Home

Lamellair bot

sponzig bot, compact bot, botlamellen - fysiologie - 202

De osteoblasten vormen nieuw lamellair bot op het recentelijk blootgestelde oppervlak van de gemineraliseerde matrix. Dit nieuwe lamellaire bot heeft de vorm van trabeculair bot . Uiteindelijk wordt al het geweven bot en kraakbeen van de oorspronkelijke fractuurcallus vervangen door trabeculair bot, waardoor de oorspronkelijke sterkte van het bot grotendeels wordt hersteld histopathologische bevindingen: normaal, volwassen, lamellair bot met een normale architectuur, en geen kraakbeenvorming of enchondrale ossificatie die de diagnose van een enostose of boteiland-laesie bevestigt.,7e1d42c031″> Figuur 3. Figuur 4. Figuur 5. Figuur 6. Figuur 7. Figuur 8 Botweefsel is een gespecialiseerde vorm van bindweefsel. Het is drukbestendig en kan grote trekkrachten weerstaan. Het is opgebouwd uit collagene fibrillen (30%), kalkzouten (60%) die voor de verharding van het matrix zorgen, en water (10%). In het botweefsel komen een aantal soorten cellen voor: osteoblasten, osteocyten en osteoclasten Twee soorten lamellair bot in pijpbeen: compact & spongieus. Het compacte bot is georganiseerd in osteonen met lamellen. In de koppen zit spongieus/trabeculair bot. Dat ligt zo gerangschikt dat het het beste de krachten op kan vangen. De holtes in het spongieuze bot zijn gevuld met beenmerg. De buitenkant van het bot is bedekt met periosteum; osteoblasten & voorloper/stamcellen. De binnenkant is bekleed met endosteum; ook osteoblasten & stamcellen. Bot is enorm goed doorbloed

Het secundaire of lamellaire bot vervangt het plexiforme bot en bevat een strikte parallelle oriëntatie van de collagene vezels, die opeenvolgende lagen van botweefsel opstapelen (lamellaire opbouw). Secundair bot is onder te verdelen in compact bot en spongieus bot. Compact bot ligt direct onder het periost Het is slechts tijdelijk aanwezig (tijdens de ontwikkeling, groei en bij herstel van botbreuken) en wordt snel vervangen door lamellair bot. Bij lamellair bot zijn de collageenbundels evenwijdig gerangschikt binnen parallel of concentrisch verlopende lamellen, waardoor het een grotere mechanische stabiliteit heeft hoofdstuk botweefsel functies: steun bescherming herbergt beenmerg, waar bloedcellen worden gevormd. hefboom dat kracht van de spiercontracties omzet i Bot, plexiform. Primair gevormd bot waarin de collagene vezels in allerlei richtingen liggen in een ruimtelijk vlechtwerk (plexus); door de onregelmatige structuur is het mechanisch zwak; wordt later vervangen door primair (lamellair) bot

Lamellair bot, dat zijn eerste verschijning maakt bij mensen in de foetus tijdens het derde trimester, is sterker en gevuld met veel collageenvezels parallel aan andere vezels in dezelfde laag (deze parallelle kolommen worden osteonen genoemd) Botvorming in diverse histologische kleuringen - De wereld onder de microscoop. ×. Home. Histologie. Weefsel uitnemen en fixeren. Dehydrateren en inbedden in paraffine. Coupes snijden en bevestigen op objectglas. Coupes hydrateren en kleuren

