Home

Functie dissimilatie

1Bij aerobe dissimilatie leveren vetten per gram het meeste ATP op. 2 Een mossel heeft vanwege zijn levenswijze geen grote behoefte aan energie. Het is dan voldoende als glycogeen wordt opgeslagen als energiereserve. Een vogel heeft vanwege zijn levenswijze een zeer grote behoefte aan energie. De reservevoorraad aan energi Aerobe dissimilatie is de verbranding van natuurlijke organische biomoleculen, de dissimilatie van stoffen onder toetreding van zuurstof. Vaak wordt er bij de aerobe dissimilatie glucose verbrand. Glucose is in organismen een veel voorkomende energiebron. Bij de aerobe dissimilatie van glucose worden glucosemoleculen volledig afgebroken, waarbij koolstofdioxide- en watermoleculen worden gevormd De dissimilatie van glucose Glucose(C3H4O6) is de belangrijkste brandstof voor het menselijk lichaam. Om energie uit de glucose te halen, moet eerst een heel proces doorlopen worden: de dissimilatie. Hierbij wordt glucose afgebroken tot kooldioxide en water, waarbij energie vrijkomt: C6H 12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Σ Dissimilatie • afbraakstofwisseling • (langzame) verbranding energie krijgen • brandstof (glucose) • zuurstof • energie • water • koolstofdioxide in het licht en in het donker bij alle organismen alle organismen hebben energie nodig. Kijk goed naar de verschillen tussen assimilatie en koolstofassimilatie

De Dissimilationsprozess namelijk aangedreven door zuurstof via het bloed wordt gericht in de individuele cellen van het lichaam, waar de zuurstof stimuleren vervolgens de oxidatie van voedingsstoffen. Meer video's op het onderwerp 02:24 De functie van het celmembraan - gemakkelijk te verklare functie van dissimilatie is het beschikbaar maken van energie voor processen in een organisme. 4 Bij een individu waarbij in de cellen meer assimilatie dan dissimilatie plaatsvindt, neemt de hoeveelheid organische stoffen toe. Hierdoor wordt het individu zwaarder. Bij een individu waarin meer dissimilatie Dissimilatie. (ademhaling) Een afbraakproces waarbij suikers worden verbrand tot CO2 , waterdamp en energie. De ademhaling gebeurt dag en nacht, boven en onder de grond. Te natte gronden bevatten te weinig lucht, bemoeilijken de ademhaling en maken de planten vatbaar voor schimmelziekten. Zie ook bij ademhaling Het komt voor in 2 soorten: NAD + en NADP + dat een extra veresterde fosfaatgroep op de 2'-OH-groep van Adenosine draagt. Het verschil tussen beide moleculen ligt bij de functie ervan. NAD + fungeert als electronopslag bij dissimilatie, en NADP + bij assimilatie. Deze moleculen zijn belangrijk bij oxidatie en reductie in biochemische processen

 1. Dissimilatie. Planten en dieren scheiden ook stikstofverbindingen uit. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van urine en uitwerpselen, maar ook wanneer een organisme sterft. Welke functie hebben de bacteriën in de wortelknolletjes van de vlinderbloemige plant
 2. Bij dissimilatie worden moleculen afgebroken. Hierbij komt energie vrij in de vorm van ATP. In cellen van organismen worden voortdurend stoffen omgezet in andere stoffen. Dit proces, dat stofwisseling of metabolisme wordt genoemd, bestaat uit de assimilatie en de dissimilatie
 3. De functie van enzymen Er zijn twee soorten enzymen. Enzymen die helpen bij het opbouwen (assimilatie), zoals bij fotosynthese of enzymen die helpen afbreken (dissimilatie), zoals bij de vertering.Een enzym is een eiwit met een katalytische functie: het kan een chemische reactie in en buiten cellen versnellen zonder daarbij zelf verbruikt te worden
 4. Dissimilatie -> Dit is een afbraakstofwisseling -> Zorgt voor beweging en warmte productie in het lichaa
 5. [home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw
 6. De stofwisseling heeft onder meer de volgende functies : Het vastleggen van zonne-energie of chemische energie door de aanmaak van reservestoffen. Het vrijmaken van energie uit onder andere opgenomen stoffen en reservestoffen. Het opnemen van stoffen
 7. Deze video gaat over de basis van stofwisseling: Metabolisme, anabolisme en katabolisme (ook wel assimilatie en dissimilatie genoemd). We gaan in op het aanm..

