Home

Verschil strafregister model 1 en 2

Een strafblad maar toch een blanco attest van goed gedrag

Wanneer je dit uittreksel aanvraagt, kan dat betrekking hebben op twee modellen: Model 2 of het 'minderjarigenmodel' heb je nodig wanneer je een job wilt uitoefenen waarbij je in contact komt met kinderen en jongeren. Dit is het geval als je bijvoorbeeld in een school wil werken. Voor al het overige heb je model 1 nodig - Model 1 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen). - Model 2 (art. 596.2) is het getuigschrift voor specifieke activiteiten met contacten me Drie modellen van uittreksels. Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd. Model 595: basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 is (art. 595 Wetboek van strafvordering); Model 596-1: model bestemd voor het uitoefenen va Het uittreksel van het model 1 dient uitdrukkelijk te vermelden dat er een ander document (model 2) bestaat, wanneer het uittreksel gevraagd wordt om toegang te krijgen tot een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen

1) Bewijs van goed gedrag en zeden (wat tegenwoordig ook 'Uittreksel uit Strafregister noemt, maar dat is toch niet hetzelfde als het Uittreksel dat je onder 2) gaat terugvinden): aan te vragen bij de gemeente waar je woont Binnen dit document heb je model 1 en 2. Je hebt ze beide na een dag en ze kosten iets van een 2 euro * Model 2 Zo'n uittreksel - ook wel een 'bewijs van goed gedrag en zeden' genoemd - bestaat in drie versies: een algemeen model: dat is het standaarddocument voor de meest uiteenlopende beroepen; een model voor gereglementeerde activiteiten: dat is het document dat u nodig hebt voor activiteiten die door een wettekst worden geregeld

Er zijn drie modellen: Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn Dit uittreksel wordt onmiddellijk afgeleverd, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Model 2 (art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering) Dit is wel bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen Je krijgt je uittreksel uit het strafregister - model 1 onmiddellijk in je mailbox. Je krijgt je uittreksel uit het strafregister - model 2 na 3 werkdagen in je mailbox. Aan het loket bij Loket Uittreksels of een dienstencentrum. Omwille van de coronamaatregelen kun je tijdelijk niet naar het loket komen Welke modes zijn er? EVPartner.nl legt het u in dit artikel uit. > Wat betekent Mode 1 laden? Mode 1 laden houdt in: laden met een gewoon stopcontact (220V, max. 10A) zonder begrenzing en zonder beveiliging (!). Laden via Mode 1 wordt voor auto's eigenlijk niet gebruikt. > Wat betekent Mode 2 laden? Mode 2 houdt in: laden met een vaste stroombegrenzer

Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. Er bestaan twee modellen, dit standpunt heeft betrekking op model 2: • Model 1 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- o

Strafregister of uittreksel van het strafregister? Advo

Hoe kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen

Start / Leven / Veiligheid / Strafregister / Uittreksel uit het Strafregister / Lijst met gereglementeerde activiteiten van Model 596.1. Lijst met gereglementeerde activiteiten van Model 596.1 Facebook Accijns en douane (596.1 - 1) Uitbating van een stokerij, (aanvraag tot toelating van -) (596.1 - 2 Uittreksel strafregister. 29 okt 2013 00:20. Mijn vraag: wat is het verschil? Naast 'bestemd voor' (zie onder).. Is de ene versie een 'light', waar bepaalde zaken niet opstaan, ivm de andere? Type: Model in toepassing van artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering (vroeger: Model 1) Model in toepassing van artikel 596.2 van het Wetboek van.

