Home

Attestatie de vita online aanvragen

Ook als u in het buitenland woont kunt u hier een Attestatie de vita aanvragen. Bij de aanvraag moet u meenemen: een geldig identiteitsbewijs de brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds om een Attestatie de vita vraagt) Kosten. Een Attestatie de vita kost € 14,- (tarief 2021). Vraagt uw pensioenfonds het bewijs van u? Dan is het gratis Aanvragen Attestatie de vita. U moet persoonlijk langskomen en u krijgt het bewijs direct mee. Meenemen. Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Bankpas (contant betalen kan alleen bij loket Groningen Centrum). Afspraak maken > Langskomen zonder afspraak (tijdelijk niet mogelijk) Zie informatie loketten burgerzake Afgifte verklaring van in leven zijn door de ambassade. Heeft u geen voorbedrukte verklaring van in leven zijn van een Nederlandse instantie, maar heeft u wel een verklaring van in leven zijn nodig? Dan kan de Nederlandse ambassade deze voor u opstellen. Maak hiervoor een afspraak via het online afsprakensysteem

Vul de gegevens in. U betaalt het uittreksel online met iDEAL. U krijgt het bewijs van in leven zijn thuisgestuurd. Zo vraagt u een attestatie de vita aan: U gaat persoonlijk naar de gemeente waar u verblijft. U neemt mee: uw geldige identiteitsbewijs; eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig. Een Attestatie de vita moet je aanvragen in de gemeente waar je woont en ingeschreven staat. Je moet hiervoor een afspraak maken. Direct een afspraak maken. Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs krijg je het bewijs van in leven zijn direct mee. Je kunt met PIN betalen

Hoe vraag ik een Attestatie de vita aan? - Gemeente Amsterda

 1. Een Attestatie de vita kun je niet online aanvragen, je dient hiervoor persoonlijk langs te komen aan één van onze loketten. Je kunt hiervoor niemand machtigen. Dit geldt ook voor een buitenlandse formulier bewijs van in leven zijn
 2. De 'Attestatie de vita' wordt ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand, en kunt u in alle gevallen gebruiken. Het kost € 14,00 en u moet het altijd persoonlijk aan de balie aanvragen. Maak een afspraak. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte, kunt u iemand machtigen om de aanvraag te doen. Deze moet een verklaring van.
 3. Soort aanvraag 2021; Online: € 6,50: Per post: € 9,80 + portokosten: Attestatie de vita (buitenland) € 13,80* *Als bij het aanvragen van een Attestatie de Vita de brief van het pensioenfonds getoond wordt, waarin gevraagd wordt om het uittreksel, is deze gratis. Uittreksel historische adressen (voor 01-10-1994) € 15,60*
 4. u vraagt dit uittreksel eenvoudig online aan (u heeft hiervoor hiervoor DigiD nodig) Uittreksel BRP aanvragen u heeft hiervoor DigiD nodig. Attestatie de vita. is een internationaal model in meer talen. vraagt u persoonlijk aan bij de balie van de gemeente. is geldig in het buitenland. kost € 14,-
 5. Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. U moet bij de aanvraag een geldig legitimatiebewijs tonen. In de attestatie de vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie. Voor het aanvragen van een attestatie de vita maakt u een afspraak. U kunt het document dan direct meenemen

Het attestatie de vita kunt u niet online aanvragen. Maak online een afspraak; Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee: uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). vraagt u de verklaring of de attestatie aan voor een pensioenfonds, neem dan ook de brief van het pensioenfonds mee. U betaalt meteen Soort aanvraag Prijs; Online aanvraag via DigiD: € 5,00: Aanvraag via een afspraak aan de balie € 15,70: Schriftelijk aanvraag: € 15,70: Attestatie de vita (uittreksel voor het buitenland) € 14,0 iemand anders kan het Bewijs van in leven zijn voor u aanvragen met een machtiging. Attestatie de vita aanvragen. U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aan de balie van de afdeling burgerzaken aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. Aanvragen bewijs van in leven zijn (met DigiD) Machtigingsformulie Aan de balie. U kunt een uittreksel attestatie de vita aanvragen op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. Als u ingeschreven staat in de BRP, krijgt het uittreksel direct mee. U moet wel een geldig legitimatiebewijs meenemen. Maak hiervoor een afspraak via 14070. Meertalig uittreksel attestatie de vita

