Home

Oncoline CIN

Oncoline: Cervixcytologie : Flowchart Follow-up naESCULAAP | Zakkaartje Gynaecologie

Oncoline: CIN, AIS en VAIN : Classificatie CI

 1. Oncoline is een uitgave van © Integraal Kankercentrum Nederland | Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring | Beveiligingskwetsbaarheid melden | 202
 2. Niet meer online. Oncoline is tot op heden de plek geweest voor de oncologische richtlijnen. Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. Alle medisch-specialistische richtlijnen vindt u op richtlijnendatabase.nl
 3. CIN, AIS en VAIN - Therapeutische vaccinatie. In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen
 4. Cervixcytologie - Flowchart Follow-up onbehandelde CIN Opties. Onderbouwing. Achtergrond. Flowchart follow-up onbehandelde CIN. Evidence tabellen. Evidence tabellen. Verantwoording. Autorisatiedatum en geldigheid. Laatst beoordeeld : Laatst geautoriseerd : 01-11-2016. Initiatief en autorisatie
 5. CIN, AIS en VAIN - Anamnese. In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen
 6. Zoals eerder genoemd is het 5-jaars risico op het ontwikkelen van een recidief CIN2-3 na een negatieve co-test na 6 maanden vergelijkbaar met het risico na het huidige beleid van drie cytologische onderzoeken (CIN 2+ 3,0% (95%BI 1,4-6,1) versus 2.9% (1,2-7,0) en CIN3+ 1,1% (0,3-3,4) versus 0,7% (0,1-3,9) [Kocken, 2011 (7)]

Cervixcytologie - Algemeen. Opties. Voor u ligt de geheel gereviseerde richtlijn cervixcytologie voor onderzoek naar afwijkingen aan de baarmoederhals en enkele gerelateerde afwijkingen. Deze richtlijn vervangt de praktijkrichtlijn voor kwaliteitsborging van cytopathologisch onderzoek van de baarmoederhals van de NVVP versie 3.2, 2012 Nieuwe Richtlijn Cervixcytologie (Oncoline; eind 2016) Tot standkoming, randvoorwaarden (proces) • NVVP en IKNL • Relevante beroeps- en belangengroepen aan tafel: NVVP, VAP, NVOG, NVMB, NVHG, PALGA, RIVM & Programmacommissie • Goede aansluiting bij CIN-AIS-VAIN richtlijn (Oncoline; eind 2015) • Aansluiting bij vorige Cervix Richtlij

Als je wil kan je de richtlijn, het advies en de onderbouwing van dat advies nalezen: https://www.oncoline.nl/cin-ais-en-vain Tot slot: mijn advies zou gezien je leeftijd en je kinderwens ook zijn om af te wachten en (nog) geen lis te doen. Weet niet of je rookt maar de kans dat je lichaam de CIN zelf opruimt wordt veel groter als je stopt OncoLink, the Web's first cancer resource,provides comprehensive information on coping with cancer, cancer treatments, cancer research advances, continuing medical education, cancer prevention, and clinical trial IKNL werkt aan een koppeling van Oncoguide met het epd, zodat er geen informatie hoeft te worden overgetypt. Een koppeling vereist dat de leverancier van het epd landelijke informatiestandaarden implementeert en het systeem openstelt voor koppeling met applicaties zoals Oncoguide. IKNL werkt samen met ziekenhuizen aan pilots om deze koppeling. Na verwerking van het commentaar, worden de richtlijnen rondgestuurd voor autorisatie en vervolgens gepubliceerd op Oncoline en de Richtlijnendatabase van FMS. De expertgroepen richtlijnen CIN, Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom en Fertiliteit zijn momenteel volop aan het werk om de betreffende richtlijnen te reviseren