Dit moet je doen voor een blanco attest van goed gedrag en

 1. derjarigen. Het criterium va
 2. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de sportschutterslicentie, kan een duplicaat worden uitgereikt. Dit duplicaat wordt aangevraagd via de club waarbij de sportschutter is aangesloten optie 1 en 3, of rechtstreeks bij de federatie optie 2 via een aanvraagformulier model VL 13/1 ( beschikbaar bij documenten)
 3. g, animatie of begeleiding van
 4. Uittreksel strafregister. Het uittreksel uit het strafregister vervangt 'het getuigschrift van goed zedelijk gedrag'. Welke soorten zijn er? Model 1 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, wanneer het gevraagd wordt in alle andere gevallen dan die waarvoor het model 2 voorzien is. Model 2 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen.
 5. Het uittreksel uit het strafregister vervangt 'het getuigschrift van goed zedelijk gedrag'. Welke soorten zijn er? Model 1 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, wanneer het gevraagd wordt in alle andere gevallen dan die waarvoor het model 2 voorzien is. Model 2 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen en wordt gevraagd om een.

Studiebewijzen en diplomasupplementen; Medisch attest dat niet ouder is dan 1 jaar; Uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 1 jaar (model art.596.2SV, het vroegere model 2) Eventueel: Een conformiteits- of gelijkwaardigheidsattest voor buitenlandse studiebewijzen; Attesten nuttige ervarin Als je een aanstelling wil in het onderwijs, moet je je burgerlijke en politieke rechten genieten. Dat bewijs je met een uittreksel uit het strafregister dat je aanvraagt bij je gemeentebestuur. Vraag specifiek naar het model dat bestemd is voor 'de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie. van onberispelijk gedrag zijn, zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister - model 596.2 ('minderjarigenmodel') voorleggen dat maximum een jaar oud is. Na voorafgaande onderhandeling in het ABOC kan het college (Vlaams Gewest) Welke documenten bestaan en door welke overheid ze worden afgeleverd,. Verklaring omtrent gedrag en strafblad In sommige banen vraagt een toekomstig werkgever om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms wordt die geweigerd omdat de aanvrager een strafblad heeft. Maar wat is dat, een strafblad? Welnu, het een misverstand dat je met een strafblad geen Verklaring Omtrent Gedrag zou kunnen krijgen 5.1 Inleiding 66 5.2 Multivariate regressieanalyse 68 5.3 RISc-uitkomst en achterliggende risicofactoren samen in een model 70 5.4 Corrigeren voor selectie-effecten 72 5.5 De rol van het recidiverisico bij de kans op en duur van de gevangenisstraf 73 5.6 De rol van het recidiverisico bij de kans op en duur van de taakstraf 8

Het uittreksel uit het strafregister Model 595 is een officieel Belgisch document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt bepaalde vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag' Wat zijn de verschillen tussen de vaccins van Moderna en Pfizer? 17 mei 2021 20:20 De GGD krijgt regelmatig de vraag of je zelf mag kiezen welke je wil, maar dat kan niet Soorten uittreksel strafregister. Welke soorten uittreksel uit het strafregister zijn er? Er zijn drie modellen van uittreksels die worden afgeleverd: Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit Veroordelingen tot een politiestraf (d.w.z. gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen en/of een geldboete van 1 tot 25 euro, of een werkstraf van 20 tot 45 uren) worden - behalve in uitzonderlijke gevallen - na een termijn van 3 jaar automatisch uit het strafregister gewist. Deze uitwissing is aan geen voorwaarden verbonden en is kosteloos Gemeenten grijpen hier terug naar bijlage 2 om te weten wat er in de uittreksels moet staan. In principe zijn de regels hier hetzelfde als voor model 1. Het enige verschil ligt hem in de vermelding van vonnissen van meer dan 3 jaar geleden. De veroordelingen, straffen en boetes moeten hier worden vermeld indien een vervallenverklaring van meer.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden . Er zijn drie soorten uittreksels: Model art. 595 Sv (model 1 gewoon gebruik) is het standaarduittreksel en wordt afgegeven voor het gewone gebruik (dus iedereen die niet in aanmerking komt voor een model 1 gereglementeerd gebruik of model 2) Model art. 596.1 Sv (model 1 gereglementeerde activiteiten. Een burger kan diverse modellen uittreksel uit het strafregister voor zichzelf aanvragen (bij volmacht kan ook). In een uittreksel uit het strafregister staat of je al veroordelingen hebt opgelopen. Veroordelingen die je hebt, worden volgens wettelijk vastgelegde regels al of niet vermeld op het uittreksel Stap 1: Klik op 'Vacatures' (rechtsboven) of surf naar www.jobs.securitas.be. Stap 2: Kies uw functietype (bv. Operaties & bewaking). Stap 3: Kies de vacature die het best bij jou profiel past en klik op de titel. Stap 5: Klik op 'Solliciteer nu'. Stap 6: Maak een nieuw account aan door te klikken op 'Maak een account' 2. Extra duiding bij de informatie die is vermeld op het uittreksel uit het strafregister.. 134 2.1. De vermelding van het motiverende gedeelte van de beslissingen of maatregelen..... 134 2.2. Advisering bij de uitreiking van het uittreksel..... 135 2.2.1. Het uittreksel uit het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, is een officieel document dat eventuele veroordelingen opsomt. Er bestaan drie modellen. De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit bepaalt het model dat je nodig hebt. Het model afgeleverd conform artikel 595 Wetboek van Strafvordering

