Home

Rassenlijst aardappelen 2021

Rassenlijst.inf

 1. Rassenlijsten. De Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen wordt jaarlijks op deze website gepubliceerd. Dit gebeurt in de vorm van een pdf-bestand. In dit bestand staan zowel de gewassen voor de veehouderij (de rassen van voedergrassen en maïs), als de gewassen voor de akkerbouw (behalve de aardappel alle belangrijke akkerbouwgewassen)
 2. Rassenlijst is een selectie uit de Nationale Rassenlijst. Welke normen bepalen of een ras wel of niet opgenomen wordt in de Aanbevelende Rassenlijst van Landbouwgewassen? Een nieuw ras wordt opgenomen in deze lijst als dat ras beter is dan vergelijkbare rassen, die reeds op de Rassenlijst staan. Rasse
 3. De nieuwe 'Aanbevelende Rassenlijst wintertarwe' voor seizoen 2018 is gepubliceerd. De Rassenlijst bevat de resultaten van onafhankelijk wintertarwe-rassenonderzoek op 6 locaties in Nederland. Nieuwe rassen op de lijst zijn onder andere vultarwe 'rgt Salerno' en voertarwes 'Racoon' en 'Daytona'

Deze lijst geeft een overzicht van in Nederland beschikbare aardappelrassen met bijbehorende aardappelmoeheid resistentie in 2021

Nederlandse Catalogus Van Aardappelrasse

 1. Pootaardappelen; Tafelaardappelen; Waarom Agrico; Onze rassen; Research; Over Agric
 2. 20 feb 2018 11:06 ; Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijst. Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras van aardappelen opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalt in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen.
 3. PPO heeft de nieuwe rassenlijst zetmeelaardappelen gepresenteerd. Seresta blijft een topper, zowel voor de vroege als de late oogst. Nog beter qua uitbetalingsgewicht presteert Starga. Ook Katinka doet het goed. Maar weinig nieuwe rassen kunnen tippen aan de oudgedienden, al heeft Scarlet, een ras in onderzoek, potentie
 4. ister in verband met de Belgische Rassenlijst. Resultaten rassenproeven
 5. Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras van aardappelen opgenomen. Uit de officiële proeven blijkt een goede weerstand tegen de aardappelplaag,.
 6. Nationale rassenlijsten. PDF. Nationale rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen. PDF. Catalogues nationauxl des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Departement Landbouw en Visserij. Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel. Sasja De Bruyne | Tel. 02 552 79 38 |. Email

Rassenlijst wintertarwe 2018 verschenen - Gesponsord

 1. Wij hebben de 50 meest voorkomende soorten voor je op een rij gezet. We hebben ze voor je gesorteerd op schilkleur voor de herkenbaarheid, waarvoor je ze kunt gebruiken, en wat voor type aardappel. Van de meesten hebben we ook de verkrijgbaarheid voor je op een rijtje gezet
 2. aardappelen, is gericht op de opname van rassen op de Nationale Lijst, worden evenwel nog wel vermeld. 8 RASSENLIJST 2019 AKKERBOUW RASSENLIJST 2019 AKKERBOUW
 3. Onze aardappel rassen. Pootgoed van de hoogste en constante kwaliteit. Dat is wat wij bieden. Eindeloos veel rassen die voldoen aan de verwachtingen van verschillende markten. Geoptimaliseerd voor lokale teeltomstandigheden en klimatologsiche uitdagingen. Onze rassen HZPC Kwaliteitsnor
 4. V. Aardappelen 109. TOELICHTING 1. Deze 1e aanvulling op de 37e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (1) bevat de Deze aanvulling heeft betrekking op de periode tot en met 30 november 2018. 4. De.
 5. 3. Deze aanvulling heeft betrekking op de periode tot en met 31 januari 2018. 4. De wijzigingen ten opzichte van de 36e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid: — (add.): nieuw in de gemeenschappelijke rassenlijst; — (mod.): gewijzigd ten opzichte van de 35e volledige uitgave
 6. Rassenproeven met robuuste variëteiten - resultaten 2020. De conventie robuuste aardappelrassen voorziet meerjarige proeven voor kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen van diverse... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende Laatste
 7. PPO heeft de nieuwe rassenlijst zetmeelaardappelen gepresenteerd. Seresta blijft een topper, Avebe betaalt over oogst 2018 gemiddeld € 90 per ton aardappelen, inclusief premies en toeslagen
Aardappelkwekerij | ZwartagroserviceBelgische rassenlijst telt 2 nieuwe rassen wintergerst