Hoofdstuk Botweefsel Functionele Histologie - StudeerSne

verschil tussen lamellair en spongieus bot Flashcards

 1. Het skelet model toont verschillende doorsnedevlakken en lengtedoorsnede door alle niveaus van het bot, en een twee-vlak doorsnede door de inwendige structuur van het beenmerg. De typische elementen van een lamellair bot zijn gemakkelijk te herkennen in dit botstructuurmodel en helpt de structuur en functie van de karakteristieke osteonen, (kanalen van Havers) te verduidelijken
 2. De balangrijkste punten van kritiek daarbij waren het ontbreken van een duidelijke stellingname ten aanzien van F.D. met hoofdzakelijk lamellair bot, de twijfel omtrent de neoplastische entiteit ossifying fibroma, de moeilijkheden bij het onderscheiden van het cemntifying fibroma, als ook het niet klassificeren van de snel groeiende, op een tumor gelijkende, maar niet afbekapselde F.O.C.D. (F.D.) afwijkingen
 3. g van botspicula . Embryologische mesenchymale cellen (MSC) condenseren in lagen van gevasculariseerd primitief bindweefsel . Bepaalde mesenchymale cellen groeperen, gewoonlijk bij of rond bloedvaten en differentiëren in osteogene cellen die borg bot matrix constitutief
 4. bij compact lamellair bot liggen de collageenvezels parallel als een schijf, een zogenaamde lamel, rond een kanaal, het kanaal van Haver. Het geheel van kanaal en lamellen noemt men een osteon. Tussen verschillende osteonen komen lacunes voor, dit zijn holtes waarin onder meer osteocyten in weefselvocht voorkomen
 5. Compact bot: massie f, z onder zichtbar e holten en g elegen in de diafy se Spongieus bot: netw erk van botb alkjes (tr abeculae), waartussen holt e n en gel egen in de epifyse
 6. Studenten bekeken ook Samenvatting - overzicht bloedvaten Proef/oefen tentamen 2016, vragen en antwoorden Anatomische lijst Samenvatting Human Histology - Anatomie Functionele morfologie anatomie hoofdstuk 5 (deel 1) Functionele morfologie anatomie hoofdstuk
Angiomatoid (plexiform) and dilatation lesions | Note the

Cellen en weefsels Open vragen: Bouw + functionele microscopische structuur compact lamellair bot microtubili eiwitsynthese ( strikt gereguleerde exocytose) meiose embryonale ontwikkeling + groei lang pijpbeen celverbindingen apoptose mitochondrie elektro-mechanische koppeling transport doorheen celmembraan celregulatie (regulatie van celdeling) weg die proteïne moet afleggen (p.44. Compact lamellair been Hier gebruik je de nota's vanaf pagina 23. De preparaten van dit been zijn nogal donker, gebruik dus je voorklaplens en zet je diafragma open! Compact lamellair been is opgebouwd uit osteonen, die bestaan uit kanalen van Havers, waarrond opeenvolgende lagen beensubsantie liggen Histologisch wordt compact, lamellair bot gezien dat conflueert met het omliggende spongieuze bot. Kenmerken (fig. 29): Leeftijd: volwassen > kinderen. Voorkeurslocatie lichaam: m.n. in het bekken en andere lange pijpbeenderen. Voorkeurslocatie bot: centraal gelegen, in het spongieuze bot. Typische kenmerken: kleine ronde/ovale laesie (1 mm tot. Lamellair bot; De vlecht-achtige bot lijkt op een ossificatie van de Bindweefsel Het komt voornamelijk voor bij mensen in hun ontwikkelingsfase. Bij volwassenen wordt het alleen aangetroffen in de Labyrint capsule en nabij de naden van de schedelbeenderen Normaal corticaal bot bestaat uit osteonsystemen met concentrische lamellen en de spongiosa uit met gelaagd lamellair bot bedekte trabekelplaatjes. Bij de ziekte van Paget heeft het bot een gedesorganiseerde structuur. Het weefsel is vervangen door een mozaïek van stukken primitief geweven matrix, afgewisseld met lamellaire structuren

