Home

Longoedeem betekenis

Longoedeem ontstaat wanneer de bloedvaten in de long beschadigd worden. Daardoor kan vocht uittreden dat zich verspreidt in het interstitium; het weefsel tussen bloedvaten en longblaasjes. De zwelling van het interstitium maakt de afstand tussen de longblaasjes en bloedvaten groter waardoor de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide wordt bemoeilijkt. De normale ademhaling wordt daardoor verstoord waardoor het zuurstofgehalte in het bloed daalt en het koolzuurgehalte in het. We spreken dan van longoedeem of vocht achter de longen. Het vocht dat zich in de longen ophoopt is afkomstig uit de bloedvaten. De longen zijn ervoor bedoeld om zuurstof, dat je inademt, aan het bloed toe te voegen en koolstofdioxide vanuit het bloed op te nemen om dit vervolgens te kunnen uitademen o., ophoping van vocht in de longblaasjes, waardoor het oppervlak waarover zuurstof wordt uitgewisseld verkleind is. (e) Longoedeem geeft verschijnselen van ernstige acute benauwdheid. De oorzaak ligt meestal in een ernstig ziek hart, dat het bloed uit de longen onvoldoende kan uitpompen longoedeem. uittreding van weefselvocht uit de longblaasjes, waardoor gaswisseling wordt belemmerd. Bron: collegenet.nl. << longkanker. longpest >> Longoedeem. Oedeem is de ophoping van vloeistof (water) op één plek in het lichaam. Deze zwelling kan voorkomen in bijvoorbeeld de voeten of de enkels. Het kan ook in organen optreden, zoals de longen of de lever. Ophoping van vocht in de longen heet longoedeem of pulmonaal oedeem

Bij longoedeem lekt vocht uit de bloedvaten in het longweefsel. Het kan terechtkomen in het weefsel tussen de bloedvaten en de longblaasjes of in de longblaasjes zelf. Hierdoor kan het bloed minder zuurstof opnemen. Op deze pagina snel naa Longoedeem is een aandoening die wordt veroorzaakt door een teveel aan vocht in de longen en longoedeem ontstaat wanneer de bloedvaten in de long beschadigd worden. Dit overtollige vocht hoopt zich op in de talrijke longblaasjes (alveoli) of in de tussenruimte van het longweefsel (interstitium), waardoor het moeilijk wordt om te ademen longoedeem. vocht in de longen, dat is ontstaan doordat het hart minder goed pomp

Longoedeem Longoedeem, in de volksmond ook wel 'vocht achter de longen' genoemd, is een ophoping van vocht in de longen. Dit is een ernstige aandoening waarbij er een abnormale ophoping van vocht in de longen ontstaat die leidt tot ontstekingen De longen nemen het grootste gedeelte van de borstkas in beslag LONGOEDEEM synoniemen Ander woord voor LONGOEDEEM Zelfde betekenis als LONGOEDEEM Tegenovergestelde van LONGOEDEEM Algemenere en specifiekere woorden voor LONGOEDEEM Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek Longoedeem Oedeem is de ophoping van vloeistof (water) op één plek in het lichaam. Deze zwelling kan voorkomen in bijvoorbeeld de voeten of de enkels. Het kan ook in organen optreden, zoals de longen of de lever. Ophoping van vocht in de longen heet longoedeem of pulmonaal oedeem. Longoedeem Bij longoedeem lekt vocht uit de bloedvaten in het longweefsel Oedeem komt vaak voor in de benen, voeten, enkels en longen (longoedeem). Je kunt oedeem herkennen doordat er een putje in de huid blijft staan als je met je vinger op de zwelling drukt. Oedeem kan onschuldig zijn, maar het kan ook wijzen op een ernstige, onderliggende aandoening, zoals hartfalen of nierfalen

