Home

Johannes 1:9

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. NBG51: NBG-vertaling 195 6 1:6 Mat. 3:1 Marc. 1:4 Luc. 3:2-3 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 1:7 Joh. 1:19,34 5:33 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 1:9 Joh. 3:19 11:27 18:37 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 1:10 Joh. 14.

Our Deseret Homeschool: Gospel Basics 38 Week Lesson Plan

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7. 1:7. Joh. 1:19,34. 5:33. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9. 1:9. Joh. 3:19 Johannes 20:1-9 Het Woord van God Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold De eerste brief van Johannes. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3 Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent 5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, Joh. 1:9. 8:12. 9:5. 12:35, 36. dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u. 50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. 51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons. 1 Johannes 2 ». Statenvertaling online - bijbel en kunst Gerelateerde info. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 1 1. 1:1. Luc. 24:39. Joh. 1:1. 20:20. 1 Joh. 2:13. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2 6 God stuurde een man: Johannes de Doper. 7 Hij moest de mensen over het Licht vertellen. Door hem zouden ze in het Licht kunnen gaan geloven. 8 Hij was niet zelf het Licht, maar hij kwam om over het Licht te vertellen. 9 Want Hij die het echte Licht was, zou bijna komen. En het geeft aan ieder mens licht

1 Johannes 1:9. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9 zonde reiniging kwaad berouw belijden trouw. NBG Dit is een brief van Johannes. Johannes was een leerling van Jezus toen Jezus nog op aarde was. Hij schreef deze brief toen hij al heel oud was. Hij is dezelfde Johannes die eerst over het leven van Jezus heeft geschreven. Dat is het evangelie van JOHANNES. Hij houdt erg veel van de gemeente en spreekt tegen de gelovigen alsof het zijn kinderen zijn En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde. Hij was vol vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader. Johannes was Zijn getuige, die zei: Ik heb gezegd dat er na mij Iemand zou komen, Die er eerder was dan ik. Hij was er al voordat ik geboren werd 1 Johannes 1 : 9. 1 Johannes 1. 9. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid

Johannes 1 (NBV) - EO

 1. Johannes 5, 1-9: Jezus en een verlamde man De tekst Dichter bij de tijd (Bewerking: C. Leterme) Daarna ging Jezus naar Jeruzalem, omdat daar een joods feest was. Bij de Schaapspoort in Jeruzalem was er een badhuis. In het Hebreeuws werd het Betzata genoemd. In dat badhuis waren er vijf zuilengangen, waarin altijd een groot aantal zieken lag
 2. Psalm 89: 3. Geliefden, het Woord van God dat wij u in deze dienst willen prediken, kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk, 1 Johannes 1, en daarvan het negende vers: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid
 3. We lezen de tekst voor deze dienst in 1 Johannes 1 vers 9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. Het is Johannes, die deze brief schrijft. Johannes is niet de eerste de beste. Hij was de boezemvriend van de Heere Jezus
 4. Johannes 1:9. 5. Wij wensen u veel leesplezier. Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. De schrijver Johannes richt onze aandacht weer op het Licht. Want we mogen het.
 5. Bekijk onze 1 johannes 1 9 selectie voor de allerbeste unieke of custom handgemaakte items uit onze shops
 6. Gerelateerd aan Johannes 1:9 Johannes 7:12. Overal werd over hem gesproken: sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. Gerelateerd aan Johannes 1:9 1 Johannes 1:8. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons
 7. 10 Dat is, gelijk Johannes spreekt in zijn Evangelie, Joh. 1:1, Dat bij God was. Zie de verklaring aldaar. Joh. 1:1 IN den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 11 Namelijk Zijn apostelen, die Hij tot Zijn getuigen had verkoren en beroepen, en hun gegeven te verstaan de verborgenheden van het Koninkrijk Gods

1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens 2 - het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is - 3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Johannes 1:9 Het Johannes-evangelie (08) : Frisse Wateren Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 44 tot 2 vers 25 De tweede dag - Nathanaël, een beeld van het overblijfsel van Israël (vs. 43-51) De volgende dag.