Online aanvraag. U krijgt het bewijs van in leven zijn of de attestatie de vita binnen 5 werkdagen via de post opgestuurd. Houd rekening met de termijnen van postbezorging. Schriftelijke aanvraag. U krijgt het bewijs van in leven zijn of de attestatie de vita binnen 10 werkdagen, samen met de factuur, via de post opgestuurd U kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen. Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor het buitenland (attestatie de vita) dan moet u dat persoonlijk aanvragen. Maak dan online een afspraak. Heeft u geen brief? Dan zijn er kosten verbonden aan de aanvraag van het bewijs. Vraag het bewijs online aan via: Bewijs van in leven zijn, zonder. persoonlijke aanvraag: € 10,35. Attestatie de vita. Een meertalige attestatie de vita kost € 14,-. U kunt dit document alleen op het raadhuis aanvragen. Maak van tevoren een afspraak. (tarieven 2021) Gratis. Vraagt uw pensioenfonds om een bewijs dat u in leven bent? Dan is het bewijs gratis. Neem de brief van het pensioenfonds mee naar het raadhuis U kunt een attestatie de vita aanvragen voor uzelf of voor uw kind, jonger dan 18 jaar, dat bij u woont. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. Een aanvraag voor een attestatie de vita moet persoonlijk aan de balie. Het bewijs krijgt u dan meteen mee. Een attestatie de vita is een internationaal document in het Nederlands en in het Frans. Online aanvragen. Op dit moment kunt u alleen op afspraak bij de gemeente langskomen door het coronavirus. Organisaties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Dit heet een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft

Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita aanvragen

Bewijs van in leven zijn. online aanvraag: € 8,30; persoonlijke aanvraag: € 10,35. Attestatie de vita. Een meertalige attestatie de vita kost € 14,-. U kunt dit document alleen op het raadhuis aanvragen. Maak van tevoren een afspraak Een attestatie de Vita kun u online aanvragen met DigiD. Heeft u het nodig voor het Pensioenfonds? Dan kunt u online een gratis exemplaar aanvragen. U ontvangt een bevestiging op het e-mailadres dat u invult in de aanvraag. Wij sturen het bewijs per post naar u toe Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen. Wat moet ik doen? Een verklaring van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen(BRP) De Attestatie de vita wordt opgemaakt in twee talen: Nederlands en Frans. Welke variant u nodig hebt kunt u eventueel navragen bij de instantie die het document van u wil hebben. Weesp. U vindt de informatie over een Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita voor inwoners van de gemeente Weesp op weesp.nl > Bewijs van in leven zijn of. U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aan de balie aanvragen. Dit komt omdat wij verplicht zijn om persoonlijk vast te stellen dat u nog in leven bent. U krijgt de attestatie de vita direct mee

Verklaring van in leven zijn in Suriname Suriname

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen. Zo vraagt u een bewijs van in leven zijn aan: Log in met uw DigiD bij de gemeente waarin u woont. Vul de gegevens in. U betaalt het uittreksel online met iDEAL. U krijgt het bewijs van in leven zijn thuisgestuurd Attestatie de vita. De Attestatie de vita is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties. Om een Attestatie de vita aan te vragen kunt u terecht bij de balie van Burgerzaken. Maak hiervoor eerst online een afspraak (kies: uittreksel of akte). U kunt de aanvraag alleen zelf doen. Iemand anders kan de aanvraag niet voor u doen

U kunt het 'bewijs van in leven zijn' en de 'attestatie de vita' online aanvragen. Voor een 'bewijs van in leven zijn' krijgt u dan korting. U mag uw aanvraag ook op het gemeentehuis doen. Maak hiervoor wel een afspraak. Dit doet u eenvoudig via onze website of telefonisch via (0118) 555 444 Een Bewijs van in leven zijn kun je online, schriftelijk of persoonlijk aanvragen. Dit is een verklaring van in leven zijn die je gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld. Je kunt het internationaal gebruiken. Een Attestatie de vita kun je alleen persoonlijk aanvragen Dan kunt de attestatie de vita alleen persoonlijk aanvragen aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Digitaal of schriftelijk aanvragen is niet mogelijk en kunt ook niemand machtigen. Kunt u echt niet langskomen, neem dan contact op met de gemeente: 14 074 Attestatie of bewijs van in leven zijn. Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita zijn het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Zo'n bewijs kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een levensverzekering

Attestatie de vita aanvragen. U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aanvragen aan de balie van de afdeling Publiekszaken. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. De kosten Een bewijs van in leven zijn kost €10,65 (tarief 2021). Een. Dan kunt u een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) aanvragen. Heeft u een brief van uw pensioenfonds? Dan vraagt u het bewijs gratis aan. Een bewijs van in leven zijn vraagt u online aan met DigiD. Het bewijs sturen wij vervolgens binnen twee werkdagen per post naar u toe. Aanvragen met DigiD

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita Gemeente

Een Attestatie de vita wordt ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt een Attestatie de vita alleen aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Vergeet niet uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen. Neem ook de brief van uw pensioenfonds mee, als u die heeft Attestatie de Vita online aanvragen. Internationaal model. De internationale versie van het bewijs van in leven zijn is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties en moet ondertekend worden door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit bewijs moet u persoonlijk aan de balie aanvragen Attestatie de vita. Een attestatie de vita toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. U kunt dit bewijs daarom alleen persoonlijk aanvragen bij een van onze balies. Hiervoor maakt u een afspraak. Uittreksel Burgerlijke Stand. Gemeenten bewaren aktes van levensgebeurtenissen. In de gemeente waar de gebeurtenis.

Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita Gemeente

 1. Bewijs van in leven zijn. is een uittreksel in het Nederlands uit de basisregistratie personen (BRP) is alleen geldig binnen Nederland. kost € 11,65. is kosteloos als u een bewijs van uw pensioenfonds meeneemt (bij het online aanvragen betaalt u wel de kosten) u vraagt dit uittreksel eenvoudig online aan (u heeft hiervoor hiervoor DigiD nodig
 2. Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen. Vraag uw bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente. Voor een uittreksel uit de burgerlijke stand moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente
 3. Voor een attestatie de vita krijgt u een uittreksel dat wordt gemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit is een verklaring van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen
 4. Attestatie de vita. Is een internationaal bewijs van in leven in meer talen. Vraagt u persoonlijk aan bij de balie in het gemeentehuis. Is geldig in het buitenland. Kost € 14,00 (tarief 2021) en gratis als u het nodig heeft voor uw pensioenfonds. Lees de regels of u wel of niet moet betalen voor een Attestatie de vita. Aanvragen
 5. Bij de aanvraag moet u direct online betalen. Dit gaat via Ideal (internetbankieren). De kosten zijn € 7,60 als u het niet nodig heeft voor uw pensioenfonds. (in de brief moet vermeld zijn of het om een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland gaat of een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland)
 6. Het aanvragen van een attestatie de vita doet u bij uw gemeente. U neemt een geldig identiteitsbewijs mee. Als het voor een pensioenfonds is, dan neemt u de brief van het pensioenfonds ook mee. Een attestatie de vita kost €18,00

Attestatie de vita. Attestatie de vita is een bewijs van in leven zijn dat gebruikt wordt in het buitenland, met eventueel als bijlage een vertaling. Bij een Attestatie de vita dient de betrokkene zelf in persoon aanwezig te zijn. Online regelen. Een Bewijs van in leven zijn kunt u online aanvragen. U heeft hierbij uw DigiD nodig U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Voor de aanvraag van een uittreksel heeft u een DigiD nodig. Heeft u deze niet, vraag deze dan aan via digid.nl. Een attestatie de vita kost: 2021: € 13,80; Extra informatie. Hieronder vindt u extra informatie Bewijs van in leven zijn. Deze verklaring is in het Nederlands opgesteld. Je kunt deze alleen gebruiken in Nederland, Nederlandstalige delen van België, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een Bewijs van in leven zijn kun je online, schriftelijk of persoonlijk aanvragen. Attestatie de vita

De persoon die voor u het bewijs van in leven zijn aanvraagt moet zich legitimeren en moet ook een kopie van uw legitimatiebewijs laten zien. Heeft u het bewijs nodig voor gebruik in het buitenland dan moet u een attestatie de vita aanvragen. U moet dat persoonlijk bij de gemeente doen. U kunt het bewijs meteen meenemen. Maak ook hiervoor een. is een uittreksel in het Nederlands uit de basisregistratie personen (BRP) is alleen geldig binnen Nederland. kost € 9,50 (online) of € 13,80 aan de balie. u vraagt dit uittreksel eenvoudig online aan (met DigiD) Attestatie de vita. is een internationaal model in meer talen. vraagt u persoonlijk aan bij de balie van de gemeente Attestatie de Vita (internationaal bewijs van in leven zijn) - Gemeente Hoeksche Waard. Attestatie de Vita (internationaal bewijs van in leven zijn) Dit internationale bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent, kunt u nodig hebben voor uw buitenlandse levensverzekeraar of uw pensioenfonds. Het is beschikbaar in meerdere talen

Een uittreksel uit de Basisregistratie personen kost € 8,90 als u het online aanvraagt. Voor een aanvraag in het stadhuis betaalt u € 14. Soms is een verklaring (of bewijs) van in leven zijn gratis. Dat kan alleen als u kunt aantonen dat u het bewijs nodig heeft voor een pensioenfonds U heeft een attestatie de vita nodig. Dit kunt u niet online aanvragen. Maak hiervoor een afspraak aan de balie. Een verklaring nodig voor een pensioenfonds? Dit is kosteloos. Dit kunt u niet online aanvragen. Maak hiervoor een afspraak aan de balie. U kunt online een aanvraag indienen en betalen. Aanvraag Bewijs van in leven zij

Een Bewijs van in leven zijn is een uittrekstel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. De Attestatie de vita is een internationaal document dat gebruikt wordt in het buitenland, met eventueel als bijlage een vertaling. Een Attestatie de vita kunt u alleen persoonlijk op afspraak aanvragen Een attestatie de vita vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een afspraak maken op dit moment niet mogelijk. Heeft u vragen? Stel uw vraag online . Of bel 035 207 00 00

Uittreksel Bewijs van in leven zijn Gemeente Eindhove

Attestatie de vita. Een attestatie de vita is een internationaal bewijs van in leven zijn. Een attestatie de vita kan bijvoorbeeld nodig zijn als u recht heeft op pensioen van een buitenlandse instantie. Voor het aanvragen van een attestatie de vita maakt u een afspraak in het stadhuis. Naar de afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs mee U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00. Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument). Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds. Geld: u betaalt de attestatie de vita met pin of contant In dat geval kunt u het bewijs niet online aanvragen. Nederlandse instanties . Een Bewijs van in leven zijn is geldig voor Nederlandse instanties. Als een buitenlandse instelling vraagt om een bewijs van in leven zijn, moet u een zogenaamde Attestatie de Vita aanvragen. Dit kan niet online worden aangevraagd De persoon die voor u het bewijs van in leven zijn aanvraagt moet zich legitimeren en moet ook een kopie van uw legitimatiebewijs laten zien. Heeft u het bewijs nodig voor gebruik in het buitenland dan moet u een attestatie de vita aanvragen

Uittreksel of akte aanvragen - Gemeente Tilbur

Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) Een attestatie de vita is een bewijs dat u nog in leven bent. Dit bewijs heeft u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Het document is 6 maanden geldig. Voor gebruik in Nederland heeft u een bewijs van in leven zijn nodig Attestatie de vita aanvragen. U kunt de aanvraag alleen zelf doen aan de balie op afspraak. Bij de aanvraag neemt u een geldig identiteitsbewijs mee en de brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds om een Attestatie de vita vraagt). U krijgt uw verklaring direct mee. De attestatie de vita wordt opgemaakt in twee talen: Nederlands en Frans Aanvraag gesloten. Op 14 juni 2019 is het subsidieplafond bereikt van de subsidieregeling Energiebesparing Particulieren. Dit betekent dat aanvragen voor nieuwe isolerende maatregelen niet meer in aanmerking komen voor subsidie. Het declaratieformulier staat nog wel online voor inwoners die al een aanvraag hebben ingediend

U kunt hiervoor bij de balie van de gemeente terecht. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Voor instanties in Nederland is een bewijs van in leven zijn meestal voldoende. Kosten. 2021: € 14,00. Aanvraag. U vraagt een afschrift burgerlijke stand online, schriftelijk of persoonlijk aan de balie aan. Online. Bewijs in leven voor buitenland / Attestatie de vita: € 14,00; digitaal aangevraagd uittreksel of bewijs: € 8,40; bewijs van in leven zijn / attestatie de vita voor pensioenfonds: gratis als u een verzoekschrift van het pensioenfonds laat zien. Voor het versturen van documenten betaalt u portokosten Aanvraag. U kunt op de volgende manieren een uittreksel aanvragen: Online met DigiD. U krijgt het uittreksel binnen 4 weken thuisgestuurd. Direct regelen via DigiD. Schriftelijk via het aanvraagformulier afschrift/uittreksel Burgerlijke stand (pdf, 647 kB). Schriftelijk aanvraagformulier downloaden. Persoonlijk aan de balie van het Stadskantoor Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basis Registratie Personen (BRP) in leven is. Het bewijs hebt u nodig voor bijvoorbeeld een levensverzekering, pensioen of lijfrente. Een attestatie de vita is een internationaal bewijs van in leven zijn. U vraagt dit online aan. Aanvraag bewijs.

Uittreksel aanvragen voor burgers Rotterdam

Het bewijs van in leven zijn (voor pensioen of levensverzekering) is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat u volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven bent. Heeft u dit bewijs nodig voor uw pensioenfonds en u kunt dit aantonen, dan is het gratis. Met DigiD kunt u online een Bewijs van in leven zijn aanvragen Voor buitenlandse organisaties heeft u een Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) nodig. Rekenvoorbeelden. Aanvragen. Bewijs van in leven zijn; Kosten. bewijs van in leven zijn (online aanvraag) € 12,48: bewijs van in leven zijn (aanvraag aan de balie, alléén in uitzonderingsgevallen) € 17,48: 2021, prijswijzigingen.

is een uittreksel in het Nederlands uit de basisregistratie personen (BRP) vraagt u online aan. is alleen geldig binnen Nederland. kost € 11,19. is kosteloos als u een bewijs van uw pensioenfonds meeneemt (bij het online aanvragen betaalt u wel de kosten) u vraagt dit uittreksel eenvoudig online aan (u heeft hiervoor hiervoor DigiD nodig Een ieder die zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats verzoeken om afgifte van een attestatie de vita opgesteld over een komstig bijlage 1 van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Over een komst betreffende de afgifte van een attestatie de vita (Trb. 2004, 283) Het attestatie de vita kunt u niet online aanvragen. Maak online een afspraak; Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee: Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Vraagt u de verklaring of de attestatie aan voor een pensioenfonds, neem dan ook de brief van het pensioenfonds mee. U betaalt meteen

Uittreksel basisregistratie personen (BRP) - Gemeente

Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vit

Het bewijs van in leven zijn is alleen voor gebruik in Nederland. In het buitenland heeft u een attestatie de vita nodig. Als u online aanvraagt krijgt u het bewijs binnen 5 werkdagen. € 14,30. Bewijs van in leven met brief van uw pensioenfonds, lijfrente, wachtgeld of uitkeringen verbonden aan de Nederlandse ridderorden: gratis Dit bewijs van leven zijn kunt u online aanvragen. Een attestatie de vita is voor gebruik in het buitenland. Dit is een internationaal document in meerdere talen. Een attestatie de vita is een uittreksel uit de burgerlijke stand. Voor een attestatie de vita moet u persoonlijk langs bij de gemeente voor de aanvraag Bij de aanvraag aan de balie heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Als het bewijs wordt aangevraagd voor een pensioenfonds, is hiervoor een bewijsstuk nodig. Bewijs van in leven zijn voor gebruik in het buitenland. De internationale versie (attestatie de vita) kan alleen aan de balie worden aangevraagd Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen. Aanpak. Zo vraagt u een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aan: U gaat persoonlijk naar de gemeente waar u ingeschreven bent. U neemt mee: uw geldige identiteitsbewijs; eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in.

 1. Een attestatie de vita moet u altijd persoonlijk aan de balie aanvragen in de gemeente waar u woont en ingeschreven staat. Maak hiervoor een afspraak of bel met (0297) 513 111. Afspraak maken. Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar uw afspraak en eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft
 2. In dat geval kunt u het bewijs niet online aanvragen. Nederlandse instanties . Een Bewijs van in leven zijn is geldig voor Nederlandse instanties. Als een buitenlandse instelling vraagt om een bewijs van in leven zijn, moet u een zogenaamde Attestatie de Vita aanvragen. Dit kan niet online worden aangevraagd
 3. Attestatie de vita (internationaal, meertalig) Voor een attestatie de vita krijgt u een uittreksel dat wordt gemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit is een verklaring van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken
 4. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis en u kunt een uittreksel eenvoudig zelf aanvragen. Let op! Er zijn commerciële websites en online loketten die geld vragen voor het maken van een afspraak bij de gemeente of ze rekenen een hoger tarief voor een uittreksel of akte
 5. Attestatie de vita. De attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand is vaak nodig voor gebruik in het buitenland. U kunt dit bewijs alleen persoonlijk aanvragen door een afspraak te maken, omdat de ambtenaar moet vaststellen dat u leeft op het moment dat de akte wordt opgemaakt
 6. U vraagt de attestatie de vita voor in het buitenland aan bij de gemeente waar u woont of ingeschreven staat. U kunt het uittreksel burgerlijke stand aanvragen voor uzelf, uw partner, uw kinderen tot 18 jaar of uw ouders

Bewijs van in leven zijn Gemeente Haarlemmermee

 1. Een bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. Staat u in Oegstgeest ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan. Let op! Online is het niet mogelijk om gratis een bewijs van in leven zijn aan te vragen. Dit kan alleen op afspraak aan de balie
 2. Bewijs van in leven zijn: Mondelinge of schriftelijke aanvraag € 6,50. Digitale aanvraag € 4,40. Attestatie de Vita: € 14,00. Dit document is gratis wanneer u een bewijs overlegt dat het document nodig is voor pensioendoeleinden. Wij verzoeken u met pin te betalen
 3. Bewijs van in leven zijn: € 8,55. Attestatie de Vita: € 14,00. Wanneer u kunt aantonen dat u het bewijs of de attestatie nodig heeft voor pensioen, dan zijn deze documenten gratis
 4. U kunt dit bewijs alleen zelf in het stadhuis aanvragen. U krijgt dit bewijs van een ambtenaar van de burgerlijke stand. In het attestatie de vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie. Het is geschreven in meerdere talen. Maak hiervoor een afspraak (0546) 54 11 11
 5. Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk opvragen. U kunt hiervoor in het stadhuis terecht. Een attestatie de vita gebruikt u voor buitenlandse instanties. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand
Aanvragen en regelen | Gemeente HeemstedePicture of Vita SidorkinaWisin - Te Extraño (LETRA) (Ft

Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen. Aanpak. Zo vraagt u een bewijs van in leven zijn aan: Log in met uw DigiD bij de gemeente waarin u woont. Vul de gegevens in. U betaalt het uittreksel online met. De SVB is zich zeer bewust van de problemen, er is een pilot uitgevoerd met 400 klanten in 5 landen om digitaal het in leven zijn te bewijzen. Echter, de bevindingen van deze pilot, zijn ons nog niet bekend, we hebben de SVB om nadere informatie gevraagd en hopen dit binnenkort te kunnen communiceren Vraag bewijs online aan Of maak een afspraak. Wat u moet weten. Verschil 'Attestatie de vita' en 'Bewijs van in leven zijn' Een 'Attestatie de vita' toont aan dat je in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. De Attestatie de vita is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties