Home

Witte reigers overwinteren

Witte reigers broeden in de Lepelaarplassen Het is een prachtig natuurgebied waar veel vogels overwinteren en broeden. In dit gebied broeden ongeveer 65 soorten vogels, waaronder de roerdomp, porseleinhoen, de dodaar, het mooie gekleurde ijsvogeltje,. Witte reigers. In de vorige blog heb ik ze al even genoemd, de vier soorten witte reigers die in Nederland voorkomen. In deze blog stel ik de twee soorten zilverreigers aan u voor, de grote en de kleine. Leuk is dat beide soorten de wind in de zeilen hebben. Als je goed kijkt zie je de verschillen Pecteilis radiata is een aardse orchidee afkomstig uit de moerassen in Noord-Japan en is tamelijk moeilijk te kweken. Men vind ze ook nog in China, Korea en Rusland. Plant ze in een pot met potgrond verbeterd door er behoorlijk wat scherp zand en mos doorheen te mengen. Men kan ook perlite met wat sfagnum gebruiken als potgrond. Plant de knolletjes maar 1 cm diep (bovenkant) Grote witte reiger, die voor weinig vergissing kan zorgen. In de winter is hij in Nederland op veel meer plekken te zien, als de vogels uit Zuid- en Oost-Europa hier komen overwinteren. Dan gebruiken ze voedselrijke weilanden en sloten om te foerageren. Doordat ze in groten getale overnachten op slaapplaatsen. Verspreid door het hele land zijn de opvallende, witte reigers te zien. Een recent verschenen artikel laat zien dat Nederland een populair overwinteringsgebied is voor deze reigers. Er overwinteren tegenwoordig 2300 tot 2800 exemplaren en het zou kunnen dat hun aantal tijdens de midwintertelling nog hoger lag

Maar veel meer zie je er in het najaar. Dan overwinteren duizenden grote zilverreigers in ons land. Ze schuimen de weilanden af op jacht naar veldmuizen, woelmuizen en woelmuizen. Ze zijn zo groot als een purperreiger (iets slanker dus als een blauwe reiger) en helder wit. Ze worden in de volksmond ook wel de witte reiger genoemd) Ecologen Dirk van Straalen en Roland-Jan Buijs willen graag weten waar en wanneer 'hun' geringde grote zilverreigers gezien worden. Heb je er een gezien met witte pootringen met een code van twee letters, geef dat dan hier door. Vroege Vogels TV maakte eerder een reportage over de oprukkende zilverreiger. BNNVARA player

Bij Anne: Witte reigers broeden in de Lepelaarplasse

Naast broedvogel overwinteren er ook veel van deze vogels in Nederland. Veldkenmerken De grote zilverreiger (Egretta alba) , komen we in artikelen en gidsen ook wel tegen onder de wetenschappelijke naam Casmerodius albus, Deze vogel is smetteloos wit en ongeveer even groot als de bekendere blauwe reiger Gedrag: de blauwe reiger zie je ook in de stad en is vaak tam. De schuwe purperreiger komt alleen in buitengebied. Geluid: blauwe reiger roept een luid en rauw 'kah-ahrk'; purperreiger een rauw 'krrek'. Stand: blauwe reigers zijn grotendeels standvogels; purperreigers trekken in het najaar naar Afrika en overwinteren slechts incidenteel in Nederland

Blauwe reiger De blauwe reiger is een grote, grijze vogel met lange wit- grijze nek. Hij heeft een zwarte band door het oog, die uitmondt in een kuif, een gele dolkvormige snavel en hoge bruine poten Enorme aantallen vogels hebben in januari en februari overwinterd in de Biesbosch. Honderden witte reigers zorgden zelfs voor een Nederlands record De blauwe reiger verschilt van andere soorten reigers door de relatief grote lichaamslengte, de grijze bovenzijde, de witte kop en hals met brede, zwarte streep van het oog naar de zwarte, sierlijk afhangende kuif. Geluid. Een diep, rauw schraatsj in de vlucht (ook wel beschreven als grrèngk)