Johannes 1 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Komen we nu tot onze hoofdtekst die gaat over het belijden van onze schuld. 1 Johannes 1:9. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. Tegenover het belijden van onze zonden staat het verloochenen of ontkennen van onze zonden De Bijbel, Johannes 1 Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Hoofdstuk: Johannes 1 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder. Traditioneel wordt 1 Johannes 1:9 bekeken als een vers dat 'bewijst' dat ook christenen hun zonden moeten belijden. Deze uitleg wordt uitgedaagd door een beweging die stelt dat vergeving van zonden niet meer hoeft en dus zegt men dat 1 Johannes 1:9 op niet-gelovigen slaat. Stel dat het hier gaat over niet-gelovigen Op zondag 02 mei 2010 was 1 Johannes 1:9 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

Johannes 20:1-9 Gewijde Ruimt

 1. Op zondag 29 juli 2012 was 1 Johannes 1:9 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl
 2. 1 Johannes 1:9 Hoffnung für Alle (HOF). 9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht: Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen
 3. Wat Johannes zegt is dit: dat roepen en dat dopen is gericht op die Ene die in ons midden komt. Anders was het allemaal zonder inhoud, ijdelheid. Hoe vruchteloos zou ons roepen zijn, hoe onzinnig het dopen, hoe idioot de kerk als het niet was vanwege en door die Ene. Die was, die is en die komen zal. Voor ik als mens ter wereld kwam was hij.
 4. LIEFDE STERKER DAN DE DOOD Johannes 20,1-9 Viering Eerste Paasdag, 8 april 2012 Twee leerlingen zien dezelfde dingen die je kunt aanwijzen: een leeg graf en opgerolde doeken. Maar nakomer Johannes ziet er iets anders in dan voorganger Petrus. De leerling die voorop gaat kan hier enkel afwezigheid bespeuren
 5. 1 Johannes 1:9. door Eddy Hoogendijk | Gepubliceerd 1 januari 2020-Updated 9 oktober 2020. Ik weet nog dat ik als kind zo vaak wakker lag. Op de basisschool werd bijna dagelijks gezegd dat we als mens niet goed genoeg zijn en alleen het oordeel van God verdienen

1 Johannes 1 (NBV) - EO

Johannes 1:9-14. 9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven. Leviticus 16: 21-22a en 1 Johannes 1: 9: Elke dag Jom Kippoer = Dag van verzoening. Het is vandaag 10 januari en het jaar 2016 is dus al weer tien dagen oud. Het is wel mooi om het tien dagen na nieuwjaar over Grote Verzoendag te hebben. Dat is namelijk precies de datum van Grote Verzoendag in de Joodse feestkalender Eenzaamheid kan je omhullen in een kamer vol stemmen, als je aan het raam staat en ziet hoe de schemering valt, als je de laatste lamp uitdoet. Geen teken van. Preek - 1 Johannes 1, 9. Like? Toegevoegd door Redacteur AZ op 4 april 2017. Preek van ds. Arjen van Groos (1962 - 2014) - middagdienst - H. Avondmaal. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

Preek over Johannes 1:1-9 Schildwolde 25 december 2020 - Eerste kerstdag Kees van Dusseldorp Thema: Het licht schijnt! Vooraf: kerstliederen votum en groet Lied 477:1,2,3,4 Komt allen tezamen verootmoediging Opwekking 527 Licht in de nacht gebed Lezen: Lukas 2:1-14 kinderlied: God zal met ons zijn Lezen: Johannes 1:1-9 Zo is het beloofd (Sela 9 If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins. ( A) and purify us from all unrighteousness. ( B) Read full chapter. Cross references. 1 John 1:9 : Ps 32:5; 51:2; Pr 28:13. 1 John 1:9 : ver 7; Mic 7:18-20; Heb 10:22. 1 John 1:9 in all English translations Evangelielezing: Johannes 20, 1-9; Ingesproken lezingen (uit het lectionarium) Ingesproken lezingen (uit de NBV) Commentaar: Zoek de Levende niet onder de doden! 28/04/2019: Tweede Paaszondag. Eerste lezing: Handelingen 5, 12-16; Tweede lezing: Apocalyps 1, 9-11a.12-13.17-19; Evangelielezing: Johannes 20, 19-31; Ingesproken lezinge

