Home

Saturnus god

Saturn ( Latin: Sāturnus [saːˈturnus]) was a god in ancient Roman religion, and a character in Roman mythology. He was described as a god of generation, dissolution, plenty, wealth, agriculture, periodic renewal and liberation. Saturn's mythological reign was depicted as a Golden Age of plenty and peace Saturnus ( Latijn: Sāturnus [saːˈturnus]) was een god in de oude Romeinse religie en een personage in de Romeinse mythologie. Hij werd beschreven als een god van generatie, ontbinding, overvloed, rijkdom, landbouw, periodieke vernieuwing en bevrijding He is basically a God of Sowing Seeds who made good. Saturnus started out as an old Italian deity in charge of agriculture and time. He looked after the crops and assisted with the growing cycle throughout the year. He had a nice little feast day in the middle of December to tide everyone over until the Spring, and that was that Saturnus. Zijn naam komt van het Romeinse werkwoord serere dat zaaien betekent.Daardoor is Saturnus de god van de landbouw en het uitgezaaide graan en hij wordt ook wel beschouwd als een onderwereldsgod. Hij was samen met de godin Ops en hij is vader van Vesta . Ook deze god had een belangrijke en grote tempel op het Forum Romanum Saturnus (planeet) Saturnus (god) Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillende betekenissen van Saturnus uit elkaar te halen. Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. https://wikikids.nl/index.php?title=Saturnus&oldid=513404

Saturnus is vanuit een 3D oogpunt een planeet van gas. De naam Saturnus is afkomstig van een Romeinse god. Voor de tijd van de Romeinen was Saturnus ook al bekend, het heeft daarom ook vele andere namen. Saturnus wordt in zo'n beetje alle grote en ook minder grote religies aanbeden Hij is een zoon van Uranus en Gaea. Door zijn vader wordt Cronus op een dag naar de aarde gegooid, omdat deze jaloers op hem is. Het Romeinse equivalent van de god Cronus is 'Saturnus'. Saturnus (Cronus), de vader van Jupiter ( Zeus ), verslindt een van zijn kinderen - Peter Paul Rubens. De Titaan neemt echter wraak Saturnus is van de zon af gerekend de zesde planeet in het zonnestelsel en op Jupiter na de grootste. Beide zijn gasreuzen en zogenaamde ' buitenplaneten '. Saturnus is vernoemd naar de Romeinse god van de landbouw, Saturnus . Saturnus is vanaf de aarde met het blote oog zichtbaar en al sinds de prehistorie bekend Een titaan is een soort god. Saturnus is de Romeinse naam, de Griekse naam is Kronos. Kronos was de heer van de tijd en hij vermoordde zijn eigen vader (Uranus) Dit is Uranus, Uranus is de allereerste oppergod (de tweede was Zeus) Saturn, Latin Saturnus, in Roman religion, the god of sowing or seed.The Romans equated him with the Greek agricultural deity Cronus.The remains of Saturn's temple at Rome, eight columns of the pronaos (porch), still dominate the west end of the Forum at the foot of the Clivus Capitolinus. The temple goes back to the earliest records of the republic (6th century bce)

Saturnus is een godheid uit de Romeinse mythologie, de Romeinse god van de landbouw en het uitgezaaide graan, en ook wel als een onderwereldgodheid beschouwd. Zijn vrouw was de godin Ops Saturn Devouring His Son is the name given to a painting by Spanish artist Francisco Goya. According to the traditional interpretation, it depicts the Greek myth of the Titan Cronus (in the title Romanized to Saturn), who, fearing that he would be overthrown by one of his children, ate each one upon their birth

Saturnus is de verste planeet die wij nog met het blote oog kunnen zien en analoog daaraan begrenst hij onze wereld, ons ik. Hij wordt daarom ook vaak als de schaduw voorgesteld, als symbool van begrenzing en de angst om die te overschrijden Het karakter van Saturnus heeft twee kanten: een aardse Steenbok en een meer luchtige Waterman -kant D e god Uranus staat in de Griekse mythologie voor de hemel. Hij is zowel de zoon als echtgenoot van Gaea (moeder aarde) Saturnus is een god uit de Romeinse mythologie, de god van landbouw en het uitzaaien van graan. Ook wordt hij wel eens als een god van de onderwereld beschouwt. Zijn naam is afkomstig van de Latijnse woorden satus en saturare, die gezaaid en verzadigen betekenen Saturnus (mythologie) Saturnus is e god uut de Romeinsche mythologie, de Romeinsche god van de landbouw en 't uutgezoaid groan. Ie wordt ook wel anzien lyk god van den oenderweireld. Zyn Latynsche noame zou kommn van satus (= gezoaid, cfr. sator = zoaier ), van serĕre ( zoain ), en ook van saturare (= verzoadign )