CIN 1; CIN 2; CIN 3; Bij CIN 1 is het beleid eigenlijk bijna altijd afwachten: het gaat om oppervlakkige en licht afwijkende cellen in de eerste derde deel van de laag van de epitheelcellen. Het wordt ook wel een laaggradige CIN laesie genoemd. Advies is controle na 6 maanden via een uitstrijkje 1. Richtlijn Cervicale intra epitheliale neoplasie (CIN AIS en VAIN) van de NVOG . Te vinden op http://www.oncoline.nl/cin-ais-en-vain 2. HPV Prevalence in the Dutch cervical cancer screening population (DuSC study): HPV testing using automated HC2, cobas and Aptima workflows; Huijsmans et al. BMC Cancer (2016) 16:922 Cervixcarcinoom ontstaat meestal door een langdurig aanwezige infectie met HPV-virus, die het voorstadium van baarmoederhalskanker kan veroorzaken: CIN (cervicale intra-epitheliale neoplasie). Bij CIN kunnen de afwijkende cellen uiteindelijk veranderen in kankercellen

Oncolin

Oncoline: CIN, AIS en VAIN : Na behandelde CIN2-

De kans op recidief CIN na twaalf maanden wordt geschat op kleiner dan tien procent. De richtlijn Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN), AIS en VAIN stelt dat follow-up dient te worden uitgevoerd na 6, (12) en 24 maanden na de behandeldatum (Oncoline 2015) - www.oncoline.nl, Richtlijn CIN, AIS en VAIN, 12-11-2015 . 9 Informatie voor patiënten Als het uitstrijkje bij de huisarts of het bevolkingsonderzoek een afwijkende uitslag heeft, wordt de patiënt doorverwezen naar een gynaecoloog het ziekenhuis. Deze gynaecoloog doet verder onderzoek. behandeling CIN 2of 3 Oncoline) Is 6 en 24 maanden na behandeling. 4 . 5 1. Algemene informatie over Zorginhoudelijke indicatoren Baarmoederhalsafwijkingen Indicatorenwerkgroep De werkgroep voor het onderhoud van de indicatorenset Baarmoederhalsafwijkinge - www.oncoline.nl, Richtlijn CIN, AIS en VAIN, 12-11-2015 . 1 1 14 Informatie voor patiënten Als het uitstrijkje bij de huisarts of het bevolkingsonderzoek een afwijkende uitslag heeft, wordt de patiënt doorverwezen naar een gynaecoloog het ziekenhuis. Deze gynaecoloog.

Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) is een potentieel voorstadium van cervixcarcinoom en wordt ongeveer 10-15x zo vaak gevonden als een invasief cervixcarcinoom. Op de baarmoederhals is het overgangsgebied van plaveisel- naar cilindercelepitheel, de transformatiezone (TZ), de voorkeursplaats voor het ontstaan van cervixneoplasie Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) is een potentieel voorstadium van cervixcarcinoom en wordt ongeveer 10-15xzo vaak gevonden als een invasief cervixcarcinoom. Op de baarmoederhals is het overgangsgebied van plaveisel- naar cilindercelepitheel, de transformatiezone (TZ), de voorkeursplaats voor het ontstaan van cervixneoplasie De richtlijnen CIN en Cervixcytologie zijn in 2015 respectievelijk 2016 gereviseerd en in 2017 omgezet naar beslisbomen door IKNL en de Werkgroep Cervix Uteri (WCU) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) CIN wordt geclassificeerd als graad I (milde cervicale dysplasie), 2 (gemiddelde dysplasie), of 3 (ernstige dysplasie of carcinoma in situ). CIN 3 zal hoogstwaarschijnlijk niet vanzelf in regressie gaan; indien het niet behandeld wordt kan het na maanden of jaren penetreren in de basaalmembraan en een invasief carcinoom worden CIN staat voor cervicale intra-epitheliale neoplasia. 1 staat voor niveau 1 en betekent dat ongeveer een derde van de cellen in de baarmoederhals abnormaal is. Een op de zes vrouwen ontwikkelt CIN 1. Meestal verdwijnt dit zonder behandeling. Een andere term is LSIL (lage graad squameuze intra-epitheliale cellen). Matige dysplasie heet ook wel.

