Home

Asbest subsidie 2021

Komt er in 2021 een subsidie op de sanering van asbest uit woningen en (bedrijfs)panden? Asbest-Subsidies.nl houdt je graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Huidige regeling (2021) Op dit moment is er helaas geen asbestsubsidie meer. Tot eind 2018 was het mogelijk om aanspraak te maken op subsidie uit een pot van in totaal €75 miljoen voor asbestsanering Dat kan als het totale oppervlak van het asbest dak minimaal 35 m2 bedraagt. In dat geval kan een subsidie van 4 euro per m2 worden gekregen. Deze subsidie is wel gebonden aan en maximum van 25000 euro per adres. De overheid heeft een bedrag van 10 miljoen euro vrijgemaakt in 2016 voor deze subsidie voor het verwijderen van asbest bij particulieren Subsidie asbest verwijderen: subsidies in 2021 voor asbestsanering! Wilt u asbest laten verwijderen? Lees hier meer over subsidie voor asbestsanering in 2021! Subsidieregeling asbestdaken Subsidies Rijksoverheid

Asbest subsidie 2021 Asbest-Subsidies

Hoeveel bedraagt de premie in 2021 en 2022 voor het verwijderen van asbest? Sedert 1 januari 2021 voorziet de Vlaamse regering premies voor het verwijderen van asbest uit huizen, scholen en zorginstellingen. Deze premie kan je aanvragen bij netbeheerder Fluvius. De premie bedraagt 8 euro per vierkante meter voor wie 2021 - 2019 Subsidies verwijderen van asbest - Asbestkoning Subsidie 2021 In sommige gevallen kun je een subsidie van de overheid krijgen voor het weg laten halen van asbest. In de meeste gevallen kunt u deze subsidie echter alleen als bedrijf krijgen

De subsidie houdt in dat je €4,50 per vierkante meter asbest terug kunt vorderen met een maximale uitbetaling van €25.000 per gebouw. In 2017 is hier €15 miljoen voor beschikbaar gesteld en je kunt er nog tot en met 31 december 2019 gebruik van maken. Wat het beschikbare bedrag de komende jaren zal zijn wordt jaarlijks gepubliceerd Subsidie voor het verwijderen van asbest voor de zakelijke markt. Voor de agrarische sector is een speciale subsidie regeling van kracht geworden. Juist omdat in deze sector veelvuldig gebruik is gemaakt van de verwerking van asbest in daken heeft de overheid de subsidie gekoppeld aan het plaatsen van zonnepanelen De financiële implicatie van deze subsidie kon behoorlijk groot zijn. In totaal kon je tot €4,50 euro per m2 besparen op de sanering, terwijl er zonnepanelen geplaatst worden waarmee je stroomverbruik op de lange termijn een stuk lager zal worden Dit is een erg aantrekkelijke subsidie, omdat je hem kunt combineren met de Subsidieregeling Verwijderen Asbestdak. Ben jij agrariër in Friesland en heb je één of meerdere asbestdaken op je erf? Dan kun je voor beide subsidies €4,50 per vierkante meter verwijderde asbest terugkrijgen. Dat is dus €9 in totaal Subsidieregeling asbest > Subsidie asbest > Subsidie asbest 2021 > EIA > MIA > VAMIL Asbest herkenning > Asbestinventarisatie > Niet-hechtgebonden > Hechtgebonden Kosten in 2021 > Kostenoverzicht > Tarieven asbestinventarisatie > Tarieven monsteronderzoek > Tarieven asbestanalys

Asbest verwijderen [ 2021 ]: up-to-date info & subsidie

Subsidie asbest verwijderen: subsidies in 2021 voor

Premie en subsidie voor verwijderen van asbest Asbestinf

Bouwfinanciering complexer: offertes niet te maken voor langere termijn. Asbestsanering Bedrijfsnieuws Leghenstal 23 juli 2021. Doordat de prijzen omhoog blijven schieten en ook de schaarste aan grondstoffen toeneemt, dient een agrariër er rekening mee te houden dat er geen langdurige prijsvaste offertes meer afgegeven kunnen worden Subsidie (SEBA) voor elektrische auto en waterstofauto 6 maart 2021 Van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025 is de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) opengesteld