Tijdens de gouden eeuw regeerde koning Saturnus dus samen met koning Janus. Van koning Janus werd gezegd dat hij twee gezichten had, een om naar het verleden te kijken en een om naar de toekomst te staren. Een goede koning hield immers zowel met het verleden als met de toekomst rekening voor zijn beleid Saturnus herinnert ook aan moeite en plichtmatige inspanning, dus staat hij ook als de god van de kleine luiden, die zich altijd moeten afbeulen voor weinig beloning. Evenzo vindt diegene die al geslagen is, hier zijn houvast. Het plichtsbesef wordt benadrukt, de grootheid van de overwonnenen, die verder moeten vechten, verder moeten leven Kronos was getrouwd met zijn zus Rhea. Ze hadden kinderen, maar die at hij op uit angst voor een voorspelling dat z'n kinderen hem van de troon zouden stoten. Nadat Zeus, voor de Romeinen Jupiter, hem had verdreven vestigde Kronos zich in Italië. Door de Romeinen werd hij vereerd als Saturnus

Goltzius (1597) Saturnus is een godheid uit de Romeinse mythologie, de Romeinse god van de landbouw en het uitgezaaide graan, en ook wel als een onderwereldgodheid beschouwd De god Saturnus wordt van oudsher in mythes en sprookjes beschouwd als een persoonlijkheid waar niet veel goeds van te verwachten valt. Ook in de astrologie is het niet anders: overal waar (in de horoscoop) Saturnus de scepter zwaait, heerst armoede, eenzaamheid, melancholie, pijn, frustratie, teleurstelling, angst en verdriet Oudweb - saturnus - oudweb. Dit is een weergave van een oud, heel oud netwerk: de mens, zon en maan, en de levenschenkende god. De mens maakte deze god tot Meester van de Hemel, Heer van het Leven, Schenker van de Vruchtbare Aarde, kortom de Allerhoogste God. Zeker in een gebied waar iedereen direct of indirect afhankelijk was van de landbouw.

Saturnus. Saturnus - 1) oud-Italische god van het zaaien en de vruchtbaarheid; gehuwd met Ops en later met den Gr. Cronus vereenzelvigd. 2) alchemistische naam voor lood, leeft nog voort in: boom van saturnus, d. i. loodboom, saturnisme, loodvergiftiging, enz ROMA - Saturnus. Saturnus, oude italische god van de landbouw en het uitgezaaide graan, ook wel als een onderwereldgodheid beschouwd. Zijn naam werd in de oudheid verklaard uit satus ('gezaaid'), serere ('zaaien'), saturare ('verzadigen'), maar deze etymologie is niet zonder problemen Saturnus is de zesde planeet vanaf de zon (9,5 AE) en op Jupiter na de grootste planeet van ons zonnestelsel. Hij is vernoemd naar de Romeinse god van de landbouw. Saturnus is al in 1610 door Galileo ontdekt. De planeet is zo groot dat hij makkelijk met het blote oog valt waar te nemen. Saturnus is beroemd om zijn ringen die rond de evenaar lopen..

Saturnus is genoemd naar de god van de landbouw of wordt ook de 'ringplaneet' genoemd. Saturnus is de op één na grootste planeet in het zonnestelsel. Saturnus doet er zo'n 29,46 jaar over om een baantje rond de zon af te leggen Wij hebben de namen voor de dagen van de week, net als die voor de maanden, ontleend aan de Germanen en de Romeinen. De Romeinen hadden van de Grieken het gebruik overgenomen om de dagen te noemen naar hemellichamen: de zon, de maan en vijf planeten. Deze planeten waren op hun beurt genoemd naar goden. De Germanen hebben vier van die godennamen. Saturn was a Roman god of Agriculture who ruled in a Golden Age, a time of peace and prosperity among men. He is viewed as the Roman version of the Greek god, Cronus - god of the universe. Scholars illustrate the similarity between Roman and Greek mythology, with the gods having different names, but the roles and legends connected to them being almost identical Saturnus (Saturnus) was een Romeinse god met een soortgelijke geschiedenis naar Cronus uit de Griekse mythologie. Vaak afgebeeld in de kunst een zeis die werd hij beschouwd als een agrarische god, vooral geassocieerd met zaad-maïs zwaaiende. Het festival van de Saturnalia, vernoemd naar hem, was een van de meest belangrijke en levendige.