Het Brits-Nederlandse aardappelbedrijf Caithness Potatoes test dit jaar op enkele proefvelden in Nederland opnieuw enkele robuuste aardappelrassen die wellicht interessant zijn voor de biologische en gangbare aardappelteelt

Gemiddeld zijn het er vier. Directeur Jan van Hoogen is vooral blij dat vijf rassen voor de retailmarkt zijn opgenomen. Agrico is niet goed vertegenwoordigd in deze afzetmarkt. Nu hebben we Adato, Spectra, Danique, Chateau en Loreley op de rassenlijst gekregen 11 December 2018 De proefveldresultaten uit het Nederlands onafhankelijk rassenonderzoek van Wageningen Plant Research zijn weer gedeeld in de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst Snijmaïs 2019. Met langjarige veldproeven op 7 locaties (voor zowel zeer vroeg/vroeg als middenvroeg/middenlaat) in Nederland een belangrijke informatiebron bij de rassenkeuze Oogst Opbrengst (kg/ha) Kookwaarde (6) + 35 mm (g) meligheid uitzicht smaak kleur gekookt 23/07/2015 41100 c 307 d 1 6,5 5,5 lichtgeel - geel 4/08/2015 50767 b 329 c 1 6,5 6,5 lichtgeel - geel 17/08/2015 54217 b 358 a 1,5 7,5 7 lichtgeel - geel 4/09/2015 64017 a 352 ab 1,5 7 7 lichtgeel - geel 21/09/2015 58850 ab 338 bc 2 7 7,5 lichtgeel. De biologische sector heeft zich geconformeerd aan het doel om in 2020 volledig phytophthora-resistente aardappelrassen te telen in Nederland. De schimmelachtige aardappelziekte phytophthora heeft in 2016 veel schade aangericht in de biologische sector. De behoefte aan resistente aardappelen nam daardoor verder toe

Lijst van aardappelrassen met het bijbehorende

De verwerkende industrie kan rekenen op volumezekerheid en kwaliteit met aardappelrassen van Agrico. Aardappelen met een stabiele factor, de juiste knolvorm en vleeskleur voor het produceren van frites, chips, convenience, vlokken en zetmeel. Voortdurend doen wij onderzoek naar potentiële nieuwe rassen Dit jaar telt de Belgische rassenlijst 54 kuilmaïsrassen, waarvan 46 rassen aanbevolen worden door ILVO. Tabel 1 geeft een overzichtelijke. Voorbehandeling en poten Teelt Loofdoding en oogst HZPC stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van de gegevens

De beschrijvende rassenlijst aardappelen verschijnt jaarlijks en moet bijdragen aan het uitvoerig en neutraal informeren van telers, adviseurs, de handel en consumenten. In de rassenlijst worden de soorten en hun resistentie-, kwaliteits- en oogsteigenschappen uitvoerig beschreven Aardappelen. Groot nieuws aardappel met nummer FOB 2006-146-004 wordt aangemeld op de nederlandse rassenlijst. kruising : Fabula X Carrera en de naam is ARMIN december 2017 op de nederlandse rassenlijst. En dan is het zover het felbegeerde beeldje is binnen november 2018. koken om te zien of er weer veelbelovende nummers bij zitten Op de Belgische rassenlijst zijn twee nieuwe rassen van wintergerst opgenomen. In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten van de twee proefjaren (2016-2017 en 2017-2018) samengevat. Fegra waarschuwt voor voorzichtigheid bij bewaren van granen in loodsen waar vroeger aardappelen lagen Protocol Aardappel - GTIW90 - 01/02/2018 corr tab8_20181218 Criteria voor het onderzoek van de rassen van aardappel 4/9 De onderzoekers moeten de van kracht zijnde wettelijke voorschriften (nitraatrichtlijn en regionale normen) in de proeven in het kader van de rassenlijst respecteren 3. Deze aanvulling heeft betrekking op de periode tot en met 31 januari 2018. 4. De wijzigingen ten opzichte van de 36e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid: — (add.): nieuw in de gemeenschappelijke rassenlijst; — (mod.): gewijzigd ten opzichte van de 35e volledige uitgave

RASSENLIJST Om de geschiedenis van de 40-jarige rassenlijst toe te lichten, ga ik niet 40 jaar, doch 80 jaar terug. ging een proefveld met in hoofdzaak buitenlandse aardappel 9/14/2018 10:12:40 AM. Dit ras is in 2018 nieuw opgenomen op de aanbevolen rassenlijst. Voor gebruik in aardappelen hebben we de keuze uit 3 granulaten: Vydate, Nemathorin en Mocap. Bij kans op schade door ritnaalden in de aardappelteelt adviseren wij 16 kg/ha Mocap in de rij Kweek je eigen aardappelen. Door het heel slechte voorjaar in 2016 zijn er veel minder pootaardapelen beschikbaar. Zo zijn in veel tuincentra al verschillende variëteiten beperkt beschikbaar. Lees meer. Waarom aardappelen geen dikmakers zijn. De aardappel is bij ons één van de meest gebruikte producten in de keuken naar goede aardappelen als grondstof. Met de Agrico-rassen kunnen ook dit soort initiatieven beter van de grond komen en continuïteit krijgen. Oogst 2019-2020 Afsluitend durven we de stelling aan dat boekjaar 2018-2019 nooit vergeten wordt. Dit was het jaar met de hoogste prijzen ooit gerealiseerd voor de coöperatie Dit Maïsrassenonderzoek is in 2018 door Delphy voor het een en twintigste opeenvolgende jaar uitgevoerd in opdracht van kweekbedrijven en/of vertegenwoordigers van maïszaden. In dit onderzoek worden 54 snij- en korrelmaïsrassen die buiten Nederland zijn toegelaten, vergeleken met rassen van de Nederlandse rassenlijst

Agrico aardappelrassen Een goede oogst en een hoog rendemen

Van rassen die op de rassenlijst staan, weet de tarweteler wat hij mag verwachten. De gemiddelde prestatie tussen 2015 en nu zijn verwerkt in de ras-eigenschappen die de tarweteler van de rassenlijst kan aflezen. Deze duidelijkheid is er met rassen die niet op de Aanbevelende Rassenlijst staan veel minder. Gezonde tarwerasse Donderdag 9 november jl. opende Agrico haar jaarlijkse rassen- en zaailingenpresentatie bij haar kweek- en researchbedrijf Agrico Research in Bant. Jan van Hoogen presenteerde tien nieuwe rassen die onlangs zijn opgenomen op de Nationale Rassenlijst De droogte van 2018 heeft een zwaar stempel gedrukt op de gemiddelde netto-opbrengsten op de Rassenlijst Zaaiuien 2020. De opbrengstcijfers zijn vrijwel voor alle rassen aanzienlijk naar beneden bijgesteld. De nieuwe rassenlijst is gisteren gepresenteerd tijdens de landelijke Uiendag in Colijnsplaat mosterd (stoppelgewassen) 2018 Auteur: Johan Wander Datum: mei 2018 Financiering CGO groenbemesters: Plantum NL / zaadhuizen. Uitvoerende organisatie: Delphy team onderzoek Bladrammenas en gele mosterd worden veel gebruikt als groenbemester op akkerbouw-bedrijven waar suikerbieten een belangrijke plaats in het bouwplan innemen. De gewasse

Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijst

De aardappelen van dit ras zijn naast verse frites ook uitstekend geschikt voor verwerking tot diepvriesfrites.' Niet exclusief. De ervaringen bij Pieperz zijn voor HZPC een aanwijzing dat Tiger mee kan in het hoogste fritessegment. Waalkens vertelt dat het ras waarschijnlijk komend jaar op de Nederlandse rassenlijst wordt opgenomen De boer en zijn (frites)aardappel | pagina 8 Inleiding Nederland is op landbouwgebied een aardappelland. Met een productie van 156.511 hectare in 2015 en een opbrengst van 6.651.692 ton (Statline, Akkerbouwgewassen: productie naar regio, 2015) zijn aardappelen het meest geteelde gewas voor menselijke consumptie in Nederland. Daarnaast staa Op de ILVO-rassenlijst 2018 werden 10 nieuwe kuilmaïsrassen opgenomen. Nieuwkomers na 3 jaar onderzoek zijn Maxilio, Kaprilias, KWS Eminent, LG31233, LG31235, en LG31255 . Nieuwkomers na 2 jaar onderzoek zijn KWS Colonnada, LG31213, LG31237, en SY Energetic Drie nieuwe rassen op Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouw Han Reindsen 29 nov 2017 om 15:32 uur Van cichorei, zomertarwe en zomergerst komt een nieuw ras op de Aanbevelende Rassenlijst 2018 Topkwaliteit sinds 1986. Welkom in de wereld van Agristo. Sinds 1986 brengen wij de authentieke smaken van frietjes, kroketjes en andere aardappelproducten op het bord van iedereen die kiest voor kwaliteit, smaak en gezelligheid. Verken onze website en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. #1