Witte reigers Vogelbeschermin

  1. De reigers stappen op hun hoge poten door het water en vallen in de vlucht op door hun ingetrokken s-vormige nek. De kleine zilverreiger is helemaal wit met een zwarte snavel en zwarte poten. Ze is met haar 55 cm veel kleiner dan haar in Spanje veel zeldzamere familielid de grote zilverreiger, die een enkele keer echter wel op doortocht gesignaleerd kan worden
  2. Wie op het internet zoekt op 'witte reiger' komt talloze artikelen tegen over de Grote Zilverreiger. Het gaat dan met name over de grote toename van deze dieren in ons land, juist de laatste jaren. Sterker, je komt ze tegenwoordig misschien wel juist vaker tegen dan de meer bekende Blauwe Reiger
  3. De grote zilverreiger is een indrukwekkende verschijning: ongeveer net zo groot als de blauwe reiger, maar dan met een spierwit verenkleed. Met volgende checklist ben je helemaal zeker: 85 tot 100 cm hoog. Ongeveer 1,5 m spanwijdte. Wit verenkleed. Zwarte poten die tijdens het broeden rood worden. Gele snavel die tijdens het broeden zwart wordt
  4. De blauwe reiger eet vissen en amfibieën, maar ook andere dieren als insecten en kleine zoogdieren. De meeste blauwe reigers zijn trekvogels, in het voorjaar maart tot en met mei en van half juli tot diep in de winter komen de meeste door ons land, maar er zijn ook een klein aantal vogels die bij ons overwinteren
  5. go, reiger, kraanvogel en ooievaar. Mooi gekleurde vogels, met felroze veren of wanneer de zon erop schijnt een paarse gloed op het verendek hebben. Grote vogels die in Nederland broeden, foerageren en overwinteren. Vogels die broeden in moerassige rietkragen, in bomen of nestpalen

Met ongeveer 1 meter hoogte is de blauwe reiger een grote vogel. De blauwe reiger heeft een leiblauw-grijs verenkleed, waar hij zijn naam aan te danken heeft. Een vrij witte lange nek en volwassen blauwe reigers hebben een witte kop met een zwarte wenkbrauwstreep die overgaat in een aantal sierveren op het achterhoofd meerdere witte reigers. Een indrukwekkende en kleurrijke illustratie van meerdere witte reigers in hun natuurlijke leefomgeving. De vogels bevinden zich..

Omschrijving De kleine zilverreiger is een sierlijke, witte reiger waarbij vooral de sierveren op het achterhoofd opvallen. De kleine zilverreiger lijkt op de grote zilverreiger, maar is behalve aan het kleinere formaat ook te herkennen aan de vrijwel geheel zwarte snavel en de gele tenen.In de vlucht onderscheidt de kleine zilverreiger zich door kortere vleugels en een snellere vleugelslag Grote witte reiger (Casmerodius albus) Latijnse naam: Casmerodius albus: Selectie: Ciconiiformes: Familie: Reiger: Bovendien Grote Zilverreigers geringd. Op 10 juni werden 8 jonge Grote Zilverreigers geringd in de kolonie langs het Volkerakmeer. Districtscoördinator Roland-Jan Buijs en Dirk van Straalen bezochten de broedplek om de jongen te voorzien van witte pootringen met twee zwarte inscripties. De reigers broeden er sinds 2014 in dicht struikgewas, samen met.