Aerobe dissimilatie - Wikipedi

 1. Dissimilatie (BS3) bij aerobe dissimilatie van O2 komen energierijke elektronen vrij, deze energie wordt benut om ATP te vormen. Na 1x glycolyse moet deze cyclus 2x worden doorlopen. Er ontstond immers 2x pyrodruivenzuur. Oxidatieve fosolyering: Enzym + Substraat ↔ Enzym-Substraat-Complex ↔ Enzym + Product - Invloed van de temperatuur op enzymen
 2. Mitochondriën: boonvormige organellen met een dubbel membraan waarvan het binnenste sterk is geplooid. Functie: ATP-productie d.m.v. aërobe dissimilatie. Endoplasmatisch reticulum (e.r.): holten- en kanalensysteem gevormd door bijna tegen elkaar liggende membranen. Functie: transport van stoffen. Rough (ruw) ER: met ribosome
 3. In deze video bestuderen we de lengtegroei en breedtegroei van een plantBronnen:-Bestand:Root-tip-tag.png - Wikipedia, the Free Encyclopedia, ingezien 19 nov..

Functie, werking en effect Adrenaline is een hydrofiel hormoon. Dit betekent dat het het celmembraan niet kan passeren. Daarom oefent het hormoon zijn effect uit via receptoren. Receptoren kunnen signalen van binnen of buiten de cel doorgeven. Met behulp van een boodschapperstof sturen receptoren een bepaald signaal naar het binnenste van de cel Een overzicht van de spieren van de onderste extremiteit: naam, origo, insertie, functie, zenuw en arterie. Bij elke spier zit een plaatje. Samenvatting Rechtshandeling en Overeenkomst Hijama - Hoofdstuk 1 t/m In het protoplasma komen allerlei structuren voor, waaraan een specifieke functie kan worden toegekend. Deze cel onderdelen worden organellen genoemd. Het protoplasma wordt onderverdeeld in de celkern Dissimilatie kan zowel met als zonder zuurstof verlopen. aërobe dissimilatie;. de bouw, werking en functie van gaswisselingsorganen van eukaryoten, CO 2-concentratie, O 2-concentratie, buffers van hemoglobine en HCO 3-, dissimilatie, assimilatie, beperkende factor. Bouw ademhalingsstelsel: Gebruik Binas of Biodata. Animaties gaswisseling mens/ longen Samenvatting over Thema 1, Stofwisseling in de cel voor het vak biologie en de methode Biologie voor jou. Dit verslag is op 27 oktober 2019 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo

De dissimilatie van glucose Mens en Gezondheid: Gezonde

 1. De functie voor de uitlaatgasrecirculatie in detail . De functie van de uitlaatgasrecirculatie is de exacte dosering van de teruggevoerde uitlaatgassen. Grown, de EGR-klep is hetzij bij de intake of het uitlaatspruitstuk. Voor dieselvoertuigen de opening doorsneden veel groter dan in benzinemotoren en daardoor hoger recirculatie kan worden bereikt
 2. Functie. Levensprocessen, zoals voortbeweging of ademhaling, kosten energie. Door de dissimilatie van brandstoffen komt chemische energie vrij. Om de vrijkomende energie van de aerobe dissimilatie te kunnen gebruiken voor de synthese van ATP moet de dissimilatie aan een aantal voorwaarden voldoen
 3. Diversen biologie - 1 - lientje10 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen
 4. 10voorbiologie samenvatting stofwisseling hoofdstuk 12 assimilatie dissimilatie licht- en donkerreactie fotosynthese Studies, bouw en functie 20. Samenvatting - 10voorbiologie - samenvatting h7 erfelijkheidswetten Meer zien . gesponsord bericht van onze partner
 5. Functies en bouw van lever en nieren

