Home

Fraxiparine verkeerd toegediend

F1516 Instructie toedienen Fraxiparin

Instructies voor toediening van Fraxiparine® Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe u zichzelf de injectie Fraxiparine® toedient: 1. Het openen van de strip Houd de verpakking zo, dat het grijze dopje naar beneden wijst. Verwijder het afdekpapier aan de achterzijde, van boven naar beneden. Afbeelding 1: Het openen van de strip 2 Ik ben een dosis fraxiparine vergeten, is dit erg? Bij alle medicijnen is het belangrijk dat je ze consequent inneemt of toedient. Zorg dat je een vast tijdstip aanhoudt. Ben je een dosis vergeten? Houd je bij een vergeten dosis aan het volgende: Bij één keer per dag injecteren Binnen vier uur na het vaste tijdstip kun je de injectie nog toedienen Het toedienen van fraxiparine-injecties (Orthopedie giamer) Omdat u na de operatie minder in beweging bent, loopt u risico op trombose. Fraxiparine zorgt ervoor dat uw bloed minder snel stolt, zodat het risico hierop veel kleiner wordt. U injecteert de Fraxiparine 1 x per dag, vlak onder uw huid

Ik ben een dosis fraxiparine vergeten, is dit erg

Operatie aan hersenen, ruggenmerg of ogen. Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen. Trombocyten-gehalte van bloed, verlaagd (= trombocytopenie), eerder gebleken na behandeling met heparine-achtige bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia) Hoe moet Clexane / Fraxiparine toegediend worden? Voordat u Clexane of Fraxiparine bij uzelf injecteert: controleer de vervaldatum op het geneesmiddel. Gebruik het geneesmiddel niet als de datum is verstreken; controleer of de injectiespuit niet beschadigd is en of het geneesmiddel dat erin zit een heldere oplossing is

Erasmus MC - patiëntfolder: Het toedienen van fraxiparine

 1. moeten worden toegediend reduceert het maken van fouten. - Van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven injectie dient melding te worden gemaakt volgens organisatieprocedure. Informeer arts. Complicaties tijdens de handelin
 2. Aimovig is een geneesmiddel dat altijd subcutaan moet toegediend worden. Dit wil zeggen in onderhuids vetweefsel. Het is inderdaad zo dat als je voor een lange tijd onderhuids injecteert je littekenweefsel zal krijgen. Littekenweefsel is makkelijk te herkennen door met twee vingers in het weefsel te duwen. Normaal gezien voelt dit weefsel soepel aan
 3. Bloedverdunners of antistollingsmiddelen moeten erg omzichtig gebruikt worden, vermits een te hoge of te lage dosis al gauw complicaties met zich mee kan brengen. Bij een te làge dosis van het antistollingsmiddel kan je gevaar lopen om toch bloedklonters te ontwikkelen, omdat je bloed ondanks het medicijn nog teveel stolt

Er wordt een kleine hoeveelheid verzwakte ziekteverwekker toegediend. Het lichaam reageert hierop met het aanmaken van antistoffen tegen de ziekte. Bijvoorbeeld vaccinaties tegen BCG (bacillus Calmette-Geurin), pokken, rabiës en griep. Diagnostiek De huid speelt een belangrijke rol in onze afweer. Er zitten cellen in die antistoffen maken zodr - Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens de procedure van de organisatie. Complicaties tijdens de handeling Handelwijze Verwijzingen - Achtergrondinformatie: injecteren, medicatieveiligheid, dubbele controle. - Materiaalbeschrijvingen: injectienaalden, injectiespuiten Deze dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht. De eerste dosis wordt op basis van 86 IE anti Xa per kg lichaamsgewicht toegediend als intraveneuze injectie (in een ader). Fraxiparine wordt tweemaal per dag toegediend in combinatie met acetylsalicylzuur, de dosering hiervan is 325 mg per dag van belang dat dit middel volgens voorschrift wordt toegediend. Het toedienen van Fragmin ® Trek door middel van het lipje het afdekpapier van de strip. Neem de injectiespuit uit de strip. Pak het naaldafdekdopje vast en trek het in één beweging naar boven los. Als er een druppel aan de naald blijft zitten, schud die er dan af - Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens de procedure van de organisatie. Complicaties tijdens de handeling Handelwijze Er ontstaat direct een bobbeltje (verhevenheid). De injectienaald zit intracutaan. Trek de naald er uit druk de injectieplaats af met een gaasje. Neem ee