Nature Today | Wanneer haalt de grote zilverreiger de

Gambia is een van de beste landen binnen een straal van zes uur vliegen voor een natuur- en vogelreis. Diverse organisaties bieden de mogelijkheid om een groepsreis te maken met de focus op het spotten van vogels in Gambia.Wil je bij voorkeur niet deelnemen aan een groepsreis, dan kan je best zelf een budget vakantie reserveren en er op eigen houtje op uit trekken met de camera en verrekijker De Kleine zilverreiger is een middelgrote, volledig witte, slanke reiger met smalle zwartachtige snavel, zwarte poten en kenmerkende heldergele tenen. In zomerkleed zijn er twee lange kruinveren aan het achterhoofd en sierveren op de rug Ieder jaar worden er meer geteld. Het worden er over Nederland gezien zoveel dat hij de blauwe reiger inmiddels naar de kroon steekt. Verspreid door het hele land zijn de opvallende, witte reigers te zien. Nederland wordt een populair overwinteringsgebied voor deze reigers. Er overwinteren tegenwoordig 2300 tot 2800 exemplaren Heeft u het ook gezien? Zo'n 5 weken geleden waren ze er opeens weer: mooie witte reigers. En ze zijn met veel, ieder jaar met meer. In de weilanden, in het ondiepe water. Grote zilverreigers heten ze officieel. Sommige grote zilverreigers wonen permanent in Nederland, in de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld. Maar de grote zilverreigers die er eerst niet waren en nu in onze omgeving zijn. Overwinteren of wegtrekken Van oudsher hebben er altijd ooievaars in Nederland overwinterd. Dat waren exemplaren die niet in staat waren deel te nemen aan de lange tocht naar Afrika. Sinds 1969 bij de start van herintroductieproject is het aantal overwinteraars toegenomen

Vogels spotten - het Binnenland | Natuur & flora en fauna

Witte reigerorchidee - Pecteilis radiat

Grote zilverreiger Vogelbeschermin

De Ooievaar is een grote zwart-witte waadvogel met lange roodgekleurde poten en een lange rode Gibraltar en overwinteren deels in Spanje. Een ander deel overwintert in Afrika, onder andere op Blauwe Reiger Ardea cinerea Blauwe Reigers zijn grote, grijze vogels met een zwarte kuif,. Hoewel reigers zeer mooie dieren zijn, zijn het niet al te beste maatjes van vijverliefhebbers met vissen. Eenmaal ze jouw vijver weten te vinden komen ze dagelijks langs voor meer lekkers.. Reigers staan meestal rechtop met ingetrokken nek. De veren zijn los van structuur met eenvoudige kleuren (doorgaans grijs, blauwgrijs, wit, purper of groen), maar sommige soorten zijn geheel wit. De meeste soorten hebben sierveren op de kop (kuif), nek en mantel, vaak alleen tijdens het broedseizoen

Grijze reigers verlaten het tijdrovende, moeizame foerageren naar grote zilverreigers. Voor dit doel blijft een grijze reiger op de hielen van zijn witte soortgenoot. Als een witte reiger een vondst heeft gedaan, gebruikt de grijze reiger het verrassingseffect en vliegt hij van achteren naar de nietsvermoedende grote zilverreiger In de winter zijn er zo'n 20.000 vogels in de lagune. Eenden en meerkoeten zijn de meest talrijke vogels, maar ook andere interessante soorten zijn hier dan te vinden. Zo zijn er meer dan 500 reigers die in de lagune overwinteren; de grote witte zilverreiger, blauwe reigers en kleine zilverreigers Makelaars en tips voor lange termijn verhuur en overwinteren aan de Costa Blanca. Op een paar minuutjes lopen van het strand is er een zoutmeer waar vele flamingo's en reigers te zien zijn. met een groot dennenbos aangrenzend aan een 11-km-lang wit zandstrand

Soms zelfs met een dubbelfunctie waarbij ze u vermaken en de reigers afschrikken. Overwinteren van vijverplanten. De normale, winterharde vijverplanten kunt u 's winters het best gewoon in de vijver laten. Veel planten sterven in de herfst bovengronds af en overwinteren in hun wortels Lepelaar. Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia - Ibissen (Threskiornithidae) De lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks

Wanneer haalt de grote zilverreiger de blauwe reiger in

  1. Zwanen vliegen een slordige 3500 kilometer om de winter in West-Europa door te brengen. Ook de winterzwanen (de wilde zwaan en de kleine zwaan) zijn schaars. Volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland.
  2. der bekend is, is dat een aantal vlinders de winter in Nederland doorbrengen
  3. Witwangstern. Herkenning. Zomerkleed. Donkergrijze borst en buik, witte wangen en lichte ondervleugels. Geheel grijs bovenzijde en een rode snavel. Winterkleed. Zwartgestreepte achterkruin, donkere vlek achter het oog, zwarte snavel, zijborstvlek ontbreekt en bovenvleugel is egaal grijs. Jonge vogels. Donker gevlekt op rug met een geelbruine tintIs een dwaalgast
  4. Zwem- en duikeenden, zeeëenden en zaagbekken. De wilde een is een zwemeend. De woerd heeft in zijn winterkleed een glanzend groene kop met een smalle witte halsband, een bruine borst, lichtgrijze onderdelen en een zwarte achterkant met enkele krulveren en witte staartpennen. De snavel is groen tot geelachtig. Het eendje is bruingevlekt en.
Grote zilverreiger

Welke reigersoorten kun je in Nederland zien? - De Visdie

Overwinteren of wegtrekken Van oudsher hebben er altijd ooievaars in Nederland overwinterd. Dat waren exemplaren die niet in staat waren deel te nemen aan de lange tocht naar Afrika. Sinds 1969 bij de start van herintroductieproject is het aantal overwinteraars toegenomen Dit jaar overwinteren er ongeveer 270 grote zilverreigers rond de Nieuwkoopse Plassen. Je ziet deze witte reiger vaak langs de sloten in de weilanden struinen. Vrijwilligers trekken er in de schemer op uit om het aantal reigers te tellen dat in de boomtoppen landt om daar de nacht door te brengen De witte kwikken uit Noord-Europa trekken in zuidelijke richting naar de overwinteringsgebieden en passeren daarbij niet ons land.Witte kwikstaarten overwinteren voornamelijk in Afrika, maar ook verder oostwaarts richting India en Zuid-Oost Azië. Grote gele kwikstaart - soortbeschrijvin

Blauwe reiger (foto: Kees van Rijsbergen) Beschrijving. De blauwe reiger is een grote, eenvoudig te herkennen vogel die vaak langs waterkanten gezien wordt. Volwassen blauwe reigers hebben een witte kop met een zwarte wenkbrauwstreep die overgaat in een aantal sierveren op het achterhoofd 362/365 Het landje aan het eind van onze straat is omgeploegd en daar komen nu allemaal witte reigers op af. Ik kan helaas niet te dichbij komen door een hek en doordat ze snel opgeschrikt worden, maar ik geloof dat de reigers bij de boom de jongen zijn, die op hun maaltje wormen wachten

Wat weten we van de grote zilverreiger? - Vroege Vogels

Want: blauwe reigers overwinteren in open polderlandschap, waarin slootjes snel dichtvriezen en hun voedsel onbereikbaar wordt. Vermoedelijk komt het aantal grote zilverreigers deze winter op 9. In Nederland en België trekt de Blauwe Reiger door van half juli tot diep in de winter en in het voorjaar van begin maart tot in mei. Ook zijn er vogels die bij ons overwinteren, maar geen grote aantallen. De Blauwe Reiger broedt van februari tot in juni. De broedduur bedraagt ongeveer 23 tot 28 dagen De kleine zilverreiger is een sierlijke, witte reiger waarbij vooral de sierveren op het achterhoofd opvallen. De kleine zilverreiger lijkt op de grote zilverreiger, maar is behalve aan het kleinere formaat ook te herkennen aan de vrijwel geheel zwarte snavel en de gele tenen. In de vlucht onderscheidt de kleine zilverreiger zich door kortere vleugels en een snellere vleugelslag. De kleine.