1. Je vraagt het uittreksel online aan. Vermeld duidelijk waarvoor het moet dienen. 2. Je komt met je identiteitskaart naar de dienst burgerzaken en bevolking in het gemeentehuis. Je hebt nooit een veroordeling gehad. Het uittreksel is niet voor een activiteit met minderjarigen bedoeld (model 2). Het uittreksel is niet bestemd voor het buitenland 2. Verzoek om een wijziging van achternaam. Het verzoek om een naamswijziging moet schriftelijk (en niet per e-mail) worden ingediend bij de FOD Justitie. Het verzoek moet worden ingediend door de aanvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Alleen ouders of voogden mogen de aanvraag voor hun minderjarige kind indienen Kies voor Model 596-1 voor een sollicitatie of tewerkstelling in de veiligheidssector, politie, brandweer, defensie. Vervoer van goederen en personen. Ook voor verzekeringen, schutterlicenties, boekhoudkundige en fiscale beroepen. Model 596.2 is het uittreksel voor activiteiten met minderjarigen Middels een programma en perimeterdraad bepaal jij welke route je robotmaaier aflegt. Sommige modellen kan je ook via een app besturen. Het resultaat is een mooi en gezond gazon dat je volledig naar jouw wensen laat maaien. Robotmaaiers zijn daarnaast ook nog eens veel stiller en milieuvriendelijker dan de andere grasmaaiers. Wil jij ook zo'n.

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening kunnen bieden. Uittreksel uit het strafregister (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden Samenvatting 2 Structuur van Dna en Samenstelling van Eukaryoten Prokaryoten en Mitochondriaal Dna Samenvatting - college 1-12, compleet - Inleiding tot het historisch onderzoek Practicum - practica histologi Een uittreksel uit het strafregister is het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden. De instantie die het uittreksel vraagt en de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt. Er zijn drie modellen: zorg ervoor dat je bij de aanvraag precies aangeeft waarvoor je het gaat gebruiken en welke insta.. 2. Uitwissing, eerherstel, herstel in eer en rechten Uitwissing. Nu je weet wat voor straf de rechter oplegde, weet je ook welke procedure je moet volgen om je strafregister weer blanco te maken. Een politiestraf wordt uitgewist drie jaar na de dag van de uitspraak. Datgebeurt automatisch. Je moet daar dus niks voor doen Als bestuurder vul je het aanvraagformulier volledig in en bezorg je dit ondertekend terug aan de gemeente samen met de onderstaande bewijsstukken: Een kopie van jouw identiteitskaart, Een uittreksel uit het strafregister model 596.1 - 28 dat minder dan 3 maanden oud is