Dit is een officiële website van Jehovah's Getuigen. Hier kun je nazoekwerk doen in publicaties van Jehovah's Getuigen in verschillende talen 1.Johannes 1:9 Interlinear • 1.Johannes 1:9 Mehrsprachig • 1 Juan 1:9 Spanisch • 1 Jean 1:9 Französisch • 1 Johannes 1:9 Deutsch • 1.Johannes 1:9 Chinesisch • 1 John 1:9 Englisch • Bible Apps • Bible Hub Lutherbibel 1912 Textbibel des Alten und Neuen Testaments, Emil Kautzsch, Karl Heinrich Weizäcker - 1899 Modernized Text courtesy of Crosswire.org, made available in. Opening winterwerk. Schriftlezing: Johannes 9:1-7, 35-41. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Paulien is verliefd. Paulien is verliefd op een jongen uit haar klas: Chris. Al vanaf de allereerste dag dat hij bij haar in de klas kwam was zij op het verliefd. Chris is de leukste jongen van haar klas, van de hele school Matteüs 21:1-9 30 maart 2014 (4e zondag van de 40 dagentijd) Zien en zien is twee 1 Samuël 16:1-13 (en Johannes 9:1-13) 23 maart 2014 (3e zondag van de 40dagentijd) Het gaat weer stromen. Over water uit de rots. Exodus 17:1-7 (en Joh.4:5-26) 16 maart 2014 (2e zondag van de 40dagentijd) Er gaat ons een licht op! Exodus 33:18-23 (en Matteüs 17. Johannes 10. 1 Door de gelijkenis van de eigenschappen van een getrouwen herder bewijst Christus dat Hij de ware Herder is van Zijn schapen. 7 Alsook de ware Deur van den schaapsstal. 12 En geen huurling. 14 Alzo Hij Zijn leven gewilliglijk stelt voor Zijn schapen. 19 Waarover de Joden onder elkander twisten. 22 Christus zijnde te Jeruzalem op.

ds. G.M. van Meijeren - Johannes 5:1-9 en 14. Op het Loofhuttenfeest geneest Jezus een verlamde man die in Bethesda ligt. Dat wonder is een teken van iets veel groters: de barmhartigheid en omarming van God. In Jezus is God nabij gekomen en wil Hij ons voor eeuwig bevrijden van zonde, schuld en duisternis. Jezus heeft de zonde op zich genomen. Navertelling Johannes 20,1-9. De evangelielezing van vandaag is Johannes 20,1-9. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. 1 Korintiёrs 1:9 God wil met ons omgaan [3] Het evangelie Johannes 3:19 Zonde brengt scheiding [4] Het evangelie Romeinen 3:23 Zonde brengt scheiding [5] Het evangelie Marcus 10:45 Jezus stierf voor onze zonden [6] Het evangelie Romeinen 5:8 Jezus stierf voor onze zonden [7] Het evangelie Johannes 14:6 Jezus is de enige weg tot God [8 Preek over Johannes 1:1-18 - Schildwolde, 25 december 2016 - Kees van Dusseldorp - kerstfeest! countdown van advent tot kerst Ld.138 (beurtzang: r.1-4 A; r.5 V; r.6 M; r.7 A

HSV - 1 Johannes 1 - De eerste algemene brief van de

Johannes 1 : 9. 20-dec-2018 - Jezus, het ware Licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Johannes 1 : 9. Pinterest. Verkennen. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om door resultaten van automatisch aanvullen te navigeren en druk op Enter om een resultaat te selecteren Openbaring 1:9: Ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking, en in het Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods en om het getuigenis van Jezus Christus. Deze gezichten over de Openbaring van de Persoon Jezus Christus kwamen achtereenvolgens tot Johannes. Navertelling Johannes 20,1-9 (geïnspireerd op 'Het Licht op ons pad') Gestorven en toch levend. Eerst waren de mensen zo blij toen Jezus op een ezel in Jeruzalem kwam. Ze trokken takken van de bomen en alle mensen zongen 'Hosanna!'. Maar nu is Jezus gestorven aan het kruis. Alles lijkt voor niets te zijn geweest 1 Samuël 1: 1-20 - eerste advent. 1 Samuël 15, boek 2. 1 Samuël 16. 1 Samuël 16: 1-13 (in het Zeeuws) 1 Samuël 16 en 18. 1 Samuël 17. Job 2 - Als het kwaad goede mensen treft. Psalm 23 / Johannes 10: 11-15 - zondag van de Goede Herder. Psalm 27 (1jo 1:9 stv) Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid

Johannes 1 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

1 Johannes 5; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Inhoud 1 Johannes. Geloof in Jezus overwint de wereld. Johannes 1:9 Nu daagt het in het oosten: LB 444 Johannes 1:14 Daar komt een schip, geladen: LB 434 Johannes 1:14 Van ver, van oudsher aangereikt: LB 326 Johannes 1:14 Nu gaat de hemel open: LB 499 Johannes 1:14-18 Heilige God, geprezen zij: LB 870 Johannes 1:19-28 Wachters van de tijd: LB 453 Johannes 1:19-34 Kwam van Godswege: LB 456b Johannes. 1 Johannes 5, 1-9, De genezing in het bad van Bethesda Na deze wonderlijke gebeurtenissen werd er feest gevierd. Jezus vertrok naar Jeruzalem. In Jeruzalem was in die tijd bij de oude Schaapspoort een badhuis met vijf zuilengangen, in het Hebreeuws Bethesda genaamd: huis der hulpe Predigt der Freien christlichen Gemeinde Werther vom DatumThema: Jesus begegnet... einem PerspektivlosenBibelstelle: Johannes 5,1-9 + 14Prediger: Viktor Esau.. 1:32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem. 1:33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt

Antonín Dvorák | Warner ClassicsProbieren, staunen, genießen: Am Blotenhof in Werther

1 - 9. Postcode Johannes Worpstraat 1 t/m 9 in Amsterdam is 1076 BC Johannes Worpstraat is gelegen in de buurt Prinses Irenebuurt en hoort ook bij de wijk Prinses Irenebuurt e.o. in de gemeente Amsterdam. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 1 t/m 9 is postcode 1076 BC BROODREDE 3 zondag 12 augustus 2012 19de zondag door het jaar - B I Koningen 19:4-8 en Johannes 6:41-51 Pater Ambro Bakker s.m.a

HSV - Johannes 1 - Het heilig evangelie naar de

Het verschil tussen Efeziërs 1:6-8 en 1 Johannes 1:9 is dat Johannes spreekt over relationele of familiaire vergeving, zoals de vergeving van een vader en zijn zoon. Bijvoorbeeld, als de zoon iets verkeerds doet tegenover zijn vader — zoals niet voldoen aan zijn verwachtingen of regels — heeft de zoon de gemeenschap met zijn vader verstoord 2.Johannes 1:9, Harsewinkel. 522 likes. Was ist Wahrheit? Joh 8:3 Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Kand. D.C. Flapper: 1 Koningen 17:1 : 08-08-2008: Ds. L.M. Jongejan: Genesis 15:1 : 08-08-2008: Ds. M. van Kooten: Genesis 16:8-1 Evangelie volgens Johannes - Kerkliedwiki. Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas. • info@kerkmuzieknetwerk.nl. Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! - Tips nodig

Baptême du Christ — Wikipédia

Johannes 14:1-6 Het Woord van God . In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden Johannes 20, 1-9 Thema Leven, de dood voorbij Collecte In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap. In Clinge is er een extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw. Terneuzen, 30 maart 2021 Aan: de parochianen in Zeeuws-Vlaandere 05 maart 2017 Tekst: Johannes 18:1-9 Voorganger: Ds. F. van Binsberge Schriftgedeelte over Verlamde man Bethesda - Johannes 5:1-18: Na dezen was een feest der Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de Schaaps poort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. In dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden. Johannes 10:7-9 uit NBV. 7.Hij (Jezus) ging verder: Waarachtig, IK verzeker u: IK ben de deur voor de schapen. 8.Wie vóór mij kwamen. waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9.IK ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt

Cibles mouvantes - Film (2021) - SensCritique

1 Johannes 1 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Tutorial Biblejournaling Johannes 1:9 Ik begon met het lezen van heel hoofdstuk 1 van Johannes. En deze tekst sprong er voor mij uit: 9 'het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam' Maar Johannes, de beste vriend van Jezus, begrijpt wel dat een dode niet netjes de doeken opvouwt en dingen apart legt. Dat doen ook soldaten niet en ook mensen die een hekel aan Jezus hebben niet. Johannes kent Jezus goed en ziet meteen dat Jezus dit zelf heeft gedaan. Hij weet het. Jezus leeft. pasen Johannes 20, 1-9 jaar 7 > 12 4 > 6 jaar d. 1 Johannes 1:9. Deel. Vorige. Volgende. Laatste nieuws. Bestaat er zoiets als 'christelijk' met pensioen gaan? 9 juli 2021. CD 45 van Opwekking voor zesde week op rij nummer 1 in Nederlandse Gospel Top 10. 9 juli 2021. Carianne Ros: Rentmeesterschap is niet: zorgen voor de héle wereld.