De HPV-vaccinatie bevat onschadelijk gemaakte delen van HPV-varianten, typen 16 en 18. Je kunt er geen HPV van krijgen. Na inenting maakt het lichaam antistoffen tegen HPV 16 en 18 en ook een beetje tegen een aantal andere typen. De kans op baarmoederhalskanker is dan met ongeveer 75% afgenomen Deze CIN-stadia gaan vanzelf weer in regressie als de infectie wordt geklaard. 5 6 7 Een infectie met HPV kan zich in ongeveer vier maanden ontwikkelen tot een CIN-1-laesie en na ongeveer veertien maanden in een CIN-2/3-laesie 10. ↲ ↲Oncoline. . www.oncoline.nl CIN 2: matige afwijkingen. Ongeveer 2/3 deel van de cellen is afwijkend. CIN 3: ernstige afwijkingen. Bijna alle cellen zijn afwijkend. CIN 2 en 3 komen het vaakst voor bij PAP-uitslagen vanaf 3b, waarbij CIN 3 nog het meest voorkomt. Ongeveer 1 op de 25 vrouwen ontwikkelt ooit CIN 2 of 3. PAP 3b als uitslag: hoe ernstig is dit Vulvaire intraepitheliale neoplasie (VIN), uitgaande van het plaveiselepitheel. De ISSVD adviseert de term VIN te gebruiken voor squameuze intraepitheliale neoplasie dat uitgaat van het plaveiselepitheel. VIN wordt gegradeerd in VIN 1, lichte dysplasie, VIN 2, matige dysplasie en VIN 3, ernstige dysplasie of carcinoma in situ Feiten en vragen over de invoering van HPV vaccinatie - 1. Feit 1: Op 1 April 2008 adviseerde de Gezondheidsraad de minister van Volksgezondheid om de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma voor meisjes van 12 jaar. 1 Feit 2: In September 2008 stelden vijf wetenschappers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dit advies ter discussie. 2.

Oncoline: Cervixcytologie : Flowchart Follow-up

Abstract. De Nederlandse richtlijn 'Niercelcarcinoom' is op basis van nieuwe literatuur gereviseerd. Met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie is de huidige zorg voor patiënten met niercelcarcinoom in kaart gebracht. Niercelcarcinoom is een vorm van kanker waarbij kennis over de genetische basis van de verschillende histologische. Het zakkaartje is zo opgemaakt dat de verhoudingen kloppen na 2x vouwen van het A4'tje. Verder bevatten sommige zakkaartjes liniaaltjes. Om de juiste maten/eenheden te behouden print je de pdf ZONDER te schalen (page scaling), zonder te roteren en/of centraliseren. Soms moet je verder klikken op Meer instellingen om het schalen uit te schakelen HPVhumaan papillomavirus is een virus dat wordt overgedragen door seksueel contact. Het kan kanker en genitale wratten veroorzaken. Meisjes krijgen een vaccinatie aangeboden tegen baarmoederhalskanker. Vanaf 2022 krijgen ook jongens de HPV-vaccinatie aangeboden. Het vaccin beschermt hen tegen penis-, anus-, mond-, en keelkanker Nederland heeft een goed systeem van bevolkingsonderzoek (BVO) naar baarmoederhalskanker. Elke vrouw in de leeftijdscategorie 30 t/m 60 wordt elke vijf jaar opgeroepen om een baarmoederhals uitstrijk te laten maken. De uitslag van het uitstrijkje kan bij veel vrouwen voor verwarring en zelfs tot (vaak onnodige) angst leiden

CIN, AIS en VAIN - Therapeutische vaccinatie - Richtlijn

 1. g, pathologisch onderzoek, histopathologische classificatie) en therapie.
 2. CIN staat voor carcinoma in situ. Carcinoma in situ is eigenlijk een voorstadium van baarmoederhalskanker, die zich nog niet heeft verspreid en daardoor goed te behandelen is. Er zijn drie types CIN, namelijk CIN-I, CIN-II en CIN-III, die allemaal aangeven dat er een voorstadium van kanker is, hoe hoger het nummer, hoe ernstiger de afwijking
 3. Afwijkend uitstrijkje. Gynaecologie. Lees voor. Aan een uitstrijkje is te zien of er aanwijzingen zijn voor een voorstadium van baarmoederhalskanker. De baarmoederhals wordt in dat geval verder onderzocht door de gynaecoloog van het Catharina Ziekenhuis
 4. - www.oncoline.nl, Richtlijn CIN, AIS en VAIN, 12-11-2015 . 9 Informatie voor patiënten Als het uitstrijkje bij de huisarts of het bevolkingsonderzoek een afwijkende uitslag heeft, wordt de patiënt doorverwezen naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis werken artsen die gespecialiseerd zijn i
 5. Een niercelcarcinoom gaat uit van cellen in de proximale tubulus van de nieren. Het omvat ongeveer 80% van alle nierkankers. Er bestaan drie subtypes niercelcarcinomen; heldercellig niercelcarcinoom (70-80%), papillair niercelcarcinoom (10-15%) en chromofoob niercelcarcinoom (3-5%)
 6. Abbreviation: CIN, cervical intraepithelial neoplasia. In Table 1 the SIRs by histologic type, age at CIN3 diagnosis, period of (recurrent) CIN3 diagnosis, follow-up by 5-year intervals, and attained age at cervical cancer are shown
 7. Achtergrondinformatie Nierkanker komt jaarlijks voor bij ongeveer 2000 mensen in Nederland. Genezing is mogelijk indien de tumor volledig verwijderd kan worden met operatie, dit dient altijd als eerste te worden nagegaan. Een beperkt lokaal recidief wordt in het algemeen opnieuw in opzet genezend gereseceerd. In sommige gevallen kan het zijn... Lees meer >

Hpv + en uitstrijkje. Beste dokter, in september 2018, ben ik na dat ik klachten had (paar keer lichte bloeding na gemeenschap en af en toe branderig gevoel) naar de huisart geweest voor een uitstrijkje. Een week later kreeg ik een telefoontje van mijn huisarts dat mijn uitstrijkje niet goed was, pap2 + hr-hpv positief Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN), ook cervicale dysplasie genoemd, is een premaligne afwijking van de cellen van de baarmoederhals.Het wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV), dat seksueel overgedragen wordt. Het opsporen van dit virus is een van de redenen dat een uitstrijkje gedaan wordt.. Het is geen kanker, en het is meestal geneesbaar ook de richtlijn CIN, AIS en VAIN van de NVOG op www.oncoline.nl. Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl De inhoud van deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) april 2016 hrHPV + afwijkende cytologi

Duur: 6-12 maanden in Meander Medisch Centrum Begeleider(s): Dr. M.J. Duk (gynaecologisch oncoloog), Dr. C. Gerestein (gynaecologisch oncoloog), mw Dr. M. van Veenendaal, Drs. W. van Vliet Inleiding Deze stage is bedoeld voor die arts-assistenten die zich na hun opleiding willen bekwamen op het gebied van de gynaecologische oncologie. Deze stage biedt een unieke kans o Dat betekent dat de tumorcellen via het lymfevocht of het bloed op andere plekken terechtkomen. Een ander woord voor uitzaaiingen is metastasen. Als baarmoederhalskanker uitzaait, is dat meestal naar de lymfeklieren in het bekken. De ziekte verspreidt zich minder vaak via het bloed. Gebeurt dit wel, dan is dit vaak pas in een later stadium Endometriumcarcinomen zijn over het algemeen adenocarcinomen. Typerend is postmenopauzaal vaginaal bloedverlies. De diagnose wordt met behulp van een biopsie gesteld. De stadiëring is chirurgisch. Behandeling bestaat uit hysterectomie, bilaterale salpingo-oöphorectomie, meestal lymfeklierdissectie in het kleine bekken en para-aortaal en.

• Het kunnen doorlinken naar externe bronnen (zoals de onderbouwing op Oncoline) • De koppeling van trials (nu nog handmatig, aan een automatische oplossing wordt gewerkt) Nieuwe inhoud: • Richtlijn prostaatkanker • Richtlijn cervixcytologie, CIN, AIS en VAIN • Update richtlijn borstkanker (2012 -> 2018 Cervixkanker behoort wereldwijd tot de top drie van de meest voorkomende kankers bij vrouwen. Jaarlijks sterven wereldwijd ongeveer 270.000 vrouwen tussen de 35 en 50 jaar aan invasieve cervixkanker. In 50% van de gevallen waarbij cervixkanker wordt gediagnosticeerd, blijkt dat deze vrouwen nog nooit deelnamen aan screening. Een andere 10% werden de laatste vijf jaar voor diagnose niet gescreend Samenvatting. Er zijn meer dan honderd subtypes bekend van het humaan papillomavirus (HPV). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de low risk HPV ( = lrHPV) en de high risk HPV ( = hrHPV). hrHPV wordt in verband gebracht met verschillende premaligne en maligne laesies, waarvan de sterkste correlatie is gevonden tussen een HPV-infectie en het ontstaan van een cervix- en anuscarcinoom richtlijn CIN, AIS, VAIN en de richtlijn Cervixcytologie. Leeswijzer 3 Leeswijzer NHG-Praktijkhandleiding Baarmoederhalskanker . Deel 1. Het bevolkingsonderzoek baarmoeder- halskanker Hoofdstuk 1. Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in Nederlan Morbus Bowen, ziekte van Bowen (intraepitheliaal plaveiselcelcarcinoom) Morbus Bowen ( intra-epidermaal spinocellulair carcinoom) kan worden beschouwd als een in situ variant van een plaveiselcelcarcinoom. Klinisch is het een scherp begrensde, langzaam groter wordende erythemato-squameuze plek die kan lijken op eczeem of psoriasis

Cervixcytologie - Flowchart Follow-up onbehandelde CIN

Op www.oncoline.nl en www.nvog.nl kan je veel info vinden over stadiering (pap, cin). Weet niet wat jouw vriendin voor operatie heeft gehad, maar wens jullie veel sterkte. Groetjes, Fanny. Rapporteren carola 10-12-2007 20:03. Hallo Fanny fijn dat je al 3 jaar schoon ben maar mag ik. Behandeling van baarmoederhalskanker in een meer gevorderd stadium. Bij een uitgebreidere tumor of als voor de behandeling al duidelijk is dat er uitzaaiingen naar de lymfeklieren zijn, krijg je meestal chemotherapie en bestraling. Deze behandeling heet chemoradiatie. Is chemoradiatie geen goede optie, dan kun je bestraling krijgen in. It has been shown that women with a diagnosis of CIN grade 3 (CIN3) are at increased risk of carcinomas of the anogenital and head and neck region, probably as the result of an infection with an hrHPV. 4-8 However, none of those studies included the risk for high-grade premalignancies after a diagnosis of CIN3. 4,5,8-10 Knowledge of this risk is important to preventing the development and. CIN staat voor cervicale intra-epitheliale neoplasie. Een CIN-uitslag geeft aan dat er een voorstadium van baarmoederhalskanker is gevonden. De cellen wijken af, maar er is geen sprake van kanker. De term 'dysplasie' verwijst naar abnormale veranderingen in cellen die eerst normaal waren. Er zijn drie typen dysplasie van de baarmoederhals