Startpuntradiologie

Bouw van beenderen 2; microscopische anatomie van

 1. Lamellair bot; De vlecht-achtige bot lijkt op een ossificatie van de in termen van zijn structuur en botstructuur Bindweefsel. Het komt voornamelijk voor bij mensen in hun ontwikkelingsfase. Bij volwassenen wordt het alleen gevonden in de Labyrint capsule en nabij de naden van de schedelbeenderen
 2. In het bot helpt osteoclastische vernietiging om onrijp bot (geweven bot genaamd) om te zetten in volwassen compact bot (lamellair bot) door lange buisvormige ruimtes vrij te maken die zullen dienen als centra voor de ontwikkeling van osteonen, de benige structuren waardoor bloedvaten passeren
 3. vangen door lamellair bot. Daarnaast toonde deze groep aan dat (in de onderkaak) het botmerg toeneemt van 75% (na twee maanden) om daarna nog maar licht toe te nemen tot 85% (na zes maanden). De conclusie van deze onderzoe-kers luidt dat de extractie-alveole in de onderkaak in 30 dagen opvult met bot, dat daarna vrijwel geheel vervange
 4. Bij trabeculair bot werden 3 dagen na implantatie zowel lamellair bot (trabeculae) als bloedstolsels langs de interface waargenomen. Na 7 dagen was een begin van remodellering van het bot langs de interface zichtbaar, met voor de FA- en HA-implantaten depositie van osteoïd, voornamelijk direct op het implantaatoppervlak
 5. der expressie. Alleen OC en PG100 exprimeren in osteoclasten, de osteoblasten zijn niet meer gemarkeerd. PGII en PGI zijn vooral in de extracellulaire ruimte gelokaliseerd. Een heterogeen verdelingspatroon vonden wij in het kraakbeen
 6. Verkalking van de onderste ledematen - met botsarcoom, die het weefsel van de tubulaire botten (heup, klein of tibiaal) aantast wordt het proces van vervanging door lamellair bot verstoord, en de groei van het kind vertraagt. Een van de complicaties van zwangerschap wordt beschouwd als verkalking van de placenta,.

Bot (os) heeft een complexe structuur en chemische samenstelling. In een levend organisme zijn tot 50% van het water, 28,15% van de organische en 21,85% van de anorganische stoffen aanwezig in het bot van een volwassen persoon. Anorganische stoffen worden weergegeven door verbindingen van calcium, fosfor, magnesium en andere elementen Daarom is het gevlochten bot niet zo veerkrachtig als het lamellaire bot. Tijdens de groei tot in de jaren 20 wordt het gevlochten bot omgezet in lamellair bot. De eerste generatie van de resulterende osteonen worden primaire osteonen genoemd en ontstaan tijdens de Foetale tijd Vormen van het bot: - Plexiform (netwerk): voorstadium normaal bot bij fractuur - Lamellair (lamellen): - Spongieus been (substantia spongiosa) - Compact been (substantia compacta) Beenweefsel bestaat uit beencellen, osteocyten, basissubstantie, col agene fibril en, een kitsubstantie en verschil end

Twee soorten botten kunnen worden geïdentificeerd op basis van het collageenpatroon in het osteoïde; geweven bot en lamellair bot. De geweven botten zijn mechanisch minder sterk en bevatten een willekeurige samenstelling van collageenvezels. De lamellaire botten zijn sterk en bevatten een regelmatige parallelle rangschikking van collageenvezels Volwassen lamellair bot in combinatie met beenmerg was verspreid aanwezig over het gehele titanium raster van de cage. Deze histologische retrieval studie van een radiologisch gefuseerde cervicale EIT cage toont duidelijk volledige osseo-integratie aan binnen een tijdsbestek van 2 jaar Twee soorten botten kunnen worden geïdentificeerd op basis van het patroon van collageen in de osteoïde; geweven bot en lamellair bot. De geweven botten zijn mechanisch minder sterk en bevatten een lukrake soort opstelling van collageenvezels. De lamellaire botten zijn sterk en bevatten een regelmatige parallelle opstelling van collageenvezels lamellair bot osteoblasten reactief bot. Klinisch kunnen in het beloop van myositis ossificans circumscripta 3 fasen onderscheiden worden. Als eerste treedt een zwelling op die gevoelig is bij aanraken. Vervolgens wordt na 2 tot 3 weken de zwelling meer af Twee soorten botten kunnen worden geïdentificeerd op basis van het patroon van collageen in de osteoïde; geweven bot en lamellair bot. De geweven botten zijn mechanisch minder sterk en bevatten een lukrake soort opstelling van collageenvezels. De lamellaire botten zijn sterk en bevatten een regelmatige parallelle ordening van collageenvezels

