Home

Rookgedrag in kaart brengen

Wil je onderzoek doen naar het rookgedrag van mensen? Rookgedrag in kaart brengen? Een enquête maken over roken? Dan kun je daar deze vragen voor gebruiken in je survey / vragenlijst. Combineer ze eventueel met andere templates, zoals die voor demografische vragen of een enquête inleiding Vraag aan patiënten bij wie u het rookgedrag in kaart wil brengen of zij roken en leg de rookstatus vast in het dossier (zie Zorgregistratie en dossiervorming). Leg aan de patiënt uit dat iedereen wie rookt een verhoogd gezondheidsrisico loopt. Bij de ene aandoening is duidelijker hoe groot dit risico is dan bij de andere Daarom is het goed om van tevoren je eigen rookgedrag in kaart te brengen. Rook ik uit gewoonte, helpt het tegen stress, vind ik het gewoon lekker of beloon ik mezelf ermee? Debbie: Pas als je weet waarom je rookt en echt wilt stoppen, kun je de keuze maken: ik neem de leiding over mijn leven en wil niet meer afhankelijk zijn van die sigaret Hoe bespreken verloskundigen het rookgedrag? Om het rookgedrag in kaart te brengen, vragen bijna alle verloskundigen naar het rookgedrag van de cliënt tijdens de zwanger-schap en het rookgedrag van de partner. Het rookgedrag van de sociale omgeving wordt minder vaak in kaart gebracht. Welke onderwerpen komen aan bod

Voorbeeldvragen voor een Enquête over Roken ENQUÊTE EXPER

 1. Stap 1: Het rookgedrag in kaart brengen Schrijf voor jezelf op wanneer je bent begonnen met roken, hoelang je al rookt, hoe je ermee begonnen bent, waarom en met wie, of je al eens eerder geprobeerd hebt te stoppen met roken, waarom het niet is gelukt, wat er prettig is aan roken en waarom je nu wil stoppen. Stap 2: De uitleg van de procedur
 2. Alleen door uw rookgedrag in kaart te brengen kan er een inschatting gemaakt worden van welke elektrische sigaret u het beste kan helpen om te stoppen met roken, en welke nicotinesterkte het beste bij u past
 3. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat erfelijke aanleg een rol speelt bij rookgedrag is men begonnen met het in kaart brengen van de betrokken genen en de laatste jaren heeft dit onderzoek zich razendsnel ontwikkeld
 4. Probleemgedrag in kaart brengen Probleemgedrag valt meestal op, toch is het lastig om goed te observeren en te achterhalen waaróm iemand probleemgedrag vertoont. Dit komt omdat er vaak meerdere oorzaken zijn en omdat de cliënt het zelf vaak niet goed kan aangeven
 5. Tot slot een drietal veelgebruikte meetinstrumenten om probleemgedrag bij dementie in kaart te brengen. Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI) De CMAI is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Cohen-Mansfield (zie unmet needs model, hierboven) en speciaal gericht op het vaststellen van de ernst van agitatie en agressie bij dementie
 6. een rol speelt bij rookgedrag is men begonnen met het in kaart brengen van de betrokken genen en de laatste jaren heeft dit onderzoek zich razendsnel ontwikkeld. Sinds de gehele DNA-code in kaart is gebracht worden genotype-ringen steeds beter en goedkoper, wat mogelijkheden biedt voor nieuwe soorten onderzoek. Voorheen wer
 7. imaliseren. De laserbehan

Het Rookgedrag: De patiënt is gevraagd om zijn rookgedrag in kaart te brengen en bewust stil te staan bij de momenten waarop het roken belangrijk gevonden wordt. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over het rookpatroon van de patiënt en het verslavingsmechanisme van het roken Je rookgedrag in kaart brengen; Doelen instellen; Samen stoppen met vrienden; Zien hoeveel geld je bespaart; 5. Smoke Free. De app Smoke Free maakt gebruik van meerdere wetenschappelijke technieken die helpen bij het stoppen met roken. In de app kun je bijhouden op welke momenten je zin krijgt in een sigaret Denk aan de analyse van het rookgedrag, in kaart brengen van risicosituaties en het aanpakken van vervelende gedachten. In elke sessie krijgt u informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met een of meerdere oefening(en)