bloeduitstorting - Vraag & Antwoor

- Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens de procedure van de organisatie. Complicaties tijdens de handeling Handelwijze Misselijkheid door te snel injecteren. Rustig, niet te snel injecteren. Tijdens het terugtrekken van de zuiger wordt bloed opgetrokken. Trek de naald eruit en druk de injectieplaats. Op basis van de INR uitslag schrijft de arts de hoeveelheid tabletten voor die de patiënt krijgt toegediend. Nadroparine (Fraxiparine®) Vorm . Wegwerpspuit van 0,3 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml. Indicatie. Het is een antistollingsmiddel. Artsen schrijven het voor bij trombose, om trombose te voorkomen (rondom chirurgische ingrepen) en na een hartinfarct Dit medicijn kan tot 12 uur vóór de bevalling worden toegediend. Borstvoeding. De werkzame stof (= heparine) gaat niet over in de moedermelk. Dit medicijn kan zo nodig tijdens de periode van borstvoeding worden toegediend Toe te dienen dosis voor volwassenen : de dosis per injectie bedraagt 171 I.E./kg. Als richtlijn worden in onderstaande tabel de dosissen gegeven die moeten toegediend worden in functie van het lichaamsgewicht van de patiënten, met name 0,1 ml/10 kg éénmaal per dag

Fraxiparine bevat nadroparine, een stof die zorgt dat je lichaam minder stollingsfactoren aanmaakt. Het remt daardoor de vorming van bloedstolsels. Artsen schrijven fraxiparine injecties voor Intraveneuze injecties schade aan de vaatwand is onvermijdelijk, vooral als injectie zet onervaren werknemer orale anticoagulatietherapie door de huisarts gevalideerd door cebam in november 2009 auteurs j. michels, a. demulder, k. dirven, m. goossens, a. janssen, k. jochmans.

fraxiparine bij kinderen - Vraag & Antwoor

Ter voorkoming van trombose krijg je fraxiparine injecties. Fraxiparine is een specifieke variant van een antistollingsmiddel en zit dus verwerkt in de injectie. Dit middel zorgt ervoor dat het bloed niet kan gaan stollen. Doordat het bloed niet kan gaan stollen, ontstaan er ook geen bloedpropjes of bloedstolsels Naast het verwijt dat haar ten onrechte geen fraxiparine was toegediend, stelde de patiënte voorts dat zij geen toestemming had verleend voor het afnemen van het biopt van de hartspier omdat zij onder invloed van Oxazepam had verkeerd. Het hof overwoog echter dat één Oxazepamtablet niet de bewuste toestemming onmogelijk hoeft te maken

2.5 Om 16.00 uur is voor het eerst 0,8 ml fraxiparine toegediend en om 23.30 uur is deze dosis nogmaals gegeven. 2.6 Op zondag 2 december 2012 heeft verweerder de situatie van patiënte aan de hand van de mondelinge rapportage van de verpleegkundige en het papieren dossier beoordeeld Fraxiparine ®, Clexane Fraxodi® toegediend via deze weg, omdat deze een verkeerd beeld kunnen geven van de proefblokkade. De huid wordt ontsmet, wat koud kan aanvoelen. De exacte prikplaats wordt bepaald met behulp van een toestel met X-stralen. De arts spuit een snelwerkende - Maak van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven injectie melding volgens de procedure van de organisatie. Complicaties tijdens de handeling Handelwijze Direct na het injecteren van het medicijn ontstaat er een verdikking rond de insteekplaats. De vleugelnaald met verlengslang/kunststof canule is intracutaan ingebracht. Verwijder d Adrenaline verkeerd toegediend, is aan zorgaanbieder te verwijten. Commissie: Ziekenhuizen Categorie: (On)Zorgvuldig handelen Jaartal: 2020. Soort uitspraak: bindend advies Uitkomst: ten dele gegrond Referentiecode: 2588/18897. De uitspraak