Uittreksel strafregister - Federale overheidsdienst Justiti

Een uittreksel uit het strafregister is het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden. De instantie die het uittreksel vraagt en de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt. Er zijn drie modellen; zorg ervoor dat je bij je aanvraag precies weet waarvoor je het gaat gebruiken en welke instantie er om vraagt. Model 1. beschikken over een uittreksel uit het strafregister (model 2), een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs en het bezit van een rijbewijs B is een pluspunt. Je ondersteunt de zomerwerking van het sportcentrum en de coördinatie van sportkampen op verschillende locaties. Concreet zijn je taken Een model 2 kan niet via volmacht afgehaald worden. Aanvraag voor een andere persoon. In het gemeentehuis kunt u ook een uittreksel uit het strafregister model 1 (conform art. 595 en 596.1 Sv) vragen voor: een andere inwoner: mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger; en een kopie van zijn/haar identiteitskaar Model 595 (algemeen model) Standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn 4. Welke documenten dienen bij deze vragenlijst te worden gevoegd? De volgende documenten moeten met de vragenlijst worden meegezonden: 1. een curriculum vitae 2. een uittreksel uit het strafregister, model 596 - 1 (uitgereikt minder dan drie maanden voor het indienen van deze ingevulde vragenlijst) 3. een kopie van geldige identiteitskaart of.

herinnerd aan punten 2.4.1 en 2.6.3 van het handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid. Het is belangrijk op te merken dat de antwoorden betrekking dienen te hebben op alle elementen inzake de situatie van de betrokken persoon, zowel in België als in het buitenland Stad Antwerpen. Grote Markt 1. 2000 Antwerpen. BTW BE 0207.500.123 . info@antwerpen.be. 03 22 11 333 > elke werkdag van 9 tot 17 uu

kreeg nooit eerder een arbeidskaart in België, tenzij het gaat om een eenmalige verlenging als au pair, waarbij de totale geldigheidsperiode niet langer dan 1 jaar is en aan alle andere toekenningsvoorwaarden voldaan is. 2. Gastgezin. telt minstens 1 kind dat jonger is dan 13 bij de start van het verblijf van de au pair Aanvraagformulier uittreksel strafregister. Opgelet : Wanneer je een uittreksel type 596.2 aanvraagt, dan moet je duidelijk vermelden over welke activiteit het precies gaat. Een uittreksel uit het strafregister mag enkel aan de aanvrager zelf overhandigd worden. Je moet het dus persoonlijk bij de dienst Bevolking in het stadhuis afhalen Controleer of je het correcte mailadres invult. Als je een uittreksel uit het strafregister model 596.2 aanvraagt, duurt dit even. De dienst Burgerzaken vraagt hiervoor politieadvies. Als het dringend is, bel je best naar de dienst Burgerzaken: 058 53 34 32. 2. afschriften en uittreksels van akten burgerlijke stand (geboorte, huwelijks, overlijden

welke mate het strafregister bijdraagt tot een accurate straftoemeting door de strafgerechten. Tijdens de studie van de rechtsleer kwam duidelijk naar voor dat het strafregister eveneens een belangrijke rol speelt in de fase van de opsporing en vervolging door het Openbaa Een uittreksel uit het strafregister is het vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden. Het uittreksel vermeldt jouw effectief uitgesproken vonnissen, die opgenomen zijn in het centraal strafregister. Meestal heb je dit uittreksel uit het strafregister nodig voor sollicitaties of om met kinderen of jongeren te werken

Je bent bereid om minstens 1 halve dag per week in te staan om een groep van max. 14 kinderen te begeleiden (leeftijd varieert van 2,5 tot 12 jaar). Voor je de aanvraag kan indienen heb je een uittreksel uit het strafregister, model 2 nodig. Je kan dit aanvragen via het thuisloket en krijgt dit uiterlijk de volgende dag in je mailbox De voorschriften voor een uitbatingsvergunning zijn van toepassing sinds 1/7/2020. Dit betekent dat ook bestaande horecazaken deze vernieuwde uitbatingsvergunning moeten aanvragen.. Als je als toekomstig uitbater een nieuwe horecazaak (tijdelijk of permanent) (café, frituur, restaurant, brasserie, shisha-bar, ) in Hasselt wil openen, moet je vooraf een uitbatingsvergunning aanvragen