De nieuwe Rassenlijst Wintertarwe is gereed van CSAR/Willems Balgoy, met daarin de aanbevolen rassen. Rassenlijsten Ma ïs 2018 We hebben twee rassenlijsten maïs 2018 voor u beschikbaar, met daarin aangegeven welke rassen wij adviseren Onderzoek Phytophthora 9 november 2018 'Dit is mijn dertigste seizoen bij Agrico, Nieuw op de rassenlijst. Rudolph, Constance, Esmee en Arsenal. Traditioneel wordt in Oekraïne het overgrote deel van de aardappelen geteeld voor eigen consumptie en wel door boeren en huishoudens op hun datsja's Rassenlijst zaaiuien 2018 Categorie: Nieuws Tijdens de landelijke uiendag op 24 augustus heeft Chris de Visser van Wageningen University en Research tijdens het ontbijt het eerste product van Uireka, de vernieuwde rassenlijst zaaiuien, overhandigd aan Gijsbrecht Gunter Op de Belgische rassenlijst zijn tien nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen. U vindt hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven. Comfortmodus. Deze officiële proeven werden uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO, Merelbeke en CRA-W, Gembloux)

1 INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK BELGISCHE BESCHRIJVENDE EN AANBEVELENDE RASSENLIJST VOOR INDUSTRIËLE CICHOREI Mededeling ILVO nr Onderzoek en samenstelling: J. PANNECOUCQUE, G. JACQUEMIN, C. VAN WAES & J. VAN WAES ILVO Burg. Van Gansberghelaan 109 B 9820 Merelbeke (België) Tel Fax. 2 Bij de opstelling van deze brochure werd rekening gehouden met de gegevens van elk ras getest. 14-11-2019 - Directeur Arne Rehnert van het Duitse kweekbedrijf Interseed verwacht dat de rassenlijst voor aardappelen de komende jaren flink wordt opgeschoond. 07-12-2018 - De opname van robuuste tafelaardappelen in het biologische winkelschap verloopt 15-10-2016 - Op lichte gronden groeit de zoete aardappel beter dan op zware grond 89e Aanbevelende Rassenlijst 2014 89th Recommended List of Varieties 2014 Voedergewassen Forage crops Rassenlijst veeh. 2014 (89e).indd 1 18-12-13 09:0 Rassenproef Aardappelen 2018 aangelegd: Op maandag 7 mei is de rassenproef aardappelen gepoot nabij Wijster. Ook is het van belang om rassen op te nemen in de rassenlijst die betere resistenties hebben tegen bepaalde bladziekten ipv alleen maar naar opbrengst te kijken De aardappel speelt natuurlijk een grote rol. Toen ik nog bij een drukkerij werkte maakten wij de rassenlijst aardappelen. 12 sep 2018 Berichten 2.504 Reactiescore 1.033 Punten 288 Leeftijd 61 Locatie Berchem (B) OS Windows 10 64 bit pro AV Norton Security F

Om door de bomen het bos een beetje te zien is er in ieder geval de Aanbevelende Rassenlijst van de CSAR, een onafhankelijke stichting voor de beoordeling van nieuwe rassen van landbouwgewassen. Zij laten jaarlijks voor onder andere suikerbieten, zomertarwe en zomergerst onafhankelijk onderzoek doen of een nieuw ras zich kan meten of beter is dan de rassen die al in de handel zijn Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA) is een vzw voor onafhankelijk praktijkonderzoek en voorlichting in de aardappelteelt.Het PCA biedt - in nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep aardappelen van Inagro - een ruime waaier aan diensten en adviezen voor telers en andere actoren uit de aardappelsector

