hij niks aan vind, kan mijn vriend ook niet mee uit de voeten, daarom is hij toch kunstgeschiedenis gaan doen

Maar om die overlast goed op te kunnen lossen, moet je wel eerst de oorzaken goed in beeld hebben.' Het projectteam maakte een pas op de plaats. Experts op onder andere het gebied van cultureel erfgoed, archeologie en historische geografie sloten aan en droegen bij aan een uitgebreide studie naar de omgeving Erfgoed is van grote betekenis voor Almelo. Het stadsbeeld weerspiegelt nog altijd de rijke historie van Almelo. Het gaat om plekken met een verhaal, een verleden en karakter. Erfgoed maakt dat mensen kunnen hechten aan een plek en er graag verblijven of er naar toe komen Financiering van cultureel erfgoed: vergelijkende studie naar de financiering en financieringsmogelijkheden voor het cultureel erfgoedbeleid in Vlaanderen en Nederlan

Een opleiding die door slechts één hogeschool wordt aanboden - zoals de bacheloropleiding Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie - kent geen landelijk opleidingsprofiel. Dit betekent dat de academie zelf haar opleidingsprofiel opstelt, dat recht doet aan het beroep van erfgoedprofessional en aan de algemeen vastgestelde hbo-standaard Cultureel Erfgoed Een studie naar de keuzes die Turkse en Nederlandse vrouwen maken met betrekking tot arbeid en zorg en de invloed van cultureel kapitaal. Auteur: Marijke Scholten Studentnr.: 275495 Studie: FSW/Sociolo g ie Begeleider: dr. J. F. A. Braster Plaats: Rotterdam Datum: Maart 2 005 Erfgoededucatie is doelbewust leren over en door middel van materieel en immaterieel erfgoed via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools. Daarbij doen leerlingen aan de hand van sporen uit het verleden kennis en vaardigheden op en ontwikkelen zij inlevingsvermogen en persoonlijk, cultureel en historisch bewustzijn

Onderzoek Straatwaarden: meer maatschappelijke dynamiek in

Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen voor het stimuleren van vernieuwende activiteiten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst, het vergroten van actieve participatie van inwoners die weinig deelnemen aan kunst en cultuur, erfgoed en archeologie gericht op publieksparticipatie en het behouden en bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal Cultuur & Maatschappij met wiskunde A of B (2) Aardwetenschappen is een brede natuurwetenschappelijke opleiding. Je combineert aspecten uit natuurkunde, scheikunde, schrijven en spreken. Daarnaast verdiep je je in het culturele en literaire erfgoed. Bekijk deze opleiding. Keltische talen en cultuur. Tijdsduur: 3 jaar Nuttige links voor de opleiding tot schilderij restaurator. Zuhura Iddi: Kunstgeschiedenis (UU), Conservering en Restauratie van Cultureel erfgoed (UvA), SRAL, Rijksmuseum

de cultuur en het culturele erfgoed daar te plaatsen waar het thuishoort: in het hart van het herstellend Europa. Zoals tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018 is aangetoond, zijn er vele manieren waarop het cultureel erfgoed als katalysator voor positieve veranderingen kan fungeren Henk Wijngaard eerste ambassadeur 'Piratencultuur is Cultureel Erfgoed' Henk Wijngaard is de eerste ambassadeur van het initiatief Piratencultuur is Cultureel Erfgoed. De zanger uit Emmen, bekend van hits als 'Met de vlam in de Pijp' en 'Hé Suzie', steunt daarmee de actie om te proberen de status van cultureel erfgoed voor de piratencultuur te krijgen De studie toont aan dat materieel cultureel erfgoed economisch waardevol is. Van de 8 onderzochte economische sectoren wegen de toeristische sector en de bouwsector economisch het zwaarste door. Zij nemen in termen van omzet samen 88% in van de totale economische betekenis van materieel cultureel erfgoed

Diploma gehaald - Reinwardt Academie - AHK

Cultureel Erfgoed - Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

U bent nu aan het einde gekomen van deze MOOC Cultureel Erfgoed.Wij hopen dat u er plezier aan heeft beleefd én er wat van heeft geleerd. Het voornaamste doel van de cursus was om uw beeld van wat de term cultureel erfgoed inhoudt te verbreden en te laten zien dat niet alles uit het verleden bewaard kan worden, maar dat daarover in het heden beslissingen moeten worden genomen SULTRAKINI.COM: Het Kendari City Culture and Tourism Office houdt samen met het South Sulawesi Cultural Heritage Preservation Centre (BPCB Sulsel) een sessie over het voorstellen van een Cultural Heritage Determination (SPPCB) K Hbo-opleiding Cultureel Erfgoed In de hbo-opleiding Cultureel Erfgoed word je opgeleid tot erfgoedprofessional in de breedste zin van het woord. Tijdens de opleiding besteed je aandacht aan alle typen erfgoed: van objecten tot niet-tastbare zaken als tradities, rituelen en volksgebruiken 1) Minimale acties cultureel erfgoed onder de Omgevingswet De omgang met het cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet. Al vóór de invoering van de wet moeten gemeenten aan de slag om een aantal zaken in te orde maken, ook specifiek voor cultureel erfgoed