Video: Attest goed gedrag en zeden met strafblad? - JuridischForum

Via het E-loket behalve model 596.2 (model voor contact met minderjarigen). Dit model kan aangevraagd worden via het E-loket, maar u dient het uittreksel steeds persoonlijk af te halen bij de dienst Openbare Veiligheid in het gemeentehuis. De modellen 595 en 596.1 ontvangt u op het opgegeven e-mailadres in het E-loket Voorwaarden. Er zijn drie modellen: Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn Deel zoveel uit de nu al legendarische Kopschoppers van Mallorca saga.Wat we tot dusver weten is dat het, zoals geruchten in de comments al gingen, inderdaad gaat om een groep vooral roomblanke kakkerskindjes uit het Gooi, omgeving poepsjiek Bussum en Hilversum.Het zal dan ook niemand verbazen dat tenminste een gedeelte van de verdachten uit rijke Luzac-kindertjes van de betere Sywert. Uittreksel strafregister. Er bestaan 3 soorten uittreksels uit het strafregister : Model 1 - 595 (basismodel) Dit uittreksel dient voor het uitoefenen van een activiteit die aan geen voorwaarden onderworpen zijn. Model 1 - 596-1 (gereglementeerde activiteiten) Dit uittreksel dient voor een activiteit waarvoor de toegangs- of.

Het Lokaal bestuur Eeklo is op zoek naar een preventieadviseur (niveau 2) - voltijdse, contractuele functie - graad B1-B3 - onbepaalde duur. Functie je bent het aanspreekpunt voor vragen over welzijn en preventie voor het lokaal bestuur Eeklo en draagt deze welzijnscultuur ook uit op de werkvloer; je neemt he recent uittreksel van het strafregister, model 596.2. f) Onverminderd artikel 1.1.006 B, a), zal de vergunning mecanicien enkel afgeleverd worden aan de person die samen met zijn aanvraag een certificaat kan neerleggen dat hun capaciteiten voor het uitoefenen van deze functie bevestigt, evenals een recent uittreksel van het strafregister. projectmanagement, sport en bewegen Een uittreksel uit het strafregister (MODEL 2, max. 3 maanden oud) Begeleid(st)er BKO Een bewijs dat je voldoet aan de kwalificaties opgelegd door Kind en Gezin voor erkende initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang. Een uittreksel uit het strafregister (MODEL 2, max. 3 maanden oud

Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering) Dit is het standaarddocument. Het is niet bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Er zijn ook geen speciale voorwaarden in verband met het strafblad vastgesteld om de activiteit uit te oefenen 1 Er is een justitiële documentatiedienst, die belast is met het registreren van de door deze wet aangewezen justitiële gegevens.. 2 De registratie geschiedt, naar door deze wet gestelde regelen, in strafregisters en op strafkaarten.. 3 De leiding van de dienst berust bij Onze Minister van Justitie. De procureur-generaal is belast met het beheer van de strafregisters, en de officier van. In België moeten werknemers een uittreksel uit het strafregister/model 1 bezorgen en om de vijf jaar moet het worden vernieuwd. Dat geldt ook voor onze kantoorvrijwilligers. Iedere werknemer die via ons met kinderen en jongeren in contact komt en iedereen (ook partners, Plan Ouders, journalisten, ) die naar onze projectlanden reist, moet ons een uittreksel uit het strafregister/model 2.