Rassenlijst zetmeelaardappelen - Boerderi

Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst zijn 10 nieuwe rassen van kuilmaïs opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant -Teelt en Omgeving - Merelbeke en CRA-W Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technisch Interregionale. Aardappelen Controle uitgangsmateriaal aardappelpootgoed, rassenproeven, filmpjes,... Eiwit- en oliehoudende gewassen Rassenproeven, controle uitgangsmateriaal oliehoudende planten, subsidies,... Energiegewassen Controle op de teelt van hennep, publicaties koolzaad,... Hennep Melden van teeltintentie hennep; controle, rassen,... Hop Certificering van kwaliteitshop GGO' 1.4 Rassenkeuze. De gegevens over de rassen in de rassenlijst zijn verkregen uit onderzoek dat minimaal gedu­rende drie jaar is verricht op meerdere proefvelden, die verspreid over het land zijn aangelegd. Dit is een solide basis voor een verantwoorde rassenkeuze. Bij de rassenkeuze dient een teler eerst te kiezen voor de juiste resistenties. Agrea is de allround regionale partner voor de agrarische ondernemer in open teelten in Zuid-Oost Nederland. Agrea levert kennis, advies en een breed assortiment producten die haar klanten in staat stellen om het beste rendement te behalen. Wij begeleiden de teelt van het gewas totdat het product is geoogst of afgezet

Rassenlijsten Departement Landbouw & Visseri

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018. 2002/56: richtlijn 2002/56/EG van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen het ras reeds in de gemeenschappelijke rassenlijst, bedoeld in artikel 1 van richtlijn (EG). 2. Vastkokers en kruimige piepers. Een tweede onderscheid in aardappelrassen valt te maken op grond van hun gedrag in de keuken. Er zijn aardappels die stevig blijven na het koken, de vastkokers, en aardappels die uit elkaar vallen als ze gaar zijn, de loskokende of kruimige aardappels. De eerste kun je gebruiken om te bakken, te roosteren of. wintertarwe aangelegd tijdens het seizoen 2018-2019. Het rassenonderzoek werd gerealiseerd door: = ras eveneens ingeschreven op de Belgische rassenlijst (**) Chloortoluron: voor de rassen waar geen gegevens vermeld worden, Voorvrucht bonen vlas kuilmaïs aardappelen aardappelen aardappelen suikerbieten maï Resultaat 2018 en 2019 : Het voeden van meer mensen wereldwijd : Ontwikkelen nieuwe aangepaste rassen. Ontwikkelen van jaarlijks vijf nieuwe, aangepaste rassen. 10 nieuwe HZPC rassen toegevoegd aan de rassenlijst : Kennisdelen met klanten t.b.v. verminderen verlies aan oogst, verspilling van grondstoffen. Advisering klanten door.

Aardappel 'Jackson' toegevoegd aan Belgische rassenlijst

De Perfect weidemengsels zijn samengesteld uit de hoogst gewaardeerde rassen van de Aanbevelende Rassenlijst 2018. De [] Gerben Houwers 2018-04-09T11:30:00+02:00 21 februari, 2018 deze worden opgenomen in de rassenlijst 2018. Eind november weten we meer. Wij wensen u een succesvol groeiseizoen en een goede oogst. Redactie De Bietenteler Voorwoord Colofon Oplage Editie Nederland: ca. 10.000 ex Layout, druk Chapo - ontplooit communicatie www.chapo.team Coördinatie Comevent Schoolstraat 20 2240 Massenhoven www.comevent.b

Nationale rassenlijsten Departement Landbouw & Visseri

Een ras met een heel hoog opbrengstpotentieel. In het Duitse rassenlijst onderzoek van het BundesSortenAmt in 2017 en 2018 was de gemiddelde opbrengst 4,4 ton met een ruw eiwitgehalte van 31,7 procent. Celina is vroegrijpend. Celina heeft zoals genoemd een zeer hoge tolerantie tegen brandvlekkenziekte. Frieda De aardappel behoort tot de nachtschaden, net als tomaat, aubergine en peper (paprika). Ze maakt knollen, stengelknollen om precies te zijn, die rijk aan zetmeel zijn. Naam. De Nederlandse naam aardappel zou de vertaling van het Franse pomme de terre zijn: appel van de aarde. De aardpeer daarentegen is in het Frans topinambour.De Franse peer van de aarde (poire de terre) is daarentegen de yacon

Landelijke Uiendag 2018

Aardappel-uitdagingen in Perzië. De aardappel wint sterk aan populariteit in Iran. Sinds de jaren zeventig is de aardappelindustrie aan een flinke opmars bezig. De knol - in het Perzisch 'sibzamini' geheten (appel van de aarde) - vindt steeds meer ingang in het Iraanse culinaire gebeuren naast rijst en tarwe, en in de fastfoodketens In januari 2018 is een aantal demoprojecten gestart op bestaande agrarische bedrijven in de wijde omgeving van het centrum. Prima klimaat voor aardappelen. Zo zijn er bijvoorbeeld onlangs drie nieuwe Nederlandse aardappelgewassen op de Tanzaniaanse rassenlijst opgenomen en zijn elf andere nog in beproeving 11 mei 2018 · De Coloradokever is een jaarlijks terugkerend probleem bij het telen van aardappelen. Dit jaar komt de Coloradokever wel erg vroeg voor in het gewas, - hij moet tenminste een ras op de Nationale Rassenlijst of de Europese Rassenlijst hebben

30 september 2018, 09:00 • Extra. Toen in 1924 de eerste officiële rassenlijst met Nederlandse aardappelen werd vastgesteld, stond Veenhuizens naam bij vier van de zeven rassen Gras De nieuwe brochure weidemengsels is uit. In deze brochure zijn de actuele samenstellingen opgenomen en is extra informatie te vinden over klavers en de Perfect-weidemengsels. De Perfect weidemengsels zijn samengesteld uit de hoogst gewaardeerde rassen van de Aanbevelende Rassenlijst 2018. De rassen voor de Perfect weidemengsels zijn geselecteerd op kwaliteit en opbrengst. Naast een. Aanbevelende Rassenlijst telt 11 nieuwe rassen suikerbieten. Suikerbieten oogsten Suikerbieten zaaien 30 november 2020. Er zijn 11 nieuwe rassen van suikerbieten opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2021. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland

Maïsmengsel levert meer VEM op. 07 dec 2017. Gemiddeld 7 punten meer VEM, gemiddeld meer zetmeel en een aanzienlijk betere NDF verteerbaarheid. Dat leveren de maïsmengsels DairyMaïs® u op ten opzichte van een individueel ras, blijkt uit de nieuwste cijfers van Eurofins Agro Basagran. - Onkruidbestrijdingsmiddel met breed etiket. Basagran is door zijn brede etiket van grote waarde. Het is een contactherbicide dat een groot aantal tweezaadlobbige onkruiden effectief bestrijdt. Doordat het niet werkt tegen grasachtige onkruiden kan Basagran goed worden gebruikt in granen en grassen. Voordelen

augustus 2018 | Bietenteler | 5 De Het bouwplan in 2018: Structuurperikelen De structuur en het behoud hier-van lopen als een rode draad door het betoog van Arnout. Als fervent deelnemer aan 'Veldleeuwerik' is hij doordrongen van het feit dat het be-drijf drijft op het productievermogen van de grond. Hij heeft er dan ook vee februari 2018. Op 16 februari Een aantal bedrijven en instellingen die actief zijn in de teelt van aardappelen, Op basis van internationale rassenproeven in België en Frankrijk is er weer een actuele rassenlijst tot stand gekomen. Kijk hier om uw rassenkeuze mede te bepalen Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is het platform voor de Nederlandse akkerbouw. Op verzoek van de verschillende schakels in de keten, regelt en ondersteunt de BO allerlei activiteiten die bijdragen aan een sterkere akkerbouwsector februari 2018; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 3° rassenlijst: de rassenlijst van landbouwgewassen en groentegewassen, vermeld in artikel 1, 8° en 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende d