Longoedeem - Wikipedi

Mensen met hartproblemen (bijv. hartfalen en problemen met hartkleppen) kunnen plotseling longoedeem krijgen. Het hart kan dan niet meer al het bloed wegpompen. Dan komt er vocht in de longen. Die mensen krijgen problemen met ademhalen, happen naar lucht en worden daar angstig van. Ze moeten daarbij veel hoesten en slijm (fluim, sputum) opgeven LONGOEDEEM. Definitie: Ernstige aandoening waarbij ophoping van vloeistof in de longblaasjes ontstaat, waardoor deze zich niet meer met lucht kunnen vullen. Hierdoor wordt de gasuitwisseling verstoord, daalt het zuurstofgehalte in het bloed. en stijgt het koolzuurgehalte (CO2) Longoedeem, door bijvoorbeeld links decompensatio cordis (vocht rondom de alveoli verhindert adequate oxygenatie

Longoedeem - Aandoeningen Gezondheidsplein

Wat is de betekenis van longoedeem - ensie

Wat betekent het als er een plek in de long is . Niet alle vlekken in de longen zijn alarmerend, Longvlek op CT-scan voor longoedeem . Medisch longoedeem wordt gedefinieerd als de ophoping van vocht in de longen. Een van de meest voorkomende symptomen van longoedeem zijn: Slijm met bloed Hoogte-longoedeem of hersenoedeem kan in een ernstige fase van hoogteziekte ontstaan. Over de incidentie van hoogte-longoedeem is weinig bekend. Naar de incidentie van hoogteziekte is wel prospectief onderzoek gedaan. De gevonden incidentie verschilt afhankelijk van het gebied en de onderzochte populatie

Betekenis Longoedee

Simpel gezegd betekent dit dat het lichaam niet genoeg zuurstof kan krijgen en kan beginnen met het afsluiten van zijn belangrijkste systemen. Wanneer dit gebeurt, kan coma snel volgen. De eerste stadia van de behandeling van longoedeem omvatten het toedienen van zuurstof en soms ook medicatie Longoedeem op grote hoogte. Het longoedeem op grote hoogte ontstaat door een verblijf in hoge bergen, vooral bij snel klimmen. Op meer dan 3000 meter boven zeeniveau wordt de partiële zuurstofdruk in de lucht aanzienlijk verminderd. Dit betekent dat u in één ademhaling veel minder zuurstof inademt dan op zeeniveau bliksem longoedeem is een plotseling begin, een dodelijk resultaat komt binnen enkele minuten. Hartziekte (hartinfarct, misvormingende hartkleppen, aritmie (abnormaal hartritme)), vergezeld van een disfunctie van het linker hart, bloed stasis in de pulmonaire circulatie en verhoogde druk in de longvaten

• De uiteindelijke acute manifestatie van hartfalen noemt men acuut longoedeem. Dit is een situatie waarbij zich in een korte tijdsspanne extreme kortademigheid manifesteert. De patiënt zit rechtop en hapt naar adem, de huid is bleek en grauw en bedekt met koud zweet. Een snelle ziekenhuisopname is dan noodzakelijk. Behandelin Thoraxfoto (longfoto, in het medisch jargon X-thorax of RX-thorax) is een medisch onderzoek, waarbij een röntgenfoto van de borstkas wordt gemaakt. Op de foto worden vooral de longen, het hartcontour en de botstructuren afgebeeld (ruggenwervels, ribben, sleutelbeen).Bij de opname wordt patiënt (liefst staande) gevraagd diep in te ademen; de foto wordt gemaakt terwijl de adem wordt ingehouden Tekenen van longoedeem. Diagnose van longoedeem. Klinisch beeld van longoedeem (de eerste beschrijvingen dateren van 1752) is niet veranderd naar deze dag. Tachypneu, dyspnoe, astma is een keten van klinische manifestaties van longoedeem met verschillende prognostische betekenis Longoedeem (bv bij hartfalen) Aandoeningen met weerslag op de longen Pneumothorax Empyeem Rib fracturen Aandoeningen van de ademhalingsspieren Neuromusculaire aandoeningen Aandoening onder het diafragma Peritonitis Abdominale opzetting Toegenomen ademarbeid Diabetische keto-acidose Shock Intoxicatie (bv salicylaten

Longoedeem met hartinfarct ontwikkelt zich voornamelijk met een afname van de samentrekbaarheid van de hartspier en met de gelijktijdige retentie van bloed in een kleine cirkel. Dit komt door het feit dat de intensiteit van de hartslagen plotseling afneemt, er is een acuut klein-schot-syndroom, dat ernstige hypoxie veroorzaakt Longemfyseem is een chronische ziekte. Dit betekent dat het niet over gaat. Het wordt ook wel emfyseem genoemd. Bij longemfyseem gaan er steeds meer longblaasjes stuk. De wanden van de longblaasjes raken zo beschadigd dat ze niet meer goed werken. De longblaasjes zorgen voor de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide, ons 'uitlaatgas'

Ventilatie en oxygenatie. I. Welke onderdelen in ons lichaam zorgen voor oxygenatie van de weefsels? A. Hartpomp. B. Longweefsel: alveoli. C. Bloedsomloop. D. Perifeer vaatbed. Fig. 1: De onderdelen die nodig zijn voor een goede oxygenatie van de weefsels zijn: De longen, het hart, de bloedsomloop, het perifeer vaatbed. II Vocht achter (of rond) de longen bij de hond. Vocht rond de longen heeft meestal een andere oorzaak dan hartproblemen. We kunnen met een injectienaaldje vocht afnemen voor verder onderzoek. Bij benauwdheid kan het vocht worden afgezogen. Vocht achter de longen wordt niet gehoord bij het luisteren naar de longen Longoedeem (vocht in longen) door hartfalen Trombose bij katten met HCM. In de vergrote boezem ontstaan afwijkende wervelingen in het bloed. Hierdoor komen er stolsels. Deze bloedstolsels kunnen de bloedvaten inschieten en elders in het lichaam vastlopen. Dit noemen we trombose Hypoxemie treedt op als uw bloed niet genoeg zuurstof heeft. Aandoeningen zoals COPD, astma en longontsteking zijn veelvoorkomende oorzaken Longoedeem dat plotseling optreedt (acuut longoedeem) is levensbedreigend. Bel 911 of medische hulp als u een van de volgende acute tekenen en symptomen heeft: Kortademigheid, vooral als het plotseling opkomt. Ademhalingsproblemen of een gevoel van verstikking (dyspneu) Een bubbelend, piepend of hijgend geluid als je inademt

Longoedeem - Medicinfo Encyclopedi

 1. Thoraxfoto. Een thoraxfoto is een röntgenfoto van de borstkas (thorax) waarop het hart en de longen zich aftekenen. Vaak is de thoraxfoto in het ziekenhuis het eerste beeldvormend onderzoek, maar vrijwel nooit het enige.Andere beeldvormende onderzoeken - zoals een echo van het hart - geven meer bruikbare informatie. Op een thoraxfoto kan de dokter vooral de vorm en de grootte van het hart.
 2. • Acuut longoedeem • Cardiogene shock • Chronisch hartfalen • Chronische aandoening • Overvulling, natrium- en waterretentie (neurohormonale activatie) • Ventriculaire remodeling: dilatatie of hypertrofie van de ventrikels. Hartfalen • Linker hartfalen • Pathofysiologi
 3. Het ademhalingssysteem voorziet de weefsels van zuurstof en verwijderd koolstofdioxide. Ademhaling bestaat uit: (1) pulmonaire ventilatie, wat het bewegen van lucht in en uit de alveoli betekent, (2) diffusie van zuurstof en koolstofdioxide tussen bloed en alveoli, (3) transport van zuurstof en koolstofdioxide naar en van de weefsels en (4) regulatie van de respiratie
 4. Dit betekent dat de organen niet meer voldoende van bloed worden voorzien of dat de bloedstroom en bloeddruk in verschillende delen van het lichaam zo afwijkend worden dat er bijvoorbeeld vocht ophoopt op plaatsen waar dit niet hoort. Denk hierbij aan de buikholte, in de longen (longoedeem) of achter de longen