Saturnus is (vanaf de zon gezien) de zesde planeet van ons zonnestelsel.Net als Jupiter is Saturnus een gasreus (Uranus en Neptunus worden ijsreuzen genoemd). Saturnus heeft dus ook geen vast oppervlak om overheen te lopen. De reuzenplaneet is vernoemd naar de Romeinse god van de landbouw Saturnus is de god van de landbouw. In het Latijns heet deze dag 'dies saturni'. Opvallend is dat in de talen Italiaans, Frans en Spaans de naam Saturnus niet terug komt. In plaats daarvan zijn de namen gebaseerd op het woord sabbat, uit het Hebreeuws. Dat geldt ook voor het Duitse 'Samstag' God van het schoffelen en wieden: Saturnus: God van de landbouw en het uitgezaaide graan: Sequana: Godin riviergodin van de Seine: Silvanus: God van de wouden en bossen: Sol: God van de zon: Somnus: God van de slaap en slaapwandelen: Spes: Godin van de hoop: Sterculius: God vruchtbaarheidsgod van mest- poep

De oorsprong van deze thermale baden. De oorsprong van de thermale baden van Saturnia gaat terug naar de tweede eeuw voor Christus. Volgens een oude mythe zou deze spa ontstaan zijn als straf van de god Saturnus. Een kokende stroom water zou de mensen destijds op betere gedachten moeten brengen, in plaats van alleen maar oorlogen te voeren Mercurius (god van de handel) - Hermes in het Grieks Mercurius was de zoon van Jupiter en Maia, de dochter van de Titan Atlas. Hij was de boodschapper van de goden. Mercurius was ook de god van de handel en handelaars. Hij heeft heel wat eigenschappen van de Griekse god Hermes. Hij staat bekend om zijn grapjes die hij uithaalt en om zijn snelheid

Mythology. In an ancient myth recorded by Hesiod's Theogony, Cronus envied the power of his father, Uranus, the ruler of the universe.Uranus drew the enmity of Cronus's mother, Gaia, when he hid the gigantic youngest children of Gaia, the hundred-handed Hecatoncheires and one-eyed Cyclopes, in Tartarus, so that they would not see the light Jupiter is vernoemd naar de Romeinse god Jupiter en de grootste planeet van ons zonnestelsel. 6. Saturnus. Saturnus is vernoemd naar de Romeinse god Saturnus. 7. Uranus. Uranus is vernoemd naar de Griekse god Uranus. Uranus staat voor de hemel. 8. Neptunus. Neptunus is vernoemd naar de Romeinse god van de zee. Het zijn dus allemaal heel oude namen

Saturnus. Saturnus is de op één na grootste planeet van ons sterrenstelsel. De planeet is een gasplaneet en vernoemd naar de Romeinse god van de landbouw. De tweede gasplaneet in het rijtje vanaf de zon. De enige met goed zichtbare ringen die je met een verrekijker al kunt zien. Deze planeet staat 1.427 miljoen kilometer van de zon Every god in Roman mythology had its reign, even though the supreme god was still Jupiter. In the time of Saturn's rule, myths tell stories about abundance and wealth which were never seen before. The reign of Saturn was known as the Golden Age which is the reason why the Temple of Saturn housed the state treasury SATURN [ Saturnus ], a god of ancient Italy, whom the Romans, and till recently the moderns, identified with the Greek god Cronus. 1. Cronus was the youngest of the Titans, the children of Sky (Uranus) and Earth (Gaea). Besides the Titans, Sky and Earth had other children, the Cyclopes and the Hundred-handers Saturnus is de zesde planeet vanaf de zon (9,5 AE) en op Jupiter na de grootste planeet van ons zonnestelsel. Hij is vernoemd naar de Romeinse god van de landbouw. Saturnus is al in 1610 door Galileo ontdekt. De planeet is zo groot dat hij makkelijk met het blote oog valt waar te nemen Vanaf de zon is Saturnus de zesde planeet. Het is boven dien de verst verwijderde planeet die we gemakkelijk met het blote oog kunnen zien. De afstand tot de zon bedraagt gemiddeld 1.427.000.000 kilometer. Dat is bijna 10 keer zo ver van de zon als de aarde. De planeet heeft bijna 30 jaar nodig om éénmaal om de zon te bewegen. Dat is dan ook de reden waarom wij Saturnus soms jarenlang in.

Saturnus. Saturnus was de god van de landbouw in de Romeinse mythologie. In het Grieks heette hij Cronos, de zoon van Uranus en Gaia, en de vader van Zeus (Jupiter). Het woord zaterdag is afgeleid van Saturnus. In de Romeinse mythologie toen Jupiter (Zeus) omlaag kwam van de troon, vluchtte Saturnus (Cronus) naar Rome en werd de Gouden Eeuw. Op dit deel van de inspiratiesite van Cora van Vliet en Jan de Graaf vind je een rondgang door de astronomie, de mythologie, de astrologie en de psychologie van de kosmos. Dit is pagina 7/18 met informatie over de planeten als archetypen en persoonlijkheden. Elk mens is een zonnestelsel in het klein. We dragen de warmte van de Zon in ons hart; Venus zet ons op het erotische pad en Mercurius is. Het is begonnen met heidense feestdagen, zoals de Romeinse saturnalia. Dat was een feest voor Saturnus, de god van de landbouw. Het boek Een jaar vol feesten zegt: 'De winterzonnewende werd bij de Romeinen gevierd op 25 december en stond garant voor een serieuze feesthappening Saturn Devouring His Son is the name given to a painting by Spanish artist Francisco Goya.According to the traditional interpretation, it depicts the Greek myth of the Titan Cronus (in the title Romanized to Saturn), who, fearing that he would be overthrown by one of his children, ate each one upon their birth. The work is one of the 14 Black Paintings that Goya painted directly onto the walls. Hij is vernoemd naar de god Saturnus. Ook wel de god van de landbouw. Uranus. Uranus is vernoemd naar de Griekse god Uranus. Dat staat voor hemel. Neptunus. Neptunus is vernoemd naar de Romeinse god van de zee, daarom is hij ook blauw. Pluto. Sinds 2006 word Pluto geen planeet meer genoemd

Saturnus, onze (karma) planeet, de wachter op de drempel in Schorpioen, zorgt dat alles naar boven komt, alles wordt opgegraven, òok op persoonlijk vlak, niets blijft verborgen. Saturnus is de planeet van vormkracht, van chronisch, van beperking. Een greep uit de CV van Saturnus in Schorpioen God van het vuur. Eros. Cupido. God van de liefde. Persephone. Proserpina. Godin van de onderwereld en de lente

Saturn (mythology) - Wikipedi

Dit macabere schilderij van Goya behoort tot zijn serie 'Zwarte schilderijen', die hij tussen 1819 en 1823 maakte. De kunstenaar bracht ze aan op de gepleisterde wanden van zijn in 1819 gekochte villa 'Quinta del sordo', even ten Westen van Madrid. Dit schilderij verbeeldt de naargeestige mythe van de Romeinse God Saturnus, die zijn zoon opeet De zesde planeet vanaf de zon gezien, is Saturnus. De planeet is vernoemd naar de god van tijd en landbouw. Saturnus is de verste planeet die je kan zien zonder telescoop. Vroeger bestond Saturnus alleen uit ijs en rotsen maar omdat er erg veel gassen rond die planeet waren heeft Saturnus die met zijn zwaartekracht naar zich toegetrokken en opgegeten. Daardoor verging al het ijs en steen en. De naam is een verbastering van het Latijnse: dies Saturni, naar de god Saturnus, god van de landbouw. Zaterdag is half ontleend, half vertaald uit het Latijn: saturni dies. De spelling met -u- (zatur-, saturdag) komt vanaf de 16de tot diep in de 19de eeuw voor; mogelijk onder invloed van de naam van de Romeinse god en daarmee ook de plannet. Saturnus. Saturnus is vanaf de zon de zesde planeet die we tegenkomen! Saturnus is vernoemd naar de Romeinse god van de landbouw. Die god heette Saturnus! Wist je dat het woord zaterdag komt van Saturnus? Het woord zaterdag komt dus ook van de Romeinse god. Klik op de video om Saturnus van dichtbij te bekijken

Wel kun je ijs terugvinden op de ring van Saturnus! Saturnus staat misschien wel het meest bekend om de ring die om zich heen zit. Deze ring bestaat dus voornamelijk uit ijsdeeltjes met puin en stof. De planeet is vernoemd naar de Romeinse god van rijkdom en landbouw, genaamd Saturnus Belangrijkste thema's in uw persoonlijke ontwikkeling, door Robert Hand. In deze gratis korte versie van de Prognose Horoscoop, worden enkele, desalniettemin belangrijke transits uit uw geboortehoroscoop besproken Saturnus, de Romeinse god van de landbouw, is de zesde planeet vanaf de zon. Na Jupiter is hij ook de grootste gasreus in ons zonnestelsel. Zijn diameter bedraagt 120.536 kilometer. Saturnus is sterk afgeplat. Het verschil tussen de diameter van de polen en de evenaar bedraagt maar liefst 10%. Dit wordt veroorzaakt door zijn snelle rotatie. SATURNUS. Kinderpleinen is een gratis startpagina voor het onderwijs, mede mogelijk gemaakt door adverteerders. De website is er voor leerkrachten en leerlingen. Let op! Bij Pleinderpleinen zijn ze niet voor kinderen afgeschermd en beveiligd. Voor Kinderpleinen echter wel behalve bij Google

Saturnus (mythologie) - Saturn (mythology) - xcv

 1. De oude god Saturnus (Kronos bij de Gr.) verslond al zijn kinderen, daar hij van hen zijn ondergang duchtte (beeld: de tijd verslindt zich zelf en verwoest ook, wat hij gemaakt heeft). Zijn gemalin Rhea echter wist enkele kinderen (een zestal: Jupiter, Neptunus, Pluto, Juno, Vesta en Ceres) te redden
 2. Saturnus Ruimte. 4 5 1. Planeet Baan Heelal. 17 40 2. Icon Planeet Saturnus. 25 8 38. Schip Boot Oceaan. 50 38 3. Zonnestelsel Planeten
 3. Neptunus heeft maar liefst 165 jaar nodig om één keer om de zon te draaien. Dat doet de planeet met een snelheid van 5,4 kilometer per seconde. Na één omloop rond de zon heeft de planeet een afstand van ruim 28 miljard kilo meter afgelegd! Evenals Jupiter, Saturnus en Uranus, heeft ook de planeet Neptunus een ringenstelsel

SATURNUS - the Roman God of Farming (Roman mythology

Saturnus - Romeinse gode

 1. Vandaag is het absolute hoogtepunt van een fenomeen dat sinds het jaar 1623 niet meer is gezien: Jupiter en Saturnus staan op het oog heel dicht bij elkaar. Sterrenkundigen zijn opgetogen: Het is.
 2. Saturnus is die sesde planeet van die Son af. Dit is 'n gasreus en die tweede grootste planeet in die sonnestelsel ná Jupiter. Die planeet is vernoem na die Romeinse god Saturnus en sy simbool is 'n gestileerde weergawe van Saturnus se sekel (♄). Vergelyking in grootte met die Aarde. Saturnus het 'n kenmerkende ringstelsel wat hoofsaaklik.
 3. In de schoolbanken leerden we dat Jupiter, die als vijfde planeet om onze zon draait, de grootste is in ons zonnestelsel.De gasreus draagt niet voor niets de naam van de Romeinse oppergod Jupiter, de god van de hemel.Jupiter werd al eeuwen geleden bestudeerd door astronomen als Galilei en Cassini
 4. saturnus is de op een na grootste planeet. de naam saturnus komt van een romeinse god van de landbouw. saturnus is de 6de planeet van ons zonnestelsel. saturnus is een gas planeet. saturnus heeft 62 manen. filmpje over saturnus. saturnus heeft ook orkanen en die orkanen zijn wel 50 keer groter dan op aarde,.
 5. Geschiedenis. Saturnus kent een rijke geschiedenis aangezien dit object al heel vroeg in de geschiedenis van de mensheid werd waargenomen. Deze planeet werd in de Romeinse mythologie genoemd naar de god van de landbouw en de visvangst maar was bij de Hindu's dan weer gekend als Sani die de rechter was onder alle planeten