CIN staat voor cervicale intra-epitheliale neoplasie. Een CIN-uitslag geeft aan dat er een voorstadium van baarmoederhalskanker is gevonden. De cellen wijken af, maar er is geen sprake van kanker. De term 'dysplasie' verwijst naar abnormale veranderingen in cellen die eerst normaal waren. Er zijn drie typen dysplasie van de baarmoederhals: CIN. Women treated for high‐grade cervical intraepithelial neoplasia Grade 2 and 3 (CIN2/3) are at risk of developing recurrent high‐grade CIN (rCIN2+) for up to 10-20 years after treatment. 1, 2 Because of this increased risk, close surveillance of these women is necessary. Preferably, this surveillance should be done with a test strategy with a high sensitivity HPV testing done with a clinically validated PCR-based assay had similar accuracy on self-collected and clinician-collected samples in terms of the detection of CIN2+ or CIN3+ lesions. These findings suggest that HPV self-sampling could be used as a primary screening method in routine screening Inhoud. Samenvaing 4. 1 Inleiding 6. 2 Achtergrond 8. 2.1 Watisuitgezaaidheldercelligniercelcarcinoomenwatzijndesymptomen 8 2.2 Hoevaakkomtniercelkankervoor

CIN, AIS en VAIN - Anamnese - Richtlijn - Richtlijnendatabas

CIN, AIS en VAIN - Na behandelde CIN2-3 - Richtlijn

Ovariumtumoren zijn vaak dodelijk vanwege het vaak vergevorderde stadium ten tijde van de diagnose. Symptomen zijn vaak afwezig in de vroege fase en aspecifiek bij verder gevorderde ziekte. Evaluatie omvat echografie, CT-scan of MRI-scan en bepalingen van tumormarkers (bv. CA-125). De diagnose wordt met histologische analyse bevestigd. De stadiëring geschiedt chirurgisch Kanker.nl is de plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Stel je vraag over kanker, ontmoet lotgenoten of schrijf je eigen blog. We zijn er voor je Info over niercelcarcinoom behandeling. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 25.800 resultaten voor niercelcarcinoom behandeling - 0.013 sec The progression from initial HPV infection to cervical cancer occurs via precursor lesions (cervical intraepithelial neoplasia, CIN grade 1 to 3) and may take decades [4,5]. Treatment of CIN2/3 lesions is performed by ablative or excisional treatment

Cervixcytologie - Algemeen - Richtlijn - Richtlijnendatabas

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 's Gravenhage Uw brief van Uw kenmerk Datum 13 oktober 2009 Farmatec IFZ-2963310 11 maart 201 Naar Volledige tekst ›. Ga na of zwangerschap gewenst is. Schat de zwangerschapsduur in vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Evalueer het (chronisch) gebruik van geneesmiddelen. Geef voorlichting: neem foliumzuur 0,4 tot 0,5 mg per dag tot en met de amenorroeduur van 10 weken; vermijd alcohol en drugs CIN=histologically confirmed cervical intraepithelial neoplasia. *Only non-censored woman years at risk are included. †When episodes of CIN with completed negative follow-up results were considered only if the timing of follow-up tests followed recommendations (side analysis), 13 cases of cervical cancers were diagnosed in 38 040 woman years within 23 415 episodes that started at an mean age. The aim of this exploratory study is to evaluate what the added value is of epidemiological risk factors, in addition to HPV status, compared to HPV status alone in the prediction of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 2 diagnosis or worse (CIN2+) - Each year, more than 1500 new cases of renal cell carcinoma are diagnosed in the Netherlands, and approximately 850 patients die due to this disease

4 Nederlands Tijdschrift voor Oncologie Jaargang 12 - nr 4 - juni 2015 135 OVERZICHTSARTIKELEN 1internist-endocrinoloog, Antoni van Leeuwenhoek/UMC Utrecht Centrum voor neuro-endocriene tumoren, en afdeling Endocriene Oncologie, UMC Utrecht Cancer Center, 2medisch oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek/UMC Utrecht Centrum voor neuro-endocriene tumoren, en afdelin Introduction. Recurrent cervical intraepithelial lesions (rCIN2/3) after treatment of CIN2/3 occur in 5-15% of cases. rCIN2/3 can result from incomplete resection of CIN2/3, where the same HPV type and variant remains present. rCIN2/3 could also occur following a new infection with a different HPV variant of the same HPV type as the initial lesion Als de cellen afwijkend zijn wordt het uitstrijkje herhaald, of er wordt colposcopie verricht. Dit is een onderzoek waarbij er een stukje weefsel (biopt) van de baarmoedermond genomen wordt om de cellen nog beter te bekijken. Zo nodig wordt dit na 6 maanden herhaald. Bij de diagnose lichte dysplasie (CIN 1) vindt meestal geen behandeling plaats

Pap2/CIN2 behandeling? Kanker

 1. Introduction. Organized population cervical cancer screening has resulted in the reduction of incidence and mortality of cervical cancer through early detection and treatment of cervical intraepithelial neoplasia (CIN). 1 Until the end of 2016, in the Netherlands, women aged 30 to 60 years were invited for primary cytology cervical cancer screening with 5-year intervals
 2. Definition / general. Proliferation of endometrial glands with a resulting increase in gland to stroma ratio. Current system of classification ( Kurman: WHO Classification of Tumours of the Female Reproductive Organs, 4th Edition, 2014 ): Hyperplasia without atypia
 3. der sensitief
 4. Nierkanker.nl. Behandeling niercelcarcinoom Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij een. Heldercellig carcinoom. Ongeveer 8 van de 10 mensen met niercelkanker heeft dit subtype
 5. In the post-5HT3 era, the reported prevalence of anticipatory CIN in children ranges from 0% 39 to 59% 22, 23. Similar to observations in adult patients, the reported prevalence of CIN was always higher than that of CIV, with one exception: Stockhorst et al. 21 report an equivalent prevalence (26%; 5/19) of CIN and CIV

Oncoguide - IKN

advanced CIN lesions. 70. 3 Cytology and methylation markers on cervical scrapes 7171 INTRODUCTION Because of its high sensitivity for high-grade cervical disease (i.e. cervical intraepithelial neoplasia grade 2/3, CIN2/3) and cervical cancer, testing for high-risk human papillomaviru 0297 - De Ronde Venen e.o. (Aals; 10 Points Fin. Interim Man. AB Midd. Holl. Detach. B.V. AB-Serv. Hollandsche Rijn B.V Borderline ovariumtumoren en module Stadiëring (12-2018) en module Welke plaats heeft cystectomie als behandeling; Borstkanker (13-02-2020) Cervixcarcinoom (12-2018) Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN), AIS en VAIN; Endometriumcarcinoo Cervixcarcinoom komt het vaakst voor bij vrouwen van 35 tot 50 jaar, maar bijna een kwart wordt al eerder gediagnosticeerd en 7% zelfs vóór het. 7 Algemene informatie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie De afdeling Pathologie VUmc levert u CCKL-geaccrediteerde, kwalitatief hoogstaande moleculaire diagnostiek. Hiervoor zijn de volgende punten van belang: 1. De aanwezigheid van de DNA veranderingen wordt bepaald m.b.v. PCR analyse en bijbehorende uitleessystemen Matige cervicale dysplasie is een vorm van dysplasie van cellen van de baarmoederhals.Het heet ook wel cervicale intra-epitheliale neoplasie II (CIN II). De cellen zijn afwijkend maar er is geen sprake van kanker

Vijf gynaecologisch oncologische richtlijnen in de - IKN

Ernstige cervicale dysplasie is de ernstigste vorm van dysplasie van cellen van de baarmoederhals.Het kan een voorstadium van baarmoederhalskanker zijn. Ernstige cervicale dysplasie wordt ook wel dysplasie van de baarmoederhals ofwel cervicale intra-epitheliale neoplasie III (of kortweg CIN III) genoemd The 5-year risk of post-treatment CIN grade 2 or higher in women with three consecutive negative cytological smears or negative co-testing for cytology and hrHPV at 6 and 24 months was similar to that of women with normal cytology in population-based screening and therefore justifies their return to regular screening Zorgpad plaveiselcelcarcinoom Gebaseerd op Landelijke Richtlijn plaveiselcelcarcinoom, versie 2010 (www.oncoline.nl) Versie: 17-01-2017 Door de regionale werkgroep plaveiselcelcarcinoom. Voorzitter: E.G.A. Nadere informati Oncoline: Epitheliaal Ovariumcarcinoom : Recidief. Bij groei van de tumor zijn de meest voorkomende symptomen: Constante pijn of een gevoel van 'druk' in de onderbuik (bekkengebied). Een constant opgeblazen gevoel in de buik dat niet weggaat (dus niet wisselt). Je buik kan in omvang toenemen Het verschil tussen deze twee pathways is dat er bij CIN een abnormale hoeveelheid DNA (Aneuploid) ontstaat in de celkernen van tumorcellen. Bij MSI is dit niet het geval (diploid). Om een snelle eerste screening voor patiënten met MSI-high te doen wordt er in dit project gekeken of alle MSI-high tumoren een diploid beeld geven en of alle MSI-low en MSS tumoren een Aneuploid beeld laten zien

Afwijkende uitstrijkjes en HPV Health HHH Praktij

 1. Qi H, Dal Cin P, Hernandez JM, Garcia JL, Sciot R, Fletcher C, Van Eyken P, De Wever I, Van den Berghe H. Cancer Genet Cytogenet. 1996 Dec;92(2):147-9. PMID 8976373 : The desmoid tumor. I. Incidence, sex-, age- and anatomical distribution in the Finnish population. Reitamo JJ, Hayry P, Nykyri E, Saxen E. Am J Clin Pathol. 1982 Jun;77(6):665-73.
 2. Er zijn verschillende manieren van Healing. Mijn methode is gericht op het versterken van je natuurlijk, zelfherstellend vermogen en je eigen innerlijke kracht
 3. Read this essay on Cervixcancer in the Period of 1925-31. Come browse our large digital warehouse of free sample essays. Get the knowledge you need in order to pass your classes and more. Only at TermPaperWarehouse.co

Oncologie / Gynaecologie en verloskunde / Coschappen

 1. Histologische follow-up na afwijkende cervixcytologie (2015) Plav. celca. 1% Adeno-ca. 16% Andere malign. 0% neg.hist. 11% CIN I 15% CIN III 44% CIN II 13% Jaarverslag Laboratorium Pathologie Isal Na de operatie. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier controleert men uw hartslag, bloeddruk en pijn
 2. Revisie richtlijnen Erfelijke darmkanker, Melanoom en CIN, AIS & VAI . Plaveiselcelcarcinoom en melanoom. Bekijk de richtlijn Pijn bij kanker (2016) met aanbevelingen voor zorgverleners over behandeling en voorlichting (in Register) Een maligne melanoom ontstaat uit melanocyten in een gepigmenteerde zone: de huid, slijmvliezen, de ogen, en CZS
 3. Three hundred and twenty-three women treated for high-grade CIN in the SIMONATH study underwent close surveillance by cytology, hrHPV and DNA methylation marker testing up to 12 months posttreatment. Histological endpoints were ascertained by colposcopy with biopsy at 6 and/or 12 months. p16/Ki-67 dual-staining was performed on residual liquid-based cytology samples obtained at, or shortly.
 4. Objective To compare the risk of cervical cancer in women with histologically confirmed cervical intraepithelial neoplasia who returned to routine screening after having completed post-treatment follow-up with consecutive normal smear test results with women with a normal primary smear test result. Design Population based cohort study using data from a nationwide pathology register
 5. 10 Chapter 1 introdUCtion on C oloreCtal CanCer Epidemiology and Etiology Cancer is a leading cause of death with an estimated six million deaths world-wide in 20081,2.Currently, colorectal cancer (Cr C) is one of the most commo

Richtlijnen CIN en Cervixcytologie vertaald in routekaart

Bethesda atypische squameuze cellen van onbekende betekenis ASC US Bethesdasysteem - Wikipedi . ASCUS is een Engels letterwoord dat staat voor Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance (atypische squameuze cellen van onbepaalde betekenis), waarbij squameuze cellen platte cellen zijn zoals schalies