Home

Pap 3a1 HPV positief

Uitslag bevolkingsonderzoek RIV

 1. Er is HPV humaan papillomavirus gevonden. Dit betekent dat u een verhoogd risico heeft op baarmoederhalskanker. HPV is een virus dat de cellen in uw baarmoederhals kan veranderen. Bijna iedereen heeft een keer HPV. Dat is niet erg. Bijna altijd ruimt het lichaam het virus zelf op. Soms lukt dit niet
 2. Wederom pap3 a HPV positief besloten tot een LIS. Uitslag - geen afwijkingen . echter de gynaecoloog gaf aan dat het toch wel raar was dat er niets gevonden is. Daarom na 1/2 jaar wederom een LIS hoger op in de baarmoedermond
 3. hrHPV-positief en geen afwijkende cellen (Pap 1) (wel HPV aangetoond) hrHPV-positief en licht afwijkende cellen (Pap 2 en 3a1) hrHPV-positief en matig tot ernstig afwijkende cellen (Pap 3a2, 3b, 4 en 5) hrHPV-positief en cytologisch onbeoordeelbaar (Pap. 0) De Pap-uitslag is bepalend voor het vervolgbeleid naar aan­leiding van het uitstrijkje. Tabel 1 De betekenis van de pap.-uitslagen van het uitstrijkje
 4. Op dit moment wordt de HPV-test reeds geadviseerd in het herhaaltraject volgend op een afwijkende uitstrijk (pap2/3a1) (Praktijkrichtlijn Bevolkingsonderzoek Cervixcytologie 2006 versie 2.0, Nederlandse Vereniging voor Pathologie) en kent de HPV-test een belangrijke toepassing binnen het controletraject na behandeling van CIN-laesies
 5. Bij aanwezigheid van HPV worden de cellen in het uitstrijkje wel beoordeeld, alle vrouwen met een Pap 2 of meer worden verwezen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek. Pap 1 - normaal uitstrijkje. Pap 2 - licht afwijkend uitstrijkje. Pap 3A1 - licht afwijkend uitstrijkje. Pap 3A2 - matig afwijkend uitstrijkje
 6. PAP 1 HPV negatief Het uitstrijkje is normaal. PAP 1 wil zeggen dat er geen afwijkingen zijn gevonden en u niet het HPV virus heeft. U kunt tot de volgende oproep wachten met een volgend uitstrijkje. PAP 1 HPV positief Het uitstrijkje is normaal. Wel is het HPV virus gevonden waardoor u ove
 7. Ik heb voor de 4de keer, waarvan 3 behandelingen, wederom pap 3b inclusief het HPV virus. Omdat mijn lichaam het zelf niet kan opruimen en er dusdanig veel baarmoederhals is verwijderd, werd er advies gegeven voor baarmoederverwijdering. Maar wonder boven wonder, deed ik een test 1 week voor de operatie zou plaatsvinden. En deze was positief

steeds weer pap 3 a 2 HPV positief

 1. Bij u zijn cellen gevonden die er anders uitzien dan normaal. Hoe baarmoederhalscellen eruit zien wordt uitgedrukt in 'Pap'. Pap 1 betekent er zijn geen afwijkingen. Bij u is de uitslag Pap 2 of hoger (tot Pap 5). Om te beoordelen of de afwijkingen ernstig zijn, moet de baarmoederhals verder worden onderzocht
 2. Aanvankelijk was de uitslag 'Pap 3a1, geringe dysplasie van het plaveiselepitheel, KOPAC P4C1' en later 'Pap 3b, ernstige atypie van het endocervicaal cilindrisch epitheel, KOPAC P1C6'. Twee jaar en 3 maanden na de eerste uitslag 'Pap 3a2' liet colposcopisch onderzoek geen afwijking in het zichtbare gebied zien
 3. Als de uitslag van het HPV positief is en het uitstrijkje afwijkend is, wordt een vrouw verwezen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek. In het Slingeland Ziekenhuis kunt u hiervoor snel terecht. Al bij het eerste bezoek wordt uitleg gegeven over de gevonden afwijking en wordt direct het aanvullend onderzoek uitgevoerd
 4. HPV en cytologie HPV positief of negatief en cytologie Pap 3a2 negati9fen HPV pasitiet en cytologie s; Pap 3a1 normaal of Pap 2 FU 24 maanden HPV en cytologie Pap Bal HPV negatief en cytologie normaal HPV positief of negatief eh cytologie Pap 3a2 HPV positiei of negatief en cytologic Pap 3a1 na 6 rnaanden normaal colposcopie behandeftn
 5. Vrouwen die hrHPV positief zijn zonder celafwijkingen (Pap 1) krijgen een nieuw uitstrijkje na zes maanden. Zo wordt er gecontroleerd of de cellen in de tussentijd afwijkingen zijn gaan vertonen. Vrouwen die hrHPV positief zijn met celafwijkingen (Pap 2 t/m 5) krijgen vervolgonderzoek door de gynaecoloog
 6. Pap Cytologie normaal (Pap 1) cytologie afwijkend (2 pap Cytologie afwijkend (Pap 2/3a1) Vervolgstap (per direct) (triage) HPV HPV negatief (bij Pap 1) positief (bijž pap HPV positief (bij Pap IV HPV negatief (bij Pap 2) FIJ 6 meanden normaal (Pap 1) Cytologie afwijkend (ž Pap 2) Verwijsadvies naar gynaecoloog retour huisarts De uitstrijkj