Opleiding Cultureel Erfgoed HBO Opleiding

 1. De cultuur van studentenverenigingen is nu officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed van het koninkrijk Nederland. Niet alleen kunst en gebouwen zijn het waard om bewaard te blijven voor komende generaties, is de gedachte achter de Nationale inventaris van cultureel erfgoed. Er zijn ook tradities die we moeten beschermen
 2. g op papier en de evoluties in de realiteit
 3. Dat geldt ook voor de modules met gastlessen van een dansdocent, moderne media en cultureel erfgoed. Wat erg helpt is dat de opleiding gesubsidieerd wordt. Hierdoor heeft de school vervanging kunnen regelen en dat geeft mij, naast drie dagen in de klas, één dag in de week om me volledig op ons kunst- & cultuuronderwijs te richten

Cultureel Erfgoed - Reinwardt Academie - Nationaal Centrum

De Directie van het Cultureel Erfgoed zorgt voor de studie, het bewaren en het valoriseren van het merkwaardig onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ze zorgt voor de valorisatie van dit erfgoed in de hedendaagse stedelijke omgeving.. Ze werkt nauw samen met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het adviesorgaan. Je bent artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland. Je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds waarbij dezelfde kosten worden gedekt. Je kunt de bijdrage Curator Beschouwer niet gebruiken om een studie te bekostigen Cultureel erfgoed - Medisch Spectrum Twente. Open. Stel uw vraag aan de afdeling. Heeft uw vraag te maken met (een afspraak bij) een bepaalde afdeling, dan kunt u het best direct contact opnemen met de afdeling. Bekijk het overzicht van alle specialismen en centra. (053) 487 20 00. Heeft u een vraag Literatuur, beeldende kunst, dans, erfgoed, populaire cultuur De master in de culturele studies bestudeert verschillende aspecten van cultuur (en hun vertaling in een veelheid van media) als sociaal ingebedde praktijken. Je verkent hedendaagse cultuurfenomenen vanuit een praktijkgericht en theoretisch standpunt

Overzicht erfgoedopleidingen in Nederland - Nationaal

De opleiding Behoudsmedewerker erfgoed van CVO Groeipunt speelt daarop in. Je leert de basiskennis en vaardigheden die je nodig hebt voor goede preventieve zorg van materieel erfgoed. In zes modules leer je de erfgoedsector kennen, bestudeer je verschillende materialen en de zorg ervoor, leer je rekening houden met bewaaromstandigheden en leer je omgaan met een collectie Ontwikkel u tot een expert die de 'taal van de cultuur' beheerst en in staat is om dit toe te passen in uw werkveld. Meer informatie over de bacheloropleiding >>. We weten veel, maar nog lang niet genoeg. In één of twee van de vier cultuurwetenschappelijke disciplines: cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, filosofie of letterkunde Erfgoed heeft zich losgezogen van de samenleving en het Faro-verdrag is bedoeld om die band weer te herstellen. Niet de expert, maar de mens (burger) die betekenis geeft aan erfgoed, staat centraal. Erfgoed is van iedereen en samen bepalen we wat het waard is om te bewaren en door te geven aan een volgende generatie

Nieuwe Commissieleden Jongeren – Koninklijk Oudheidkundig

 1. Wat doet FARO tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus? FARO neemt de nodige preventieve maatregelen om onze activiteiten en dienstverlening veilig te laten verlopen. Consulteer ook faro.be/corona, onze pagina met meer informatie over het COVID-19-virus
 2. Zoek naar cultureel erfgoed banen in Kamerik bij Jobsora. De nieuwste cultureel erfgoed vacatures van alle pagina's en lijsten met vacatures. Vind een nieuwe baan en begin vandaag nog aan je carrière
 3. cultureel erfgoed. In 2003 nam de Unesco een verdrag aan over het behoud van het cultureel erfgoed van de wereld. Daarbij gaat het om talen, uitvoerende kunsten, sociale en traditionele praktijken, rituelen en feesten, monumenten, ambachtelijke producten enz. Al in 1982 was het overleg over dat verdrag begonnen
 4. De opleiding De Reinwardt Academie maakt erfgoed in de volle breedte tot onderwerp van haar bacheloronderwijs en wil alle instellingen die zich op professionele manier met cultureel erfgoed.
 5. SULTRAKINI.COM: KENDARI - In een poging om sites en cultureel erfgoed als de identiteit van Kendari City te behouden, besprak de Kendar City-regering samen met het South Sulawesi Cultural Heritage Preservation Centre (BPCB Sulsel) de agenda voor de Cultural Conservation Preservation in Kendari City, bij de Rujab Media Centrum Burgemeester van Kendari, Vrijdag (29/1/2021)

Deze studie probeert een nieuw inzicht te geven in de mogelijke rolverdeling tussen de verschillende Een succesvolle herbestemming van cultureel erfgoed heeft niet alleen geld nodig, maar. 7 relaties: Érezée, Cultureel erfgoed in België, Fisenne, Kasteelhoeve Fisenne, Lijst van beschermd erfgoed in Luxemburg (provincie), Monument (erfgoed), Sint-Remigiuskapel. Érezée. Érezée (Waals: Erezêye) is een plaats en gemeente in de provincie Luxemburg in België. Nieuw!!: Lijst van beschermd erfgoed in Erezée en Érezée · Bekijk meer

Home Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoe

Studie naar kassen in Nederland verschenen - Cultureel Erfgoe

Nieuwe restauratie-opleiding voor behoud cultureel erfgoed. Foto: Vakgroep restauratie, partner Nationaal Erfgoed Centrum. Onderwijsinstellingen slaan handen ineen. Vanaf aankomend schooljaar gaan het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en het Graafschap College een nieuwe restauratie-opleiding aanbieden Menselijke Cultuur, Erfgoed en Geschiedenis HBO Archeologie: vind jij geschiedenis superinteressant? HBO Cultureel Erfgoed: van oude zeldzame boeken tot eeuwenoude tradities en van monumentale panden tot opgegraven potten. HBO Trend Research & Concept Creation in Lifestyle: wat is hip in 2050? Lerarenopleidingen in de Kuns

Artificiële Intelligentie speelt een grote rol in het analyseren en toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Om die reden is nu het Cultural AI Lab opgericht Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor (bovengrondse en ondergrondse) monumenten, vondsten en opgravingen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze hebben een grote cultuurhistorische en wetenschappelijke betekenis. Het erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en. Cultureel erfgoed kent een grote maatschappelijke waarde. Het digitaliseren en visualiseren van cultureel erfgoed, speelt een belangrijke rol bij een goed beheer er van. Een van de technieken die gebruikt wordt om cultureel erfgoed digitaal te conserveren naar de toekomst toe is het laserscannen of met behulp van fotogrammetrie, waarna er een 3D mesh van kan worden gemaakt Boeken Een RegisterRestauratior zal altijd eerst preventieve maatregelen overwegen alvorens over te gaan tot directe interventie in het roerend cultureel erfgoed en de fysieke behandeling altijd beperken tot datgene wat noodzakelijk is.. Boeken Een RegisterRestauratior zal altijd eerst preventieve maatregelen overwegen alvorens over te gaan tot directe interventie in het roerend cultureel. Samenvatting Inleiding tot de studie van de Europese cultuur en literatuur Blok 1 Het Grieks-Latijns erfgoed 1. De Griekse cultuur. Griekenland en Rome worden beschouwd als de bakermat van de West-Europese cultuur

Post-hbo Erfgoed en Ruimte post-bachelorcursus

Opleiding; Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed. In de Vereniging Restauratie Noord werken de restauratiebedrijven uit Groningen, Friesland en Drenthe samen. Via ROP Noord-Nederland leiden ze jonge mensen op tot de vakmensen van morgen Het ambacht van schaapherder is vanaf nu officieel onderdeel van de Nederlandse cultuur. De herders met traditionele landschaaprassen zijn toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed

Nieuwe restauratie-opleiding voor behoud cultureel erfgoed Vanaf aankomend schooljaar gaan het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en het Graafschap College een nieuwe restauratie-opleiding aanbieden. Bijzonder, want deze opleiding, ontwikkeld door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE), wordt in Nederland alleen in de Achterhoek en Leiden aangeboden En we geven een voorproefje van de interessante workshops die het komend half jaar worden gehouden. Programma. 12.00: Welkom en opening door prof. Dr. Todd Weir. 12.05: Frank Strolenberg - projectleider Kerkenvisies Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 12.10: Kick off moment: start van Netwerk Religieus Erfgoed. 12.15: Presentatie van workshops Cultureel erfgoed bestaat uit roerend erfgoed (gebouwen, gebieden) en onroerend erfgoed (collecties, interieurs, tradities, e.a.). Samen zijn het de sporen van menselijke handelingen en gedragingen uit het verleden, die we de moeite waard vinden om te bewaren. De drie belangrijkste kenmerken van cultureel erfgoed zijn altijd: de historische waarde, de wijze van presentatie en d

nina de Vos - Lichting 2015 - Reinwardt Academie

Om het erfgoed in de wereldzeeën voor de toekomst te behouden mobiliseert en organiseert Unesco internationale samenwerking, bijvoorbeeld door het Verdrag ter Bescherming van Cultureel Erfgoed Onderwater uit 2001. Deze Conventie schrijft richtlijnen voor hoe het erfgoed beschermd moet worden, en is het juridische kader voor deze samenwerking Fanfares worden cultureel erfgoed. Knesselaarsnieuws / 4 juli 2020. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft de fanfares laten opnemen in de Inventaris ­Vlaanderen van het Immaterieel ­Cultureel Erfgoed. De orkesten zijn een essentieel ­onderdeel van het verenigings- en cultuurleven in Vlaanderen Wetgeving is nodig om tot duurzame conservering van ons cultureel onderwater erfgoed over te gaan. Volgens Guno en Dharwiendre is er voor Suriname heel wat te doen op het gebied van conservering van het cultureel erfgoed daarbij kan gedacht worden aan de Goslar in Surinamerivier, het slavenschip Leusden dat in 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier en de overblijfselen in het. Na deze opleiding kan je je eigen klaspraktijk verrijken of innovatieve en creatieve erfgoedactiviteiten voor kinderen en jongeren binnen je culturele erfgoedorganisatie op poten zetten! Ik schrijf me in voor de navorming! (opens in a new window) Meer info over inschrijven en opleidingsincentives. Erfgoed en onderwijs

Erfgoededucatie Stichting Kunst & Cultuu

Het zou me bevreemden als daar een aparte studie voor is. Je studeert volgens mij 'recht' en van daaruit rol je naar een baan (als 't goed is) waar je wel of niet met erven te maken krijgt. Die studie faculteir rechten is niet moeilijker als een ander. het vergt wilskracht, volharding en voortdurende motivatie The Missing Link zoekt een senior adviseur Erfgoed, met ervaring en affiniteit met de beleidsvelden erfgoed, archeologie en ruimtelijke ontwikkeling. Senior Adviseur Erfgoed. 24 tot 40 uur per week. The Missing Link is op zoek naar: Een senior adviseur Erfgoed voor tenminste 24 tot 40 uur per week Parkstraat 83. 2514 JG Den Haag. T: +31(0)70 312 2300. Postbus 85498. 2508 CD Den HAA Cultureel erfgoed is de erfenis van fysieke artefacten (culturele eigendom) en immateriële eigenschappen van een groep of samenleving die zijn overgenomen van de vorige generaties, gehandhaafd in de huidige en geschonken ten behoeve van toekomstige generaties

Kunst, Cultuur en Erfgoed Maastricht Universit

Chanoeka. De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd In haar werk bestudeert ze hoe je cultureel erfgoed kunt beschermen. Fatoric maakt zich zorgen over het cultureel erfgoed in Nederland. Op de lijst van rijksmonumenten staan 63.389 gebouwen Erfgoed van de Week In de rubriek Erfgoed van de Week staat elke week een bijzondere archeologische vondst, vindplaats, voorwerp, monumentaal gebouw of historische plek in de stad centraal. Via de website amsterdam.nl/erfgoed , Twitter @erfgoed020 en Facebook Monumenten en Archeologie delen de erfgoedexperts van Monumenten en Archeologie het erfgoed van de stad met Amsterdammers én overige. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen. veroorzaken, maar met andere blusstoffen kan dat nog veel ernstiger uitpakken Informatie over de Stichting . Erfgoed Mijnbouwkunde Delft. 1. Achtergrond. Deze stichting is ontstaan door het samengaan van twee voorgaande stichtingen, te weten de stichting Steunfonds Mijnbouwkundige Vereeniging (uit 1995) en de Stichting Cultureel Erfgoed Aardwetenschappen (uit 1998).. De (in zeker zin: samengevoegde) stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een zgn