Denk aan de analyse van het rookgedrag, het in kaart brengen van risicosituaties en het aanpakken van vervelende gedachten. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met een of meerdere oefening(en) Je krijgt een vragenlijst om jouw rookgedrag in kaart te brengen, waarna een afspraak ingepland wordt bij een verslavingsarts of verpleegkundig specialist in opleiding voor een aanpak op maat. Tijdens je tijd in de kliniek wordt jouw hoofdverslaving aangepakt, en tegelijkertijd de rookverslaving

Rondom het thema Cannabis zijn drie modules beschikbaar. Deze modules geven inzicht in de werking en risico's van het gebruik van cannabis, brengen het rookgedrag in kaart en bieden tools voor het minderen of stoppen van het cannabisgebruik Het is belangrijk om in kaart te brengen hoe het verband tussen rookgedrag van vrienden en rookgedrag van adolescenten eruit ziet omdat preventieprogramma's aan de hand daarvan kunnen worden opgesteld

Een tabakoloog zal samen met je je huidig rookgedrag in kaart brengen, je motivatie verhogen en een plan van aanpak opstellen. Samen bespreken we welke behandelmethoden er zijn om van je verslaving af te geraken. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van nicotinesubstitutie of medicatie Het doel van het huidige onderzoek is om de voorspellers in kaart te brengen die rookgedrag verklaren bij patiënten met COPD. Aan de hand van de resultaten van de REDUQ-interventie wordt gekeken naar mogelijke voorspellers van rookgedrag van patiënten met COPD. Patiënten die deelnemen aan de REDUQ-interventie moete Deze cohortstudie beoogde veranderingen in rookgedrag in kaart te brengen van jonge moeders in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. De onderzoekers verzamelden gegevens via vragenlijsten en interviews van 3.534 vrouwen in 25 Italiaanse regio's binnen enkele dagen na de geboorte en drie, zes en twaalf maanden later Analyseer je rookgedrag en weet waarom je wil stoppen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Begin daarom met je eigen rookgedrag in kaart te brengen. Schrijf gedurende twee à drie weken op hoeveel je rookt, op welk moment en in welke situaties Het doel van het huidige onderzoek was om de factoren in kaart te brengen die (de intentie tot) minderen met roken kunnen verklaren. Hierbij werd minderen met roken als volgt gedefinieerd: het met tenminste de rookgedrag (Hilberink, Jacobs, Schlösser Grol, & de Vries, nog in druk)

De effecten op rookgedrag werden geëvalueerd in een quasi-experimenteel design met een voor- en nameting. Gestructureerde interviews zijn onder een a-selecte steekproef van de Turkse bevolking in de interventie- en vergelijkingsgroep gebruikt om (verschuivingen in) (determinanten van) het rookgedrag te meten Zij brengen alle risicofactoren in kaart en kijken naar de hoogte van de bloeddruk, het cholesterolgehalte in het bloed, rookgedrag en doen lichamelijk onderzoek. Samen wordt bekeken welke risicofactoren in uw situatie een rol spelen en wordt vastgesteld welke behandeling voor u zinvol en verantwoord is

Zij wilden het rookgedrag van jonge tieners in kaart brengen. Verslaafd Daaruit bleek dat de gemiddelde tiener zijn eerste sigaret rookt als hij 11,5 jaar is Bij het in kaart brengen van het rookgedrag in de patiëntenpopulatie van de huisarts, worden de patiënten in drie groepen verdeeld: Rokers, gestopt met roken en nog nooit gerookt. De rokers worden vervolgens weer ingedeeld in gemotiveerde, overwegende en ongemotiveerde stoppers

