Home

Cbg merkloze medicijnen

Deze nieuwe brochure sluit aan bij de actuele discussies over het wisselen van en naar merkloze medicijnen. Vrijdag 19 mei 2017 promoveert CBG-beoordelaar en onderzoeker Yang Yu ook op dit thema. De conclusie van het onderzoek van Yu luidt: Merkloze medicijnen kunnen veilig uitgewisseld worden. Hetzelfde geldt voor merkloze medicijnen onderling Deze 'kopieën' van merkmedicijnen noemen we ook wel merkloze medicijnen of 'generieken'. Daarbij ontstaat er door het maken van generieken meer concurrentie en worden medicijnen goedkoper. Prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van het CBG Het CBG keurt immers medicijnen goed, zowel merkmedicijnen als generieke medicijnen. Generieke medicijnen zijn net zo werkzaam en veilig als de originele merkmedicijnen. Maar minder wisselen, goede voorlichting bij wisselen en het bieden van goede oplossingen bij klachten versterkt het vertrouwen in medicijnen en het juiste gebruik ervan Generieke medicijnen zijn net zo werkzaam en veilig als de originele medicijnen met dezelfde werkzame stof. Dat is van tevoren uitgebreid onderzocht. Het CBG beoordeelt aanvragen voor de registratie van nieuwe generieke medicijnen hierop

Nieuwe patiëntenfolder voor vertrouwen en goed - CBG/ME

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt alle medicijnen die in Nederland verkrijgbaar zijn op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. Bij alternatieve merken van een medicijn onderzoekt het CBG of het alternatief op dezelfde manier de werkzame stof afgeeft aan het bloed als het originele medicijn Met de folder wil het CBG een bijdrage leveren aan het vertrouwen in en goed gebruik van merkloze medicijnen. Artsen, apothekers en patiënten geven aan blij te zijn met de folder. Ze waarderen het duidelijke taalgebruik en gebruik van afbeeldingen Met de folder biedt het CBG volgens het PW een handreiking aan apothekers die dagelijks vragen van patiënten krijgen over merkgeneesmiddelen en merkloze medicijnen. Naast feitelijke informatie over generieke geneesmiddelen komen in de folder ook de praktische kanten van het wisselen van spécialité naar generiek aan bod: is er verschil in werking, kan ik veilig wisselen en wat te doen bij klachten

Medicijnoverzicht wisselen ongewenst: de - CBG/ME

Het CBG kan hierbij helpen door informatie aan te reiken. Het CBG heeft in 2017 een folder uitgegeven met antwoorden op vragen over merkloze medicijnen voor consumenten en zorgverleners en kreeg daarop zeer positieve commentaren. Dit moedigt ons aan om op deze weg door te gaan Alle medicijnen worden gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt. Dit geldt ook voor het medicijn dat uw zorgverzekeraar heeft aangewezen voor vergoeding Mede hierdoor konden we de folder 'Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen' uitbrengen voor patiënten. Want het CBG is er transparant over: generieken zijn uitwisselbaar. En op de achtergrond zijn we heel hard aan het werk om de robuustheid van dat statement te blijven testen,'' vertelt Pieter Glerum, beoordelaar farmacokinetiek en in 2014 gestart met promotieonderzoek Met de folder wil het CBG een bijdrage leveren aan het vertrouwen in en goed gebruik van merkloze medicijnen. Apothekers, artsen en patiëntenorganisaties kunnen de folder kosteloos bestellen bij het CBG. Wisselen van merkloos medicijn Deze nieuwe folder sluit aan bij de actuele discussies over het wisselen van en naar merkloze medicijnen CBG-publieksfolder over spécialité en generiek. PW23 - 31-05-2017. Wat zijn generieke medicijnen, wat zijn de verschillen met het spécialité, is er verschil in werking en is wisselen veilig? Dat zijn enkele vragen die aan bod komen in de folder 'Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen', van het College ter Beoordeling van.