NHG-Praktijkhandleiding baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek | NHG. Overslaan en naar de inhoud gaan. Home. Actueel & tijdschriften. Richtlijnen & praktijk. Onderwerpen & Zoeken. Nascholing & e-learning 80 tot 90% van alle mensen draagt het HPV-virus bij zich: de veroorzaker van baarmoederhalskanker. Bij 3% kan het HPV-virus leiden tot een voorstadium van kanker. PAP-UITSLAGEN OP EEN RIJ. PAP1: Het uitstrijkje is normaal. Na 5 jaar krijg je een nieuw uitstrijkje. PAP2: Een aantal cellen ziet er iets anders uit dan normaal

PAP smear Papanicolao. •PAP 0: niet betrouwbaar. •PAP 1: normaal uitstrijkje. •PAP 2: enkele afwijkende cellen, ontstekingscellen. •PAP 3A1: lichte dysplasie. •PAP 3A2: matige dysplasie. •PAP 3B: ernstige dysplasie. •PAP 4: Carcinoma in situ. •PAP 5: Cervix carcinoom. 2 donderdag 20 december 201 Bij vrouwen met voor het eerst een pap 2 wordt geadviseerd het uitstrijkje na 6 maanden te herhalen. Pap 3a: er worden licht afwijkende cellen gevonden; soms spreken ze ook van lichte of matige dysplasie. Dit zijn geen kankercellen. Het advies is dan herhaling van het uitstrijkje of verder onderzoek met kolposcopie

PAP 0 PAP 1 ≥PAP 3A2 PAP 2/3A1 (Triage) HPV HPV negatief (bij PAP 1) HPV positief (bij ≥ PAP 2) HPV positief (bij PAP 1) / HPV negatief (bij ≥ PAP 2) PAP 1 Cytologie ≥PAP 2 Verwijsadvies naar gynaecoloog Retour huisarts op indicatie Nieuw uitstrijkje Baarmoederhalskanker en HPV • Hoog risico HPV • Overdracht HPV • Pathofysiologi ik wil je dus bij deze melden dat pap 3a geen kanker is maar onrustige cellen gevonden en dat dit. hoogstwaarschijnlijk komt door hpv is het een laag risico hpv dan kan dit zelf weer uit je lichaam verdwijnen. hoop ook voor je dat dat je ongerustheid voor niets is geweest De cellen in het uitstrijkje worden samenvattend aangeduid met een Pap-klasse: Pap 1 tot en met 5. Pap 1 is normaal en behoeft geen verder onderzoek. In geval van Pap 2 en 3a1 zal het uitstrijkje worden herhaald, maar als u hrHPV bij u draagt (positieve HPV-test)) wordt u verwezen naar de gynaecoloog. Bij Pap 3a2 en hoger verwijst de huisarts u ook door naar het ziekenhuis, waar een gynaecoloog met een microscoop (colposcoop) de baarmoedermond bekijkt; het colposcopisch onderzoek

Uitstrijkje baarmoederhals. Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen een uitnodiging voor het maken van een uitstrijkje bij de huisarts. Eerst wordt uw uitstrijkje alleen getest op het HPV. HPV is het virus dat een klein risico op baarmoederhalskanker geeft. Heeft u geen HPV Pap., KOPAC-B en Bethesda 2001 Bijlage 2. Zakelijke voorwaarden: overeenkomst huisartsen- 35 Sommige genitale typen HPV veroorzaken genitale wratten Indien de zelfafnameset positief test voor hrHPV, is het noodzakelijk dat de vrouw als PAP 0 PAP 1 PAP 2 en 3a1 HPV negatief PAP 2 en 3a1 HPV positief PAP 3a2 of hoger UITSTRIJKJE BINNEN BVO BEHANDELING GYNAECOLOOG Er zijn geen kosten aan verbonden voor patiënt. De kosten vallen binnen eigen risico van patiënt. UITSTRIJKJE OP INDICATIE (buiten BVO om) Created Date PAP 2 of PAP 3a1: de cellen zijn licht afwijkend Deze uitslag betekent dat er meestal niets ernstigs aan de hand is. Er wordt wel een aanvullende bepaling van het HPV verricht HPV en cytologie >Pap 3a2 HPV negatief en cytologie normaal alle overige uitslagen FU 24 maanden HPV en cytologie >Pap 3a2 HPV positief en cytologie Pap 2/3a1 HPV negatief/cytologie <Pap 3a1 of HPV positief/cytologie Pap 1 colposcopie behandeling geen behandeling CINI/CIN2* bij jonge vrouwen individualiseer behandeling geen CIN/CINI retour BV

1 indien normaal of licht afwijkend vervolguitstrijkje en negatieve HPV-test; indien geen HPV-bepaling, dan bij normaal uitstrijkje. 2 indien Pap3a2 of Pap2/3a1 en positieve HPV-test; indien geen HPV-bepaling, dan bij Pap2. 3 indien normaal ver-volguitstrijkje en negatieve HPV-test (alleen bij triage via HPV-bepaling). Figuur 5 PAP 0 PAP 1 ≥PAP 3A2 PAP 2/3A1 (Triage) HPV HPV negatief (bij PAP 1) HPV positief (bij ≥ PAP 2) HPV positief (bij PAP 1) / HPV negatief (bij ≥ PAP 2) PAP 1 Cytologie ≥PAP 2 Verwijsadvies naar gynaecoloog Retour huisarts STAP 1: op indicatie cytologische beoordeling VERVOLGSTAP: HPV triage FOLLOW-UP na 6 maanden Doorverwijzing. Pap 2 of 3a1, HPV - Herhaling na 1 jaar. Uitleg zie onder 'Voorlichting'! Pap 2 of 3a1, HPV + Verwijzing gynaecoloog voor colposcopie en eventueel lisexcisie. Pap 3a2 of hoger Verwijzing gynaecoloog. Herhaal uitstrijk 1 jaar hierna Uitslag Pap 1 BVO á 5 jaar tot 60e jaar. Pap 2 of hoger Verwijzing gynaecoloog

Als er uit het uitstrijkje blijkt dat er HPV aanwezig is (HPV-positief), worden de cellen onder de microscoop bekeken. De uitslag wordt uitgedrukt in de zogenaamde Pap-classificatie [1]: Pap 0 = het uitstrijkje is niet goed te beoordelen en moet herhaald worden. Pap 1 = normaal beeld. Pap 2 = kleine afwijkingen. Pap 3a1 = geringe afwijkinge Patiënte wordt dan volgens het normale schema opgeroepen. • pap 2 of pap 3a1 en hpv positief of onbekend. Er zijn nog steeds afwijkingen en er is hpv gevonden of er is niet getest op hpv Pap 2 of 3a1, HPV - Herhaling na 1 jaar. Uitleg zie onder 'Voorlichting'! Pap 2 of 3a1, HPV + Verwijzing gynaecoloog voor colposcopie en eventueel lisexcisie. Pap 3a2 of hoger Verwijzing gynaecoloog. Herhaal uitstrijk 1 jaar hierna Uitslag Pap 1 BVO á 5 jaar tot 60e jaar. Pap 2 of hoger Verwijzing gynaecoloog

PAP 3a1 / 3a2: er zijn licht afwijkende cellen gevonden. U wordt doorverwezen naar de gynaecoloog voor extra onderzoek. Bij een positieve uitslag van het HPV en de uitslag PAP 1 krijgt u daarom na zes maanden een uitnodiging voor een controle-uitstrijkje bij de huisarts Bijna 90% van de uitstrijkjes die na revisie normaal waren, waren positief voor hrHPV. De mediane duur van HPV infectie tot diagnose baarmoederhalskanker was 10.7 jaar (9.6-17.7 jaar). (Pap 2/3a1). De vrouwen met een lichte afwijking (Pap 2/3a1). De uitslag van mijn pap is binnenm, dit is wederom Pap 2. Advies is over 6 maanden opnieuw een uitstrijkje + testen op HPV. Bij pap 3a doen we pas een biopt. Mijn zorg zit in het feit, dat in het beginsel van mijn uitstrijkjes pap 1 kwam en hpv positief. Hierop kreeg ik een koloscopie en biopt waaruit Cin 3 bleek ondanks de pap 1 uitslag Pap 3A1 2.1% Herhalen 6 maanden + HPV Pap 1 70% Pap 2 HPV Pap 3A1 25% Pap 3A2> 5% HPV- HPV+-49% HPV+ 51% Herhalen 12 maanden Gynaecoloog Pap 3A2 > 0,6% Bulkmans, the Lancet, 2007 Bais, Int J Cancer, 2005 Rebolj, Int J Cancer, 2007 J Eijsink. The early detection of cervical cancer in scrapin

Colposcopie, lisexcisie en conisatie LUM

De foetale harttonen registratie (CTG) laat variabele deceleraties zien. Welke van onderstaande diagnoses is nu het meest waarschijnlijk? a bloedende vasa praevia b bloeding vanwege een placenta praevia c solutio placentae d 'tekenen' bij beginnend in partu zijn. 3A1-2020-01-10-Tentamen Vragen Pap-klasse 2: het uitstrijkje wordt herhaald. Indien u het hrHPV bij u draagt (positieve HPV-test)) wordt u gelijk verwezen naar de gynaecoloog. Pap-klasse 3a1 en 3a2 en hoger: de huisarts verwijst u door naar het ziekenhuis, waar een gynaecoloog met een microscoop (colposcoop) de baarmoedermond bekijkt

•Bij cytologie kan per direct vervolgstap triage met HPV zijn •Bij Pap 1 kan je HPV doen. Bij Pap2/3a1 advies altijd triage HPV •Bij herhaling na 6 mnd. (2e uitstrijk) géén HPV. Huisartsen hierover duidelijk informeren. (herhaalde co-testing van geringe of dubieuze afwijkingen is erg onverstandig HPV vaccinatie biedt wel bescherming tegen een HPV- infectie. Op dit moment is alleen een vaccin beschikbaar tegen HPV type 16 en 18 die samen 70 procent van alle baarmoederhalskanker veroorzaken. Om ook de overige 30 procent te controleren, is het aan te raden om uitstrijkjes te laten maken, ook al ben je gevaccineerd

Video: Humaanpapillomavirusinfectie - cervixkanker LCI richtlijne

Wat is een afwijkend uitstrijkje

Het hrHPV klaringspercentage bij hrHPV positieve vrouwen met Pap 1 bij intake varieerde van 60,9% (controle groep) tot 71,0% (interventie groep). De klaring bij vrouwen met hrHPV positieve Pap2/3a1 bij intake lag in dezelfde range, d.w.z. respectievelijk 71,2% en 68,9% HPV onderzoek op cervixuitstrijken Gepubliceerd op: 21-08-2017. Isala; werd deze test bij geen bezwaar gedaan op de vervolgstrijk na 6 maanden van de Pap.2 of Pap.3a1. Bij een Pap 2 of Pap3a1 en een hrHPV-positieve uitslag wordt geadviseerd de patiënt direct te verwijzen naar de gynaecoloog Na een Pap 2 of Pap 3a1 volgt na zes maanden een herhalingsuitstrijk met HPV-diagnostiek (figuur 2). Bij de meeste herhalingsuitstrijkjes na een uitslag van Pap 2 of Pap 3a1 wordt een Pap 1 gevonden. Als een uitslag van Pap 2 of Pap 3a1 wordt gevolgd door een uitslag van Pap 1 én een negatieve hrHPV-uitslag, wordt de vrouw verwezen naar het bevolkingsonderzoek

Hpv pap 3A - Community - 24Baby

hrHPV-positief en licht afwijkende cellen (Pap 2 en 3a1) hrHPV-positief en matig tot ernstig afwijkende cellen (Pap 3a2, 3b, 4 en 5) hrHPV-positief en cytologisch onbeoordeelbaar (Pap. 0) De Pap-uitslag is bepalend voor het vervolgbeleid naar aan­leiding van het uitstrijkje. Tabel 1 De betekenis van de pap.-uitslagen van het uitstrijkj PAP 3b HPV positief De cellen zijn iets meer afwijkend dan bij een PAP 3a; we spreken soms van ernstige dysplasie. Verder onderzoek door de gynaecoloog is nu verstandig. De kans dat een eenvoudige behandeling van de baarmoederhals wordt geadviseerd is groter dan bij PAP 3a PAP 3b: de cellen wijken net iets meer af dan bij een PAP 3a Clinical study of the value of Human Papillomavirus (HPV) genotyping in the treatment of serial abnormal cervical cytology Pap 2/3a mild dyskaryosis (Pap 3a1): consequences for referral and treatment. Afgerond (maart 2000 - juni 2005) Geen projectomschrijving beschikbaar

Ik ga naar de gynaecoloog vanwege een afwijkend

CIN, AIS en VAIN : Classificatie CIN. Laatst gewijzigd : 2015-11-12, Versie: 1.0, Verantwoording: Werkgroep richtlijn CIN, AIS EN VAIN, Type: Landelijke richtlij positieve VIA met een afwijkend biopt (CIN I of hoger) (PAP 2/3a1) de 10% CIN3 te vinden te hoog. Opsporing dmv aanwezigheid van hoog risico HPV (hrHPV) , dat de verwekker is van BMHK in cervix uitstrijkjes is een mogelijkheid Info over uitstrijkje pap 3. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 41.200.000 resultaten voor uitstrijkje pap 3 - 0.008 sec

PAP 1 wil zeggen dat er geen afwijkingen zijn gevonden en u niet het HPV virus heeft. U kunt tot de volgende oproep wachten met een volgend uitstrijkje. PAP 1 HPV positief Het uitstrijkje is normaal ; Een afwijkend uitstrijkje, wat nu? Dit is afhankelijk van de klachten, de uitslag, eerdere uitstrijkjes en van de arts. Vaak zal vanaf een Pap 3a. De uitslag van mijn pap is 3A1. Dit type, samen met type 16, houdt verband met hooggradige cin- laesies . HPV kan op lange termijn uitgroeien tot baarmoederhalskanker. Ter preventie van voorstadia van baarmoederhalskanker zijn er twee HPV-vaccins op de markt. Deze voorkomen dat er een HPV-besmetting kan plaatsvinden NB deze norm is alleen representatief indien HPV triage wordt toegepast bij alle vervolg2 onderzoekingen, omdat er anders bias optreedt. Soort indicator: percentage. Toelichting Def: percentage positief HPV uitslagen op het totaal van HPV uitslagen bij Pap 1 in het vervolgtraject ná Pap2/3a1 in het BVO in geval van HPV test gebruik in zgn

HPV is een virus dat heel veel voorkomt, minstens 80% van de mensen heeft. De uitslag kan ook Pap 3a1 zijn. Er zijn dan licht afwijkende cellen op het uitstrijkje te zien, Afwijkende reflexen fout-positieve PAP-uitstrijkje CIN, AIS en VAIN : Voorbeeld patiënteninformatie kolposcopie. Laatst gewijzigd : 2015-11-12, Versie: 1.0, Verantwoording: Werkgroep richtlijn CIN, AIS EN VAIN, Type.

Een onterecht geruststellend cervixuitstrijkje bij een

Is de uitslag Pap 3a2 of hoger? Dan stuurt de huisarts u door naar de gynaecoloog en krijgt u een kolposcopie. Zit in het uitstrijkje het humaan papillomavirus (HPV) en is de uitslag, Pap 1, Pap 2 of Pap 3a1 . U krijgt de uitslag van de ontlastingstest binnen 2 weken per post opgestuurd. Er zijn 3 uitslagen mogelijk: de uitslag is gunstig Vrouwen die hrHPV positief zijn met celafwijkingen (Pap 2 t/m 5) krijgen vervolgonderzoek door de gynaecoloog hrHPV-positief en licht afwijkende cellen (Pap 2 en 3a1) hrHPV-positief en matig tot ernstig afwijkende cellen (Pap 3a2, 3b, 4 en 5) hrHPV-positief en cytologisch onbeoordeelbaar (Pap HPV nu en in de toekomst Nynke de Boer Magda van Oven Britt van Etten Debruijn Jorien Helder 25 BVO cervix Jaarlijks vrouwen oproep 65% komt voor uitstrijkje 3,5% PAP 2 2,5% PAP 3a1 1% PAP 69% spontaan in regressie. Na 1 jaar heeft 60% van HPV positieve vrouwen PAP I CIN III of CIS: progressie bij 54 71%! 36 Behandeling CIN CIN I. Jaaroverzicht Bevolkingsonderzoek Zuid. Elke dag leveren we door onze werkzaamheden een bijdrage aan het redden van levens en het realiseren van gezondheidswinst. Daar ben ik trots op. Klinkt misschien als een cliché, maar zo voel ik het wel als iemand naar mijn werk vraagt Hoe ernstig is pap3a2 Uitstrijkje - Medicinf . Ernstige afwijking. Dit komt overeen met Pap 3a2, Pap 3b, Pap 4 of Pap 5. Bij deze uitslagen zijn er meerdere en meer afwijkende cellen gevonden dan bij Pap 3a1