Hof -Hertogenbosch 111114 herseninfarct kort na plaatsing

Bovenste plaatje: de injectievloeistof is toegediend nadat de huid en het onderhuids bindweefsel is verplaatst zijn. Onderste plaatje: de naald is verwijderd, de huid is losgelaten en veert terug. Aandachtspunten intramusculair injecteren 1 Feetam C. & White J. Eds. Guidance on the Administration to Adults of Oilbase Anticoagulantia: Fraxiparine ® Antidiabetica: Metformine® Diuretica: Lasix® Alleen in uitzonderlijke situaties mag een medicijn toegediend worden zonder toestemming Een fout gemaakt. Onjuiste toediening door rekenfout. Vergeten te geven Het doel van het FK is een kompas te verstrekken waarop men kan varen bij beslissingen die moeten leiden tot gepast gebruik van geneesmiddelen en farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. Middelen zonder therapeutische waarde, al zijn deze nog zo goedkoop, dienen niet te worden voorgeschreven. Het duurste middel moet, indien medisch noodzakelijk.

hoeveelheid moeten worden toegediend (zoals Clexane, Heparine enz). In deze spuiten bevindt zich een luchtbel. Tijdens het inspuiten van het medicijn moet de luchtbel zich aan de kant van de zuiger bevinden. De luchtbel vult na het toedienen van de medicatie de overgebleven dode ruimte van de injectiespuit en -naald - Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens de procedure van de organisatie. Informeer arts. Complicaties tijdens de handeling Handelwijze Er ontstaat niet direct een bobbeltje (verhevenheid). Trek de naald eruit en druk de injectieplaats af met een gaasje. Neem een nieuwe spuit en naald e toegediend). 2 Je merkt dat je collega tijdens het toedienen van de medicatie ernstige kramp in haar rug krijgt. Mag je dan de injectie overnemen? Nee, je bent niet voor niets onbekwaam. Je mag wel een stoel aanschuiven voor je collega. 3 In de bijsluiter van het medicijn staat dat het niet gemengd mag worden met glucose 5% infuusvloeistof Je weet nu hoe lang je trombose moet prikken na een heupoperatie. Als je aan je been/heup geopereerd wordt, dient de tromboseprik dagelijks toegediend worden. Doe dit elke dag op een vast tijdstip, zodat je het niet kunt vergeten. Doe dit vervolgens voor een tijdsduur van 3 á 4 weken; afhankelijk van datgene wat je arts voorschrijft Fraxiparine ® Clexane® Fraxodi® omdat deze een verkeerd beeld zouden kunnen geven van de proefblokkade. wordt via een infuus een sterke pijnstiller en kalmeringsmiddel toegediend. Je hartritme, bloeddruk en zuurstof in het bloed worden tijdens de behandeling voortdurend gecontroleerd

Het prikken (fraxiparine) gaat stroef, wat kan ik doen

Heparine, laag moleculair gewicht, blijkt overlevingstijd van kankerpatiënten met solide tumoren en zonder uitzaaiïngen significant te beïnvloeden, aldus Nederlandse studie. Overzichtstudie toegevoegd. Artikel update 12 juli 201 Door op de juiste manier insuline te spuiten kan je beter de bloedglucose controleren. Hiermee voorkom je een hypo of een hyper en is het minder pijnlijk. Met een goede spuittechniek kan je lipodystrofie (spuitplekken) voorkomen wat ook belangrijk is voor het controleren van je bloedglucose U krijgt een corticosteroïd injectie toegediend op de polikliniek reumatologie, via de huisarts of, als u opgenomen bent in het ziekenhuis, op de verpleegafdeling. De behandelaar of de polikliniekassistente geeft u de injectie. De dosis hangt af van de plaats van de injectie. In een gewricht of een peesschede is dit lager dan in de bilspier

Een 57-jarige vrouw uit Zwolle heeft tien artsen van het Nijmeegse Radboudumc voor het tuchtcollege gesleept. Deze vrijdag diende de zaak. Volgens de vrouw hebben de cardiologen ernstige fouten. Als de injectie juist wordt toegediend, doet het geen pijn. Maar als u bang bent en er stress van krijgt of als u echt niet weet hoe u eraan moet beginnen, laat u zich beter helpen door een verpleegkundige (thuisverpleging). Die kan de toestand van uw been volgen en zal een eventuele flebitis of trombose ook opmerken Ad IV. toediening nadroparine (fraxiparine) 4.13. Zowel prof. Bonjer als prof. Terpstra zijn van mening - zo leidt de rechtbank af uit hun rapporten van 7 maart 2005 (rov. 2.14.) en 8 maart 2005 (rov. 2.15. onder 4) - dat de juiste dosering is toegediend, te weten per kilo lichaamsgewicht de hoeveelheid die overeenkomt met de gebruikelijke dosering

U kunt nooit een verkeerd cijfer geven, toegediend. Door veel vochttoediening gaan de nieren meer urine produceren. Fraxiparine®: dit heeft invloed op bloedstollingsfactoren en voorkomt het ontstaan van bloedstolsels. Dit krijgt u om trombose te voorkomen Prikaccidenten. Bij een prikaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de zorgvrager in jouw lichaam terecht. Dit kan gebeuren als je even niet goed op let en je prikt aan een gebruikte naald. Ernstige ziekten als hepatitis B, tuberculose en aids kunnen worden overgebracht door gebruikte naalden Prikken niet meer zonder toestemming. Het moet niet gekker worden! Per 1 september is er weer het een en ander veranderd in de financiering. Onder meer is het injecteren uit de AWBZ-financiering gehaald. Het injecteren valt nu weer onder de normale zorgverzekering. En dat betekent dat de huisarts de injecties moet gaan geven Er is inmiddels veel veranderd sinds Wood en Pravaz hun spectaculaire uitvindingen deden. Om verschillende redenen worden injecties onder andere in de huid (intracutaan), onder de huid (subcutaan), in de spier (intramusculair), in de ader (intraveneus) of zelfs rechtstreeks in het hart (intracardiaal) toegediend. Inhoud. Soorten injectie Intramusculair injecteren Intramusculair injecteren: technieken en evidentie Er bestaan veel verschillende technieken om een injectie in te brengen. De te gebruiken techniek is onder andere afhankelijk van het te injecteren geneesmiddel en het gewenste werkingsgebied. Je hebt de keuze uit de volgende injectiemethodes: - Intraveneuze injectiemethode - Subcutane injectiemethode.

Bijwerkingen fraxiparine - Medicijn Ziekenhuis

 1. Fraxiparine. We beginnen op de U krijgt dan nog wel zuurstof toegediend via een neusslangetje. Terug naar de afdeling. Afhankelijk van het soort longoperatie dat u heeft ondergaan, Het cijfer 0 betekent geen pijn en 10 is de ergste pijn die u zich kunt voorstellen. U kunt nooit een verkeerd cijfer geven
 2. derde nierfunctie. Nierfunctie (GFR) meten
 3. g had ver- leend voor het afnemen van het biopt van de hart- spier omdat zij onder invloed van Oxazepam had verkeerd
 4. We spreken over een trombosebeen als er een bloedprop (trombus) zit in een van de aderen die diep in uw been of arm liggen. In uw lichaam stroomt het bloed via de aderen terug naar het hart. Door een stolsel raakt de bloedbaan verstopt. Daardoor kan het bloed niet goed terugstromen. Bij kleine bloedstolsels krijgt u niet altijd klachten
 5. Ze kreeg gedurende 5 dagen postpartum Fraxiparine ® toegediend. Wanneer ze op dag 1 nog steeds veel pijn had ter hoogte van haar operatiewonde kreeg ze Voltaren® supp. toegediend. Ze had gisteren ook een verhoogde temperatuur van 38,2 waarvoor ze 1 gram dafalgan® kreeg. Vandaag is ze koortsvrij en voelt ze zich redelijk goed
 6. Diabeteszorg kwetsbare ouderen Ontwikkelingen bloedglucose meten en insuline toedienen cvos@evean.nl 4 mm nog niet in richtlijn!! * * (Ultra-) kort in buik (middel-) lang in been of bil Mix insulines s morgens in buik, s avonds in been * Geen enkel advies is veilig
 7. Bij een grote longembolie is er sprake van een grote bloedprop die zich in het midden van een long bevindt. Het komt ook voor dat beide longen te maken krijgen met een verstopping. Dit noemen we een dubbele longembolie of een ruiterembolie. Hier komen we later nog op terug

Hof Den Bosch 310117 Twee medische fouten, geen aansprakelijkheid. Ten onrechte geen toediening antistolling na operatie, maar oorzakelijk verband CVA ontbreekt; -informed consent voor nemen biopt ontbreekt. Biopt staat echter niet i 1 Werkafspraak Nieuwe Orale anticoagulantia (NOAC) Datum richtlijn Datum herziening 15 augustus 2013 februari 2014 Inhoudsopgave ALGEMEEN TRANSMURALE WERKAFSPRAKEN APIXABAN RIVAROXABAN DABIGATRAN BELEID BIJ BLOEDINGEN BELEID BIJ ACUTE OPERATIES BELEID BIJ ELECTIEVE OPERATIES LITERATUUR SAMENSTELLING WERKGROEP Algemee Nadroparine. Geneesmiddelgroep. Heparine-groep (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend. onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt Subcutaan injecteren (protocol) Een subcutane injectie houdt in dat er een vloeistof in het onderhuids bindweefsel gespoten wordt. Het lichaam zal de vloeistof opnemen. Subcutaan injecteren is een voorbehouden handeling wat betekent dat je deze alleen mag uitvoeren als je hier bevoegd en bekwaam voor bent