NHG-Zorgmodule Leefstijl Roken (volledige tekst) NH

Zo helpt het bijvoorbeeld om het rookgedrag van werknemers in kaart te brengen. Eén bedrijf ging hiervoor met werknemers in gesprek. Prompt meldden zich al werknemers aan voor de training. En, werkgevers: houd vol! Laat het niet ophouden bij één training In het kort. Met de app Flamy kun je het volgende doen: Spelletjes die je afleiden van de zin om te roken. Je rookgedrag in kaart brengen. Leerdoelen ontdekken. Wedstrijdjes met vrienden. Lees hier meer over Flamy. Download Flamy - stoppen met roken. De app Flamy is alleen nog maar verkrijgbaar op Android Genen die betrokken zijn bij rookgedrag Nadat is vastgesteld dat rookgedrag (voor een deel) beïnvloed wordt door erfelijke factoren is de volgende stap het in kaart brengen van de genen die betrokken zijn bij rookgedrag. Er zijn 2 manieren om naar genen te zoeken: 'linkage' en 'associatie' ROOKGEDRAG IN KAART BRENGEN CAPTEREN VAN DAGELIJKSE ROUTINES STUDIES: Piloot studie van roken gedurende 2 weken (afgerond) Large scale trial (100 rokers, 4 weken) in recrutering. 6/26/17 39 IMEC TECHNOLOGY FORUM ROOKGEDRAG IN KAART BRENGEN DETECTIE VAN DAGELIJKSE/WEKELIJKSE ROUTINES 04:48 07:12 09:36 12:00 14:24 16:48 19:1

Het doel van longitudinaal onderzoek is om een ontwikkeling op een bepaald gebied in kaart te brengen. Een dergelijk onderzoek neemt vaak veel tijd in beslag. Voorbeeld: Longitudinaal onderzoek Vanderfaillie, Van Holen, De Maeyer, Vanschoonlandt en Andries (2012) hebben een longitudinaal onderzoek uitgevoerd Door competenties goed in kaart te brengen, wordt het voor managers gemakkelijker om harde vaardigheden en soft skills van elkaar te onderscheiden. Dit leidt vaak tot nuttige inzichten . Vooral omdat soft skills in eerste instantie lastiger te meten zijn dan harde competenties die veelal zijn af te lezen aan de diploma's, functie, aantal jaren ervaring en certificaten die iemand bezit Met de Global Adult Tobacco Survey (GATS) probeert een aantal Amerikaanse onderzoeksgroepen het wereldwijde rookgedrag nauwkeuriger in kaart te brengen. Op dit moment worden 14 landen gemonitord, maar die veertien landen zijn al goed voor de helft van de wereldbevolking rookgedrag werd in kaart gebracht en genoteerd. Toen bleek dat schrikbarend veel moeders roken, met name van de kinderen met een te laag geboortegewicht, vertelt Irene. We hebben ook naar de sterftes gekeken. In 38% van de gevallen rookte de moeder. Echt ontzettend veel. Jaarlijks worden de resultaten gepresenteerd aan het VSV

Een rokende werknemer krijgt om te beginnen een persoonlijk gesprek van ongeveer 25 minuten met een van onze behandelaren om zijn of haar rookgedrag in kaart te brengen. Waarom rookt iemand, op welke momenten en wat zijn de valkuilen? Dat is de geestelijke kant van de verslaving In dit artikel vind je een snel screeningsinstrument om de immuunfitness van je patiënt te testen. Dit is belangrijk. Begin 2021 trad de nieuwe richtlijn parodontologie in werking als praktijkrichtlijn.. Immuunfitness is een woord dat recent werd geïntroduceerd in de parodontologie door prof. dr. Bruno Loos parodontoloog bij de ACTA. Is het toeval dat prof. Loos studeerde ook een tijd in. Bij de online begeleiding worden meerdere onderwerpen behandeld. Denk aan de analyse van het rookgedrag, het in kaart brengen van risicosituaties en het aanpakken van vervelende gedachten. Uitgebreide ondersteuning. De stoppen-met-rokenbegeleiding wordt uitgebreid ondersteund: Informatiebrochur rookgedrag in de Nederlandse bevolking niet verandert. Dit is echter niet waar. start-, stop-, en herstartkansen goed in kaart te brengen. Een belangrijk probleem bij schatten van deze kansen is dat in het algemeen wél de aantallen nooit-rokers, ex-rokers en rokers bekend zijn,.