Video: Kaakbotafwijkingen - StudeerSne

Verkalking in de schouder betekent dat in één van de pezen van de schouder een kalkhaard is ontstaan (figuur 1). Het schoudergewricht wordt gevormd door een kom met daaraan het schouderblad en de kop van de bovenarm. Om het gewricht heen zit een gewrichtskapsel. Daar omheen lopen spieren en pezen Periosteum is het gecondenseerde mesenchym rond het geweven bot. Het vormt een beschermende laag rond het compacte bot. Trabeculaire matrix verdikt en wordt later vervangen door volwassen lamellair bot, waardoor de compacte botplaten worden gevormd. Sponzig bot bestaat uit verschillende trabeculaire matrices en het vaatweefsel wordt rood merg Bot bestaat voornamelijk uit twee verschillende vormen: geweven bot en lamellair bot. Geweven bot is een immature vorm van bot waarbij het osteoïd is opgebouwd uit willekeurig verspreid liggende collageenvezels. Lamellair bot is samengesteld uit regelmatig gerangschikte, parallelle collageenbladen De ossificatie vindt endochondraal plaats vanuit eerder kraakbeenweefsel, waarna een lamellair bot wordt gecreëerd. Ongeveer tien tot twaalf dagen na de operatie of het trauma kan de beginnende ossificatie klinisch merkbaar worden door pijn, zwelling en roodheid van de huid (meestal zonder enige laboratoriumsymptomen van ontsteking)

vormde bot bestaat, bij de behandeling met fluoride, uit normaal lamellair bot.27 farmacokinetiek van fluoride Fluoride heeft een smalle therapeutische breedte.11 Voor de 'oude' fluoridepreparaten werd geadviseerd de concentratie van fluoride in het plasma te controleren.28 Zie ook de artikelen op bl. 1902, 1904 en 1913 Dit aanvankelijk geweven bot heeft niet de sterke mechanische eigenschappen van volwassen bot. Door een proces van hermodellering wordt het geweven bot vervangen door volwassen lamellair bot. Het hele proces kan tot 18 maanden duren, maar bij volwassenen is de sterkte van het genezende bot gewoonlijk 80% van normaal 3 maanden na het letsel

Primair gevormd bot waarin de collagene vezels in allerlei richtingen liggen in een ruimtelijk vlechtwerk (plexus); door de onregelmatige structuur is het mechanisch zwak; wordt later vervangen door primair (lamellair) bot Syn. primair bot, vezelbo Het plexiform bot wordt later vervangen door lamellair (= secundair !) bot. Synoniem voor plexiform bot: vezelbot of weefbot (in het Engels `woven bone ). Prof. dr. J.L.H. Evers (afdeling Verloskunde en Gynaecologie Academisch Ziekenhuis Maastricht ) schreef over het woord rest-embryo (MC nr. 5/2001, blz. 178) Het menselijk skelet bestaat uit meer dan 200 botten, die voor stabiliteit zorgen en de persoon in staat stellen om rechtop te lopen. De armen en benen bevatten buisvormige botten die lang en staafvormig zijn, terwijl het bekken, het borstbeen en de schedel bestaan uit platte botten die bescherming bieden F2.3). Door middel van afzetting van lamellair bot wordt de ruimte tussen de balkjes kleiner, en ontstaan er osteonen rond de bloedvaten die oorspronkelijk tussen de primitieve dunne bottrabekels lagen. Het ontstaan van nieuw trabeculair bot is gekenmerkt door dikkere, grovere botbalkjes. Afb. F2.3 Histologie van botregeneratie na vier maanden Compact bot is botweefsel, opgebouwd uit cellen ( osteocyten) en botmatrix. Daarnaast bevat compact bot ook vele bloedvaten die voor de aan- en afvoer van stoffen voor de osteocyten zorgen. De bloedvaten liggen in nauwe tunneltjes in de matrix. Deze tunneltjes worden de kanalen van Havers genoemd