Antistollingsmedicatie - Vademecum Hematologi

Factor V Leiden / APC resistentie (ongevoeligheid) is de meest voorkomende stollingsafwijking. Deze twee termen lijken verwarrend maar eigenlijk zijn het twee termen voor xc3xa9xc3xa9n afwijking. Kort samengevat: Door een defect op het vijfde gen (factor V) krijgt APC niet de kans zijn werk te doen. Met APC is niets mis, het gaat fout i De voornaamste reden voor een totale heupprothese is slijtage. Maar het kan ook nodig zijn nadat de heup is gebroken. Slijtage (dat wordt ook 'artrose' genoemd) in het heupgewricht is een kwaal die veel voorkomt, vooral als mensen ouder worden. Het kraakbeen is niet glad meer, maar ruw geworden Van mbo-verpleegkundigen wordt behoorlijk wat kennis over medicatie verwacht. Een boek op maat voor deze verpleegkundigen in opleiding ontbrak tot nu toe. Dat boek is er nu. Medicatie in de praktijk biedt informatie over geneesmiddelen en de werkingsprincipes, verpleegkundige taken rondom medicatietoediening en de rol van de verpleegkundige in de medicatieketen. Daarnaast bevat dit studieboek.

Indien een ovule toegediend wordt. 9 Neem de ovule uit de verpakking. 10 Breng het medicijn in de inbrenghuls en houd deze vast in de hand waarmee het medicijn ingebracht wordt. 11 Spreid met de andere hand de schaamlippen. 12 Breng de inbrenghuls met het medicijn in de vagina. 13 Druk met de inbrenghuls het medicijn in de vagina In dit protocol leest u er meer over Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Nadroparine (Fraxiparine Bij patiënten die in de afgelopen 100 dagen reeds heparine toegediend hebben gekregen, kan HIT al na 48 uur ontstaan. Het klinisch beeld bestaat uit trombocytopenie, met of zonder veneuze of arteriële trombose

Fraxiparine® - Consume

Indicatiestelling voor palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie is een medische behandeling in de stervensfase bij ondraaglijke, onbehandelbare symptomen. In 2005 werd de KNMG-richtlijn 'Palliatieve sedatie' uitgebracht; in 2009 werd deze herzien om actuele ontwikkelingen op te nemen en enkele knelpunten te verduidelijken. 1 In 2005 werd. DIAGNOSTIEK. De klinische verschijnselen van DVT zijn niet specifiek.16 Dit geldt zeker ook in de zwangerschap, waar men misleid kan worden door oedeem, veneuze stase en varicosis. De huidig geldende gouden standaard is röntgencontrastvenografie. Het nadeel hiervan is echter de stralenbelasting voor de foetus, die echter aanzienlijk gereduceerd kan worden door de uterus met lood af te schermen.1

Clexane of Fraxiparine

Fraxiparine of Fraxodi? Ook bij een aantal risicovolle sterkteverwisselingen komt een signaal. diabetesverpleegkundige ontdekt de fout, papieren staat dat dit niet zo toegediend mag worden. De partner van de patiënt maakte me hierop attent. Title Dit is een zeer dunne slang in uw rug waardoor continu een verdovingsmiddel wordt toegediend dat als pijnstilling dient. Zolang u een slang in uw rug heeft, houdt u ook een infuus en een slang in de blaas (blaaskatheter). Als u minder pijn heeft, wordt deze slang verwijderd. Dit is vaak op dag 3 na de operatie en wordt besloten door de anesthesist Instructies. Als de B12 uit de koelkast komt zeker, maar ook anders: verwarm tevoren de ampul tussen je handen tot ongeveer de lichaamstemperatuur. Ampul breken: goed kijken naar het lijntje en stipje en doe het tussen een doekje om verwonding door eventuele splinters te voorkomen. Gebruik twee naalden: één voor het optrekken en één voor.