Gestopt met roken. En dan? - SamenGezon

 1. bedoeling van dit document, namelijk het in kaart brengen van de kosten en baten van zo'n rookverbod voor de maatschappij. Uit zo'n analyse blijkt dan wat hoger is: de kosten of de baten, en wie er op vooruit en achteruit gaan. Opmerkelijk is dat de rokende horecamedewerkers als winnaars uit de analyse komen
 2. Rokers tussen 35 en 39 jaar verliezen gemiddeld 22 levensjaren, tenzij ze zouden stoppen met roken. 6 Er bestaan in België geen directe gegevens om de relatie tussen rookgedrag en sterfte in kaart te brengen. Zo staat er geen informatie over de geschiedenis van het rookgedrag op het sterftecertificaat
 3. andere zorgverleners naar rookgedrag vragen, een passend advies geven en een bewezen effectief behandelingsaanbod doen (Willemsen et al., 2003). Echter, veel huisartsen en andere zorgverleners zien het vaak niet als hun primaire taak de leefstijl van patiënten te beïnvloeden en vaak vinden zij het moeilijk om dit onderwerp ter sprake te brengen
 4. brengen we uw rookgedrag in kaart. In overleg met u bepaalt de longarts of u in aanmerking komt voor persoonlijke begeleiding of groepsbegeleiding. Vervolgens krijgt u informatie over nicotineverslaving. De kans is groot dat u daarin veel zult herkennen van uw eigen verslaving, maar u zult zeker ook nieuwe informatie tegenkomen
 5. Een eerste stap zou kunnen zijn het in kaart brengen van je rookgedrag. Dus hoeveel rook ik per dag en wanneer? Zijn er momenten waarop ik die sigaret niet echt op hoef te steken? Die paar kan je dan al in je pakje laten zitten. Maar dan, hoe stel je haalbare doelen en welke technieken kun je gebruiken om bewuster met roken om te gaan
 6. gelijkheid om in kaart te brengen in welke mate individuele verschillen in rookgedrag worden beïnvloed door erfelijke factoren en/of door (gedeelde) omgevingsfactoren . Uit onderzoek van het Nederlands Tweelin-gen Register is gebleken dat beginnen met roken zowel beïnvloed wordt door geneti
 7. Voor we de sessie starten gaan we jouw rookgedrag analyseren en in kaart brengen. De sessie wordt dan aangepast aan jouw behoeften, het is werkelijk een sessie op maat. De hypnotherapeut brengt je onder hypnose, waardoor je heerlijk ontspannen bent en de suggesties nog beter op je kunnen inwerken
Tips - Achterhoekrookvrij

Voel je Vrij! Op maat; Stoppen in 3 uur. Voor bedrijven. Online of live event, zeer geschikt voor (grote) bedrijven, rokers kunnen zich zelf inschrijven en een eigen tijd kiezen Makkelijk en praktisch. In een (online) event van ongeveer 3 uur gaan we aan de slag met bewustwording over deze rare en gecompliceerde verslaving en we bouwen aan een gedegen besluit 1k heb inzicht in mijn rookgedrag Suzan Daamen(v) to 1 dec 19 18:48 Actie behaald super! ik heb her me gaf even ge-upload @rookgedrag.in.kaart.brengen- l.png Actie 1k onderzoek in Welke situaties ik boos word Jane playground (v) zo I dec 19 18:46 Actie uitgevoerd 1k weet het! As iemand onaardig tegen me praat dan gebeurt het De huisarts brengt de rookstatus in kaart, adviseert rokers te stoppen en biedt hen een stoppen-met-rokeninterventie aan. stoppen, houden het rookgedrag in stand of bevorderen het zelfs