Lamellair bot — het harde, verkalkte deel van het bot

Hoorcollege 15 t/m 17 van het vak Weefsels Biomedische Wetenschappen Universiteit Utrecht uitgewerkt 2017/2018. De volgende onderwerpen komen aan bod: kraakbeen hoorcollege 15 botvormig hoorcollege 16 lamellair bot hoorcollege 17 De cel vertoont ook een verkleind endoplasmatisch reticulum, Golgi-apparaat en mitochondriën, en celprocessen die grotendeels uitstralen naar de botoppervlakken in perifere lamellen, of naar een Haversiaans kanaal en buitenste cementlijn die typisch zijn voor osteonen in concentrisch lamellair bot. Osteocyten vormen een uitgebreid lacunocanaliculair netwerk binnen de gemineraliseerde. Lamellair bot komt voor onder twee vormen: compact bo t, hetwelk zeer dicht opeengepakt botweefsel is en spongieus bot (trabeculair bot), hetwelk je kan herkennen aan de grote hoeveelheid dunne botbalkjes ( trabeculae) waartussen zich kleine open ruimten ( mergholten ) bevinden (vergelijkbaar met een spons) Botten geven je lichaam structuur en laten je bewegen, maar waar is je skeletonale. Er werd lamellair en plexiform bot gezien met een dun, vaat-rijk, fibreus laagje zonder epitheelbekleding. Concluderend bleek hier sprake van multipele solitaire beencysten in de onderkaak links en vermoedelijk ook rechts. Nabeschouwing Voor de solitaire beencyste worden meerdere synoniemen gebruikt, zoals idiopatische beencyste, hemorragische. Zowel de cortex als het poreuze bot bestaan uit lamellair bot in het volwassen bot . Maar terwijl de lamellen in de cortex georganiseerd zijn in osteonen, dat wil zeggen concentrisch omgeven door Haversiaanse kanalen en worden aangevoerd door de vaten die erin lopen, lopen de lamellen van het poreuze bot grotendeels parallel aan het trabeculaire oppervlak

De oorzaken van vorming en behandeling van bot-eilandjes

Genezing van het bot - Bone healing - xcv

Handleiding voor de determinatie van harde dierlijke materialen : Bot, gewei, ivoor, hoorn, schildpad, balein en hoef. 2008. M. Rijkelijkhuizen. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 13 Full PDFs related to this paper Sarcopterygii-groep omvat twee soorten: coelacanthen en longvissen. De sarcopterygii-soorten zijn vlezige vissen. Ze hebben rugvinnen gekoppeld en het lichaam komt samen door één enkel bot. De schubben van de sarcopterygiërs zijn echte scaloïden en bestaan uit een lamellair bot. Het zijn ook tetrapod-ledematen Als er een gebroken bot is, vormt zich een gevlochten bot met vezels zonder enige structuur, die willekeurig groeit. Alleen met het genezingsproces ontwikkelt zich opnieuw een gestructureerd, stabiel lamellair bot. Desmal ossificatie ontstaat uit het bindweefsel dat wordt gevormd uit mesenchymale cellen Lucentie bot. Naast het bot kunnen we ook iets zeggen over de weke delen. De knie kent drie fat pads (fig. 9): Infrapatellaire fat pad, Bij kinderen (m.n. 10 - 15 jaar) wordt soms een corticale onregelmatigheid/lucentie aan posteromediale zijde van het distale femur nog wel eens verward voor een agressieve ossale laesie (fig. 17) Bot metastasen zijn vooral gelokaliseerd in de sterk doorbloede.