Subcutaan prikken: zelf injecteren in onderhuids weefsel

 1. De verpleegkundigen behoren echter nog altijd tot de grote twijfelaars. Want ook al laat beroepsvereniging V&VN weten dat verpleegkundigen volgens hen meer open staan voor een vaccinatie, op Nursing.nl gaat de discussie - die in augustus begon - over de voors en tegens van het vaccineren tegen de Mexicaanse griep nog altijd door
 2. deren. (LMWH, te denken aan Fraxiparine een fout van
 3. e, metoclopramide, esomeprazol, acetylsalicylzuur, amitriptyline, amlodipine, clopidogrel, metoprolol, paracetamol en pravastatine
 4. patiënt toegediend. Een insuline-effect op de uitslagen van dag 6 om 7:18 uur (8,9 mmol/l) en 7:39 uur (6,1 mmol/l) versus 8:45 uur (0,8 mmol/l) kan daarmee worden uitgesloten. Daarom werd onderzoek gestart en mogelijke interferentie in de glucosemetingen on-derzocht. Evaluatie glucosemeter Bij de constatering dat met de ACI op dag 6 mogelij
 5. Wat is methotrexaat? Methotrexaat wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten. Het leidt tot een afname van pijn, zwelling en stijfheid van de gewrichten. De werking treedt op na 6 tot 12 weken

Over Apotheek.nl. Het internet staat vol met info over medicijnen. Waarom dan kiezen voor de medicijnuitleg op Apotheek.nl? Vanwege de betrouwbaarheid! Als u voor Apotheek.nl kiest, weet u zeker dat de informatie actueel, juist en volledig is. Wilt u nog meer weten over Apotheek.nl? Bekijk de informatie via onderstaande link Oudere studenten in de opleiding geneeskunde. Aan alle studenten geneeskunde. Graag had ik van jullie eens geweten of er veel studenten bij jullie in de klas zitten die reeds een andere opleiding hebben gevolgd en nadien toch hebben beslist de opleiding geneeskunde te starten. Dit voornamelijk voor mezelf daar ik erover nadenk om van opleiding. Informatie over de operatie. Bij een spondylodese wordt een deel van de wervelkolom vastgezet. Dit gebeurt bij patiënten die geopereerd worden in verband met een hernia, een wervelkanaalvernauwing, een wervelafglijding of een wervelfractuur in de onderrug. Hier vindt u algemene informatie over de operatie en adviezen voor de periode daarna Een elektrische cardioversie werkt via elektrodeplakkers op de borst. Die zijn verbonden met een defibrillator. Je wordt korte tijd in een diepe slaap gebracht, en krijgt dan een of meerdere elektrische schokken. De schok moet het eigen hartritme overstemmen. Het is een beetje te vergelijken met het opnieuw starten van een vastgelopen computer In Nederland zijn inmiddels ongeveer 350.000 vaccinaties uitgedeeld. Het precieze aantal is onbekend, omdat het RIVM met schattingen werkt. Wie een prik heeft gehad, moet maximaal zes weken wachten totdat de tweede vaccinatiedosis wordt toegediend

Intramusculair injecteren (protocol) Voor het toedienen van bepaalde medicatie is het nodig om een intramusculaire injectie toe te dienen. Door middel van een intramusculaire injectie wordt een lichaamsvreemde stof, met behulp van een holle naald in de spier van een persoon gespoten. Injecteren is geen eenvoudige handeling De kans op een herhaling van een dynamische baringsstoornis is heel laag. Als het kind verkeerd ligt is er een Preoperatief ontstold met fraxiparine 7500 IE sc. Op 4e dag na OK ontslagen en werd fraxiparine gestaakt. Bij ontslag Hb: 5,9 mmol/L en kreeg ferrofumeraat 200 mg 2d Ook de pasgeborene moet vitamine K krijgen toegediend Je kunt je kosteloos registreren als stamceldonor als je 18 tot en met 35 jaar bent. In de leeftijdscategorie 36 tot en met 55 jaar wordt een eenmalige eigen bijdrage van 35 euro gevraagd voor de registratie. Je kunt donor worden ongeacht je seksuele geaardheid of gender. Om stamcellen te kunnen doneren moet je een BMI tussen de 18 en 30 hebben Nu neemt de fraxiparine dat verder over. (Dit zijn de injecties die hij 2x per dag krijgt) om te kijken of het bloed verkeerd zou stromen bij die andere ader die ze net gevonden hadden. Eenmaal infuus erin werd gelijk het middel toegediend om hem onder narcose te brengen