Rassenproef Aardappelen 2018 aangelegd: 8 mei 2018 Delphy start landelijk onderzoek bladziekten in suikerbiet. 25 april 2018 Rassenproef Aardappelen 2017 uit de bewaring 16 april 2018 May 11, 2018 · De Coloradokever is een jaarlijks terugkerend probleem bij het telen van aardappelen. - hij moet tenminste een ras op de Nationale Rassenlijst of de Europese Rassenlijst hebben. Aardappelveredelingsbedrijf Jalving. March 1, 2015 In het najaar van 2017 is de bedrijfsfilm van Willems Balgoy verschenen! We zijn er trots op. Onze nieuwste Seizoenwijzer is van oktober 2017, met laatste nieuws over wintertarwe/gerst, rassen, onkruidbestrijding, zaaitips, aardappelen en meer De aardappel (Solanum tuberosum) is een cultuurgewas, dat behoort tot de nachtschadefamilie, net als de tomaat, paprika en tabak.De aardappel is een plant die in ondergrondse knollen een energievoorraad in de vorm van zetmeel aanlegt. Het zetmeel slaat de plant op in voor de mens eetbare stengelknollen, die net als de plant zelf aardappelen of aardappels worden genoemd Tussen grasrassen bestaan grote verschillen in genetische aanleg voor wortelontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek van DLF. De uitkomsten bieden volgens het veredelingsbedrijf mogelijkheden voor het ontwikkelen van grasrassen die meer voedingsstoffen opnemen en beter bestand zijn tegen droogte

Aardappelsoorten Een overzicht van de 50 bekendste soorte

Voor info over rassen, informatie over kop- en builenbrand, zaaizaadbehandeling,... Klik hier om naar de overzichtspagina maisrassen te gaa Home; Over Harrysfarm. Het bedrijf; Gewassen; Bouwplannen; Historie; Nieuwsbrieven; Pieperprijsvraag. Pieperprijsvraag 2020; Pieperprijsvraag 2019; Pieperprijsvraag 2018 26.11.2018 - Broodje-symposium op INTERPOM 2018 Aardappelen in Vlaanderen: een KENNISgedreven verhaal! Ziekten en plagen in aardappel: Waar is ILVO mee bezig en waarom? - Nicole Viaene (ILVO) Hoe een Vlaamse certificeringsdienst zorgt voor gezonde en kwaliteitsvolle pootaardappelen - Guido Mussche (Departement Landbouw en Visserij

In de wintergerst is de voorjaarsonkruidbestrijding ook aan de orde. De basis strategie voor de onkruidbestrijding in de wintergerst bestaat uit Omnera LQM. Omnera heeft een brede werking op breedbladigen ( o.a. kamille) en veelknopigen ( o.a. varkensgras ). Omnera LQM (W.-): max. 1 ltr/ha, max. 1x toepassen per teeltcyclus Masseeds / Maisadour Semences NL, Venlo (gemeente). 286 likes · 31 were here. Zaadleverancier voor mais, koolzaad en zonnebloemen tevens inkuilmiddelen en tussenvruchte

Woensdag 17 oktober vond een groenbemesterdemo plaats bij Hoogland op een perceel in Usquert (Gr). Hier waren 10 demostroken van diverse groenbemesters uitgezaaid met GPS. Voor de presentatie is per groenbemester een profielkuil gegraven om de beworteling te kunnen beoordelen. DSV zaden heeft 6 TerraLife® mengsels in de demo Zo'n 400 bezoekers kwamen dinsdag 28 mei naar WUR Proefboerderij 't Kompas in Valthermond voor de Innovatiedag 2019: 'Dag, Onkruid!'. Volop horen, zien, ervaren en uitwisselen over de nieuwste inzichten, trends en innovaties op het gebied van onkruidbeheersing in aardappelen, bieten en cichorei. Centraal stond inspelen op veranderingen in de gewasbescherming

