Home

Moreel synoniem

Nederlandse synoniemen van moreel, ander woord voor moree

 1. Synoniemen van moreel. ethisch; geestkracht; zedelijk; Puzzelomschrijvingen van moreel: De zeden betreffende; Eerzaam; Ethisch; Etisch; Geestkracht; Het zedelijke gedrag; Innerlijk zelfvertrouwen; Mentale veerkracht; Volgens de moraal; Zedelijk; Zedelijk peil; Zedelijke kracht; Zelfvertrouwen; Cryptische omschrijvingen van moreel: Die geestkracht geeft aan of het wel deug
 2. MOREEL synoniemen Ander woord voor MOREEL Zelfde betekenis als MOREEL Tegenovergestelde van MOREEL Algemenere en specifiekere woorden voor MOREEL Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek
 3. moreel - van of betreffende de goede zeden. Synoniem: zedelijk: zedelijke vooruitgang
 4. Moreel. 1) De zeden betreffende 2) Eerzaam 3) Ethisch 4) Geestkracht 5) Het zedelijke gedrag 6) Innerlijk zelfvertrouwen 7) Mentale veerkracht 8) Volgens de moraal 9) Zedelijk 10) Zedelijk peil 11) Zedelijke kracht 12) Zelfvertrouwen. Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Moreel/1
 5. zedelijk (bn): ethisch, moreel. als synoniem van een ander trefwoord: deugdzaam (bn) : braaf, eerbaar, eerzaam, fatsoenlijk, keurig, net, rechtschapen, rechtvaardig, zedelijk, zedig. kuis (bn) : eerbaar, fatsoenlijk, preuts, pudiek, zedelijk, zedig. moreel (bn) : ethisch, moraalfilosofisch, zedelijk
 6. Synoniemen van moreel sterk. ferm. flink. moedig
 7. als synoniem van een ander trefwoord: lering (zn): leer, les, moraal, onderrichting, onderwijzing moreel (zn): moraal, geestkracht les (zn): moraal zede (zn): moraa

MOREEL synoniemen - Van Dale Synonieme

Synoniem van moreel; ander woord voor moreel - Ensi

 1. 1) Amoreel 2) In strijd met de goede zeden 3) Laag 4) Minderwaardig 5) Moreel verdorven 6) Niet moreel 7) Niet zedelijk 8) Oneerbaar 9) Onzedelijk 10) Onzedig 11) Schaamteloos 12) Schurftig 13) Slecht 14) Tegen het goede in 15) Tuchteloos 16) Verdorven 17) Vuns 18) Zedeloos 19) Zedenkwetsend 20) Zonder moraa
 2. Eén puzzelwoord gevonden voor `Moreel bedorven`. 4 letters. VOOS
 3. Eén puzzelwoord gevonden voor `Morele kwestie`. 7 letters. EREZAAK. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
 4. Moraal 1) De heersende zeden 2) De heersende zeden en gebruiken 3) Ethiek 4) Etnische norm 5) Gedragsregel 6) Heersende zeden en gebruiken 7) Hevige afkeer voelen 8) Instelling 9) Leer van de plichten 10) Leer van de plichten en deugden 11) Lering 12) Strekking 13) Tendens 14) Zede 15) Zedeleer 16) Zedele
 5. moreel. de geestesgesteldheid, geestelijke weerbaarheid, moed, werkkracht of strijdlust die iemand bezit VB: Het moreel van de troepen is hoog

Moreel - 7 definities - Encycl

Met het woord weten wordt duidelijk dat een geweten meer is dan (aan)voelen of iets moreel goed of kwaad is. De meeste ethici zijn van mening dat weten of iets goed of kwaad is, meer is dan het enkel hebben van een positief of negatief gevoel; je kunt ook beredeneren wat goed en kwaad is Een goed synoniem voor moraal en moreel in deze betekenis is ethiek (ethisch), al gebruiken sommigen dat begrip liever voor de studie van een of de moraal. 'Immoreel' is een ontkenning, betekent letterlijk 'zonder moraal', dus de negatie of overtreding van (bepaalde) menselijke waarde(n)

Synoniemen van zedelijk; ander woord voor zedelijk

 1. Moreel synoniem. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kunt u bij ons ook terecht voor synoniemen
 2. moreel. Synoniem van 'n ander trefwoord. fatsoenlijk. moralistisch. Alles over ethisch. Spreekwoorden met ethisch. 2017-11-14 2017-11-14
 3. Synoniemen van moreel; ander woord voor moreel. moraal, geestkracht. moreel (bn): ethisch, moraalfilosofisch, zedelijk. als synoniem van een ander trefwoord: zedelijk (bn) : braaf, deugdzaam, eerbaar, fatsoenlijk, kuis, moreel. ethisch (bn) : moraalfilosofisch, moreel, zedelijk. zedelijk (bn) Dit moreel geweten werkt vervolgens als een moreel.
 4. Wat is juist: De wielrenner had geen moraal meer en stapte af of De wielrenner had geen moreel meer en stapte af? Antwoord Juist is hier: moraal.Maar moreel heeft wel een vergelijkbare betekenis.. Uitleg De zelfstandige naamwoorden moreel en moraal betekenden oorspronkelijk niet hetzelfde. Het moreel is: de geestelijke kracht, de onwil om het op te geven
 5. Synoniem van moralistisch. ethisch; moreel; zedenprekend; Synoniem van 'n ander trefwoord. Alles over moralistisch; Spreekwoorden met moralistisch; Synoniemen zoeken. Zoek een woord of zin met een betekenis die hetzelfde is als, of sterk lijkt op, een ander woord of andere woordgroep in ons synoniemenwoordenboek

Moreel wordt gebruikt voor de geestesgesteldheid, geestelijke weerbaarheid, de moed, werkkracht of strijdlust die iemand bezielt of die ontbreekt. Moreel betekent 'zedelijke kracht', 'zedelijke moed', 'zelfvertrouwen' of 'de wil om door te zetten'. Moreel als zelfstandig naamwoord is niet hetzelfde als moraal, waar men 'zedenleer' onder verstaat.Onder invloed van het Frans wordt dit. Moreel wangedrag, wordt ook wel nalatig gedrag of moral hazard genoemd.Verzekerden gaan zich roekelozer gedragen, omdat de verzekering het financiële risico dekt immoreel - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: im-mo-reel 1. wat ingaat tegen het gevoel van wat eervol is en wat hoort ♢ ik vind het immoreel dat hij zo kwaadspreekt over zijn broe Om moreel te kunnen oordelen, hebben we een bepaalde denkontwikkeling moeten doormaken. We moeten besef hebben van de relatie tussen oorzaak en gevolg en goed en kwaad. Het redeneren is in de prefrontale cortex gepositioneerd. Adolescenten hebben moeite om tot afgewogen oordelen te komen, omdat dit deel van de hersenen pas in de late adolescenti moreel bn. 'zedelijk, volgens de moraal'; zn. 'zedelijke krachten, geestelijke veerkracht' Vnnl. eerst de vorm morael 'zedelijk' in spelen morael 'toneelstukken met zedelijke les, moraliteiten' [1525; WNT], morale en stigtelijke overdenkingen [1697; WNT]; nnl. dan moreel 'ethisch, mentaal' in moreel overtuigd van iemands misdaad [1763; Vad.lett., 15], 'ethisch, geestelijk.

Moreel wordt gebruikt voor de geestesgesteldheid, geestelijke weerbaarheid, de moed, werkkracht of strijdlust die iemand bezielt of die ontbreekt. Moreel betekent 'zedelijke kracht', 'zedelijke moed', 'zelfvertrouwen' of 'de wil om door te zetten'. Moreel als zelfstandig naamwoord is niet hetzelfde als moraal, waar men 'zedenleer' onder verstaat.Onder invloed van het Frans wordt dit. 2) Moraal kan ook gebruikt worden als synoniem voor moreel; dan betekent het: goede moed, wilskracht, zin om door te zetten. Veel cultuurfilosofen menen dat de afbrokkelende moraal aan de basis lag van de ineenstorting van het Romeinse Rijk

gebrek - iets dat niet in orde is aan een dier, een mens of een machine: 'mijn fiets begint gebreken te vertonen'. Het woord heeft dezelfde betekenis als onvolkomenheid of manco.Gemis heeft geen meervoudsvorm.Een gebrek in moreel of ethisch opzicht heet een tekortkoming of fout.Zwakheden liggen altijd op moreel terrein.Dieren, mensen en machines kunnen een mankement vertonen; bij dieren en. In deze posting zal ik het verschil tussen moraal en ethiek uitleggen. Zoals je eerder hebt kunnen lezen, gebruiken sommige mensen deze begrippen door elkaar: morele oordelen en ethische oordelen zijn voor hen hetzelfde. Dit kan de indruk wekken dat dat er geen verschil is tussen het begrip ethiek en het begrip moraal Een amoreel gedrag is moreel niet wenselijk en ook niet onderhevig aan afkeuring, Nicolás Machiavelli is, volgens de ideeën die hij heeft uitgedrukt, een geworden synoniem van amoreel, omdat hun beleid morele criteria schendt, dat wil zeggen de reeks overtuigingen en mandaten die als correct worden beschouwd

1.1 Het intuïtief moreel oordeel 12 1.2 Het verschil tussen kennen, oordelen en voelen 14 1.3 Waaraan herken je een moreel oordeel 17 1.4 Ethiek, moraal en het moreel vertoog 20 1.5 Morele competenties 23 Samenvatting 27 2 Normen, waarden én deugden 29 2.1 Normen 30 2.2 Waarden 32 2.3 Deugden 33 2.4 Ethische theorieën 3 Moreel absolutisme is moraliteit als een binaire vergelijking zien , er is alleen zwart of wit , er zijn gen grijs tinten. Als voorbeeld, iemand steelt een brood , ja stelen is fout , maar deze persoon heeft al een week niet gegeten, is het dan no.. Moreel verval bij de overheid. 20 maart 2021. Amsterdam Museumplein 20 maart 2021 Van de redactie. Noem een hoofdstad en er werd zaterdag jl. gedemonstreerd. Het Malieveld of het Museumplein zijn nu synoniem geworden voor intimiderend en ronduit snoeihard geweld van politiezijde

Nederlandse synoniemen van moreel sterk, ander woord voor

Synoniemen van moraal; ander woord voor moraal

verbeteren - [ov ww] iets ten goede doen veranderen. Het is synoniem met corrigeren.Een tekst of een boek wordt herzien, een produkt wordt opgewaardeerd.Emenderen gebeurt met een bedorven plaats in een oud geschrift.Het lijdend voorwerp van bijschaven, bijspijkeren, bijvijlen, vijlen aan en de vijl halen over is een tekst, toespraak of ontwerp.. moreel [bijvoeglijk naamwoord]• wat te maken heeft met hoe het hoort. schrijft voor wat je mag doen, hoe je je moet gedragen vb:je hebt de morele verplichting om je ouders te helpen. waarden Belangrijke maatstaven of principes die het eigen gedrag sturen en op grond waarvan men het eigen gedrag en dat van anderen beoordeelt niet ethisch, moreel laakbaar. De onethische handelaar verkocht chocolade die door slaven is geproduceerd. Synoniemen. verwijtbaar, slecht, afkeurenswaardig, verwerpelijk; Gangbaarheid. Het woord onethisch staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie Vellen moreel oordeel: bij het vellen van een moreel oordeel gaat het om de vraag hoe een persoon of organisatie in een concrete of hypothetische situatie hoort te handelen. Sommige situaties zijn simpel en eendoudig, maar vaak zijn er verschillende gebeurtenissen die op elkaar ingrijpen, waarbij meerdere partijen. 1.2.1 - Haberma de hele wereld door de hele geschiedenis gepleegd, nog steeds moreel verplicht zijn om de huidige regering van hun eigen land te respecteren en te gehoorzamen. Hen wordt geleerd dat doen wat je gezegd wordt synoniem is aan een goed mens zijn, en dat regels volgen synoniem is aan het goede doen

Puzzelwoordenboek MOREE

Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van. Onderzoek. Nog twee voorbeelden van morele dilemma's die worden gegeven in de filosofie: Stel je voor dat een trein heel hard over een spoor rijdt. Op het spoor liggen vijf mensen vastgebonden. De trein rijdt rechtdoor en de vijf mensen zullen dood gaan. Maar: jij staat bij de wissel Moreel redeneren is evenzeer een inductief proces, waarin je bottum-up ontdekt welke morele normen van belang zijn, door te worstelen met concrete morele dilemma's. Zorg Het innemen van een 'moreel gezichtspunt' impliceert een neutrale houding t.o.v. mensen en hun belangen het mag niet uitmaken wiens belangen het betreft, want allen zijn gelijkberechtigd onpartijdig

Ethiek probeert handreikingen te bieden voor wat een persoon zou moeten willen, zijn of doen. Anders gezegd: ethiek is normatief, geeft richtlijnen voor wat wenselijk is om te doen. In de casus is de vraag of de treasurer feitelijk fraudeert geen onderzoeksobject van de ethiek. Maar de vraag 'wat zou ik moeten doen?' waarmee de assistent. Ethisch zijn handelt (en heeft verband met normen) over de aanpak van aanvaarde gedragsregels: Wat is moreel juist of fout ? Het heeft dus weerslag tot goed en fout gedrag; Zie ook betekenis van 'Ethiek'. AErikBe - 7 april 2014 Moraal zijn de waarden en normen die richting geven aan jouw doen en laten, ze sturen de keuzes die je maakt. Ethiek is daarover nadenken. Het is nadenken over de vraag of jouw handelen leidt tot goede zorg. Dat kan echt over van alles gaan: van grote levensvragen tot kleine, dagelijkse keuzes

V er gelden is synoniem voor. verg oeden of terugbeta len. De ver geld ingsleer houdt volg ens hen in dat iemand die . een moreel verwerpelijk e daad heeft geplee gd, daarvoor de prijs moet bet alen. Als iemand een ander zuiver financi. Het begrip goed en kwaad verwoordt doorgaans een tegenstelling of spanning die in vele religies, filosofieën, mythen en andere verhalen wordt aangetroffen. In de wetenschap worden de begrippen goed en kwaad in verschillende disciplines en vanuit verschillende invalshoeken bekeken: de ethiek (een tak van de filosofie) bestudeert het verband en het onderscheid tussen goed en kwaad, de.

Amoreel - 3 definities - Encycl

De familienaam die begint met Moreel komt in 4 profielen van Stamboom Forum gebruikers voor: Henri Felix Moreels (onder)zoekt de naam Moreels - regio Zuid Holland, periode 1800-2000 Jan Verhavert (onder)zoekt de naam Moreels Moreel Moreel wordt gebruikt voor de geestesgesteldheid, geestelijke weerbaarheid, De een vraagt wie voor is en wie tegen, een ander gaat meer verkennend te werk Een goed synoniem voor moraal en moreel in deze betekenis is ethiek (ethisch), al gebruiken sommigen dat begrip liever voor de studie van een of de moraal Moreel gezien wil je slecht r echt niet houden Natuurrecht: het recht moe t zoveel mogelijk synoniem zijn met gerechtigheid. Er mo et . voortdurend een vergelijking w orden gemaakt tussen hogere normen en gel dende regels. De . natuurrechtelijke visie richt zich nie t op de regels van het positieve recht en mo edigt ook geen

Synoniemen van moreel besef; ander woord voor moreel besef

De moreel consulent. bij De fensie. 113. annie van paemel. Annie Van Paemel was van 1980 tot 1998 lerares moraal in het. gemeenschapsonderwijs. In 1999 werd ze moreel consultent. bij De fensie, waar ze sinds 2009 hoofd is van de Dienst voor. Religieuze en Morele Bijstand / Niet-Confessioneel (DRMB/NC) Ton Oostenrijk: Belastingen, moreel of immoreel? Inkomstenheffing wordt geheven over zowel legale als illegale arbeidsinkomsten. Er wordt verschil tussen gemaakt. Vanuit die optiek immoreel dus. Belastingen gebruiken als sturingsmechanisme om bepaalde politieke doelen te bereiken. Een aloude discussie of de belastingheffing daarvoor wel moet.

Gratis woordenboek Van Dal

Synoniemen van immoreel; ander woord voor immoreel

 1. Trumps holle woorden tonen moreel vacuüm Wat te doen met een president die op momenten van nationale tragedie niet tot bezieling in staat is, vraagt Michael Gerson zich af. 14 augustus 201
 2. Goede eigenschap die de handelwijze van de mens bepaalt, die ertoe leidt dat hij moreel juist handelt. Deugden zijn waarden die wij verinnerlijkt hebben, ze zijn eigen geworden. Dit kan veranderen met de tijd. Deugdvol handelen is een synoniem voor moreel goed handelen. Bv: ouderen respecteren. Een deugd ligt tussen twee uitersten
 3. Moreel verval bij de overheid - EnerzijdsAnderzijds. on 20 maart 2021 by NL-AB. 20-03-21 08:28:00, Amsterdam Museumplein 20 maart 2021Van de redactie. Het Malieveld of het Museumplein zijn nu synoniem geworden voor intimiderend en ronduit snoeihard geweld van politiezijde
 4. De moreel consulent bij Defensie annie van paemel Annie Van Paemel was van 1980 tot 1998 lerares moraal in het gemeenschapsonderwijs. In 1999 werd ze moreel consultent bij Defensie, waar ze sinds 2009 hoofd is van de Dienst voor Religieuze en Morele Bijstand / Niet-Confessioneel (DRMB/NC). Als diensthoofd bekleedt ze de rang opperoffi cier
 5. 1. Definitie. = Het misdrijf is een gedra ging die door de wet is omschr even en waarop een. straf is gesteld. Gedraging. - Niet gericht op voorn emens. - Slaat zowel op een han deling: positief (daden, handelingen) o f. negatief (onthoudinge n, verzuim) Door de wet omschr even
 6. Moraal is hier juist, maar het moreel kan ook. Beide woorden kunnen gebruikt worden in de betekenis 'geestelijke toestand', 'gemoedsgesteldheid'. Moraal heeft deze betekenis in het Nederlands nog niet zo lang; moreel wel