Een geval van pijnlijke enostose of boteiland

Trabeculaire matrix verdikt en wordt later vervangen door volwassen lamellair bot, waardoor de compacte botplaten worden gevormd. Sponzig bot bestaat uit verschillende trabeculaire matrices en het vaatweefsel wordt rood merg. Overeenkomsten tussen endochondrale ossificatie en intramembraneuze ossificatie Kalk in de schouder. Kalk kan zich opstapelen in de rotatorcuffpezen van de schouder. Het lichaam bevrijdt zich meestal zelf van die verkalking, maar dat doet soms heel veel pijn.De aandoening kan ook chronisch worden.Dan hebt u regelmatig een pijnlijke opflakkering Studenten bekeken ook Samenvatting HC Van Organisme tot Weefsel Thema 1 & 2 OW HC13 - College-aantekeningen 13 Zelfstudie OW OW Hoorcollege 07 Ontwikkeling en bouw kop en pharynx OW Hoorcollege 10 Membranogenese OW Hoorcolleges - alle hc'

Antwoord: C. Het handelt hier om zogenaamde fibreuze dysplasie. Bot ontstaat uit bindweefselcellen die uitrijpen naar botweefsel. Soms kan op een of meerdere plekken dit uitrijpen niet doorzetten en zullen er haarden van bindweefsel in het bot zitten, met daarin trabekels van immatuur niet lamellair bot. Dit bindweefsel zal meestal wat uitgroeien en ook het gezonde bot willen verdringen In het lichaam is een snel proces van botafzetting en nieuw bot gevormd, die eventueel moeten petlystuyu ruwe vorm, maar als het proces langzaam plaatsvindt, dan gevormd een echte lamellair bot. Deze extra weefsel in het periost, de trabeculae in de corticale laag compacta Vakken van Diergeneeskunde - Universiteit Antwerpen. Meer Diergeneeskunde ›. algemene en moleculaire genetica anatomie van de vertebraten cel en weefselleer embryologie emrbyologie ethologie van de huisdieren etnografie etnografie en beoordelingsleer der huisdieren etnografie van de huisdieren immunologie, bacteriologie en virologie. Hoorcollege 2 t/m 28 alle hoorcolleges van het vak Weefsels Biomedische Wetenschappen Universiteit Utrecht uitgewerkt 2017/2018. De volgende onderwerpen komen aan bod: epitheelweefsel pathologie bindweefsel immunologie lymfoïd weefsel steunweefsel bloed celkweek zenuwweefsel spierweefsel membraanfysiologie spierfysiologie

Botweefsel - Wikipedi

Hoorcollege 15 t/m 28 deel 2 van het vak Weefsels Biomedische Wetenschappen Universiteit Utrecht uitgewerkt 2017/2018. De volgende onderwerpen komen aan bod: steunweefsels bot en kraakbeen celkweek bloed zenuwweefsel membraanfysiologie spierweefsel spierfysiologie lamellair bot, osteonen, cementlijnen. mechanismen bot tegen breuk verlenging. crack deflection and twist, uncracked ligament bridging, collagen fibrill bridging, constrained microcracking. kenmerken geoptimaliseerde structuur trabeculair bot

Alle HC 2e deel Weefsels HC 15 steunweefsel Mesenchymale

Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Junqueira's Basic Histology - Text and Atlas, geschreven door Anthony Mescher. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Weefsels, BMW, Universiteit Utrecht, Uitwerking, Biomedische Wetenschappen, Hoorcollege, Samenvatting & 2017/2018 Start studying Botweefsels en Implantaten. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Samenvatting Cytologie & Histologie en andere samenvattingen voor Cellen & Weefsels, Biomedische Wetenschappen. Samenvatting van Cytologie & Histologie, 1e bachelor Biomedische Wetenschappen UGent 2021

Bot mijn-bs

Heterotopische ossificatie (botvorming op abnormale plaatsen) is de vorming van volgroeid lamellair bot (uit lagen opgebouwd in tegenstelling tot vezelbot) in buiten het skelet gelegen zachte weefsels. Dit kan veroorzaakt worden door letsel, virale infectie, overbelasting van spieren of het ontstaat spontaan. Wijdverbreide heterotopische ossificatie van een gewricht kan leiden tot klinisch. Er zijn twee soorten botweefsel: reticulofibreus (grof vezelig) en lamellair. Grof fibreus botweefsel is aanwezig in het embryo. Bij een volwassene bevindt het zich in de gebieden van bevestiging van de pezen aan de botten, in de naden van de schedel na hun overgroeiing Geweven bot wordt omgevormd tot sterker lamellair bot door de georkestreerde actie van zowel osteoblast-botvormende cellen als osteoclast-botresorptiecellen. De voedingsvereisten van genezing Elke fase van het genezingsproces van fracturen brengt hogere voedingsvereisten met zich mee