Dissimilatie in de biologie duidelijk uitgeleg

Structuur en functie van de plantencel

Dissimilatie - 13 definities - Encycl

Als RQ = 1 dan gebeurt alles aeroob! Als RQ < 1 dan gebruiken we ook eiwitten of vetten in onze dissimilatie. Dit wordt duidelijk in het volgende rekenvoorbeeld: Bij de dissimilatie van alleen glucose is de RQ gelijk aan 1,0. C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O; dus RQ = 6/6 = 1,0. Bij de dissimilatie van alleen vetten is de RQ gelijk aan 0,7 Video's van de Biojuf. De stikstofkringloop. De koolstofkringloop. Fotosynthese en dissimilatie in een plant. Atherosclerose. De lever. De bloeddrukmeting. Het spijsverteringsstelsel. De werking van de maagportier Blauwalgen of beter cyanobacteriën . Blauwalgen zijn prokaryoot. Een andere naam die beter klopt is cyanobacteriën. Ze zijn namelijk prokaryoot, dit in tegenstelling tot de eukaryote (groen)algen Tag: functie darmvlokken. Geplaatst op 8 maart 2019 8 maart 2019. Wat is resorptie? In dit artikel ga ik het hebben over resorptie. Wat is het, waar vindt het plaats en hoe vindt het plaats? Tot slot zien we bij resorptie dat er intensieve dissimilatie plaats vindt 2.2 Bouw van de cel. De cel is de kleinste bouwsteen van het lichaam en tegelijk de kleinste functionele stofwisselingseenheid van het lichaam. De cel bevat cytoplasma en wordt omgeven door de celmembraan. Het cytoplasma bestaat uit een waterige substantie (cytosol) met daarin veel opgeloste stoffen. In het cytoplasma bevinden zich organellen.

De dissimilatie van glucose is erop gericht dat de bindingen van het glucosemolecuul, die veel energie bevatten verbroken worden en de energie die vergelijkbaar qua functie en vorm, maar aangezien CTP, UTP, GTP en TTP specifiekere rollen vervullen dan ATP, spreekt men vooral over ATP energie. Door dissimilatie gaat ongeveer 30% van de producten, die door fotosynthese zijn ontstaan verloren (zie figuur 1). Betekenis van water voor grassen Het watergehalte van gezonde grassen ligt tussen de 75 en 85%. De functie is gelegen in de stofwisseling, het transport van voedingsstoffen en op het gebied van de koeling van de plant Van D-antigeen tot Dynamische contractie. Achter het begrip vind je de relevante paragraaf/paragrafen. D-antigeen. resusantigeen; bepaald type bloedantigeen (6.10) darmflora. de bacteriën die van nature in de dikke darm leven (7.2.7) darmsap. verteringssappen die door de dunne darm afgescheiden worden (7.2.6) decussatio pyramidum Opdracht 7.2 Energie een heel lastig onderwerp Inleiding voor de docent: Onverwachte gaten in het curriculum en in BINAS In deze opdracht gaat de aandacht naar de samenhang tussen de processen die een rol spelen in de C-kringloop en in energiestromen, dus naar de samenhang tussen moleculair

NAD en NADP - brouw-bier

• dissimilatie: ijzer heeft een functie bij de oxidatieve fosforylering / als onderdeel van ademhalingsenzymen / als elektronendrager / in eiwitcomplex I en II / in cytochromen / in Fe-S complexen 1 3 maximumscore 2 De notie dat in die gebiede Zowel de producenten als de consumenten vormen tijdens hun leven CO 2, dit gebeurt tijdens de dissimilatie, (meestal) de aerobe ademhaling. Dit is de biologische verbranding van organische stof met als doel chemische energie (ATP) te winnen nodig voor opbouw van celmateriaal (assimilatie) , beweging en onderhoud 39 Dissimilatie Bij dissimilatie worden de stoffen afgebroken tot de componenten waaruit ze ontstonden. Dissimilatie verloopt in de volgende van de cel 1 De cel gezien door de lichtmicroscoop 06 2 De cel gezien door de elektronenmicroscoop 09 2.1 Bouw en functie van het eenheidsmembraan 10 2.2 Overzicht van de celorganellen . Nadere.