• Versie 1 januari 2014 • het strafregister (type: model 2) voor te leggen, een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald. Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelneme Welke stappen moet ik ondernemen om na het behalen van mijn FGA brandweerman- of vrouw (m een uittreksel uit het strafregister (model 1/artikel 595 wet van strafvordering) Ben je geslaagd voor de competentietest van module 1 en de operationele handvaardigheidstest van module 2 maar niet voor de lichamelijke geschiktheidsproeven van. 1. Model 1: standaardmodel voor bepaalde beroepen (veiligheidsberoepen, jagers, fiscaliteit) 2. Model 2: voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Uittreksel strafregister strafregister ' (model art. 596-1). Dit mag niet ouder zijn dan zes maanden. Je moet dit document zelf ophalen bij de gemeente waar je woont. Dan komen de psycho-technische testen . Je legt die af bij jouw werkgever of bij SELOR. Deze testen zijn computergestuurd en worden vervolledigd met een moet je éénmaal in jouw loopbaan afleggen

Strafblad en visum/ESTA hoe het nu zit (2016

Arresten, Strafrecht 2, Verplichte arresten + arresten genoemd in de hoorcolleges samengevat. Journaalposten; Samenvatting Introducing the New Testament - Hoofdstukken 1-9, 27 en 29; Samenvatting Anders kijken - H1-12 - Communicatie en Conflicten; Aantekeningen Public Management, college 1-10 artikelen; Samenvatting van gehele blok - Groei en. Je hebt verantwoordelijkheidszin en kan organiseren; Je bent sociaalvaardig, positief ingesteld, flexibel en stressbestendig; Je hebt zin voor orde, netheid en stiptheid. Je beschikt over een blanco uittrekstel uit het strafregister model 1 openbaar bestuu Drie modellen. Er zijn drie De werkgever mag het uittreksel nadien enkel bewaren indien 1) dit vereist is voor geschillenbeheer, 2) Voor meer informatie over het bewaren van een uittreksel uit het strafregister en/of de relatie tussen werkgever en werknemer in het algemeen kan u zich wenden tot ons kantoor 1. hoe de toegang van de gemeenten tot het Centraal Strafregister tot stand komt; 2. op welke wijze de applicatie van het Centraal Strafregister wordt gebruikt door de gemeenten; 3. de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften in het kader van de privacybescherming en informatiebeveiliging; 4

Wat staat er wel of niet op mijn strafblad en wie kan dit

Uittreksel uit het strafregister model 596.2 SV(< 1 jaar) Nationaliteit - Uittreksel uit het strafregister model 596.2 SV (< 1 jaar) Evt. nationaliteitsafwijking (*) Taalregelgeving - Evt. getuigschrift taalopleiding of taalexamen (*) PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS . Stamboeknummer . RL-9 - Rekeningnummer . RL-14 - Woonplaats Verblijfplaats . RL-5. Uittreksel uit strafregister (Model 1) afgeleverd in toepassing van art 595: Een blanco strafblad bezitten inzake overtredingen op de milieu- en natuurwetgeving is een basisvoorwaarde om steward te kunnen worden. Uittreksel uit het strafregister (Model 2) als bewijs van goed gedrag en zeden. Belangrijk Model art. 593: model bestemd om herstel in eer en rechten aan te vragen. Model art. 595: basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 nodig is. Model art. 596.1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit

Wat is het strafregister? Advo-Recht

model is gebaseerd op artikel 596, lid 1, Wetboek van Strafvordering; — het model 2, bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, dat uitgereikt wordt wanneer het gevraagd wordt teneinde toegang te krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd. Uittreksel uit het centraal strafregister Het is belangrijk te weten voor welke doeleinden je het uittreksel nodig hebt. Gelieve dit steeds door te geven bij de aanvraag. De aanvraag kan mondeling, telefonisch, per mail of via het e-loket. Model 1 Model 1 wordt afgeleverd voor de uitoefening van een andere activiteit die niet tot model 2 behoort Alle meerderjarige leden van het kandidaat-pleeggezin kunnen een Uittreksel uit het Strafregister volgens model 2 voorleggen. Uit dat uittreksel moet blijken dat niemand strafrechtelijk veroordeeld is voor feiten die onverzoenbaar zijn met pleegzorg. Je kunt een kind een stabiel leefklimaat, structuur en veiligheid bieden Model 1 - 596.1 is het model dat dienstdoet voor activiteiten met wettelijk opgelegde voorwaarden. Bekijk hier de gedetailleerde lijst . Model 2 - 596.2 is het model dat dienstdoet voor de uitoefening van activiteiten die onder de opvoeding, de psychomedische en sociale begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen vallen De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken

Je kan een uittreksel uit het strafregister krijgen: via ons e loket. aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, dit kan zonder afspraak. Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar je het correcte model kan bezorgen. Het model 596.2 ontvangt u niet onmiddellijk Een uittreksel uit het strafregister model 2 (< 1 jaar), te verkrijgen op het gemeentehuis van je woonplaats; Een medisch attest van je huisarts (< 1 jaar) met daarop de vermelding van de naam van je huisarts, de datum van het onderzoek en de formulering De gezondheid van het personeelslid kan geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de leerlingen. Pedagogisch kader periode 1 Pedagogisch kader periode 1 Les 2 Gespreksvoering en crisishantering Pedagogisch kader CV slsjs dldjzk wlajwo wldhso woskwvs ksjd Bijlage 1 susis sisia lwhsi lsjdvsi laud. 1.1.1 Het verschil tussen plee gzorg en adoptie..... 3. 1.1.2 Redenen voor pl. Stage. Ben je geslaagd voor de schriftelijke en mondelinge examens, dan ontvang je van de Vlaamse overheid een aanvraag tot stagetoelating. Deze aanvraag moet je ingevuld terugzenden naar de bevoegde overheid, samen met een recent uittreksel uit het strafregister model 596.1-7 en een fotokopie van je rijbewijs (recto-verso) waarop het attest van rijgeschiktheid vermeld staat 1. Via ons e-loket. 2. Via e-mail. Vraag je uittreksel aan via strafregister@asse.be . Vermeld duidelijk je voornaam, naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer én de reden van je aanvraag of voor wie dit attest is bedoeld (firma of instelling). 3. Aan de infobalie. Je kan met je identiteitskaart naar de infobalie komen en dan.

 • Tekenen Herfst groep 3.
 • Ultralopen voor beginners.
 • Gedessineerd dekbed.
 • Dutch Originals oordopjes review.
 • CBS De Parel Strijen.
 • Woon containers.
 • Voeding bij colostoma.
 • Taekwondo Groningen.
 • Rituals giftcard activeren.
 • Game of Thrones s8e4.
 • Braziliaanse instrumenten.
 • Jagen op zondag belgie.
 • Papoea bevolking.
 • Erfafscheiding openbare weg.
 • Wat is een klemtoon groep 5.
 • Van der Valk Duiven aanbieding.
 • Jaaroverzicht 1999.
 • Arabische teksten met vertaling.
 • Symptomen chlamydia man.
 • Anavar kuur.
 • Kapper Breda Haagse Beemden.
 • Adam Brody net worth.
 • Schimmel beestjes badkamer.
 • Kabeljauwgratin met prei.
 • Homerisch.
 • Bretonse kleding.
 • Functie dissimilatie.
 • Sobro salontafel.
 • Moose bar xxlμ.
 • Leuke tentjes Amsterdam.
 • Schijf alleen lezen wijzigen Windows.
 • Linden hout.
 • Royal teacup puppies price.
 • Decoratie groothandel online.
 • Facebook afluister app.
 • Oud eiken wandplank.
 • Welke struik heb ik in de tuin.
 • Albufeira boulevard.
 • Waarmee spoelen na bevalling.
 • Baby programma's.
 • Kasteel Drakensteyn indeling.