Het culturele verband wordt ook duidelijk door het veelvuldige gebruik van de aardappel in talrijke andere typische recepten van traditionele streekgerechten zoals de Minestra con l'orloge (soep), zo genoemd vanwege de manier waarop de aardappelen worden gesneden, de Pasta e patate (pasta en aardappelen), een sober gerecht in de boerentraditie van de Alto Viterbese en de. U kunt het actief balans systeem zien dat het spuiten met een boomhoogte van 30 cm mogelijk maakt. Ook het thema beschikbaarheid zoet water en de aspecten van beregening zal besproken worden. Van 09.30 - 18.30 uur bent u van harte welkom op de Rusthoeve te Colijnsplaat. Toegang en catering zijn gratis De Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed Landbouwgewassen, gewoonlijk aangeduid als Nederlandse Algemene Keuringsdienst of NAK, is een in 1932 opgerichte keurings- en inspectiedienst, die zich richt op het keuren van pootaardappelen en zaaizaden.De keuringsdienst is gevestigd in Emmeloord.Het is een zelfstandig bestuursorgaan GroeiPartners, Steenwijk. 79 vind-ik-leuks. GroeiPartners is één van de belangrijkste spelers in de Nederlandse landbouw m.b.t. zaaizaden.GroeiPartners, uw partner voor maximale groe

Vaste commissie pootaardappelen besluit over B-norm en Erwinia - de vaste commissie pootaardappelen besloot de normen voor de pootgoedklasse B met ingang van oogst 2018 te versoepelen Gevolgen Brexit voor verkeerspositie van rassen - rassen die alleen via het Verenigd Koninkrijk op de Europese rassenlijst zijn opgenomen, kunnen per 30 maart 2019 niet meer verhandeld worden in Europa Een heel mooi vol gewas, korrels die zeer geschikt zijn voor brouwgerst en een opbrengst van 7.100 kilo per hectare is op deze zandgrond een prima resultaat. Ja, dit is een blijvertje. Met veel plezier blikt de Groningse teler André Manning terug op zijn eerste teeltjaar van het zomergerstras RGT Planet

Onze aardappel rassen › HZP

De aardappels, van het ras Ramos, zitten al vanaf de oogst, begin oktober, in de bewaring. De aardappels zitten in de pool bij APF Holland B.V. uit Dronten. Deze heeft de aardappels verkocht aan fritesfabrikanten Agrarfrost in Duitsland en Farm Frites in Nederland. Onze aardappels waren de laatste uit de pool van APF Holland B.V 2018. In bijlage 1 is de lay-out van het proefveld weergege ven. 2.2 Proef-, perceels-, en teeltgegevens De proef werd op 12 april 2017, met 3,8 eenheden gezaaid. De oogst vond machinaal plaats (afbeelding 2.1 t/m 2.3) in overeenstemming met de prakti jk op 24 september Rassenlijst: vroege zaaiuien blijven achter door droogte Vroege zaaiuien hebben te lijden onder droogte tijdens het begin van het groeiseizoen. De resultaten van deze uien blijven achter bij de andere uien, zo blijkt uit de Rassenlijst Zaaiuien 2018, die gisteren is gepresenteerd

 • Meelwormen kopen.
 • Bostuin klein.
 • Fluoxetine afbouwen.
 • Westkust Klein Azië.
 • Kaneelbroodje kcal Lidl.
 • Gouvy Toerisme.
 • Vrijstaande douchecabine 80x80.
 • Spreuken over doorgaan.
 • Externe GPS ontvanger Android.
 • BaByliss Curl Secret verschillen.
 • Socrates gedachtegoed.
 • Welke groente bij zalm en pasta.
 • Maarnse Berg te huur.
 • Baking soda acne.
 • Visrestaurant Den Haag.
 • Wehkamp Triumph.
 • Wat kunnen redenen zijn voor simulanten om een stoornis te simuleren?.
 • Zonneboiler zelfbouwpakket.
 • Kattenpoot afdruk maken.
 • Leuke verjaardagsfeestjes.
 • Stoeptegels 30x30 GAMMA.
 • Microsoft Office 365 windows 10.
 • Kraken rug geluid.
 • Berserker aoe2.
 • LEGO City aanbieding.
 • CAO Fashion Sport & Lifestyle 2021.
 • Paul Mitchell Nederland.
 • Snap on dealer.
 • 2TH Flexpicks.
 • Cake van amandelmeel en boekweitmeel.
 • SBO scholen in Arnhem.
 • Opleiding medisch pedicure Rotterdam.
 • Cello reparatie.
 • Iseki TX 1300 onderdelen.
 • Burgernet Maastricht.
 • Klimaat Indonesië wikikids.
 • Paling wiki.
 • Je Eigen Droomhuis Susteren.
 • Frontmaaier trekker.
 • Review film To Kill a Mockingbird.
 • Wat is een klemtoon groep 5.