Saturnus - Wikikid

Saturnus ontmaskerd - Indigo Revolutio

Templo de Saturno, Roma - Ideia de MarketingSaturnus - Paragnostenchat

Cronus - de vader van Zeus (Griekse mythologie) Historie

De acht verheven aartsengelen - Samaël (Satan) Samaël, of Samuël, is een van de meest omstreden aartsengelen. Hij wordt de gevallen engel Satan genoemd, hoewel hij dat in de Hebreeuwse religieuze teksten beslist niet is. Ook Samaël zou het slachtoffer zijn geworden van zijn eigen hoogmoed, een opstandige engel die in het geweer kwam tegen. Allah (God) Amaunet (Godin) Amon Sakka Saturnus Sedna Sekhmet . Selket Serapis Seth Shiva . Sif Sinann Sita Sjoe . Skanda Sobek Sokaris Sopdet . Sri-Laksmi Sucellus Sulis Surya . T. Taranis Tatenen Tefnut Teshub Tethra . Tethys Teutatès Tezcatlipoca Theia Themis . Thor Thoth Tislit Titanen Tlaloc Kronos is inderdaad Saturnus en Bellona moet inderdaad Victoria zijn. Deze heb ik vervangen. Het is wel degelijk Dionysos, Artemis en Athena, maar de extra type-ins zijn toegevoegd. Ook de extra type-ins bij Hepaistos zijn toegevoegd

Saturnus (planeet) - Wikipedi

 1. Janus - Janus is een maan van Saturnus. De naam is gebaseerd op de Romeinse god met twee gezichten die tegelijkertijd naar voren en achteren kijken. Janus was de god van het begin en het einde, de toekomst en het verleden. Deze naam past mooi bij een evenwichtig karakter. Mars - De planeet Mars eert de oorlogsgod in de Romeinse mythologie
 2. Saturnus kan verwijzen naar: Saturnus (god), een figuur uit de Romeinse mythologie Saturnus (planeet), een van de planeten binnen ons zonnestelsel Saturnus (Hovhaness), een compositie van Alan Hovhaness, gewijd aan de planeet Saturnus (astrologie), een astrologische planeet Saturnus (raket), een rakettenfamilie waaronder: Saturnus I Saturnus IB Saturnus V Saturnus INT-21 Een Amerikaanse.
 3. Saturnus (Romeinse god) Hoogsilezisch Woordherkomst en -opbouw. Afgeleid van het Latijse Saturnus; Zelfstandig naamwoord. Saturn Saturnus; vanaf de zon gezien, de zesde planeet van ons zonnestelsel, de planeet met het ringenstelsel Saturnus; een van de Romeinse goden; Meer informatie. Zie Wikipedia voor meer informatie
 4. saturnus. God van de landbouw Saturnus is de Romeinse god van de landbouw die later werd gelijkgesteld aan de Griekse Kronos. Zijn kinderen waren o.a. Jupiter, Ceres en Iuno. Ops, godin van de aarde en vruchtbaarheid was zijn gemalin. Volgens de overleveringen werd hij verjaagd door zijn eigen zoon Jupiter, waarna hij werd uitgenodigd naar.
 5. Saturnus V Mijn god, ons gebouw is aan het schudden! Het grote impactbestendige raam trilt! We houden het vast met onze handen! Kijk die raket de wolken ingaan op 3000 voet
 6. Saturnus c (genitive Saturnus) Saturn (Roman god) Saturn, the sixth planet from the Sun in our solar system. West Frisian Etymology (This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium.) Pronunciation . IPA : /saˈtørnəs/ Noun.

2. Hoe komen planeten aan hun naam? Planete

 1. de zevende dag der week; werd in het oude Egypte naar de planeet Saturnus, door de Grieken naar den god Kronos (hèmera Kronoe = dag van Kronos), door de Romeinen naar den god Saturnus genoemd (dies Saturni = dag van Saturnus). De Joden noemden den zevenden dag Sabbat en vierden hem als rustdag. Ofschoon de Kerk de viering van den Sabbat opga..
 2. der groot dan Jupiter (ongeveer een derde van de massa), maar dankzij zijn imposante ringenstelsel is hij
 3. Saturnus is genoemd naar de god van de landbouw. Saturnus is de op één na grootste planeet in het zonnestelsel. Het woord zaterdag komt van Saturnus. Saturnus was de eerste planeet waarvan we de ringen konden zien. Pas veel later werden ook rond Jupiter, Uranus en Neptunus ringen gezien
 4. Saturnus In de Romeinse mythologie was Saturnus de god van de landbouw. Saturnus is duidelijk zichtbaar met het blote oog. Galileo was in 1610 de eerste die Saturnus observeerde door een telescoop. Galileo merkte eigenaardige verschijnsels rond Saturnus op maar kon er niet achter komen wat het was
 5. De keuze viel uiteindelijk op de Griekse god Uranus, de god van de hemel en de vader van Saturnus volgens de Griekse mythologie. Uranus komt van het Griekse woord 'ouranus' dat 'hemel' betekent. Lees meer over de andere planeten in het zonnestelsel

Jupiter was de god van de donder, de bliksem en de Romeinse staat en van alle mensen. Bij belangrijke (politieke) beslissingen ging men eerst naar de tempel van Jupiter om raad te vragen. Jupiter is een zoon van Saturnus ( Chronos ) en Rhea, de vrouw van Saturnus. Al de kinderen die Rhea gebaard had moesten in zee geworpen worden, weg ermee. Neptunus is de achtste en verste planeet vanaf de Zon. De atmosfeer van Neptunus heeft een blauwe kleur die past bij zijn naam Neptunus, de Romeinse god van de zee. Neptunus is een ijsreuzenplaneet. Dit betekent dat het een gasoppervlak heeft zoals de gasreuzenplaneten, maar het de kern bestaat uit rots Anubis was the Greek name for another Jackal-headed Egyptian God associated with Pluto or Mercury and understood as a God of Death, mummification and the underworld. In The Omen film series (1976-2016), developed by Jewish creator David Seltzer, the child Antichrist Damien Thorn, is discovered to have jackal blood and is the son of Satan and a female Jackal Saturnus heeft minstens 19 manen. De ringen rond Saturnus zijn kleine rotsjes die rond de planeet zweven. In het binnenste van de planeet, zit waarschijnlijk een vaste kern, die 20 keer zo zwaar is als de Aarde. De buitenkant van Saturnus bestaat uit gas. Saturnus is bijna negen en een half keer zo groot als de Aarde Saturnus Saturnus is de zesde planeet, gerekend vanaf de zon. Het is na Jupiter de grootste planeet, en heel erg bekend door zijn ringen om de planeet heen. Zijn naam komt van de Romeinse mythologie, de God van landbouw. De kleur is geel en bevat vele strepen. Saturnus heeft ook wel 65 manen. Het is de laatste planeet die je met het blote oog.

Saturn Roman god Britannic

De god Saturnus als personificatie van de planeet Saturnus met zijn attributen, een sikkel en een slang die zichzelf in de staart bijt. De god houdt zijn zoon vast om hem te verslinden. Bij zijn voeten zijn de sterrenbeelden Waterman en Steenbok weergegeven, zijn planetenkinderen Romeinse naam: Saturnus Griekse naam: Kronos Functie:God van de landbouw, onderwereld en leven en dood Attributen: Een sikke Ontdek de perfecte Saturnus stockillustraties van Getty Images. Kies uit premium Saturnus beelden van de hoogste kwaliteit

Saturnus (god) - Wikiwan

Saturnus ken meerdere betaikenissen hebben: Planeet mit de grootste ringen in ons zunnesysteem: Saturnus (planeet) Reumse god: Saturnus (god) Dit is een döärverwyssyde, et is bedoold üm de verskillende beteykenissen en gebruken van Saturnus uut te düden. Up disse syde ståt de verskillende beteykenissen van Saturnus uutdüded, mid. Saturnus is van de zunne af gerekend de zesde planete in ons zunnestelsel en op Jupiter na de grootste. Beide gasreuzen zijn zogenaamde 'buutenplaneten'. Saturnus is vernoemd nae de Romeinse god van de landbouw, Saturnus.Saturnus is a sinds de prehistorie bekend Saturnus, Romeinse god van de landbouw, verslindt één van zijn kinderen. In de nis staat zijn attribuut, een zeis. Onder de prent staat het opschrift DIVORVM GENITOR SVMMI SATVRNVS OLYMPI. Kopie naar een prent van Giovanni Jacopo Caraglio

Saturn Devouring His Son - Wikipedi

Aitne = 1) Dochter van Kronos 2) Griekse god 3) Maan van Jupiter. Kronos = Categorie: Grieks - Romeins Kronos, in de Griekse mythologie de jongste van bet Griekse reuzengeslacht der Titanen, zoon van Ouranos en Gaia. Hij is gehuwd met Rhea De Tempel van Saturnus op het Forum. Met de Clivus Capitolinus er omheenslingerend is de Tempel van Saturnus waarschijnlijk een van de belangrijkste tempels in Rome. Zelfs na de val van het rijk blijft het een van de populairste attracties. