Home

Regulierenklooster Utrecht

A. Hulshof, Een en ander over de bibliotheek van het regulierenklooster te Utrecht, in: Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 8 (1910) 17-48. A. Hulshof, De reguliere kanunniken te Utrecht en hun prior Johannes Passert tijdens het Utrechtsche schisma , in: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht) 34 (1913) [405]-475 Het regulierenklooster (±1275-heden) Overal in het middeleeuwse Utrecht klonken de gebeden en gezangen van de geestelijken. Maar wie de straathoek omsloeg, kon ineens midden in de bedrijvige stad staan. Zo moet het ook geweest zijn rond het regulierenklooster dat dichtbij de drukke graanmarkt op de Oudegracht stond

Repertorium Collectie Bibliotheek van het Regulierenklooste

Laat-gotische poort van het regulierenklooster met weeshuispoort in Utrecht Springweg 102 3511 VV, Utrecht (Gemeente Utrecht ) Utrecht Onderzoek tuin Regulierenklooster Utrecht. De Stichting Vrienden van Flora's Hof heeft tot doel de stad Utrecht 'groener' te maken. Na de ingebruikname van Flora's Hof aan de voet van de Domtoren, zoekt de stichting plekken om dit succes te kunnen herhalen Regulierenklooster kan verwijzen naar: Regulierenklooster Nieuwlicht (Blokker) Regulierenklooster (Gouda) Regulierenklooster (Utrecht Het is afkomstig van het Augustijner regulierenklooster te Utrecht. De handschriftelijke overlevering laat zien hoe dit werk zich ook over de andere kloosters in Utrecht en elders verspreidde. Ga naar de digitale versi

Minrebroederklooster: Juridische faculteit van de Universiteit van Utrecht; Regulierenklooster: Fans van popmuziek kennen dit gebouw goed. Jarenlang zat hier Tivoli, nu is het Kytopia. Welke straatnamen kom je tegen? Minrebroederstraat; Predikherenstraat; Jeruzalemstraat; Brigittenstraat; Wittevrouwenstraat; Kapittelkerke Het Regulierenklooster op de stadsplattegronden van Gouda. Op de kloosterkaart van Jacob van Deventer uit omstreeks 1559 staat het Regulierenklooster (bij de pijl) ingetekend. Op deze stadsplattegrond van 1585 is het Regulierenklooster al niet meer ingetekend, bij nr. 16 de plaats waar het klooster heeft gestaan Het voormalige Agnietenklooster, nu Centraal Museum. Het Agnietenklooster is een voormalig klooster in de Nederlandse stad Utrecht. Het staat in de Agnietenstraat en de huidige bestemming is het hoofdgebouw van het Centraal Museum

Hij heeft ook Utrecht, Universitetisbibliotheek, Hs. 264 geschreven, dat uit het Regulierenklooster komt. Van Wilhelmus Nicolai de Amsterdam (Willem Klaasz. van Amsterdam) is bekend dat hij in de decennia rond 1500 vanuit het Utrechtse Regulierenklooster kartuizer werd in het Hollandse Huis bij Geertruidenberg Geschonken door Gherardus de Vloeten in 1448 aan een religieuze instelling, zeer waarschijnlijk het Regulierenklooster Utrecht. Het handschrift werd na het sluiten van het Regulierenklooster in 1584 opgenomen in de stadsbibliotheek in de St. Janskerk, de voorloper van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Tivolicomplex - De bouw van Utrech

Laat-gotische poort van het regulierenklooster met

Nieuwegracht 98 (3512 LX) Utrecht. In 1918 kocht de Stichting Evert Zoudenbalch dit pand als nieuwe behuizing voor het weeshuis, dat vanaf 1582 in het voormalige Regulierenklooster was gevestigd. Op 25 april 1927 kon het nieuwe weeshuis in gebruik worden genomen als modern kleinschalig gemengd tehuis met een vader en een moeder in de leiding Cornelis Block, procurator van het regulierenklooster, schreef omstreeks 1535 een kroniek van zijn klooster. Deze kroniek bevat veel bijzonderheden over het Utrechtse schisma (1423-1450 *E.T. Suir, Inventaris van het archief van het Regulierenklooster Vredendaal buiten Utrecht 1399-1530 (Het Utrechts Archief 1976) Het archief De verenigde archieven van St. Jan en Vredendaal zijn in 1605 aan de Staten van Utrecht overgedragen. De stukken zijn zwaar geschonden uit het beheer van de Staten te voorschijn gekomen

Onderzoek tuin Regulierenklooster Utrecht - leonsebregt

Regulierenklooster 1 ) te Utrecht heeft behoord 2 ), kan, naar Dr. A. Huishof mij verzekerde, niet jonger zijn dan uit het eerste kwart der 16de eeuw (naar het schrift te oordeelen); dit levens-bericht moet dus zeer kort na den dood van Bertken (1514) op het titelblad van het genoemde boekdeel zijn neergeschreven De Mieroameren in Utrecht: een gebouwencomplex met dubble bodem Na de Reformatie, waarbij het Regulierenklooster aan de stad toekwam en als weeshuis werd ingericht, werd op het kloosterterrein langs de Springweg een reeks kameren gerealiseerd, een kamerwoningen (afb. 1) Onderzoek tuin Regulierenklooster Utrecht. In opdracht van de Stichting Vrienden van Flora's Hof onderzocht ik een aantal 'verborgen' groene plekken in Utrecht, waaronder de binnentuin van het voormalig Regulierenklooster tussen Oudegracht en Springweg. Leven in de brouwerij nis van het Regulierenklooster to Utrecht van den tijd, dat de gebouwen aan de orde der Zakbroeders ontnomen en toegewezen werden aan het klooster Bethlehem bij Doetinchem ten einde het to bevolken. Bit had plaats in 1290-1292 ). Block kende de akten, waarbij dit geschiedde, niet, daar zij in het archief van het moederklooster bewaard werden e

Johannes Passert, prior, en eenige kanunniken van het Regulierenklooster van St. Marie en de H. Apostelen te Utrecht verklaren, dat zij de in 1426 in veiligheid gebrachte goederen van hun klooster niet eerder daarin zullen terugbrengen, voordat zij zelven het rustig kunnen betrekken, maken een voorloopige regeling omtrent het innen der inkomsten van hun klooster, en benoemen Johannes Passert. Het archief van de gemeenschap is bewaard in Het Utrechts Archief, Regulierenklooster Vredendaal. 41 7.2 Andere archivalia HUA Archief bisschoppen van Utrecht, reg. 9, f. 18v, f. 94, f. 95; reg. 10, f. 47v Archief Kleine kapittels en kloosters, inv. 1280 Archief Oudmunster, inv. 160-2 Literatuur: 8.1 Specifieke literatuur Suir (1976); Damsté. The Utrecht University Library Special Collections contain many extensive collections of manuscripts, pre-1901 printed works, more recent rare and valuable printed works, and maps and nautical chart Het Tivolicomplex is een gebouwencomplex aan de Oudegracht 245 in Utrecht. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Tivolicomplex . Hom Zo ook het regulierenklooster aan de Utrechtse Oudegracht. Dit kwam goed uit voor de liefdadige wensen van Cornelis van Mierop; zo'n tien jaar na zijn dood, in 1583, werden de bakkerij, de smederij en de paardenstal van het voormalig klooster omgebouwd tot vrijwoningen

Oudegracht-Burgerweeshuis 1926Kerken in Utrechten: vanaf de zevende eeuw zijn er kerken

Voormalig klooster en kerk als weeshuis. J.H. Verheijen, 1817 (Het Utrechts Archief) Sint Elisabethsweeshuis. De reformatie maakte een einde aan het rijke kloosterleven in de stad. In 1581 werd de kloosterbibliotheek in beslag genomen. De kanunniken vertrokken en het jaar daarop kreeg het Regulierenklooster een nieuwe functie: als weeshuis Abraham Dolehof. Pandhof Domkerk. Pandhof Mariakerk. Regulierenklooster. Catharijne Convent. Pandhof Pieterskerk. Tijdens de Hofjeswandeling komen we langs verschillende hofjes en stille binnentuinen van Utrecht. De wandeling duurt ongeveer twee uur Om precies te zijn: uit een 19de eeuwse kerk die na het bombardement op Rotterdam, op 14 mei 1940, in puin lag. In de jaren vijftig kon de stad Utrecht deze stenen goed gebruiken om huizen te bouwen en gebouwen, waaronder de Domtoren, te restaureren. Deze pilaren bleven over en zijn in de tuin van het voormalige Regulierenklooster neergezet

Ook zijn er modellen gemaakt van andere belangrijke Utrechtse historische gebouwen, zoals het stadhuis, het Duitse Huis, het Catharijneconvent en het Regulierenklooster. Ook van de villa Jongerius aan het Merwedekanaal zijn 3D-modellen gemaakt. Deze zijn opgenomen in het boek 't Komt in orde. Het ware verhaal achter de villa Jongerius Dit motief heeft een opmerkelijke parallel met een soortgelijke afbeelding, in de 'stijl met het schaap', in Hs. 359, fol. 2r, vervaardigd in het Utrechtse Regulierenklooster. En ook al lijkt het om een soort schaap te gaan, naar aanleiding van soortgelijke diertjes noemen we het een Utrechts draakje, het 'beeldmerk' bij uitstek in de Utrechtse laatmiddeleeuwse handschriften (Gerritsen. internaten utrecht. St Nicolaas weeshuis, vml. Begijnhof hoek van de Sint Aagtensingel (later 't Zand) en de Sint Agathastraat 1551-1611, daarna in vml. klooster de Mariënhof 1611-1928, 1804 fusie met Stadskinderhuis; daarna Burgerweeshuis. Huize Nieuwenoord - Inservice opl. Z-verpleegk., Groeneveld 25 Het leven van Zuster Bertken. Als je door de Choorstraat in Utrecht loopt zal je deze gedenksteen vast wel gezien hebben. Op deze plaats zat Zuster Bertken meer dan een halve eeuw, van 1457 tot 1514, vrijwillig ingemetseld in een muurnis van de Buurkerk. De steen ligt geplaatst naast de plaatselijke bruidswinkel

Regulierenklooster - Wikipedi

'Rosarium Jesu et Mariae' van - Universiteit Utrech

Te koop Amsterdamsestraatweg 51 Utrecht. € 425.000 k.k. Woonoppervlakte: 84 m2. 1 1. Tegenover de grote Appie' aan de Amsterdamsestraatweg, mogen wij dit fijne tweekamerappartement met zonnig balkon op het Westen aan je laten zien annotation: 'Burger weeshuys voorheen de Reguliers Kerk op de oude graft/ tot Utrecht'. Description. Gezicht op de voorgevels van drie panden aan de Oudegracht, waaronder het Burgerweeshuis en de toren van het Regulierenklooster. Pagina 101 en 102 uit een schetsboek met 175 pagina's Leven in de brouwerij. Tot 2004 werd aan de Ceresstraat in Breda het bier Oranjeboom gebrouwen. Medio 2004 heeft Interbrew (nu AB InBev) de productie van Breda overgeplaatst naar brouwerijen in Dommelen en Jupille (België) en kwam het omvangrijke gebied De Drie Hoefijzers (genoemd naar de een oude smidse die hier ooit gevestigd was) vrij voor.

Kerken in Utrecht - Stadswandelingen Utrech

 1. Handschrift 50 of Hs. 50 is een verlucht manuscript dat tussen 1440 en 1460 vervaardigd is in het Utrechtse klooster van de Reguliere Kanunniken van St. Augustinus. Het manuscript bestaat uit 322 folia van vellum, bijeengehouden in een gedeeltelijk contemporaine kalfslederen binding. Het bevat Augustinus van Hippo's preken over de psalmen 101-150.[1
 2. Het voormalige Regulierenklooster kreeg alsnog een zorgfunctie en werd weeshuis. Toen in 1636 de Universiteit van Utrecht werd opgericht werd het een academisch ziekenhuis
 3. Royale monumentale representatieve ontvangsthal ADRES Nieuwegracht 98 (3512 LX) Utrecht. HISTORIE In 1918 kocht de Stichting Evert Zoudenbalch dit pand als nieuwe behuizing voor het weeshuis, dat vanaf 1582 in het voormalige Regulierenklooster was gevestigd
 4. [Regulierenklooster] Place of publication [Utrecht] Document type (1495) Manuscript. Download/Full Text. Open Access available via Utrecht University Repository. Full metadata. Full metadata Keywords: Utrechtse meesterwerken op perkament. Location of the physical item: Universiteitsbibliotheek Utrecht:.
 5. Nieuwegracht 98 (3512 LX) Utrecht. HISTORIE In 1918 kocht de Stichting Evert Zoudenbalch dit pand als nieuwe behuizing voor het weeshuis, dat vanaf 1582 in het voormalige Regulierenklooster was gevestigd

Regulierenklooster (Gouda) - Wikipedi

 1. eerd door de Dom, als een pater familias, soeverein wakend over zijn kleintjes
 2. Het Utrechtse draakje en zijn entourage. Vijftien penwerkstijlen in Utrechtse handschriften en gedrukte boeken uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, Gisela Gerritsen-Geywitz. Uitgeverij Verloren, Hilversum 2017 ISBN: 978-90-8704-675-. Paperback, met illustraties in kleur, tabellen en beschrijvingen van handschriften en incunabelen 154.
 3. Regulierenklooster. Place of publication. Utrecht. Document type (1477) Manuscript. Download/Full Text. Open Access available via Utrecht University Repository. Full metadata. Full metadata Keywords: Utrechtse meesterwerken op perkament. Location of the physical item: Universiteitsbibliotheek Utrecht:.
 4. Wouter van Dijk - Gerritsen-Geywitz, Gisela - Middeleeuwse penwerkstijlen onderzocht [Recensie] Een bijzondere tak binnen de geschiedwetenschap is die van het handschriftenonderzoek. Hierin staat niet zozeer de inhoud van de middeleeuwse boeken centraal zoals in de regel bij historisch onderzoek, maar juist de vorm en uiterlijke kenmerken van een boek
 5. Monasticon. Verschillende (tekeningen van) zegels van het klooster, na de overgang naar de regulieren, zijn bewaard gebleven. Aan een oorkonde gedateerd 6 februari 1455 hangt een zegel met de afbeelding van Sint Willibrord, aan beide zijden een kleine boom en rechts een waterput. 8 Volgens een beschrijving van hetzelfde zegel luidde het.
 6. Van het Karthuizer- en van het Regulierenklooster te Utrecht bracht men het archief weder bijeen door middel van de blijkbaar met dezelfde hand op alle stukken geplaatste nommers. Indien in een archiefdepôt twee of meer origineelen van hetzelfde stuk berusten, dan kunnen bovengenoemde en andere soortgelijke aanwijzingen dikwijls bepalen, in welk archief elk stuk moet worden geplaatst
 7. GILDE UTRECHT | Onze activiteiten zijn verdeeld in drie clusters in: 1. Rondleidingen 2. Talen en conversatie 3. Cursussen en Lezinge

Agnietenklooster (Utrecht) - Wikipedi

Kaart van Andreashof, Utrecht. Lijst met diensten in de buurt van Andreashof: winkels, restaurants, vrijetijds- en sportfaciliteiten, ziekenhuizen, benzinestations en andere interessante plaatsen Entoen.nu is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (The Digital Library of Dutch Literature is a collection of primary and secondary information on Dutch language and literature in its historical, societal and cultural context. De stad Utrecht had ook veel ruiters en soldaten [binnen de muren] die door brandstichting en plundering eveneens grote schade aanrichtten in het [omringende] land. De dag voor mei-avond [29 april 1528] lieten de Gelderse ruiters die in Utrecht gelegerd waren, het klooster Vredendaal geheel afbranden []Een tijd na Pasen [1529] werd het Sint Catharinaklooster voor een deel afgebroken

Handschrift 205 - Wikipedi

Droompark Bad Hulckesteijn ligt ook niet ver van Harderwijk, Utrecht en het beboste heuvelgebied De Utrechtse Heuvelrug. Minderbroederklooster, Regulierenklooster, de Oudaen, Huis Zoudenbalch, Paushuize, het Grote Vleeshuis, het stadhuis en de diverse stadspoorten. Sowieso is het historische centrum een parel met zijn unieke werven Berta Jacobsdochter, bekend als Suster Bertken (Utrecht, 1426 of 1427 - Utrecht, 25 juni 1514), was een Nederlandse kluizenares en dichteres. Suster Bertken was de onwettige dochter van Jacob van Lichtenberg, proost van het kapittel van de Pieterskerk te Utrecht. Ze werd waarschijnlijk een non in het Regulierenklooster Stadswandeling Utrecht. Stadwandeling Utrecht. U kunt deze stadswandeling ook lopen met gebruik van uw mobiele telefoon, en ziet dan de uitleg van alle monumenten met uitleg in uw taal op de mobiel. U begint op de Mariahoek Op nummer 16-17 ziet u de Oudkatholieke aalmoezenierskamer, een weeshuis en een bejaardentehuis tegelijk In 1311 zou een Hendrik van Pufvliet gardiaan zijn van de Utrechtse minderbroeders (Franciscanen), en in 1318 een Hendrik Riem. Zijn dat twee personen of is het één persoon met twee toenamen? Wie kan mij helpen aan een lijst van gardiaans van de minderbroeders te Utrecht in de 14e eeuw Suster Bertken werd geboren als Berta Jacobsdochter in 1426 of 1427 in Utrecht en ze werd in 1514 op 87-jarige leeftijd begraven in de kluis waar ze zich 57 jaar daarvoor vrijwillig had opgesloten. Echt veel meer dan de levensbeschrijving die in haar kist werd gevonden weten we niet van haar. Pas in 1958 blijkt uit archiefonderzoek dat Suster.

'Moralia in Job' van Gregorius Magnus - Universiteit Utrech

Utrechtse geestelijken hebben laten opma-ken na haar overlijden, namelijk de deken van Oudmunster, de deken van de Dom en de prior van het regulierenklooster. De akte zelf is niet bewaard gebleven, want deze is in een fles in Bertkens doodskist gelegd. We kennen de tekst van de akte wel door-dat een Middelnederlandse vertaling erva Voor het Zoudenbalchhuis is dat zeker het geval: in 1491 gesticht door de Domkanunnik Evert Zoudenbalch (1423/24-1503) voor Utrechtse wezen. Eerst als het St. Elisabethgasthuis tot 1582 aan het Vredenburg, vervolgens tot 1927 als het Gereformeerd Burger Weeshuis in het voormalige Regulierenklooster aan de Oudegracht/Springweg en tenslotte naar de huidige locatie die vanaf 1953 het Evert.

Regulierenklooster (Utrecht) : definition of

 1. 1579 Unie van Utrecht, vereniging van 7 noordelijke gewesten, n.l. Groningen, Friesland, Overijssel, Gelder, Utrecht, Holland en Zeeland. 1588 Begin van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Gouda Vanaf het begin van de 16 e eeuw nam de Goudse overheid steeds meer maatregelen om de vele armen, die van elders kwamen, uit de stad te weren
 2. Hulshof, A., 'Een en ander over de bibliotheek van het Regulierenklooster te Utrecht', in: Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen 9 (1910) pp. 17-48. Hulshof 1914. Hulshof, A., 'Egmondsche annalen uit de veertiende eeuw', in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 35 (1914) pp. 40-82. Hövelmann 196
 3. In 1536 bezat Heijnrick Mathijsz. Bosch 9 morgen land in Kleine Houtdijk. Over 3 morgen van dit land was hij erfpacht verschuldigd aan het Regulierenklooster in Utrecht, maar dat kocht hij af in 1540. Zijn landerijen grensden aan de Breudijk en lagen dichtbij het land van zijn broer Dirk in Geestdorp. Het land van beide broes lag naast de Putkuyp

Repertorium Collectie Bibliotheken van Utrechtse

 1. Nieuwegracht 98 - Evert Zoudenbalchhuis. Evert Zoudenbalchhuis. Op een gebeeldhouwde steen staat het wapen met helmteken van Zoudenbalch weergegeven, en de tekst: In 1918 kocht de Stichting Evert Zoudenbalch dit pand van de familie De Beaufort als nieuwe behuizing voor het weeshuis, dat vanaf 1582 in het voormalig Regulierenklooster was.
 2. 3 Regulierenklooster 1394 4 Sint Claraklooster 1397 Franciscus Utrecht 5 Sint Agnesklooster 1397 Franciscus, Augustinus na 1458 Sio
 3. Ik start vanaf Utrecht CS en loop via de Catherijnesingel langs het water van de Stadsbuitengracht naar het eerste hofje op deze wandeling, het Monicahof. Samen met de gemeente hebben de bewoners het Monicahof opgeknapt, het is een leuk kleurrijk geheel geworden. Al snel na het Monicahof komt het tweede intieme plekje in beeld, Jan van Lingtuin
 4. Maar ook vlakbij de Veluwe, het Eemland, de Gelderse Vallei en Utrecht gesitueerd. In investeerdertermen is dit een vakantiepark bij uitstek met een wow-effect! Vakantievierders die houden van waterrecreatie kunnen hun hart ophalen op Droompark Bad Hulckesteijn, want je kunt met je boot zo vanaf het vakantiepark richting het Veluwemeer of IJsselmeer varen
 5. De statige gevel dateert van 1839 maar daarachter zijn nog delen aanwezig van het 13e-eeuwse Regulierenklooster. Na de reformatie werd dit het Burgerweeshuis. Het complex heeft daarna vele functies gehad: van vakbondshuis en bioscoop tot café-restaurant. 3511 NL Utrecht. Monument geopen

Middeleeuwse kloosters - Canon van Nederlan

 1. In Utrecht werkte hij samen met Nicolaes Ketelaer, die afkomstig was uit Haarlem, zij behoorden tot de eerste boekdrukkers in de Noordelijke Nederlanden. De Utrechtse Universiteitsbibliotheek bezit een incunabel uit 1473, De incunabel zit in een oorspronkelijke kalfslerenband, afkomstig uit de binderij van het Utrechtse Regulierenklooster
 2. Maar ook zij hebben nog steeds verantwoording af te leggen aan de Burggraaf van Montfoort en de Bisschop van Utrecht. Vanaf 1560 zijn er gegevens bekend van schouten die het dorpsbestuur leidden. Op 7 augustus 1437 tekent en zegelt Aelbert Jansz als schout van Linscoten en van Snoelrewaerde een oorkonde waarin een grondoverdracht wordt geregel met Regulierenklooster Vredendaal te Utrecht
 3. g van het oude Tivoli
 4. Regulierenklooster Vredendaal te Utrecht: Reinigings, Markt- en Havendienst (RHMD) te Utrecht: Remonstrantse broederschap: Remonstrants gereformeerde gemeente te Utrecht: rentmeester huis amerongen (aanvulling) Restauratie van de vijf hervormde kerken in de binnenstad van Utrecht door architectenbureau Hoogevest: Ridderschap van Utrecht
 5. Vertel mij Utrecht: Poptempel Tivoli was ooit het Sint Elisabeth Gasthuis/Burgerweeshuis. Everard Zoudenbalch (1423 - 1503) kanunnik van het Sint Maartens kapittel van de Dom bestemde een groot deel van zijn vermogen voor het stichten van het Sint Elisabeth gasthuis in 1491, het eerste weeshuis in de noordelijke Nederlanden
 6. Utrecht en de Reformatie de stedenbouwkundige gevolgen Voorwoord. 4. Inleiding Utrecht bisschopsstad. 5. I Van Traiectum naar Utrecht Het ontstaan van de stadsplattegron
 7. De bibliotheken van de Paulusabdij, het Utrechtse Regulierenklooster en het kartuizerklooster Nieuwlicht bevatten wat dat betreft een schat aan middeleeuwse handschriften. Hetzelfde geldt voor de fragmenten die zijn overgeleverd in de boeken van kanunnik Huybert van Buchell en jurist Evert van de Poll
Recent aangekocht door jouw aankoopmakelaar in Utrecht eRepertorium | Collectie Bibliotheek van het RegulierenkloosterGezicht op het Esso Benzinestation bij de watertoren aanVoormalig poppodium Tivoli - Open Monumentendag UtrechtRegulierenklooster (Gouda) - Wikipedia

Verluchte boekenpracht vol detail Utrechts draakje uit Alain de Lille¿s ¿Significationes diversorum verborum S. Scripturea¿, omstreeks 1470-1480 Proof-version of an article about cadels (Dutch 'kadellen') and their development and classification in medieval manuscripts and early printed books. Cadels are written by a scribe and are made of and/or decorated with partially parallel Read De Bibliotheek Van Het Heer-Florenshuis Te Deventer, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis (in 2006 continued as Church History and Religious Culture) on DeepDyve, the largest online rental service for scholarly research with thousands of academic publications available at your fingertips Utrecht panorama - kopergravure vervaardigd 1634 door Jan Hendriksz Verstraelen naar Joost Cornelisz. Droochsloot, uitgegeven bij Franciscus Hoeiu