Afwijkend uitstrijkje › Kenniscentrum Gynaecologie

Aanvankelijk was de uitslag 'Pap 3a1, geringe dysplasie van het plaveiselepitheel, KOPAC P4C1' en later 'Pap 3b, De cellen zijn wat sterker afwijkend dan bij een Pap 3a of een Pap 3b PAP 3a. PAP 3b HPV positief De cellen zijn iets meer afwijkend dan bij een PAP 3a; we spreken soms van ernstige dysplasie Tabel 2: Percentages hrHPV positieve en negatieve uitslagen van de BVO-indicatie strijkjes per PAPklasse. 2012 2013 PAP-klasse % negatief % positief Aantal % negatief % positief Aantal PAP 0 50 50 6 PAP 1 75 25 271 22 78 266 PAP 2 23 77 111 69 31 110 PAP 3a1 (licht) 17 83 23 73 27 30 Jaarverslag Laboratorium Pathologie Isala 2013 - 51 HPV-vaccin is een vaccin tegen besmettelijke HPV-virusinfectie. Voor informatie over de ziekten zie de LCI-richtlijnen: HPV-g eassocieerde kankers (waaronder cervixcarcinoom, vagina- en vulvacarcinoom, peniscarcinoom en anaal carcinoom) en cervixkank er (LCI-richtlijnHPV-cervixkanker); HPV-anogenitale wratten (LCI-richtlijn anogenitale wratten) In Nederland is, net als in veel omringende.

Human Papillomavirus EQA Pilot Program (QCMD HPVDNA09/10/11/12) Ed Schuuring Pathology, UMCG, Groningen, NL Scientific expert and advisor for QCMD HPV Program Lid SKML-beleid, sector Pathologie Presentatie SKMLdeelnemersvergadering 5 februari 2013 HPV in scrapings of (pre)malignant cervical lesions ~4% high-risk HPV-positive ~85% high-risk HPV-positive Normal cervix CIN III 100% high-risk HPV. POBASCAM, a population-based randomized controlled trial for implementation of high-risk HPV testing in cervical screening: design, methods and baseline data of 44,102 women International Journal of Cancer, 200 HPV vaccination after treatment of anal intraepithelial neoplasia: Financier: Using neuropsychoanalysis to bridge anxiety-related and reward-related neurobiological models of obsessive-compulsive disorder. Financier: Molecular mechanisms and clinical phenotype of T3 receptor alpha mutations: Financie LCPL-Pathan jaarverslag van het jaar 2009-2010 De Esthetiek van de Pathologie Jaarverslag 2009-2010 van het Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium Mathilde E. Boon Coulomb Press Leyden Leiden 2011 Publicatie en distributie: Coulomb Press Leyden Postbus 16084 2301 GB Leiden CoulombPress.boekwinkeltjes.nl [email protected][email protected Snel en efficiënt nascholen waar, wanneer en hoe het jou uitkomt. AccreDidact-nascholingen zijn schriftelijk te maken maar ook als eLearning. Je bepaalt zelf of je achter de computer kruipt of.

NHG-Praktijkhandleiding baarmoederhalskanker

8 - Nederlandse Vereniging van bioMedisch. (Pap zegt iets over de cellen): Pap 0 = het uitstrijkje is niet te beoordelen door ontsteking of bloed wat erbij zit. Pap 1 = normaal celbeeld Pap 2 = Kleine celafwijkingen Pap 3a1 = geringe celafwijkingen Pap 3a2 = matige celafwijkingen Pap 3b = ernstige celafwijkingen Pap 4 = tumorcellen in een zeer vroeg stadium, geen weefsel nog overwoekerd

Wat als je uitstrijkje niet goed is? - Womens Health Care

2 Pap 1. 3 Pap 2. 4 Pap 4. 1 geen laboratorium- onderzoek nodig. 2 CA-3 hCG. 4 HPV. Peri conceptie. 27 meerkeuzevraag (2p) Afbeelding 2, zie bijlage, toont een gemuteerde muis zonder ribben. Welke van de onderstaande genetische ingrepen leidt tot deze afwijking hertentamen blok 14 augustus 2012 oncologie meerkeuze vragen thema algemene oncologische principes en coloncarcinoom wat is de ld50 dosis voor mensen waarva Ba3A1 Tentamen 2019-2020 thema ba3a stoornissen in de reproductieve cyclus versie tentamen 10 januari 2020 examinatoren dr. schipper en dr. knapen naa Studenten bekeken ook Beleid huisarts cervix cytologie Summary New Formation Proef/oefen tentamen 2013, vragen en antwoorden Aantekeningen Nieuwvorming, college 1,2,3,4 Werkgroepopdracht Carcinoom Cervix en Long Samenvatting Oncologie college alle colleges - Samenvatting van gehele blok nieuwvorming. samenvatting is gebaseerd op boek en alle college RIFF² WEBPVP8X (‡ ICCP mntrRGB XYZ acsp öÖ Ó- descðtrXYZ d gXYZ x bXYZ Œ rTRC (gTRC (bTRC (wtpt È cprt Ü!! †B¡¡ Òy¸ ³·nXﯪ iš ®?-ÿ¯ý¯ú?ÜŸX?Æû;¶G-ÿ‡ûeíUýÖÝÏM ³Ñ?Çÿú¿r ë{Éý·ýçí®Ëžw~Dÿšÿà ‹ÛÿÍþŸôÏY¾kí£ÿO6­ 4¯ùÿ÷6Ïû_öŸ÷¸qÿ¹ò_üÏ Ïú8 Äõ¾ÿ{Ák± Ôõ[ÿ ÿ?î{è{ø ù?Òú±û ÿ ü'å/Ë ù¿hÿõ.

Afwijkend uitstrijkje - Vrouwenkliniek Zuidoos

Trichomonas vaginalis is een seksueel overdraagbaar micro-organisme. Het is geen bacterie, maar een protozo, een eencellig organisme, dat zich alleen thuis voelt op het plaveiselepitheel van vagina en ectocervix en de urethra. Ook de gangen van klieren die uitmonden in de vagina kunnen trichomonaden bevatten AT&TFORMORÎDJVUINFO Ú( BG44 `#J Ú( ÿÈ¾Ú º·ážì C6b=BŽ³óO¥n jgW ûœš2 ív=õHAným™³q¹:ÞºT+ 'oõ‡˜^PÄ£# O¢†@ ¦ ¥NÌF¹ õ×.

 • Losse thee goedkoop.
 • Laurens portaal.
 • Melkmixer.
 • Peuter negeert moeder.
 • Nimrod toren van Babel.
 • Steensnijder middeleeuwen.
 • Levi's Sale kind.
 • Ohio steden.
 • Pêche Melba recept.
 • Efeze 1.
 • Brocante keukengerei.
 • Royal teacup puppies price.
 • VUB bedrijfskunde.
 • Dauwworm Thuisarts.
 • NobelWood.
 • Versje over pannenkoeken.
 • Zilverklei workshop Groningen.
 • Herfst Grappig.
 • Werkwoorden hebben en zijn oefenen.
 • Asbest subsidie 2021.
 • APP varkens.
 • Winterpostelein in het wild.
 • Wormen kleigrond.
 • Voorkennis synoniem.
 • Complexe wortels.
 • Cyste pols.
 • Boxer pups breda.
 • Cheap garden ideas.
 • Optellen poolcoördinaten.
 • Pet Sematary Ramones.
 • Super mario 3d world (nintendo switch kopen).
 • Trapverf antislip HORNBACH.
 • Runner dino.
 • Roest zelfdragend chassis.
 • Bearded Collie dronten.
 • Wondvocht monster.
 • Politie achtervolging Duitsland.
 • Spalding nba zi/o kopen.
 • Soundbar aansluiten op Philips TV.
 • Gedroogd Jacobskruiskruid.
 • Gratis trouwmagazine.