CBG meldt bijwerking carbimazol / thiamazol 17/06/2019 Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) meldt vandaag nieuwe inzichten rond bijwerkingen van carbimazol en thiamazol (Strumazol®). Deze medicijnen kunnen worden voorgeschreven bij de behandeling van een ' te snelle schildklier ' (hyperthyreoïdie) Minder vertrouwen in merkloze medicijnen. Het CBG ziet nog wel een taak weggelegd voor zichzelf als het gaat om het geven van informatie over merkloze medicijnen, die wegens prijs, beschikbaarheid en nog andere redenen soms in de plaats moeten komen voor andere medicamenten CBG-beoordelaar en onderzoeker Yang Yu promoveert vrijdag op het thema. Merkloze medicijnen kunnen veilig uitgewisseld worden, stelt zij. Hetzelfde geldt voor merkloze medicijnen onderling. Bert Leufkens, voorzitter van het CBG, beaamt dat mensen kunnen vertrouwen op generieke medicijnen 7 van de 10 medicijnen die u op recept kunt ophalen bij de apotheek zijn merkloos. Hieronder zijn ook veel oogdruppels. Over deze merkloze medicijnen bestaan veel vragen bij mensen met een oogaandoening. De antwoorden daarop kunt u vinden in een nieuwe folder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Extra medische informatie voor zorgverleners - CBG/ME

Over deze merkloze medicijnen bestaan veel vragen bij patiënten en consumenten. De antwoorden daarop worden gegeven in een nieuwe folder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG ontwikkelde deze folder samen met 10 patiëntenorganisaties, waaronder ReumaZorg Nederland Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft dinsdag 30 maart 2021 de lijst 'Wisselen ongewenst' overhandigd aan het ministerie van VWS. Op deze lijst staat niet meer het schildkliermedicijn levothyroxine

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beoordelen het hele registratie- en productieproces van alle medicijnen, met of zonder merk. Van de grondstoffen tot en met het verpakte medicijn Merkloze medicijnendezelfde werkzame stof en dezelfde sterkte als merkmedicijn. Bron: CBG. Controle geneesmiddelen door het College ter Beoordeling Geneesmiddelen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Niet wisselen bij: - Bepaalde aandoeningen (o.a. epilepsie enParkinson) - Smalle therapeutische breedte (o.a. Thyraxen Methotrexaat

Over merkloze medicijnen, ook wel generieken genoemd, bestaan veel vragen bij patiënten en consumenten. De antwoorden daarop staan in een folder met eenvoudige tekst en veel beeld. Het CBG heeft deze samen met 10 patiëntenorganisaties dit voorjaar ontwikkeld Het CBG in 2019. 'Focus op de kerntaken' was de titel van ons vorige jaarverslag. Door onvoorziene omstandigheden bleken de inkomsten en uitgaven in 2018 niet met elkaar in evenwicht, waardoor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) werd gedwongen om zich meer te concentreren op zijn kerntaken Over deze merkloze medicijnen bestaan veel vragen bij mensen met een oogaandoening. De antwoorden daarop kunt u vinden in een nieuwe folder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ontwikkelde deze folder samen met 10 patiëntenorganisaties waaronder de Oogvereniging

Geneesmiddelenoverzicht: wisselen ongewenst - CBG/ME

Over deze merkloze medicijnen bestaan veel vragen bij patiënten en consumenten. De antwoorden daarop staan vanaf vandaag in een folder met eenvoudige tekst en veel beeld. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ontwikkelde deze samen met tien patiëntenorganisaties, waaronder de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie Nederland

Merkloze medicijnen - leef

Het CBG heeft naar aanleiding van vragen over generieke medicijnen een patiëntenfolder gemaakt: 'Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen'. Deze folder is samengesteld in overleg met 10 patiënten- en consumentenorganisaties. Met de folder wil het CBG een bijdrage leveren aan het vertrouwen in en goed gebruik van merkloze medicijnen Voor merkloze geneesmiddelen, die niet voorkomen in het voorkeursbeleid, geldt dat alleen de laagste prijs wordt vergoed. Hierdoor kan het voorkomen dat u van merk moet wisselen. Welk doosje, vorm of kleur dan ook: de werkzame stof, en daarmee de werking, blijft altijd gelijk Overzicht medicijnen wisselen ongewenst Medicijnen met dezelfde werkzame stof, dosering en manier van toedienen zijn meestal onderling uitwisselbaar. Het is aangetoond dat ze een vergelijkbare werking hebben MERKLOZE MEDICIJNEN GOEDKOPER Bron: CBG . KEUZE MERK(LOOS) MEDICIJN AFSPRAKEN ZORGVERZEKERAARS MET APOTHEKERS • Meestal bepaalt de zorgverzekeraar welk medicijn u meekrijgt • Preferentiebeleid zorgverzekeraars • Voorkeursmedicijn verschilt per zorgverzekeraar • Soms bepaalt apotheker welk medicijn u meekrijgt Het CBG ziet nog wel een taak weggelegd voor zichzelf als het gaat om het geven van informatie over merkloze medicijnen, die wegens prijs, beschikbaarheid en nog andere redenen soms in de plaats.