Grote zilverreiger Dier en Natuur: Vogel

Vorig weekend (11/12 februari 2017) was het dan eindelijk zover, SNEEUW! Nu niet alleen in het Noorden van het land, maar ook het Westen was nu aan de beurt. Toen ik zaterdagochtend naar buiten keek,.. Vanaf 1990 groeien ze echter niet verder. In jaren volgend op een reeks van zachte winters broeden er ruim 13.000 paren in ons land, na enkele winters met stevige vorstperioden tot 30% minder. Veel Nederlandse Blauwe Reigers overwinteren dan ook in eigen land De Balgzandpolder | Kees fotografie. De Balgzandpolder is helemaal voor vogels ingericht. Je ziet hier altijd vogels die er rusten of voedsel zoeken, maar bij hoogwater in de Waddenzee zijn hier extra veel vogels te zien. Ze zijn vaak vanaf een korte afstand te bewonderen zijn vanachter het kijkscherm. Het gaat bijvoorbeeld op lepelaars, veel. Bekijk onze witte reigers selectie voor de allerbeste unieke of custom handgemaakte items uit onze shops

Blauwe reiger of purperreiger? - rootsmagazine

De enige bekende broedplaats voor witte reigers in Nieuw-Zeeland ligt aan de westkust van het Zuidereiland aan de oevers van Okarito Lagoon diep in Waitangiroto Reserve Witte en blauwe reigers, vreedzaam naast elkaar Koos Dijksterhuis 20 januari 2021 , 20:15 Hoe talrijker ze worden, des te minder lezersvragen over 'witte reigers' ik krijg Huisartsenpraktijk de Witte Reiger T.J.Jonker. 299. VEGHEL - Heel bijzonder is het niet, maar mooi wel: Rick de Wit spotte maandag rond het middaguur een witte reiger op een veld aan de Dasseweide. Vogelkenner Gerard van Leiden waardeert het enthousiasme van de Veghelaar, maar meldt dat zijn waarneming niet héél erg bijzonder is. [image=161213] Een grote zilverreiger, meldt Van Leiden al bij het horen van de kleur. Die hebben ook. Fuut (kuiffuut) Podiceps cristatus De Fuut is ongeveer zo groot als een eend met een slanke, zuiver witte hals, een puntige snavel en glanzend witte borstveren. Het is een echte watervogel maar ze hebben geen zwemvliezen. Ze leven altijd op het water en omdat de poten vrij ver achter op het lichaam staan kunnen ze niet goed lopen. Ze leven in moerasgebieden, zee en kust en meren Daar gebruiken ze oude nesten van blauwe reigers en zoeken ze voedsel in polderslootjes. Sommige lepelaars overwinteren in Nederland, maar de meeste trekken naar Spanje, Portugal en West-Afrika. boomvarens dicksonia soorten verzorging winterbescherming overwinteren tropische planten. Lees meer. Tuintip - Zweven tussen herfst en winter. Onrustig is het even zweven tussen herfst en winter. De temperaturen zijn nog zacht naar het einde van de tiende maand en houden de bladeren nog net dansend aan de bomen

150206 Pindakaas en rozijnen – de Vogeldagboeken van Adri

Waterlelie (Nymphaea) bloeit van juni tot in september en is verkrijgbaar in de kleuren wit, geel, roze en rood. Er zijn waterlelies van laag tot hoog zodat u ook in een kleine of juist grote vijver kunt genieten van de prachtige bloemen van deze tot de verbeelding sprekende waterplant De blauwe reiger verschilt van andere soorten reigers door de relatief grote lichaamslengte, de grijze bovenzijde, de witte kop en hals met brede, zwarte streep van het oog naar de zwarte, sierlijk afhangende kuif. In België zijn blauwe reigers bijna overal bij water te vinden. De habitat bestaat uit vochtige weiden, sloten, meren, rivieren grote witte reiger. geheel witgevederde reiger met een lichaamslengte van ongeveer een meter en meestal een gele snavel; grote witte reiger.Voorbeelden: De grote zilverreiger is makkelijk te herkennen. Deze grote ranke witte reiger is groter dan de blauwe reiger en is eigenlijk alleen te verwarren met zijn kleinere en zeldzamere bro. Deze witte waterlelie is zeer geschikt Ook biedt het blad een schuilplaats aan jouw vissen wanneer reigers op een smakelijk hapje zitten te wachten en zorgt het blad van Wanneer je een ondiepe vijver hebt, dan kun je de waterlelie beter in een kuip, op een lichte plaats, laten overwinteren. Verder behoeft de waterlelie weinig.

Spanje 2015-2016 on Tripline. Dag 1 Boxtel - Toul 439 km 18 december 2015. 3 1/2 week vakantie. Lang genoeg om richting Valencia en Alicante te rijden waar het nog steeds mooi weer is. We vertrekken om 09.30 uur en de eerste dag vol gas over de saaie autobaan via Luik, Luxemburg en Metz, maar het schiet wel op en kost geen tolgeld Er zijn vele winterharde cultivars, in wit, roze, rood en geel. Ik heb N. 'Pink sunrise', een fraaie zachtroze, en de rode N. Hollandia. N. 'King of the blues' is een tropische waterlelie met stervormige blauwe bloemen die vorstvrij moet overwinteren. Dat heeft hij bij mij, in een teil in de schuur, niet overleefd

Grote zilverreiger. De grote zilverreiger (Ardea alba) is een witte vogel uit de familie der reigers. Voorheen stond de vogel ook bekend als Egretta alba (Linnaeus, 1758) of Casmerodius albu Grote zilverreigers zijn koloniebroeders die van april tot juni hun nest bouwen, meestal op de grond.Daarvoor verkiezen ze grote rietvelden in moerassen waar hun grondvijanden (zoals de vos) maar moeilijk. Witte Kwikstaart, Foto: Robin Vermylen. Kwikstaarten behoren samen met Piepers tot de familie Motacillidae, die uit 54 soorten bestaat, zoals Graspieper, Boompieper, Oeverpieper, Rouwkwikstaart, Gele Kwikstaart en vele andere.Het zijn alle insectenetende zangvogels. In 1758 werd de Witte Kwikstaart voor het eerst beschreven door Linnaeus, een Zweeds arts, plantkundige, zoöloog en geoloog And yet a little further stands a g reat white hero n, the li ttle egret! En nog weer ietsje verderop zat een schitterend witte reiger: de kleine zilverreiger! [...] pelican, g reat egret, nig ht heron, purple heron, glossy ibis and white spoo nbill Vertalingen in context van Witte Reigers in Nederlands-Engels van Reverso Context: Witte Reigers 1, 2 en 3, ga naar lanceerpositi

Mijn fotoblog: Lac du Der, kraanvogels

Moeras- & Watervogels Natuurpun

In vlucht komen ze ook donker over, opvallend zijn de witte vleugelstrepen en witte staartzijden. Paarse strandlopers zijn niet schuw en daarom goed te zien als ze aan het foerageren zijn. Daar waar het zeewater over de basaltblokken spat en de vogels af en toe even moeten opvliegen om niet drijfnat te worden, daar zoeken vaak in gezelschap van steenlopers en kanoeten naar hun voedsel Buiten-Beeld is een beeldbank en stockbureau voor natuurfotografie en stockfotografie, het fotoarchief bevat een fotocollectie van stockfoto's van mens en natuur, cultuurlandschappen, natuurgebieden, natuurbeleving, flora en fauna De blauwe reiger is een grote vogel met een lengte van ongeveer 90 tot 98 centimeter en kan een lichaamsgewicht bereiken van zo'n 2 kilogram. Er is geen seksuele dimorfie; het mannetje en het vrouwtje zien er ongeveer hetzelfde uit.Beide geslachten hebben een grijze bovenzijde, vleugels en staart en de vleugeleinden zijn zwart Crooked Tree is beroemd om vogels in Belize, waar u kunt zien verschillende soorten reigers, ijsvogel, zilverreigers en af en toe soorten zoals witte ibis en roseate lepelaar. nl.belize.fm In total, more than 400 species - whales, dolphins, manatees, her on s , egrets , e tc . - were endangered