Op sommige scholen wordt briljante kinderen gevraagd te doen waarvoor ze nooit zijn ontworpen (zoals cheeta's die gevraagd worden om een gnoe-huid open te scheuren met hun klauwen - de leeuwen kunnen het tenslotte!), terwijl de attributen die een natuurlijk aspect zijn van ongewone mentale capaciteit - intensiteit, passie, hoge energie, onafhankelijkheid, moreel redeneren. Tips. Taalcombinaties met Nederlands hebben veel meer zinnen dan taalcombinaties met alleen niet-Nederlandse talen. Nederlands > Engels heeft bijvoorbeeld 5 miljoen zinnen, Spaans > Engels maar 30.000; Maak de zinnen die je intikt niet te lang. Met één of twee steekwoorden heb je meer kans op goede resultaten als synoniem van een ander trefwoord: zedelijk (bn): braaf, deugdzaam, eerbaar, fatsoenlijk, kuis, moreel ethisch (bn ethisch, moreel moraal (zn): instelling, karakter, moreel. woordverbanden van 'moreel' grafisch weergegeven. in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): moreel ≠ immoreel. zie ook: moreel. synoniemen van moreel (Nederlands) op mijnwoordenboek. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 moreel - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord. uitspraak: mo- reel. 1. wat te maken heeft met hoe het hoort. ♢je hebt de morele verplichting om je ouders te helpen. 2. veerkrachtig in moeilijke omstandigheden. ♢ik heb veel morele steun gekregen van mijn ouders. 3. kracht die maakt dat je je inzet

Moreel 1) De zeden betreffende 2) Eerzaam 3) Ethisch 4) Geestkracht 5) Het zedelijke gedrag 6) Innerlijk zelfvertrouwen 7) Mentale veerkracht 8) Volgens de moraal 9) Zedelijk 10) Zedelijk peil 11) Zedelijke kracht 12) Zelfvertrouwe synoniemen van moreel sterk (Nederlands) op mijnwoordenboek. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

Immoreel - 3 definities - Encycl

Moreel bedorven (1) Moreel besef (2) Moreel onzedelijk (1) Moreel onzindelijk (1) Moreel slecht (1) Moreel streng (1) Moreel verdorven (5) Moreel verval (1) Sitemap Anagrammen Antoniem Dialect Puzzelen Natuur Populair Rijmen Symbolen Synoniem Tekst vertalen Tellen Vertalen Vervoegen Woordspellen. Onze websites Mijnwoordenboek.nl Woorden.org. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'zedelijk', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Betekenis 'MOREEL' Je hebt gezocht op het woord: MOREEL. 1 mo·r ee l (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 gegrond op het innerlijk gevoel van goed en kwaad: ergens moreel toe verplicht zijn; de morele winnaar degene die had verdiend om te winnen 2 mo·r ee l (het; o) 1 iemands innerlijke krachten als een geheel beschouwd: het moreel van de troepen

Medusa Géricault wiki — the raft of the medusa (french: le

Eén puzzelwoord gevonden voor `Moreel bedorven` 4 letters. VOOS; Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Sitemap Anagrammen Antoniem Dialect Puzzelen Natuur Populair Rijmen Symbolen Synoniem Tekst vertalen Tellen Vertalen Vervoegen Woordspellen. Onze websites. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'opbeuren', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'dilemma', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Aquariumwereld, jaargang 2006''België barst' is geen synoniem voor 'dat alle BelgenReductin instant - Dynaplus