Infosheet uitkomsten vragenlijst vroegsignalering

naar rookgedrag in het gezin Roken in huis Gezinnen zonder rokers 4% Gezinnen met rokers 32% Bron: TNS NIPO 2011/2012 Meeroken naar leeftijd van het kind In kaart brengen van mate van meeroken. Nagaan wat ouders al weten over de schadelijkheid en aanvullen waar nodig Breng je rookgedrag in kaart: hoeveel rook je per dag, op welke momenten en waardoor ga je roken, wat zijn triggers voor jou? Zoek iemand die ook wil stoppen of iemand bij wie je terecht kan als je het moeilijk hebt. Kijk naar jezelf in de spiegel als je rookt. Plan vervangende bezigheden en afleiding Ook Gjalt-Jorn Peters, die aan de Open Universiteit onderzoek doet naar rookgedrag, Als je mensen wilt helpen met stoppen, moet je goed in kaart brengen waarom mensen beginnen met roken

zo volledig mogelijk in kaart te brengen. ln dit kader ontvingen wij graag nog aanvullende informatie over uw zwangerschap en de bevalling. De groei van elk kind tijdens de zwangerschap is uniek en wordt bepaald door vele factoren, waaronder rookgedrag, lengte en gewicht van de ouders. Vandaar dat wij ook enkele gegevens over u vragen. Ongevee Aantal rokende zwangeren in kaart brengen Een jaar later was dit verbeterd: het rookgedrag werd in kaart gebracht en genoteerd. Toen bleek dat schrikbarend veel moeders roken, met name van de kinderen met een te laag geboortegewicht, vertelt Irene Zo staan je bewustzijn en je onderbewustzijn op dezelfde lijn. Je bent dan geen ex-roker, maar een niet-roker. Bij het intake gesprek gaan we jouw rookgedrag analyseren en in kaart brengen, het intake gesprek is helemaal GRATIS. De sessies worden dan aangepast aan jouw behoeften, het is werkelijk een sessie op maat

Stoppen met roken: deze zelfhypnose werkt Mens en

Stoppen met roken - Rookwinkel

Waarom rook jij wel en ik niet? Nederlands Tijdschrift

Probleemgedrag in kaart brengen Kennisplein Zorg voor Bete

Rookgedrag en bereidheid om te stoppen met roken bij EPA in de kliniek binnen teams en daarnaast het in kaart brengen van bevorderende en belemmerende factoren van de implementatie van ART in de praktijk. van het ART-concept in kaart gebracht kunnen worden ling van HitnRun om hun motivaties en behoeften in kaart te brengen. Uit focusgroepen en gamesessies op bijvoor-beeld mbo's bleek dat jongeren zich vaak 'beoordeeld' voelen en weinig autonomie ervaren wanneer het over hun rookgedrag gaat, wat een direct negatief effect heeft op hun motivatie en zorgt voor weerstand Kijk uit met overbieden van een woning. Bij 60% van de woningverkopen wordt meer betaald dan de vraagprijs. Dit blijkt uit cijfers van de NVM over het 1e kwartaal van dit jaar. Kopers doen dit niet omdat ze graag meer betalen. Overbieden is vaak bittere noodzaak om kans te maken op een koopwoning Taxateur brengt uw woning uitgebreider in kaart Een woningtaxatie moet volgens Europese richtlijnen per 1 juli 2021 uitgebreider. De uitbreiding zit hem vooral in het in kaart brengen van de energieprestatie en bouwkundige staat van woningen. Dit meerwerk betekent een hogere prijs voor uw taxatierapport