Longoedeem St. Antonius Ziekenhui

Oedeem kan allerlei mogelijke oorzaken hebben; van een wond(je) tot een ontregeling van de bloeddruk tot een bacteriële infectie. Alleen al naargelang het ontstaan, uiterlijk en verdeling van de vochtophoping worden er dan ook een heleboel soorten oedeem onderscheiden. Hierbij een opsomming 1. Lokaal oedeem Bij een lokaal probleem (ontsteking, klap, stoot, infectie, kneuzing, operati Geef zuurstof indien beschikbaar, 10-15 l/min via een non-rebreathing masker. Plaats de patiënt in zittende houding. Bij systolische bloeddruk > 90 mmHg: geef elke 5 minuten nitroglycerine 0,4 mg sublinguaal, 1-2 sprays tot de klachten voldoende verbeteren of de systolische bloeddruk daalt < 90 mmHg Er kunnen hersenbloedingen ontstaan, hart~ en longoedeem, lever- en nierbeschadigingen, letsels door verwondingen tijdens de aanval. Puerperale psychose kan een gevolg zijn. De behandeling is gericht op het voorkomen van aan vallen en op het bestrijden van schadelijke gevolgen van een aanval

X-Thorax Indicatie/techniek. Het X-thorax onderzoek is het meest aangevraagde onderzoek op de afdeling radiologie. Een belangrijke indicatie is uitsluiten/aantonen van longpathologie (o.a. overvulling, pneumonie, pneumothorax) Daarnaast kan iets gezegd worden over ingebrachte lijnen en tubes (diepe veneuze lijnen, tracheatube, maagsonde), het hart/de vaten (cardiomegalie, aneurysma), het. Long betekent 'te maken met de longen' en oedeem betekent een overmatige verzameling waterige vloeistof in het lichaam. Oedeem is hetzelfde als oedeem - het is anders gespeld in verschillende landen. Dus longoedeem is een teveel aan waterige vloeistof in de longen

Meer over longoedeem. Bij een pleuradrainage brengt de longarts een dun slangetje pleurakatheter in uw long in de pleuraholte. Behandelingen De behandeling richt zich vooral op de oorzaak van het pleuravocht. Oedeemvorming betekent een abnormale ophoping van vocht In de laatste versie van het Landelijk Protocol Ambulancezorg, LPA 8.1, heeft morfine en minder prominente rol toebedeeld gekregen bij de bestrijding van dyspneu en angst, die als gevolg van een astma cardiale kunnen optreden. Is morfine het meest voor de hand liggende middel om dyspneu, angst en onrust te bestrijden bij de patiënt met [ Neurogeen of cardiaal longoedeem kan men goed recruteren door de homogene verdeling van vocht over de long, maar een enkelzijdige lobaire pneumonie met consolidatie gaat dat helaas niet. Ook bij ARDS leidt recruitment tot barotrauma en moet men dus niet doen. Immers de beademing is gericht op het voorkomen van iatrogene schade

Longoedeem: symptomen, oorzaken, behandeling en preventie

 1. Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssyteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals longfibrose, sarcoïdose, longontsteking.
 2. Dit betekent hoe hoger de drukgradiënt des te hoger de luchtstroom bij eenzelfde weerstand. En hoe hoger de weerstand des te lager de stroom bij eenzelfde druk. De bouw van de bronchiaalboom De geleidende luchtwegen worden gevormd door een buizenstelsel, dat zich naar het perifere longweefsel toe sterk vertakt
 3. longoedeem hypotensie eventueel koorts; Oorzaak. Antistoffen in het bloedproduct die reageren met leukocyten van ontvanger. Echter niet altijd zijn er antistoffen aantoonbaar. Protocol. Directe handelingen: Zie Algemene maatregel transfusiereacties Intensieve supportive care, zo nodig beademen. Vervolgbeleid. Cardiogeen longoedeem uitsluiten
 4. Longoedeem kan een groot aantal oorzaken hebben. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen cardiaal en niet-cardiaal longoedeem. Bij cardiaal longoedeem ontstaat transsudaat door een verhoging van de druk in de longcapillairen. Bij niet-cardiaal longoedeem ontstaat een toename van de hoeveelheid longwater door verhoogde capillaire lekkage
 5. longoedeem hoger in de amlodipine behandelde groep dan in de placebo groep. Dit duidde echter niet op een verergering van het hartfalen (zie rubriek 5.1). Calciumkanaalblokkers inclusief amlodipine dienen met voorzichtigheid gegeven te worden bij patiënten met congestie
 6. g van longoedeem ten gevolge van hoogteziekte

longoedeem betekenis en definiti

Decompensatio cordis symptomen zijn deels vrij atypisch. Ze duiden niet specifiek op de aandoening. Een combinatie van de symptomen is daarentegen wel een vrij goede indicator. Symptomen kunnen deels verschillen afhankelijk van de aangedane harthelft: links of rechts. We spreken bij symptomen altijd van backward failure en forward failure 3. DD tussen acuut longembool, acuut astma bronchiale en acuut longoedeem 4. Gevolgen van chronisch longlijden voor de werking van de hartspier (pathofysiologie, kliniek) 5. Toepassing van Ca antagonisten in de cardiologie Aandoeningen van de kransslagaders 1. Pathofysiologische gevolgen van coronaire obstructie a. Coronaire doorbloeding i Vanwege de grote compliantie van de longcirculatie , biedt het een indirecte maat voor de linker atriale druk.. Het wordt bijvoorbeeld beschouwd als de gouden standaard voor het bepalen van de oorzaak van acuut longoedeem ; dit is waarschijnlijk aanwezig bij een PWP van> 20 mmHg.Het is ook gebruikt om de ernst van linkerventrikelfalen en mitralisstenose vast te stellen, aangezien verhoogde. Wat is zwangerschapsvergiftiging of pre-eclampsie? Pre-eclampsie is een aandoening die in de volksmond bekend staat onder de naam 'zwangerschapsvergiftiging'. Het is ziekte die ontstaat tijdens de zwangerschap en bestaat uit een combinatie van een te hoge bloeddruk en eiwitverlies via de urine. Pre-eclampsie ontwikkelt zich na week 20 van de zwangerschap en kan ook in he

Vocht achter de longen: symptomen, oorzaken en behandeling

Luchtbronchogram betekenis • Een luchtbronchogram is een belangrijk kenmerk van een pneumonie, waarbij de distale longblaasjes gevuld zijn met ontstekingsmateriaal en exsudaat Dit fenomeen wordt een luchtbronchogram genoemd (fig. 18).De aanwezigheid van een luchtbronchogram is een aanwijzing dat er sprake is van pulmonale pathologie Bij systolisch hartfalen trekt uw hartspier niet krachtig genoeg samen. Het hart pompt bij systolisch hartfalen per hartslag minder bloed rond dan normaal. De cardiologen en cardiothoracaal chirurgen van het Catharina Ziekenhuis hebben veel ervaring met behandelen van systolisch hartfalen De term Remodeling wordt in de cardiologie gebruikt om secundaire effecten te beschrijven bij een schadelijk proces, zoals myocardinfarct of hartfalen, betreffende de vorm en functie van het hart. In deze nieuwsbrief licht HartKliniek cardioloog deze term nader toe Hoe$diagnos+ceer$en$behandel$ik$ een$asthma$cardiale?$$ $ $ Georg Kluge, Anesthesioloog:intensivis

Wat is een longembolie?Bij een longembolie raakt een bloedvat in de longen verstopt door één of meerdere bloedklontertjes, waardoor de longen minder goed kunnen functioneren. U wordt kortademig en kan nog maar amper inspanningen doen.De bloedklontertjes kunnen afkomstig zijn van de bloedvaten in de ledematen of de buik, en vervolgens meegesleurd worden met de bloedstroom da Deel 2 van leerstof respiratoire stelsel. Nederlandse samenvatting van het Engelstalige handboek (Human Physiology) mét afbeeldingen. hfst 18: gasuitwisselin Verkoop door AA Commerce 8,6. Duopack Compressiekousen / Steunkousen - Elastische Hardloop / Sport / Vliegtuig Compressie Sokken - Running Travel Sock - Reissokken / Reis Kousen - Heren/Dames - Kopergewoven - Set Van 2 Paar - Maat 41/42/43/44/45/46 Wit. 19,95 verkoop door: AA Commerce Longoedeem is een aandoening waarbij de longen vullen met vloeistof. Het is ook wel bekend als longcongestie, long water, en pulmonale congestie. Wanneer longoedeem optreedt, uw lichaam worstelt om zuurstof te krijgen, waardoor kortademigheid. Bepaalde symptomen kunnen acuut longoedeem, dat is een medische noodsituatie aan te geven

LONGOEDEEM synoniemen - Van Dale Synonieme

 1. Longcirculatie en longoedeem. Posted by. zowerkthetlichaam. 20/01/2009. share. Specifieke longproblemen die een relatie kennen met de hemodynamica (bloedtransport) van de longen kunnen verstrekkende gevolgen voor de gaswisseling hebben. In dit artikel komt eerst de hemodynamica en daarna oedeem van de longen aan bod
 2. Longoedeem wordt meestal veroorzaakt door hartfalen. De Druk die de slagaders registreren die de longen bereiken, neemt toe als gevolg van de storing van het hart, waardoor er vloeistof in de longblaasjes uitbarst. Dit voorkomt op zijn beurt dat zuurstof normaal door de longen circuleert
 3. g met drukmasker/CPAP. Indien systolische bloeddruk > 100 mmHg: nitroglycerine sublinguaal/i.v. op geleide van bloeddruk, furosemide 80 mg i.v. Zie verder Acuut hartfalen. C = Circulation Doe
 4. Longoedeem wordt routine. Plaats een reactie. Het is 08.00 uur. Het sneeuwt een beetje buiten, maar ondanks dat warmt mijn tent al aardig op. Ik word net wakker als er buiten in een Spaans verbasterd Engels weer om een dokter wordt gevraagd: We think we have someone with pulmonary edema . Alweer, denk ik
 5. ste twee lokaties bilateraal. Dit kan worden veroorzaakt door (cardiaal) longoedeem, interstitiele pneumonie of pneumonitis of diffuse parenchymale longziekten (longfibrose)
 6. der valide
 7. vulling enkel het risico op longoedeem verhogen. Verschillende studies konden reeds aantonen dat de CVD (zelfs al veronderstellen we dat deze een juiste inschatting kan maken van de preload) zeer slecht gecorreleerd is met fluid responsiveness. De reden hiervoor is dat bij een afwijkend

* Longoedeem (Geneeskunde) - Definitie - On line encyclopedi

 1. Het respiratoir systeem ELLEN VAN BEIJSTERVELD, basisarts, arts-assistent Spoedeisende Hulp, Zuwe hofpoort, Woerden Ademhalen gaat meestal vanzelf, waar we dan ook weinig bij stilstaan. De ademhaling is een belangrijke indicator om een algemene indruk te krijgen van de vitaliteit van een patiënt
 2. Publicatiedatum: 13 mei 2019Auteur: Ali Talib, 6e-jaars geneeskundestudent, VGT Docent, VGT-score: 75% Terug naar leerartikelen Het arterieel bloedgas Het arterieel bloedgas interpreteren is soms uitdagend, maar bij VGT Cursus maken we het graag eenvoudig, met een drie-stappenplan! Kernpunten De basics van zuur-basefysiologie zijn terug te leiden naar deze formule: CO2 + H2O <-> H2CO3.
 3. Longoedeem is een aandoening waarbij sprake is van de ophoping van vocht in de longen, vaak als gevolg van hartaandoeningen. Aorta-aneurysma (de vergroting van de aorta het hart) kan een schaduw op borstfoto's veroorzaken. Longkanker kan verschijnen als een schaduw zonder een goed gedefinieerde knobbel of massa
 4. g tijdens acute respiratoire insufficiëntie bij COPD wordt uitgewerkt in verschillende modules. Specifieke aanbevelingen en onderbouwing kunt u vinden in deze (sub)modules

IC-patiënten verliezen tijdens hun IC-opname vaak tien tot vijftien kilo of zelfs meer aan gewicht, voornamelijk door verlies van spieren. Omdat door de IC-verworven spierzwakte ook het middenrif en de ademhalingsspieren verzwakt kunnen zijn, is het soms moeilijk om een patiënt van de beademing te ontwennen Neurogeen longoedeem (klinische verschijnselen van hypoxie en bilaterale infiltraten op x-th, na exclusie van pneumonie. Longoedeem(n=17) vs niet LE (n=85) BV 56.6 vs 66.8. Vochtbalans +1.6L vs +1.1 L . Interventiegroep LE incidentie: 12/54 (22%) vs 5/48 (10%) Iets lagere CI in LE groep (n=17), maar kon niet geheel verschil verklare De behandeling bestaat uit een antibioticum en het bestrijden van de symptomen (koortswerende en pijnstillende middelen). Afhankelijk van de ernst van de longontsteking kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn. Alle longartsen binnen het UZA kunnen u voor deze aandoening behandelen. Deze informatie werd laatst aangepast op maandag 25 maart. Ademhalingsfalen (respiratoire insufficiëntie of respiratoir falen) betekent dat de normale uitwisseling van zuurstof en koolzuurgas tussen het bloed en de omgeving verstoord is. Ademhalingsfalen kan plots (acuut) of langzaam ontstaan (chronisch). - onderdrukking van het ademhalingscentrum in de hersenen door een ziekte van het centraal.

Lees meer over de rest van de Bloeddruk Cursus op: → www.e-nursing.nl/cursussen/anatomie_fysiologie_en_pathologie_van_de_bloeddruk Download de GRATIS actieve.. falen van de linker ventrikel met longoedeem en uit zich in crepiteren aan de onderachterzijde van de thorax. Rechts decompensatio cordis duidt op een falende rechter ventrikel (meestal als gevolg van langdurig falen van de linker ventrikel) en uit zich in verhoogde centraal veneuze druk, pleuravocht, vergrote lever, ascites en oedeem aan de benen Pulmonale hypertensie wordt vaak veroorzaakt door een andere aandoening, bijvoorbeeld een luchtweg- of longziekte. Zo kan er een vernauwing van de longvaten ontstaan door bijvoorbeeld COPD, roken of een longembolie. Er raken stolsels los die via de bloedbaan vastlopen in de longslagaders. Er wordt niet altijd een oorzaak gevonden Toxicologie behandelinformatie. Salicylaten. Laatst bijgewerk

Oedeem (vochtophoping) Gezondheidsplein

 1. VERWANT: Wat pijn op de borst kan betekenen voor atleten. Bijvoorbeeld een Studie uit 2014, getiteld 'Small Changes in Lung Function in Runners With Marathon-Induced Interstitial Lung Edema', zocht naar EIPA bij deelnemers aan een marathon van 2012. Van de 36 deelnemers bleek 17 procent ooit tijdens de race een licht longoedeem te hebben gehad
 2. Dat betekent dus dat hoe groter de afstand is, des te kleiner de diffusiesnelheid wordt. Als je hier even over nadenkt, is dit ook logisch. Hoe groter de afstand is tussen het bloedvat en het longblaasje, hoe moeilijker het is voor zuurstof om diffunderen van het longblaasje naar het bloed en voor koolstofdioxide om te diffunderen van het bloed naar de long
 3. Kortademigheid bij inspanning, eventueel in rust, nachtelijk longoedeem. Klachten worden geleidelijk erger en er is een plotselinge verergering bij zwangerschap en door begin van atriumfibrilleren. Er is pulmonale hypertensie en rechtszijdig hartfalen. De klachten daarvan zijn oedeem en snelle vermoeibaardheid door pulmonaal oedeem. Verder hoge.
 4. Het myocardinfarct is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland en komt voornamelijk vanaf het 35 e jaar voor: bij mannen gemiddeld 10 jaar eerder dan bij vrouwen. In 2002 was 75% van de mannen die een myocardinfarct kregen, ouder dan 65 jaar. Bij vrouwen is dat 90%. Door de verbeterde behandeling overlijden veel patiënten met een hartinfarct.
 5. g. Een tracheavernauwing, zoals bij een vergrote schildklier, levert vooral problemen op.
 6. Dit betekent dat er van elk gen een groot aantal allelische vormen bestaan. HLA-moleculen worden door middel van een letter-cijfer combinatie aangeduid, zoals HLA-A1, cyanose en soms shock ten gevolge van longoedeem. Er zijn verschillende verklaringen voor het optreden van dit acute respiratoire distress syndroom (ARDS)

Oncoline is tot op heden de plek geweest voor de oncologische richtlijnen. Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. Alle medisch-specialistische richtlijnen vindt u op richtlijnendatabase.nl Bij hartfalen pompt je hart minder bloed rond. Lees hoe dat komt en welke vormen er zijn. Hartfalen ontstaat vaak na een hartinfarct of als je al lang een hoge bloeddruk hebt. Bij hartfalen ben je sneller moe, eerder buiten adem of benauwd en je kunt vocht vasthouden. Er zijn vaak meerdere onderzoeken nodig voordat een arts zeker weet dat je. - Verwikkelingen van hart of longen: infarct, CVA, ritmestoornissen, vocht op de longen (longoedeem) - Klontervorming in de benen met of zonder longembolen - Abcesvorming in de buikholte; wordt meestal door de radioloog behandeld door middel van plaatsen van een catheter in het abces teneinde de etter te laten aflopen IC-hints: berekeningen voor laboratorium afwijkingen, voeding en introductie van echografie en echocardiografie op de intensive car Longoedeem en Antibioticum · Bekijk meer » Barotrauma. Het effect van barotrauma op een kies Barotrauma (ICD-10: T70.0-T70.2) wordt veroorzaakt tussen verschillen tussen de omgevingsdruk en de druk in luchthoudende (lichaams)holten. Nieuw!!: Longoedeem en Barotrauma · Bekijk meer » Beademin

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. [toc]HC 9 - Zuur-base evenwicht De extracellulaire concentratie H+ is ongeveer gelijk aan de intracellulaire concentratie H+. H+ ionen zijn reactief en binden aan negatief geladen deeltjes. De meeste eiwitten in het bloed bevatten negatief geladen delen. Deze negatieve ladingen dragen bij aan de specifieke tertiair Pre-eclampsie is een multi-orgaanaandoening in de tweede helft van de zwangerschap. Ongeveer 1-3% van de zwangerschappen in Nederland worden door dit ziektebeeld gecompliceerd. Het kenmerkt zich door vaatschade die resulteert in een hypertensie en proteïnurie met een hoge morbiditeit voor moeder en kind. Een slecht ontwikkelde placenta is de. Bij auscultatie is het belangrijk goed naar de thorax te kijken: let op de bouw van het thoracale skelet, tekenen van eventuele hyperinflatie en eventueel gebruik van hulp ademhalingsspieren.Patiënten met COPD hebben vaak last van zogenoemde hyperinflatie: lucht die niet kan worden uitgeademd door verlies aan elasticiteit van de luchtwegen Controleer 'edema' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van edema vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Dit betekent dat er niet één bepaalde set aan competenties bestaat die voor iedereen hetzelfde is. De competenties die aangeleerd moeten worden, hangen onder andere af van je beginsituatie (welke competenties worden reeds beheerst). Wel zijn er om vaardig aan d Acute glomerulonefritis kan een complicatie zijn van een plotseling opkomende (ernstige) infectie met streptokokken (een bepaalde groep bacteriën), zoals: De aandoening wordt daarom ook post-streptokokkenglomerulonefritis genoemd. Het kan echter ook ontstaan na andere infectieziekten als de bof, malaria en schistosomiasis