De asbestverwijdering en de isolatiewerken moeten binnen de 12 maanden gebeuren. Meer informatie over deze premie vind je op fluvius.be. Asbestpremies van OVAM OVAM geeft een premie voor het opstellen van een asbestinventaris in Vlaamse scholen. Ook voor de asbestverwijdering zijn er enkele subsidies Wat komt er kijken bij het verwijderen van asbest? Op Kosten-Asbest.nl lees je alle noodzakelijke informatie over asbestsanering. Lees handige tips, informatie en de kosten voor het verwijderen van het asbest. Wist je al dat het een zeer groot misverstand is dat asbest altijd verwijderd moet worden? Lees het antwoord op dit soort vragen hieronder. Kan ik een subsidie of premie krijgen voor het verwijderen van asbest? Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid biedt daarom verschillende subsidies en maatregelen aan om particulieren en ondernemingen te ondersteunen Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De subsidieregeling die vanaf 2016 wordt voorzien voor particulieren voor het verwijderen van asbestdaken bestaat vandaag de dag reeds voor bedrijven. Zij kunnen nu dus al een bepaald stukje van de kostprijs voor het verwijderen van asbest uit daken terugkrijgen. Subsidie asbest verwijderen + zonnepanelen

Plannen voor Muziekhuis Stationsstraat - Gemeente Tilburg

2021 - 2019 Subsidies verwijderen van asbest - Asbestkonin

Ga door met lezen hieronder om meer te weten over asbestverwijdering in 2021 en voor de 6 beste bespaartips van 2021 om de kosten te verlagen. Asbestverwijdering. Bij het constateren van asbest in een gebouw is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om het asbesthoudend materiaal direct te verwijderen Soorten subsidies voor zonnepanelen. De verschillende subsidiemogelijkheden die er worden uitgereikt voor het aanschaffen van zonnepanelen in Nederland zijn: Landelijke en lokale subsidies, welke worden uitgegeven door de gemeente. Subsidies voor MKB, agrariërs en sportverenigingen om op goedkope wijze zonnepanelen aan te kunnen schaffen Subsidie asbest verwijderenInhoudsopgave 1 Subsidie asbest verwijderen1.1 Subsidie asbest verwijderen zakelijk1.2 Subsidie asbest verwijderen particulieren1.3 Subsidie asbest verwijderen1.4 Informatie over de kosten? Zoals u op de pagina 'kosten' kunt lezen, kost het verwijderen van asbest veel geld. Dit komt doordat het een zeer lastige klus is. Deze klus moet worden uitgevoerd door een. De kosten van asbestinventarisatie en asbestsanering zijn zodanig hoog dat men zich afvraagt of er nog een subsidieregeling voor is. Helaas heeft de overheid medio 2018 aangegeven dat de subsidiepot die voor asbestsanering was apart gezet leeg is en niet meer wordt aangevuld

2021 Subsidie asbest MIA en VAMIL

2021 Subsidie zakelijk asbest verwijderen

  1. Subsidie op asbestsanering. Vanaf 2016 gaf de overheid subsidie op de verwijdering van asbestdaken. Deze subsidiepot is inmiddels volledig verbruikt en daarmee is de regeling sinds december 2018 gesloten
  2. Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in nadere regels 'Van asbest naar Duurzaam dak 2019-2021'. Doel van de regeling is het stimuleren van het verduurzamen van daken
  3. de Subsidieregeling stimuleringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe vast te stellen. Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2021 en vervalt op 1 januari 2029. Gedeputeerde Staten voornoemd, mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter. W.F. Brenkman MSc, secretaris Assen, 5 januari 2021. Kenmerk: 4.1/2020002644 Uitgegeven: 7 januari 2021
  4. ent aanwezig in heel wat huizen en gebouwen. Daarom investeert de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2021 in een aanzienlijk budget voor het veilig verwijderen van asbest. Ben je van plan om in 2021 of 2022 een nieuwe dakisolatie te leggen? Of de buitenmuren te isoleren? En moet je bij deze werken asbest laten verwijderen
  5. Subsidie. Het is niet mogelijk om via de gemeente subsidie aan te vragen voor het verwijderen van asbest. Sinds december 2018 is het ook niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen via de Rijksoverheid. Meer informatie over landelijke subsidies is te vinden op mijn.rvo.nl
  6. BESLUIT: vast te stellen het Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 15 januari 2021. Dit besluit treedt uit werking op 1 januari 2031

Asbest - Subsidie zonnepanelen 202

Provinciale Asbest-subsidieregeling verlengd 18-02-2021 - De provincie Flevoland heeft de regeling 'Van asbest naar duurzaam dak' verlengd. Deze subsidie is interessan Instromen in deze regeling kan vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2025. De voorwaarden van de zwaarwerkregeling. Aan de zwaarwerkregeling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Tot aan je pensioengerechtigde leeftijd ontvang je het wettelijk toegestane bedrag. Dit is anno 2021 een uitkering van €22.164 per volledig jaar Asbest verwijderen subsidie 2021? Tot voor kort was het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het saneren van asbestdaken. Deze is per 15 december 2018 gesloten omdat het plafond van de subsidie is bereikt: de subsidie is op! Er is op dit moment sprake van een fonds die deze subsidie vervangt, maar daar is nog geen zekerheid over Op 29 juni 2021 heeft de gemeente Bronckhorst een melding ontvangen voor het saneren van asbest aan de Brouwerij 1, 5, 7, Burg. Cordesweg 1, 3, 7, 9, 11 en J.D. Pennekampweg 2, 6, 8, 10, 12 in Hummelo. De melding is geregistreerd onder kenmerk 18767732. Voor de activiteit die is gemeld is een Besluit met algemene regels van toepassing

Opfokzeugen Subsidie varkenshouderij Vleesvarkens 22 juli 2021 Afgelopen dagen heeft de extreme wateroverlast in verschillende delen van Nederland, en in het bijzonder in Limburg, enorme schade toegebracht De subsidie is van toepassing op de verwijdering van (sanering van) asbesthoudende dak- en gevelbeplating die zich in de buitenschil van een pand onder de blote hemel bevindt. De subsidie is van toepassing op alle situaties waarbij dit asbest verwijderd wordt, of het nu gaat om een dakrenovatie of totaalsloop Subsidies voor het verwijderen van asbest. Ook hier komen we van een kale reis thuis. Enkel scholen, internaten en lokale besturen kunnen beroep doen op subsidies voor het verwijderen van asbest. Tips voor premies voor asbestverwijdering. Wel hebben we hier enkele tips voor personen die asbest dienen te verwijderen Om de bezitters van asbestdaken tegemoet te komen, biedt de Provincie Flevoland sinds 1 april 2019 een subsidie genaamd 'Van asbest naar duurzaam dak' voor het plaatsen van zonnepanelen wanneer een asbestdak is gesaneerd. Deze subsidieregeling die op 31 december 2020 af zou lopen, is door de provincie met een jaar verlengt PZH-2021-773713608, tot wijziging van de subsidieregeling zonnig Zuid-Holland Indien er reeds een beschikking is verleend vanuit de subsidieregeling Asbest eraf, Zon erop van de provincie Zuid-Holland is het niet mogelijk om subsidie te verkrijgen via de regeling Zonnig Zuid-Holland..

U kunt de hele regeling nog eens doornemen via Subsidieregeling Creatieve bedrijfsverzamelgebouwen (pdf, 444 kB). Ook van toepassing is de Algemene Subsidie Verordening 2016. Contact. Voor vragen over deze subsidieregeling kunt u per e-mail contact opnemen met Doeko Pinxt via doeko.pinxt@arnhem.nl Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2021 en vervalt op 1 januari 2029. Gedeputeerde Staten voornoemd, mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter W.F. Brenkman MSc, secretaris Assen, 5 januari 2021 Kenmerk: 4.1/2020002644 Uitgegeven: 7 januari 2021 Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe Artikel 1 Begripsbepalinge

2021 Agrariërs subsidie (Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop

Hiervoor kunt u een voucher aanvragen. Daarmee kunt u met subsidie de opleiding stikstofcoach volgen. U krijgt een voucher om een deel van de kosten van de opleiding te betalen. Hiermee krijgt u maximaal 50% van deze kosten vergoed. Maar niet meer dan € 1.250. Aanvragen is mogelijk van 31 mei 2021 tot en met 15 oktober 2021, 17.00 uur Deze subsidieregeling heet officieel Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) 2021. Budget . Het budget voor deze regeling is € 18 miljoen. U krijgt subsidie als u nieuwe machines en installaties koopt en installeert. Dit krijgt u voor de kosten zonder btw. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen

Asbest verwijderen? Waar op te letten + prijzen 202

Asbestsanering Tempo van verwijdering asbestdaken neemt verder af, zonder verbod of subsidie Een man in beschermende kleding verwijdert asbestplaten van een woning De verplichting om alle asbestdaken voor 1 januari 2025 te saneren, sneuvelde enkele jaren geleden in het parlement. En ook de subsidie voor asbestsanering en plaatsing van zonnepanelen op vervangen daken is verdwenen. It gie opteld om njoggen euro de kante meter. Dêr wie de sanering faak wol fan betelle. Veldhuis Asbestsanering over subsidieregeling verwijderen van asbestdaken. De subsidieregeling die er was voor de verwijdering van asbestdaken was er om de verwijdering van asbest te stimuleren. Er was € 75 miljoen beschikbaar, dit budget is nu uitgeput. Er geldt dus geen subsidieregeling meer Gemeente Berkelland wil blijven streven naar een asbestvrij Berkelland, daarom wordt actief het verwijderen van deze asbestdaken gestimuleerd met een subsidieregeling. Deze subsidie geldt voor zowel voor eigenaren van 'kleine' asbestdaken als eigenaren van grote schuren met asbest

2021 Subsidie asbest Berkelland — SubsidieAsbestverwijdere

Geen 'echte' landelijke subsidie in 2021. In veel landen is men volop bezig om het stroomverbruik van particulieren groener te maken. Op verschillende manieren - door middel van subsidies, regelingen en wetgeving - worden zij aangemoedigd om te investeren in duurzame energie om de CO2-uitstoot te beperken Het verbod op asbestdaken vanaf 2024 blijft. Het budget van de subsidieregeling voor het verwijderen van daken met asbest is na meerdere ophogingen helemaal uitgeput. Aanvragen zijn nog in te dienen, maar de kans is zeer klein dat deze nog worden gehonoreerd Kosse Asbestverwijdering is een specialist op het gebied van asbestsanering en doet dat al ruim 20 jaar veilig en vakkundig, met respect voor mens en milieu. Neem contact op. 0493-599402. Simon: 06-53531428. Jan: 06-37459588. info@kossebv.nl. MENU

Subsidie asbest Asbest-Subsidies

Dit besluit treedt uit werking op 1 januari 2023. Op subsidies verstrekt op grond van de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe blijft dit besluit onverkort van toepassing. provinciesecretaris voornoemd, W.F. Brenkman MSc Assen, 29 juni 2021. Kenmerk 2021001316 Uitgegeven: 15 juli 2021 Subsidie asbest verwijderen 2021 particulieren. Proefversie AVG TuneUp voor een opgeruimde, snellere pc met minder crashes.Nu downloaden. Laat oude pc's langer meegaan en nieuwe sneller werken, met 1 klik Verwijder ongewenste programma's met het nieuwe Avast Cleanup Subsidie zonnepanelen 2021 Brummen. Brummen kent een aantal regelingen die het investeren in duurzame energie aantrekkelijk maken. Deze regelingen betreffen zowel particulieren als bedrijven. Zeker als de aanschaf van zonnepanelen projectmatig plaatsvindt kan aanspraak worden gemaakt op het duurzaamheidsfonds

Subsidie zonnepanelen 2021 . Zonnepanelen zijn een slimme investering voor de toekomst. Zo wek je stroom op via je eigen dak. De Nederlandse overheid stimuleert het plaatsen van zonnepanelen met verschillende financiële regelingen. Dat doen ze ook in 2021. We zetten de belangrijkste regelingen op een rij. 1. Btw op zonnepanelen terugvrage Subsidie voor wie asbest wil laten verwijderen. Wie in Antwerpen asbest in leidingisolatie of vloerbekleding wil laten verwijderen, of deze materialen wil laten testen op asbest, kan zich kandidaat stellen voor een subsidie. Deelnemers moeten het bedrag niet voorschieten, maar krijgen ineens een lagere factuur Vergelijk offertes! De prijzen van zonnepanelen kunnen aanzienlijk verschillen per installateur. Je doet er daarom verstandig aan om meerdere offertes te vergelijken. Vul hieronder je postcode in (vervolgens het formulier), vergelijk en bespaar ook tot 30% op de kosten

Milieu- en Energielijst 2021 RVO

Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten bij besluit van 19 december 2018 budget beschikbaar hebben gesteld voor de sanering van asbestdaken in Flevoland in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen en aanvullende isolatie van het dak en daarbij hebben aangegeven dat deze middelen beschikbaar moeten worden gesteld door middel van subsidiering Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de subsidie op de sanering van asbestdaken (Subsidieregeling sanering asbestdaken gemeente Berkelland 2020-2023) Geldend van 13-01-2021 t/m hede Asbestdaken verwijderen met een voordelige lening. Dat kan als je eigenaar bent van een gebouw met een asbestdak in Drenthe. Je kunt leningen afsluiten met een vaste lage rente, die je bovendien boetevrij eerder kunt aflossen. De verplichting om voor 2024 je asbestdak te verwijderen is voorlopig in de ijskast gezet. Dat heb je vast wel gehoord. Maar de provincie Drenthe vindt asbestsanering.

Het verwijderen van asbest is duur en dit is mogelijk ook een uitgave waar u geen rekening mee heeft gehouden. Als het asbest in uw woning een verrassing is, dan is dit een zeer vervelende situatie. Er is geen subsidie meer voor het saneren van asbest. De kosten moet u dus helemaal zelf dekken Subsidie voor woningeigenaren voor de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler, Gewijzigd op: 06-07-2021. Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) In 2021 heeft de overheid het aantal subsidies en fiscale voordelen voor zonnepanelen opnieuw uitgebreid en verhoogd. Als u dus nadenkt over zonnepanelen, is het goed om te weten dat er een aantal manieren zijn om uw investering financieel aantrekkelijker te maken. In dit artikel geven we een overzicht van alle huidige belastingvoordelen en subsidies voor zonnepanelen Met de subsidie stimuleert de overheid energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Vanaf 4 januari 2021 kunnen woningeigenaren een aanvraag indienen via deze webpagina van de RVO . Op de website van de RVO (Rijksoverheid) staat het volgende vermeld betreffende de ISDE-regeling voor particulieren: 'Voor woningeigenaren.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen - € 17.000. Tot €17.000,- subsidie om jouw woning te verduurzamen én te verbeteren. Bedoeld voor eigenaren die een beoordeling met de nieuwe inzichten hebben of krijgen, of waarvan de woning volgens de huidige beoordeling voldoet aan de veiligheidsnorm In 2021 is er € 47.000,- beschikbaar voor deze subsidieregeling. Aanvragen. U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2021. Er is al veel subsidie verleend, waardoor er geen budget meer over is. Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499