Probleemgedrag bij Dementie - werken in de ouderengeneeskund

Amerikaanse onderzoekers gebruikten gegevens uit de 'Framingham Heart Study' (FHS) om dit in kaart te brengen (JAMA. 2019;322:642-50). Zij analyseerden zelf gerapporteerd rookgedrag van deelnemers in het originele FHS-cohort en in een cohort van nakomelingen. Zwaar roken werd gedefinieerd als meer dan 20 pakjaren roken (Andrews, et al. 2004). In dit rapport worden patronen van rookgedrag bij Nederlandse ouderen in kaart gebracht, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen rokers, ex‐rokers en nooit‐ rokers. Hierbij wordt aandacht besteed aan potentiële voorspellers van (stoppen met) roken Nadat u enkele vragen heeft ingevuld over uw rookgedrag en gezondheid hebt u een aantal gesprekken met mij Chantel Jones uw persoonlijke stoppen met roken coach Eindhoven. Tijdens de coaching brengen wij samen in kaart wat uw redenen zijn om te stoppen met roken Om te komen tot het besluit om te stoppen met roken, kan het helpen om de voor- en nadelen van roken voor u en uw omgeving eens goed in kaart te brengen. De kans is groot dat de nadelen voor u belangrijker zijn dan de voordelen. Dan is het een goed idee om te besluiten om te stoppen met roken

er gedurende het jaar 16 tariefswijzigingen geweest. Tijd dus om de nieuwe marktverhoudingen in kaart te brengen. In deze editie van het Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen kijken we naar de gevolgen van de tariefswijzigingen, maar ook naar opvallende product- en marktontwikkelingen. We beginnen uiteraard met de MoneyView ProductRating Genogram brengt familie in kaart. Een familie (inclusief informele zorg) kun je in kaart brengen met behulp van een genogram. Een genogram is een stamboom met meerdere persoonlijke gegevens. Het is een kaart met 3 of 4 generaties en hun onderlinge relaties. Ook belangrijke familiegebeurtenissen, informele zorg, sterfgevallen, verhuizingen en. 4 feiten: invloed van roken op de werkvloer. Rokers zijn 150 uur per jaar minder facturabel (3 uur en 20 minuten per week) T.o.v. 2,4% niet-rokers hebben rokers een verzuim van 5,8%. Per jaar is een roker gemiddeld drie weken minder productief t.o.v. niet-rokers. 42% van de niet-rokers ondervinden hinder van passief roken op het werk • Bespreek rookgedrag na de bevalling • Informeer over de gevolgen van roken in het kraambed • Bespreek evt. tegenslagen en hoe hiermee om te gaan • Herhaal de motivatie van de zwangere Wel andere risicofactoren • M.D.O • Eventueel doorverwijzen • POP poli • Evt. verwijzing gynaecoloog • Evt Stoppen met roken. In oktober wordt er door de media veel aandacht besteedt aan stoppen met roken doormiddel van de campagne stoptober. Tijd voor een blog over stoppen met roken, en wat acupunctuur hierin kan betekenen

Leids Universitair Weekblad, 5 november 2015.v Bart Braun Een maandje zonder sigaretten is nog wel te doen. Maar of rokers echt stoppen, hangt af van hun identiteit, aldus een Leidse gezondheidspsychologe. 'Het moet bij je gaan passen.' Stoptober, de actie waarbij rokers aangespoord werden om een maand peukvrij door het leven te gaan, is voorbij. Volgens initiatiefnemer Nederland Rookvrij. Huisarts Wet 2007:50 (7):306-14. Inleiding De NHG-Standaard Stoppen met roken geeft richtlijnen voor diagnostiek en beleid om rokers op een effectieve manier te advi-seren en te begeleiden bij het. - In kaart brengen van risicofactoren als het niveau van mondhygiëne (motivatie, fysieke beperkingen voor zelfzorg), de aanwezigheid van parodontale ontsteking en het rookgedrag. - Controle op mobiliteit. Wanneer mobiliteit van het implantaat wordt vastgesteld, geldt met zekerheid dat de osseointegratie verloren is gegaan De studie is in 2010 opgezet door AMC en GGD om etnische gezondheidsverschillen in kaart te brengen. Het rookgedrag is met vragenlijsten vastgesteld. Marokkaanse mannen roken ongeveer even vaak als Nederlandse (1,02), Ghanese veel minder (0,28), evenals Ghanese en Marokkaanse vrouwen (0,21 en 0,10) Tijdens het eerste bezoek brengen we met een vragenlijst uw rookgedrag en uw persoonlijke voordelen bij het stoppen met roken in kaart. Longgeneeskunde. 2 De inventarisatie geeft ook aan wanneer voor u de grootste problemen optreden om te stoppen met roken en waar u tegenop ziet

2. Het in kaart brengen van trends in middelengebruik door vergelijking van de resultaten met eerder peilstationsonderzoek. 3. Identificatie van risicogroepen binnen de onderzoekspopulatie. 4. Het bieden van landelijke referentiecijfers ten behoeve van regionaal en lokaal onderzoek. Naast gebruik van tabak, alcohol en drugs, en gokke Via de site van CAN kunnen klachten over het rookgedrag op terrassen worden gemeld. CAN wil nog niet ijveren voor een wettelijk verbod op roken op het terras, maar wil eerst de omvang en de aard van de klachten in kaart brengen. Volgens CAN moeten horecaondernemers in actie komen om de overlast van rook op het terras tegen te gaan Pas na 2040 daalt de grijze druk weer. Vanaf dan neemt het aandeel 20- tot 64-jarigen weer licht toe. Een manier om die grijze druk te verlichten is het verhogen van de pensioenleeftijd. Stijgt de pensioenleeftijd tot 67 jaar in 2040, dan is de grijze druk naar verwachting 43% in plaats van 49%, ofwel 2,3 in plaats van 2 werkenden per oudere

Polikliniek Stoppen-met-roken Slingeland Ziekenhui

Rookgedrag vastgelegd 94,0 97,8 98,1 97,3 Rookt 13,5 14,3 14,9 15,1 Halen en brengen en delen van ontwikkelingen wat leeft er in de praktijk en wat is doorgesproken. Samen werking cure/care/sociaal domein en sociale kaart. Praktijk die al bezig zijn worden ook bezocht; doel verdieping op werk en inhoudelijk proces en vrage mogelijk in kaart te brengen. ln dit kader ontvingen wij graag nog aanvullende informatie over uw zwangerschap en de bevalling. De groeivan elk kind tijdens de zwangerschap is uniek en wordt bepaald door vele factoren, waaronder rookgedrag, lengte en gewicht van de ouders. Vandaar dat wij ook enkele gegevens over u vragen. Ongeveer twee jaar na d Cardiovasculair risicomanagement is het in kaart brengen van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst als gevolg van zuurstoftekort van de hartspier), herseninfarct, vaatproblemen in de benen (etalage benen). Door middel van leefstijladviezen en zo nodig met medicatie wordt getracht. Stoer. De meeste Nederlanders vinden supermarkten die geen tabak meer verkopen juist 'stoer'. Zeven op de tien mensen zijn positief over Lidl, dat in een aantal filialen is gestopt met de verkoop van tabaksproducten. Slechts 9 procent van de ondervraagden zou in een andere supermarkt boodschappen gaan doen, als hun 'eigen' supermarkt. -factoren in kaart brengen en bijdragen aan de vroege preventie van ziekten. ' ' vruchten, noten, zuivel, en van oliën en zachte vetten lager dan aanbevolen in de voedingsricht-lijnen, terwijl de inname van suiker-houdende dranken en rood en bewerkt vlees hoger was. Dit gold met name voor kinderen die veel tijd doorbrengen achte

Naast de ervaren algemene gezondheid is het rookgedrag in kaart gebracht. Ruim één op de vijf Heerlenaren rookt momenteel (22%). Ten opzichte van 2011 is dit een lichte daling (-2 procentpunten). Grasbroek-Musschemig-Schandelen kent het grootste aandeel rokers (30%), terwijl dit aandeel het laagste is in Heerlerbaan-Schil (9%) In general practice important health gain is obtainable by encouraging patients to stop smoking with support from the general practitioner. The practice guideline 'Smoking cessation' differentiates between smokers who are motivated to sto