In tegenstelling tot reigers houdt de lepelaar zijn hals gestrekt tijdens de vlucht. Het geheel wit verenpak vertoont een kuif met een aantal verlengde geelachtige kopveren en een geelbruine vlek op de keelhuid [bef]; de spatelvormige zwarte snavel eindigt in een gele punt en de dikke stevige poten zijn zwart Een mysterieuze vogel verschijnt steeds vaker aan de slootranden van onze polders. Een schuwe witte reiger die schijnbaar nog moet wennen in ons verstedelijkte landschap, maar die onstuitbaar oprukt in de Randstad. Het is de grote zilverreiger (Ardea alba) die vanuit het oosten van Europa nu ook onze delta heeft ontdekt

Kwak - Nycticorax nycticorax - HABITAT - Spatial analysisDe ooievaar of witte ooievaar in Nederland | Dier en

Deze reiger blijft overwinteren. doorBob66. 3 december, 2015. groot kijken is mooier. Iedereen weer bedankt voor de reacties op mijn uploads. Alle rechten voorbehouden. Meer info tonen. Canon EOS-1D Mark III (Canon) ISO 200 · ƒ/9 · 1/640s · 400mm. Flits uit. Alle foto informatie tonen. Categorie Dieren. Tags. reiger. Opmerkingen Van de witte reigers die in ons land voorkomen is de Koereiger de kleinste. In veel regio's is een Grote Zilverreiger al bijna 'gewoon' en Kleine Zilverreigers zijn regionaal De meeste lepelaars uit Nederland overwinteren in de Banc d'Arguin samen met 2,5 miljoen steltlopers Ieder jaar strijken er in natuurgebied De Wilck tussen Hazerswoude en Zoeterwoude tientallen kleine zwanen neer om te overwinteren. Om de kleine zwanen de rust te geven die ze nodig hebben, sluit Staatsbosbeheer dit Natura 2000 gebied in het Groene Hart af zodra de kleine zwaan arriveert. Bezoekers zijn van harte welkom om de grote groepen vogels te komen bekijken vanaf de vogelkijkschermen Overwinteren In de winter is deze witte statige vogel in veel grotere aantallen te zien; er zijn dan naar schatting tussen de vijfduizend en negenduizend exemplaren te bewonderen in Nederland. Die komen onder meer uit Frankrijk, Hongarije en Wit-Rusland

Lepelaar reiger - de lepelaars in nederland broeden van

Blauwe Reiger . de kolonie Blauwe Reigers in dit gebied zeer bijzonder is, Het vrouwtje legt meestal 2 glanzend witte eieren die na zo,n 16 dagen uitkomen, Deze soort komt in ons land in grote aantallen overwinteren,. De blauwe reiger verschilt van andere soorten reigers door de relatief grote lichaamslengte, de grijze bovenzijde, de witte kop en hals met brede, zwarte streep van het oog naar de zwarte, sierlijk afhangende kuif. Geluid Een diep, rauw schraatsj in de vlucht (ook wel beschreven als grrèngk) Anders dan een reiger, trekt de kraanvogel zijn lange nek niet in als hij vliegt. De vogels zijn in de lucht dan ook goed te herkennen, zeker met hun zwarte kin en witte achterhoofd. Zijn roep klinkt als een trompet en is van grote afstand te horen. Het zijn sowieso behoorlijk luidruchtige vogels, want ook bij het paren maken ze flink wat geluid Florida en de Black Skimmers. In de winter van 2019 zijn we weer naar Florida geweest. Dit keer wilden we plaatsen bezoeken waar we goede kansen maakten om de bijzondere en hele mooie Black Skimmer ( Schaarbek) te vinden. Vorig jaar maar één keer gezien en die keer heeft grote indruk op ons gemaakt. We hebben een aantal gebieden uitgezocht. De Witte van Zichem kenden we al, maar nu is er dus ook de Witte van de Blankaart. En dan hebben we het over het uniek broedgeval van de koereiger, een kleine witte reiger in Vlaanderen. Dit jaar was het broedgeval van de koereiger op de Blankaart het enige in Vlaanderen. Een absolut