Dit was de aanzet voor een opleiding preventieve conservering, gericht op de bescherming van cultureel erfgoed zonder aan de stukken zelf te werken. Deze vraag werd gericht naar de VSPW omdat er reeds ervaring was met modules preventieve conservering in de opleidingen Graduaat Bibliotheekwezen en Initiatie Archiefkunde Geef aan op welke wijze het project de relatie tussen cultureel erfgoed en/of beeldende kunst en het publiek versterkt. Presentatieplan (max. 15 pagina's) Beschrijf de wijze waarop het programma wordt gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden Toe­komst erf­goed­da­ta­ban­ken. In de overgangsperiode 2018-2019 zette het departement de werking van de voormalige provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet verder. In de tussentijd werd een proces opgestart om een nieuwe toekomst voor de erfgoeddatabanken te ontwikkelen. Het vraagstuk van de erfgoeddatabanken. Levend cultureel erfgoed. Kleindieren zijn al heel lang nauw verbonden met de cultuur van de mens. Diverse schilders zoals Jan Steen, Gijsbert d'Hondecoeter, Melch d'Hondecoeter, J.G. Keulemans, Hendrik ten Oever zijn zich zelfs gaan toeleggen op het verbeelden van kleindieren. Beroemde schilderkunst van Nederlandse schilders Erfgoed van de Week | Vrouwen die bouwen. Op 8 maart 1911, nu dus 110 jaar geleden, werd de Internationale Vrouwendag voor het eerst internationaal gevierd, een jaar later voor het eerst ook in Nederland. Deze jaarlijkse dag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld

Immaterieel cultureel erfgoed vertrekt vanuit een positieve ingesteldheid. Erfgoed wordt beschouwd als een prettige en publieksgerichte manier om met de eigen geschiedenis en gebruiken om te gaan. Wat tot immaterieel cultureel erfgoed wordt benoemd, hangt af van de waardepatronen van een bepaalde gemeenschap of groep NWO Museumbeurs voor project over computergames als cultureel erfgoed Een onderzoekssamenwerking tussen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en onderzoekers van de Universiteit Utrecht heeft een NWO Museumbeurs van € 50.000,- toegekend gekregen Onderwater Cultureel erfgoed. De Noordzee herbergt waardevol archeologisch erfgoed. Door de eeuwen heen zijn hier talloze schepen gezonken. De wrakresten liggen nu als ware tijdscapsules over de Noordzeebodem verspreid. In een veel verder verleden, tienduizend jaar geleden, was de Noordzee nog geen zee en leefden onze verre voorouders in dit. PERSBERICHT Bosch Research and Conservation Project wint EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Prijs 2017 Brussel / Den Haag, 5 april 2017 - De Europese Commissie en Europa Nostra hebben vandaag de winnaars van de 2017 Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Prijs - Europa's hoogste eerbetoo Expertisecentrum erfgoededucatie, Kortrijk. 498 likes · 1 talking about this · 1 was here. Erfgoededucati

Docent algemene schadefactoren (opleiding behoudsmedewerker erfgoed) In de opleiding behoudsmedewerker erfgoed zijn we op zoek naar een lesgever voor het onderdeel 'algemene schadefactoren' (12 lestijden) in de module 'Algemene Oriëntatie Cultureel Erfgoed'. Lesplaats: Campus Sint-Amandsberg, Edgard Tinelstraat 92 / op verplaatsing De kiekendief is het symbool van de Provincie Flevoland. Na de drooglegging waren de uitgestrekte rietruigten een uitstekend broedgebied voor bruine, blauwe en grauwe kiekendieven. Het wemelde er van de muizen die dienden als voedsel. Kunstenares Marijke Cieraad schrijft erover: Met grote snelheid jaagt ze over de grond Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed Inleiding. Op 1 juli 1975 is het een eeuw geleden dat bij het ministerie van binnenlandse zaken de afdeling kunsten en wetenschappen, in dit boek verder steeds afdeling k.w. genoemd, met als chef jhr. mr. V.E.L. de Stuers in het leven is geroepen. Zij en haar opvolgsters tot en met de huidige directie musea, monumentenzorg en archieven (m.m.a. 15 september 2015 - Rijksdienst Cultureel Erfgoed in Rijswijk Een megaverhuizing Na ons bezoek vorig jaar aan het RCE in Amersfoort ( RCE - 4 november 2014 ) zijn we vandaag te gast op een andere belangrijke RCE-locatie, het depot in Rijswijk, de werkplek van onze eigen medestudent: Jildou