Het CBG heeft vorig jaar, in samenwerking met een aantal patiëntenorganisaties en de Consumentenbond, een brochure uitgebracht over merkloze medicijnen. Daarin worden allerlei vragen beantwoord die patiënten mogelijk over (het wisselen van) merkloze medicijnen hebben Ranbaxy produceert merkloze, zogeheten generieke geneesmiddelen, waarvan het patent is verlopen. (CBG) beslist in Nederland of een medicijn op de markt mag komen

Minder vertrouwen in merkloze medicijnen. Wel ziet het CBG nog een taak voor zichzelf als het gaat om informatie geven over merkloze medicijnen, die wegens prijs, beschikbaarheid en nog andere redenen soms in de plaats moeten komen voor andere medicijnen. Nog lang niet iedereen is ervan overtuigd dat die een vergelijkbare werking hebben Het CBG heeft in 2017 een brochure uitgegeven met antwoorden op vragen over merkloze medicijnen voor consumenten en zorgverleners. Het verslag van de Wetenschapsdag staat in het CBG Regulatory Science Magazine. Op de Wetenschapsdag 2017 werd de eerste editie gelanceerd. Het Regulatory Science Magazine is er voor iedereen die geïnteresseerd is. Het ministerie stelt daarom twee werkgroepen samen, die deze drie punten kunnen uitwerken. De werkgroepen buigen zich over het wisselen tussen generieke ('merkloze') medicijnen onderling of het vervangen van een origineel ('merkmedicijn') door een generiek ('merkloos') medicijn

Het CBG ziet nog wel een taak weggelegd voor zichzelf als het gaat om het geven van informatie over merkloze medicijnen, die wegens prijs, beschikbaarheid en nog andere redenen soms in de plaats moeten komen voor andere medicamenten. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat die een vergelijkbare werking hebben, aldus het CBG. AN Het CBG ziet nog wel een taak weggelegd voor zichzelf als het gaat om het geven van informatie over merkloze medicijnen, die wegens prijs, beschikbaarheid en nog andere redenen soms in de plaats moeten komen voor andere medicamenten. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat die een vergelijkbare werking hebben, aldus het CBG. (ANP Nederlanders geven het vertrouwen in hun eigen medicijnen het rapportcijfer 7,9. Slechts drie procent zegt onvoldoende vertrouwen te hebben. De vijf belangrijkste factoren die invloed hebben op het vertrouwen in medicijnen zijn de werking van het medicijn, hoe goed de arts of apotheker de patiënt informeert, bijwerkingen van medicijnen, verpakkingen in een andere taal en het wisselen van.

Patiëntenfolder merkloze medicijnen populair - Ziekten

Generieke medicijnen zijn medicijnen met dezelfde werkzame stof, maar zonder merk. De meeste zorgverzekeraars vergoeden namelijk alleen de goedkoopste variant van een medicijn met dezelfde werkzame stof. Want de overheid wil geneesmiddelen betaalbaar houden. Uw apotheker moet u wel melden dat u een generiek medicijn krijgt Over deze merkloze medicijnen bestaan veel vragen bij patiënten en consumenten. De antwoorden daarop staan vanaf nu in een folder met eenvoudige tekst en veel beeld. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ontwikkelde deze samen met 10 patiëntenorganisaties, waaronder de Consumentenbond en Read More Het CBG deed onderzoek naar de wisselwerking tussen tien veelgebruikte kruiden en diverse medicatie, variërend van maagzuurremmers tot hartmedicatie. Ga naar de informatie over over 10 kruiden In de Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG staat per medicijn duidelijk vermeld of het interacties heeft met kruidenproducten (in de kolom aan de rechterkant) Ellende op recept. Er is iets fout gegaan met de video. Iedere dag gaan er voor miljoenen euro's aan medicijnen over de toonbank. Om die kosten te drukken, willen de overheid en zorgverzekeraars dat apotheken hun klanten in plaats van dure merkmedicijnen goedkope merkloze medicijnen meegeven. Dezelfde pillen geneesmiddelen.' Dit is zo afge-sproken met artsen en apothekers, maar ook met u, via de polisvoor-waarden. Voor merkloze genees-middelen, die niet voorkomen in het voorkeursbeleid, geldt dat alleen de laagste prijs wordt vergoed. Hierdoor kan het voorko-men dat u van merk moet wisse-len. Welk doosje, vorm of kleur dan ook: de werkzame stof, e