Afvoer bloed Aanvoer bloed vanuit verteringsstelsel Aanvoer bloed (zuurstofrijk) Afvoer uitscheidingsproducten Levercellen Leverlobje Aminozuren Aanvoer voornamelijk vanuit voeding (dus via poortader) Omzetting in ander aminozuren Afbraak in glucose (dissimilatie) en Ureum (afvoer via leverader, uitscheiding in nieren) Aanmaak van eiwitten (o.a plasma eiwit in bloed) Glucose Aanvoer. De zeedruif en de pijlworm hebben als predatoren een nuttige functie. Een teveel aan zeevonken per volume-eenheid zeewater (zeevonkbloei) kan tot zuurstofarm water leiden. zuurstof gebruiken voor hun dissimilatie. B Doordat er zo veel bacteriën zijn, die als reducent vrijwel alle zuurstof gebruiken voor hun dissimilatie Anatomie en fysiologie: DEEL II. I. Spijsverteringsstelsel Assimilatie = anabolisme => verwerking van voedingsstoffen in het lichaam door het vermogen van alle levende wezens deze na een reeks scheikundige processen op te nemen in het bloed en om te zetten in eigen bestanddelen Dissimilatie = katabolisme => de ontleding der bestanddelen van het lichaam, de afbraa De functie van de beluchting in het zuiveringsproces In deze inleidende les za!, om in economische termen te spreken, de beluchting uitsluitend vanuit de con­ sumptieve sector beschouwd worden. Daarbij zullen als richtinggevende vra­ gen aan de orde komen: waar moeten we in het zuiveringsproces beluchten, waarom doen we dat, wat gebeurt e

De stikstofkringloop - Mr

Bij dissimilatie wordt chemische energie omgezet in andere vormen van energie. Er zijn twee vormen van dissimilatie: -Aerobe dissimilatie = de verbranding van organische moleculen. Hiervoor dient er zuurstof aanwezig te zijn.. Het doel van aerobe dissimilatie is om energie vrij te maken voor alle mogelijke levensprocessen Dissimilatie: de afbraak van organische moleculen tot kleinere moleculen. Energie kan vrijkomen als kinetische energie, als warmte, Functie van reducenten in de kringloop is het omzetten van organische stoffen in de dode resten van organismen en in uitwerpselen van dieren in o.a. CO2 De functie van rode Bloedcellen. De bloedlichaampjes hebben als belangrijkste functie dat ze zuurstof door je hele lichaam transporteren. Tijdens dit transport wordt er zuurstof vanaf de de longen naar het weefsel gebracht en wordt de koolstofdioxide weer uit het lichaam gehaald In deze video wordt de definitie, functie, bouw en werking van een enzym uitgelegd. VMBO HAVO VWO Onze Video's Over Ons Oude Examens Assimilatie en dissimilatie . 7. Voortgezette dissimilatie. 8. Voortgezette assimilatie. 9. Enzymen 1. 10. Enzymen 2. 11. Fotosynthese. 12. Stamcellen, celdifferentiatie en celtypen

Schooltv: Dissimilatie - Stofwisseling: assimilatie en

86 aangeven dat koolhydraten worden verbruikt bij opbouw, herstel, dissimilatie en vorming van reservestoffen. 87 aan de hand van de structuurformules polysachariden en disachariden herkennen als een aaneenschakeling van monosachariden. • functie, samenstelling, en werking van een bufferoplossing De citroenzuurcyclus bestaat uit een serie chemische reacties die essentieel zijn voor de oxidatieve stofwisseling van glucose en andere eenvoudige suikers. Het doel van de citroenzuurcyclus is de vorming van NADH en FADH 2 voor de ademhalingsketen. De afbraak van glucose tot kooldioxide en water wordt koolhydraat katabolisme genoemd en de.

Enzymen - Mr. Chadd Academ

 1. Thema: 18. Plantenwerk | 10voorBiologie | Biologieonderwijs voor de toekomst. U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl
 2. Anatomie Fysiologie Pathologie (AFP) Anatomie & Fysiol ogie Samenvatting. Hoofdstuk 2; Cellen. Metabolisme: Stofwisseling. Met metabolisme worden alle biochemische reacties die in. cellen kunnen optreden, bedoeld. Er zijn twee typen biochemische reacties: 1. Anabole reacties: kleine moleculen worden samengevoegd tot grotere
 3. Dit geldt overigens ook voor de aërobe dissimilatie: de dissimilatie van vetten levert veel meer energie op dan die van koolhydraten. Een actieve vogel gebruikt dan ook meer de aërobe dissimilatie van vetten dan een mossel bijvoorbeeld. Niet dat dat erg veel met jou punt te maken heeft, maar ik wilde het wel even zegge
 4. 2 Dissimilatie = katabole reactie = afbraakreactie 3 Bij katabole stofwisselingsreacties komt energie vrij. Bij anabole reacties wordt energie gebruikt. 2 De functie van de kleine bloedsomloop is om het zuurstofarme bloed vanuit het lichaam in de longen weer zuurstofrijk te maken
 5. De energieopbrengst is klein in vergelijking met de aerobe dissimilatie (38 ATP). Een deel van de chemische energie is niet vrijgemaakt en zit nog in melkzuur. Zie: aerobe dissimilatie, alcoholgisting, melkzuurgisting [H5.3] analoge organen organen met dezelfde functie, maar in bouw duidelijk verschillend

10voorbiologie samenvatting stofwisseling hoofdstuk 12 assimilatie dissimilatie licht- en donkerreactie fotosynthese Courses, bouw en functie 20. Summary - 10voorbiologie - samenvatting h7 erfelijkheidswetten Show more . 1 revie Het Amylase enzym Het amylase enzym is een verteringsenzym en komt onder andere voor in het menselijk speeksel. Naast het amylase enzym, zijn er ook nog heel veel andere soorten enzymen die allemaal hun eigen functies verrichten denk hierbij bijvoorbeeld aan lipase en pepsine

Hoofdstuk 11 deel 1

Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Basiskennis natuur & techniek - 2e druk 202 Assimilatie. Assimilatie is de gehele of gedeeltelijke gelijkwording van een medeklinker aan een andere medeklinker. Als de medeklinker zich aanpast aan een eraan voorafgaande medeklinker, spreekt men van progressieve assimilatie. Als de medeklinker zich aanpast aan een erop volgende medeklinker, spreekt men van regressieve assimilatie Maar er zijn nog veel meer micro-organismen die nuttige dingen doen. Bijvoorbeeld die in de koolstof- en stikstofkringloop aan het werk zijn. Dit is belangrijk, omdat we anders bijvoorbeeld niet van onze afval af komen. In sommige gevallen helpen ze ons juist niet. Lees dit artikel en je weet wat er gaande is in de 'micro-wereld' 1 Domein Cellen (examentraining) Leg uit : Organisatieniveau. De schaal waarop levensprocessen plaatsvinden. Deze organisatieniveaus zijn: moleculair niveau, celniveau, weefselniveau, orgaanniveau, organismeniveau, populatieniveau, ecosysteemniveau. Leg uit : Cellen. het kleinste levende onderdeel van een organisme dat nog alle levenskenmerken. 2.5.2 functie van warmte. Warmte die vrijkomt tijdens celademhaling = nuttig voor warmbloedigen (vogels+zoogdieren) in staat cte lichaamstemperatuur te behouden. 2.5.3 Functie v ATP. Wordt ingezet in ≠ celprocessen = samen celarbeid Vbn: - samentrekken spieren. biosynth. V allerlei molec. zenuwimpulsgeleiding; 3. Anaerobe celademhaling/ Epro

Samenvatting Medische theorie - Study smart with Chri

De functie van de slokdarm is het voervoeren van het voedsel naar de maag. De functie van de maag is het tijdelijk opslaan van voedsel. Er zijn kringspieren bij de ingang en de uitgang van de maag. De kringspier die bij de uitgang zit, noemen we de maagportier. Deze kringspieren sluiten de maag af A11 Vorm-functie-denken De kandidaat kan in contexten redeneringen hanteren waarbij van biologische objecten op verschillende organisatieniveaus vanuit een gegeven vorm naar een zoals assimilatie- en dissimilatie-processen, katalyseren en hoe de temperatuur en pH deze beïnvloeden. assimilatie, dissimilatie, enzym, katalyseren, invloed. Door dissimilatie r-r > n-r ontstaan uit ouder cameriere. Dit is ontleend, wrsch. via het Frans, al heeft het vroegste Frans al een - b- : chamberiere [1165-70; Rey] (Nieuwfrans chambrière ), aan middeleeuws Latijn cameraria 'kamervrouw, dienares van een dame', de vrouwelijke vorm van Laatlatijn camerarius 'kamerheer', afleiding van camera 'gewelf, kamer', zie verder → kamer 10voorBiologie - 2 Thema Cellen begrippen - Uil O woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen assimilatie en dissimilatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voeding verklaren op welke wijze de stofwisseling van cellen van prokaryoten en eukaryoten verloopt. populaties ontstaat en benoemen wat de functie daarvan is. Subdomein D3: Seksualiteit 30

assimilatie/dissimilatie - Biople

De cel en processen Learn with flashcards, games, and more — for free Vragen en opdrachten / Erfelijkheid / Havo/Vwo 3 | biologie voor het voortgezet onderwijs. De bestanden zijn opdrachten die horen bij de theorie over erfelijkheid. De bestanden zijn gemaakt in learnbeat, opgeslagen als pdf en weer omgezet naar word, vandaar dat de opmaak niet perfect is. Voel je vrij om dit aan te passen

Dissimilatie - Oefentoets VWO Biologiepagina.nl. 1 / 35. Mitochondrien bevatten enzymen voor de omzetting van. glucose in pyruvaat. eiwitten in aminozuren. een koolstofverbinding in ethanol of melkzuur (lactaat) een koolstofverbinding in koolstofdioxide en waterstof. Bij een bepaalde vorm van dissimilatie ontstaat lactaat De dissimilatie van glucose Glucose(C3H4O6) is de belangrijkste brandstof voor het menselijk lichaam. Om energie uit de glucose te halen, moet eerst Metabolisme en voeding: glucose Elk biochemisch, celbiologisch en fysiologisch proces wordt nauwkeurig gereguleerd, waardoor aanpassingen aan gewijzigd Bij de anaerobe dissimilatie splitst melkzuur in een negatief geladen lactaation en een positief geladen waterstofion. Het lactaat kan middels de Coricyclus weer gebruikt worden als brandstof. De H+ ionen worden onder andere verantwoordelijk geacht voor de verzuring van de spieren

Bij dissimilatie in cellen ontstaat CO 2: verbranding van glucose O 2 + C 6 H 12 O 6 → 6H 2 O + 6CO 2 Omdat de koolstofdioxidespanning in weefsel hoger is dan de koolstofdioxidespanning in haarvaten in de organen waar verbranding plaatsvindt, diffundeert CO 2 van het weefdel naar de haarvaten Welke functie heeft dit coënzym? a) het draagt de uit de lichtreacties vrijgekomen energie over aan een reactiesysteem, waarbij de temperatuur meer invloed heeft op de fotosynthese dan op de dissimilatie 2. Een plant wordt geplaatst in een milieu met bepaalde concentraties van normaal zuurstofgas (16O 2

Verschillen: dierlijke en plantaardige cel duidelijk uitgelegd

verschillende vormen van adaptatie beschrijven de functie ervan uitleggen; uitleggen hoe het menselijk lichaam reageert op lichaamsvreemde stoffen en welke organen daarbij een rol spelen. Kernbegrippen: adaptatie, natuurlijke selectie, evolutie, mimicry, winterslaap, vogeltrek, lichaamsvreemde stoffen, afweersysteem, immuunsysteem, zwezerik, mechanische barrière dissimilatie 33. echografie 28. distaal 73. echoscopie 28 27. distale tubulus 182 182. ectoderm 407 409. distribuerende functie 114. eelt 214. diurese 187. eenlagig plaveiselepitheel 50 51. DNA. Over levensverschijnselen, stofwisseling, DNA en erfelijkheid. Dit thema is bedoeld voor leerlingen in 6 vwo die bijna alle biologie al hebben gehad en zich nu voorbereiden op het examen. Het gaat over levenskenmerken en levensprocessen, die allemaal terug zijn te voeren op het functioneren van cellen. Celregulatie staat aan de basis van het leven C bij anaerobe dissimilatie door de gistcellen D bij anaerobe dissimilatie door de druivencellen Tijdens het proces van wijn maken houdt Bernhard de omstandigheden optimaal. 1p 16 Noteer twee abiotische factoren, uit de tekst in het kader, functie van de eilandjes. A. Citroenzuurcyclus Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier De citroenzuurcyclus wordt ook wel naar een van de ontdekkers ervan de Krebscyclus genoemd. De functie van dit proces, dat zich in de mitochondriën van de cel afspeelt, is het afbreken van de verschillende.

Hoofdstuk 04 - AudesirkVoorbeeld lesstof per opdracht vwo

Promotor. Een promotor is een specifieke sequentie in het DNA waaraan transcriptiefactorenkunnen binden. Op die manier wordt transcriptie gereguleerd. Een promotor vind je aan het begin van een gen. Als er activerende transcriptiefactoren aan binden, kan RNA-polymerase ook binden en starten met transcriptie een bijbehorende functie wordt gezocht en andersom. Subdomein A12: Ecologisch denken 12. assimilatie en dissimilatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voeding verklaren op welke wijze de stofwisseling van cellen van prokaryoten en eukaryoten verloopt

Proces, waarbij door onttrekking van water veel moleculen aan elkaar gekoppeld worden, bijvoorbeeld polysachariden ontstaan door het via condensatie aan elkaar koppelen van monosacharide-eenheden. Categorieën. Metabolisme (stofwisseling) Scheikunde bij biologie Aerobe dissimilatie • Bij aerobe dissimilatie (verbranding) worden glucosemoleculen volledig afgebroken. • De vrijgemaakte energie wordt tijdelijk vastgelegd in ATP moleculen. Aerobe dissimilatie • Reactievergelijking: • C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 O + energie • De aerobe dissimilatie van glucose vindt voor het grootste gedeelte plaats in mitochondrien

Uitscheidingsstelsel, lever, nieren / Menselijk lichaam

Dissimilatie vindt plaats in het mitochondrium. De energie die vrij komt is in vorm van warmte, de rest wordt bewaard in ATP. De energie uit deze ATP kan voor diverse dingen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het samentrekken van spiercellen. De sociale functie van voedsel is dus ook belangrijk.. Dissimilatie (verbranding): Bij dissimilatie worden van grote moleculen kleinere moleculen gemaakt, hierbij komt energie vrij die je kunt gebruiken voor allerlei lichaamsprocessen. Dit heeft bij de mens geen functie meer omdat wij geen vacht hebben. Je gaat rillen, hierdoor bewegen er meer spieren en produceer je meer warmte Wat is de functie van de hersenstam? Wat is de functie van de hypothalamus? Andere hoofdonderwerpen. De uitleg op deze site is ingedeeld in een celkern, cytoplasma, mitochondrium, eukaryoot, prokaryoot, endoplasmatisch reticulum, Celstofwisseling assimilatie, dissimilatie, enzymen, aëroob, anaëroob, fotosynthese, transport, plasmolyse. Studenten bekeken ook Samenvatting Anatomie BLOK 2 A&F samenvatting; Hoofdstuk 1 Cel Voet - Enkel - Samenvatting Anatomie Fysiologie Pathologie (AFP) Knie - In dit document worden de botten / bot delen, gewrichten en ligamenten in de Farmacologie - Samenvatting Anatomie Fysiologie Pathologie (AFP De nervus vagus is de tiende hersenzenuw. Hij wordt ook wel afgekort als N. X (nervus met romeins cijfer 10.) Een andere naam voor deze zenuw is zwervende zenuw of zwerfzenuw. Hij behoort tot de twaalf craniale zenuwen of hersenzenuwen, die direct uit de hersenen ontspringen en niet uit he Dissimilatie org. stoffen 68A t/m 68E Bouw cel van een plant 79B Bouw cel van een dier 79C Na/K-pomp 88E Celcyclus 76A Mitose en meiose 76B Bouw bacterie 79A Bouw van bijbehorende functie wordt gezocht en andersom. Subdomein A12: Ecologisch denken 12