Botweefsel - StuDoc

Wanneer bot uit een vezelig membraan ontwikkelt, wordt dat intramembraneuze ossificatie genoemd. Het gevormde bot wordt dan membraan bot genoemd. Botweefsel wat hyalien kraakbaan vervangt, wordt endochondraal bot genoemd. Vezelige membranen en hyalien kraakbeen zijn nog zeer mitotisch weefsel, om deze reden wordt uit deze weefsels bot gevormd Alveolair bot is dus het bot dat de alveolus bekleedt en de tand ondersteunt. Het is een sterk gemineraliseerd weefsel. Er zijn twee belangrijke delen van het alveolaire bot als alveolair bot en ondersteunend alveolair bot. Alveolair bot zelf bestaat uit bundelbot en lamellair bot. Het bekleedt voornamelijk de tandkoker

Hoofdstuk botweefsel - StudeerSne

Het nog gevlochten nieuwe botweefsel transformeert in lamellair bot. In de röntgenfoto is dit zichtbaar door het begin van nieuwe botvorming rond de breuk. Het aanvankelijk ongestructureerde gaasachtige bot wordt steeds dichter, wat wordt ondersteund door de gespannen spier Trabeculaire matrix wordt dikker en wordt later vervangen door volwassen lamellair bot, waardoor de compacte botplaten worden gevormd. Sponsachtig bot bestaat uit verschillende trabeculaire matrices en het vaatweefsel wordt rood merg. Overeenkomsten tussen endochondrale Ossificatie en Intramembraneuze Ossificatie Lamellair bot pantser, die waren gemaakt van de ribben van rendieren en walrustand. Vastgemaakt bot met lederen riemen. Er waren ook bracers en leggings, plaat helmen. Hij verdedigde achterboord lengte. Een interessant element van het pantser is opgetogen dat duidelijk had moeten zijn aan het hoofd van de soldaat te beschermen tegen pijlen

Biologie: steunweefsels bij dieren flashcards | QuizletBotvorming in diverse histologische kleuringen | slideumMskPPT - Radiologie en Kindermishandeling PowerPoint

Voor sommige weefsels bestaan wachtlijsten: voor hoornvlies, voor hartkleppen en voor bot. Patiënten op deze wachtlijsten wachten meestal op een bijzonder soort weefsel, bijvoorbeeld op een bepaalde hartklep of op een bepaald bot. U ziet gegevens van de afgelopen 5 jaar. Wilt u gegevens bekijken van langer dan 5 jaar geleden? Kijk dan in onze Bij het tweede subtype worden eerst dwars op de lengterichting de spleetvormige ruimten opgevuld met lamellair nieuw bot dat later in de lengterichting door nieuwe osteonvorming wordt omgebouwd. Met de plaatsystemen bleek het tevens mogelijk de fractuurdelen onder een zekere voorspanning tegen elkaar te houden Een lang bot heeft een centrale schacht of diafyse die een centraal gelegen mergholte omgeeft. Deze holte bevat beenmerg, een vorm van los bindweefsel. De verbrede gedeelten aan beide uiteinden, de zogenoemde epifysen, zijn met ge-wrichtskraakbeen bedekt. Elke epifyse van een lang bot is bij een gewricht met een aangrenzend bot verbon-den Na 40 dagen was het bot meer lamellair van opbouw en was er meer beenmergachtig weefsel aanwezig. Na 20 en 40 dagen implantatie werd er ook duidelijk meer bot gezien in titanium vezelgaas met een Ca-P coating dan in titanium vezelgaas zonder Ca-P coating