Lees dan onze algemene informatie over subsidies. COVID-19 en de gevolgen voor uw subsidie Voor alle activiteiten of projecten waarvoor u subsidie ontvangt, geldt dat u zich bij de uitvoering moet houden aan de COVID-maatregelen van de Rijksoverheid, uw gemeente en veiligheidsregio ISDE-subsidie 2021 40 miljoen euro beschikbaar in 2021. Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) kunnen zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. Met de ISDE kunt u uw bedrijf verduurzamen met een kleinschalig zonnepanelen project 19 februari 2021. Provinciale Asbest-subsidieregeling verlengd. Foto: Clker-Free-Vector-Images. Op aandringen van de SP heeft de provincie de subsidie om asbestdaken te saneren en te vervangen voor geïsoleerde daken met zonnepanelen verlengd Subsidies en asbest. Helaas zijn er in 2021 geen subsidiemogelijkheden voor handen voor particulieren. Wel kunnen boeren en bedrijven asbest laten verwijderen met aftrek van btw en mindering op de resultatenrekening, maar ook dat is geen subsidie. Met het opschorten van de verplichting om voor 2024 asbestdaken te laten saneren heeft de overheid.

Subsidie asbestdak eraf zonnepanelen eropInhoudsopgave 1 Subsidie asbestdak eraf zonnepanelen erop1.1 Welke kosten zijn er aan verbonden?1.2 Subsidie in het verleden1.3 Subsidie anno 20161.4 Subsidie in de toekomst1.5 Subsidie aanvragen In Nederland bestaat er op moment van schrijven zoiets als een subsidie asbestdak eraf zonnepanelen erop. Deze subsidie heeft in tegenstelling tot wat. Om in aanmerking te komen voor subsidie volgens de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020 -2021 moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie over de regeling, voorwaarden en het indienen van de subsidieaanvraag: Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering. Aanvragers niet zijnde agrariërs kunnen tot een maximum van 30% van het plafond per provincie benutten OVAM zorgt voor subsidie bij verwijderen asbestdaken. 23-04-2021. Naar schatting zit er nog meer dan 500.000 ton materiaal met asbest in de gebouwen van de Vlaamse land- en tuinbouwers. Hierdoor kunnen op termijn risico's ontstaan voor de gezondheid en voor het milieu. In uitvoering van het 'Actieplan asbestafbouw' startte de OVAM met een. Fonds. Eén van de maatregelen is het oprichten van een fonds waaruit leningen voor het verwijderen van asbestdaken verstrekt kunnen worden. Dit kan tot en met 2028, om zo mensen te stimuleren op korte termijn in actie te komen. De Rijksoverheid draagt samen met provincies, gemeenten en banken bij aan dit fonds

Tijdelijke fietsenstalling Wagnerplein - Gemeente TilburgNieuwe mountainbikeroute in Stadsbos013 - Gemeente TilburgSoob-subsidie bij lading zekeren | Westpoort

Asbest subsidie 2024 Asbest-Subsidies

Handhavingsacties Besterd - Gemeente TilburgNieuwe duurzame werkplaats BAT en Sportbedrijf - Gemeente

Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe (Asbestdakenregeling Drenthe) - provincie Drenthe. Het doel van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe (VAD) is het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken en -gevels in Drenthe, alsmede het stimuleren dat de gesaneerde daken worden voorzien van isolatie en zonnepanelen Asbest verwijderen. Heb jij een asbestdak? Dan heb je vast vragen over hoe je de asbest kunt verwijderen en welke regelingen er voor zijn. Toch al bezig met je dak? Neem dan meteen je dakisolatie mee en/of het plaatsen van zonnepanelen. Hoe? Wij helpen je verder Dan bent u bij Katoele Subsidie Experts aan het juiste adres. Voor het verwijderen van asbest zijn meerdere subsidies mogelijk. Hieronder vindt u meerdere mogelijkheden. Kijk nu snel wat het beste bij uw situatie past Subsidie varkenshouderij 11 juni 2021 Bedrijven die subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen in de Gecombineerde opgave, kunnen tot en met 30 juni 2021 een voorschot aanvragen via mijn.rvo.nl voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling Combineer subsidie met de Energie-bespaarlening. Voor de verwijdering van asbestdaken is ook subsidie beschikbaar. Met de subsidie kunt u eventueel een deel van de Energie-bespaarlening boetevrij vervroegd aflossen. U kunt de subsidie aanvragen bij RVO. Wat levert asbestsanering op? U voldoet aan de regelgeving die vanaf 2024 geldt