Generieke of merkloze middelen voorzien in ongeveer driekwart van de medicijnbehoefte in Nederland. Een pakje kost gemiddeld € 2,51. De vraag is of dat niet te laag is, want het assortiment verschraalt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg) constateerde in maart dat er vorig jaar 316 medicijnen definitief uit de. Het CBG wil goed gebruik van geneesmiddelen stimuleren. Daarvoor worden regelmatig artsen en apothekers geconsulteerd. Sluiten besluiten of maatregelen goed aan bij de praktijk? Ook betrekt het CBG waar dit kan patiëntorganisaties bij zijn werk. Bijvoorbeeld bij het voorlichtingsmateriaal over generieke geneesmiddelen. Via de CBG-website en de Geneesmiddeleninformatiebank verstrekt het CBG de. Glycopyrronium drank vermindert overmatige speekselvloed. Artsen schrijven het voor bij overmatige speekselvloed (kwijlen) bij kinderen met hersenletsel en bij volwassenen met de ziekte van Parkinson. Overmatige speekselvloed of kwijlen is een sociaal zeer hinderlijke aandoening. Het kan verschillende oorzaken hebben: neurologische stoornissen. Ferrioxidesaccharaat is een vorm van ijzer. Artsen schrijven ferrioxidesaccharaat voor bij bloedarmoede door ijzer te kort, als de ijzertabletten onvoldoende werken of als u de ijzertabletten niet kunt gebruiken. Bij bloedarmoede kunnen de rode bloedcellen onvoldoende zuurstof door het lichaam vervoeren. Hierdoor ziet u bleek en bent u telkens.

Remifentanil is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterke pijnstillende werking. Artsen schrijven het voor bij hevige pijn, zoals pijn tijdens een operatie en bij ongemak bij patiënten op de Intensive Care (IC) die een beademingsmachine gebruiken.. Artsen schrijven het soms voor bij pijn tijdens weeën en een bevalling OTC geneesmiddelen; Biopharmaceuticals; Over ons. Wie we zijn; Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Verantwoord zakendoen; Contact met ons opnemen; Sandoz voor mij. Voor de patiënt; Voor de zorgverlener; Nieuws. Sandoz Nederland nieuws; Sandoz nieuws wereldwijd; Novartis nieuws wereldwijd; Carrière. Carrières zoeken; Werken bij Sandoz.

CBG-publieksfolder over spécialité en generie

Merkloze medicijnen zoals Acenocoumarol Centrafarm zijn net zo werkzaam en veilig als de originele medicijnen zoals Acenocoumarol Sandoz. Het vertrouwen in de medicijnen en het goede gebruik worden versterkt door minder te wisselen, het geven van goede voorlichting en het bieden van een oplossing op maat als een patiënt klachten heeft Het CBG beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens. Het CBG is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder de Rijksoverheid valt en onafhankelijk beslist over de toelating en bewaking van geneesmiddelen voor de mens Vitamine B1 (thiamine) is nodig om uit voedingsmiddelen energie vrij te maken. Ons lichaam kan vitamine B1 niet zelf maken. Daarom moeten we het via ons voedsel binnenkrijgen. Vitamine B1 verlaat het lichaam in kleine hoeveelheden via de urine. Om gezond te blijven is daarom telkens een nieuwe hoeveelheid vitamine B1 via het voedsel nodig

Geneesmiddelen voor mensen: verbinding - CBG Jaarversla

Per jaar wordt in Nederland meer dan 3 miljard euro uitgegeven aan medicijnen op recept. Net als bij de pijnstillers, neusdruppels en andere medicijnen die u zonder recept kunt krijgen, zijn er behoorlijke prijsverschillen tussen merk- en merkloze medicijnen op recept. Soms scheelt het wel 25% CBG levert advieslijst met geneesmiddelen waarbij wisselen niet wenselijk is. 1 april 2021. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een advieslijst gepubliceerd van geneesmiddelen waarbij wisselen (om niet-medische redenen) onwenselijk is -middelen tegen malaria (chloroquine, proguanil) -producten op basis van soja -lopinavir / ritonavir (middelen voor de behandeling van HIV-infecties) -sevelamer (middel gebruikt bij patiënten die gedialyseerd worden of bij patiënten met chronische nierziekte die niet worden gedialyseerd) -orlistat (bijv. alli, middel dat wordt gebruikt voor gewichtsverlies

Wat is het preferentiebeleid? Nederlandse Zorgautoritei

Nog veel te ontdekken over klachten bij - CBG Jaarversla

Als u ezetimib zonder statine gebruikt (statines zijn andere cholesterolverlagende medicijnen):. Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen) Vermoeidheid. Maagdarmklachten, zoals buikpijn, diarree en winderigheid.Zeer zelden misselijkheid, verstopping, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel en maagpijn Bestel Paracetamol Apotex Tablet 500mg bij eFarma, de online apotheek voor alle in Nederland verkrijgbare medicijnen Benzylpenicilline behoort tot de penicilline-antibiotica.Het werkt tegen infecties met bacteriën. Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals luchtweginfecties (keelpijn door keelontsteking, longontsteking), hersenvliesontsteking, syfilis, ziekte van Lyme en huidinfecties, zoals wondroos.. Artsen schrijven het ook voor uit voorzorg om complicaties door een infectie te voorkomen Bestel Arava 20mg Tablet Omhuld (!) bij eFarma, de online apotheek voor alle in Nederland verkrijgbare medicijnen fluoxetine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Kies bij de behandeling van een depressieve episode een antidepressivum op basis van comorbiditeit, bijwerkingen, interacties, ervaring en prijs. Bij voorschrijven in de huisartsenpraktijk wordt een tricyclisch antidepressivum (TCA) of selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) aanbevolen

Bert Leufkens (CBG): 'De toekomst is aan medicatie op maat' Prof.dr. Bert Leufkens neemt na tien jaar afscheid als voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Tal van dossiers kwamen langs zijn bureau. Van de veiligheid van NSAID's tot Diane 35. 'De toekomst is aan de personalised medicines. Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen) Overgevoeligheid voor codeïne. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor codeïne. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt Generieke geneesmiddelen. Gewoonlijk wordt bio-equivalentieonderzoek uitgevoerd als het octrooi op een geneesmiddel verloopt: de merkloze varianten moeten bio-equivalent zijn aan het originele geneesmiddel. Men gaat daarom vaak uit van dezelfde zoutvorm (bijvoorbeeld atropinesulfaat in plaats van atropine) en probeert vaak ook dezelfde hulpstoffen te gebruiken om een vergelijkbare afgifte uit.

Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen

Nieuwe patiëntenfolder merkloze medicijnen - NationaleAntwoorden op vragen over merkloze medicijnenNieuwe patiëntenfolder voor vertrouwen en goed gebruikCoronavirus en schildklier - Schildklier Organisatie Nederland

Folder moet vertrouwen in merkloos medicijn vergroten - Skip

 1. Nieuwe folder over merkloze medicijnen - Oogverenigin
 2. Nieuwe patiëntenfolder merkloze medicijnen - Nationale
 3. Levothyroxine van 'Wisselen ongewenst'-lijst gehaald door
 4. PowerPoint-presentati

Patiëntenfolder merkloze medicijnen populair

 1. Het CBG in 2019 CBG Jaarversla
 2. Merkloze medicijnen onder de loupe - NCB-Belange
 3. Medicijnen Archieven - Schildklier Organisatie Nederlan
 4. Nieuwe patiëntenfolder voor vertrouwen en goed gebruik
 5. Medicatie - Themapagina - BijnierNE

Reactie SON op verklaring CBG - Schildklier Organisatie

 1. CBG met 'geruststellende' voorlichting merkloze medicijne
 2. Overzichtsrapportage wisseling van medicijnen - Ziekten
 3. Merkloze geneesmiddelen: wat betekent dit voor u