De 5 beste apps om te stoppen met roken Gezondheidsne

De acceptatie van rookgedrag onder jongeren werd in deze periode echter snel minder en de studie concludeert dat de e-sigaret niet bijdraagt aan re-normalisatie van roken toont aan dat met behulp van een techniek gericht op het in kaart brengen van eiwitten de stollingsbevorderende eigenschappen van sigarettenrook kan worden. Als zorgprofessional is het belangrijk om gestructureerd te werk te gaan wanneer u wordt ingeschakeld bij een cliënt met een (beginnende) decubitus. Het is daarbij van belang om in de anamnese onderscheid te maken tussen wondzorg of huidzorg. We spreken over huidzorg als de huid risico loopt op beschadiging of beschadigd is

Stoppen met roken via online module - Sagenhoe

Tijd dus om de nieuwe marktverhoudingen in kaart te brengen. In deze editie van het Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen kijken we naar de gevolgen van de tariefswijzigingen, maar ook verzekerde(n), het rookgedrag en de looptijden. Bovenstaande 5-sterrenproducten staan vermeld op alfabetische volgorde Australische onderzoekers hielden tussen 2010 en 2013 vier telefonische enquetes over het rookgedrag onder jongeren. Het geld is bedoeld om landen er toe te bewegen tabaksgebruik verder in kaart te brengen, strenger tabaksbeleid in te voeren,. INTRAVAL / Nuchter - Kopen en verkrijgen van tabak door jongeren 1 1. Inleiding Tabaksgebruik geldt als één van de grootste gezondheidsproblemen en is de belangrijkste reden voor vroegtijdige sterfte in Nederland en daarbuiten.1,2 In 2013 overleden in totaal 19.000 mensen aan de gevolgen van roken in Nederland.3 Gezondheidsverlies door roken. Door het netwerk van ex-gevangenen in kaart te brengen, wil hij uitzoeken welke vrienden en familieleden kunnen worden ingeschakeld om hen op het rechte pad te houden. Hier zou content moeten. Om te beslissen welke (sub)groep allochtonen en welke leefstijl- of risicofactoren de hoogste prioriteit hebben binnen dit beleid, is het belangrijk om in kaart te brengen hoe deze factoren verdeeld zijn over de diverse groepen allochtonen

een lijst met uitgewerkte determinanten om de doelgroep helder in kaart te brengen. Kennis, houding, sociale normen Houding van de ouders: het eet‐ en beweegpatroon van kinderen wordt onder andere beïnvloed door wat de ouders meegeven. Denk hierbij aan opvoedregels, voorbeeldgedrag veroorzaakte effecten in kaart en vergelijkt deze met de situatie waarin het project niet wordt uitgevoerd (het nu- Gezonde leefstijl heeft tot doel het gunstig veranderen en in balans brengen van eetgedrag, be-weeggedrag, rookgedrag, en alcoholgebruik om daarmee de gezondheid te verbeteren; 2 3 We starten met het in kaart brengen van de taalvaardigheid van de leerlingen en proberen vervolgens een zicht te krijgen op de visie van de leerkrachten. Op basis van die gegevens kan de school doelstellingen voor het taalbeleidsplan bepalen, zowel op leerkrachtniveau (vraag 2 tot en met 7) als op schoolniveau (vraag 8 tot en met 12)

Help je cliënten te stoppen met roken én dit vol te houde

De gevolgen van een ander rookgedrag vertalen zich nog niet in minder sterftecijfers', zegt hij. Bij mannen daalt het aantal slachtoffers door longkanker sinds 1992. Daar staat een forse stijging bij vrouwen tegenover, die later zijn gaan roken dan mannen Na een correctie voor het rookgedrag blijkt evenwel dat longkanker in deze gebieden toch vaker voorkomt dan in andere gebieden. Gezondheid hebben sinds enkele jaren gemeenten en GGD's de verplichting om de algemene gezondheidssituatie in kaart te brengen, met name middels gezondheidsenquêtes in kaart brengen. Zoals uit mediaberichten blijkt is het zorgelijk gesteld met de leefstijl onder jongeren, waarbij wordt verondersteld dat ze veel roken, slecht eten en overmatig alcohol gebruiken. Maar wellicht is de leefstijl van studenten in de gezondheidszor