1 Johannes 1 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Johannes 1 Lutherbibel 2017 Das Wort 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. De erfzonde Romeinen 5:18 en 19, Genesis 3:1-9 en Johannes 9:1-7 Ieder mens heeft te maken met de fouten die anderen gemaakt hebben voor jouw tijd. En je weet van jezelf dat je ook zelf steeds weer dingen verkeerd doet. Maar uiteindelijk is dat niet het interessantste Johannes 14, 27 Vrede op aarde. Johannes 14, 30 Op weg naar hemelvaart. Johannes 15, 5 Gaaf Vet Lauw Cool. Johannes 16, 17 Nog een korte tijd. Johannes 16, 23 Bidden. Johannes 19, 26 Gemeenschap onder het kruis. Johannes 20, 18 Pasen. Johannes 20, 30 Wat niet beschreven is. Johannes 21, 7, 12 Het is de Heer. Johannes 21, 18 Gebracht worden waar. De Bijbel in Gewone Taal maakt opvallende keuzes. Bijvoorbeeld in Johannes 1:1 en 1:14, waar in het Grieks de term ho logos staat. De traditionele weergave daarvan is: het Woord. De Bijbel in Gewone Taal kiest voor: Gods Zoon. De openingszin van het Johannesevangelie luidt in de Bijbel in Gewone Taal: 'In het begin was Overlijden, 1-9-1959, Munnekemoer gem. Vlagtwedde, Johannes Wolters, Trijntje Loots, Micheel Wolters, Christina Winters, AlleGroningers: BS Overlijde

Stained Glass - Final Judgment Royalty Free Stock PhotoTagung - Klassische Philologie – Gräzistik/LatinistikUnit 20 -- Revolution in Science and Thought (15th through

Overweging uit de Abdij van Orval : Petrus heeft in Jezus de Christus erkend (Mc 8,29), de Zoon van de levende God (Mt 16,16), en Jezus vindt dat zijn discipelen bereid zijn om te horen dat hij, als de Messias, te lijden zal hebben. Mattheüs schrijft : Jezus begon zijn leerlingen duidelijk te maken (Grieks : deiknuein) dat hij naar. Laat het verbond diep in ons hart wortelen, dat wij ons altijd dichtbij U weten door Christus onze Heer. Amen. Welkom op rkBijbel.nl, de nieuwe website van de Katholieke Bijbelstichting (KBS). Het doel van de Katholieke Bijbelstichting is de verspreiding van de heilige Schrift, en meewerken aan alles wat de liefde voor de Schrift kan bevorderen 1 Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos (Openbaring 1:9-20) Vers 9: Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. De apostel was vanwege zijn predikingen over Jezus Christus, op bevel van de Romeinse keizer. De complete bijbelverklaring van Matthew Henry online. Aan de website wordt hard gewerkt om alle teksten online te krijgen Delen is je overvloed, Johannes 6: 1 - 15 Het verhaal van de vijf broden en de twee vissen komt in totaal zes keer in de verschillende evangeliën voor. Je kunt zeggen: dan zal het wel een belangrijk verhaal zijn Posts about 1 Johannes 1:9 written by Christadelphians. Ook indien U geen WordPress gebruiker bent hoeft U geen enkele tekst van ons te missen

 • Prednisolon 5 mg bijwerkingen.
 • Voorbereiding AZ 2019.
 • Sony Xperia icoontjes.
 • Peterselie wiki.
 • Maisdoolhof Drenthe.
 • DeLorean 2020 concept.
 • Barbecook Oskar M.
 • Smartschool gbs diest.
 • Phobos.
 • Zwijnen bijvoeren.
 • Route mono rail las vegas.
 • Immunohistochemie betekenis.
 • Dumplings bestellen Amsterdam.
 • Schuur huren feest Antwerpen.
 • Mee eters verwijderen masker kruidvat.
 • De Vreedzame School inloggen.
 • Fluoride vrije tandpasta.
 • E mail ondertekenen met eID.
 • Fotografie voor Dummies.
 • Gegrilde visschotel.
 • Coyote mini updaten.
 • BMW xdrive breedset.
 • HER app belgium.
 • DKDB politie solliciteren.
 • Vpro beeldbank.
 • Spieke.
 • Hout frees huren.
 • Hondenmand Roze.
 • Metalen poort zelf maken.
 • Voetbaltoernooi Texel 2020.
 • Tafeleend vrouw.
 • Bushcraft vakantie.
 • Voorsprong betekenis.
 • Relatiegift.
 • Names of the angels of God.
 • Kawasaki motor.
 • Mini urn Vlinder.
 • The Umbrella Academy My Chemical Romance.
 • Harde bult op schouder.
 • Wat is wokken.
 • Gemiddelde kosten kast op maat.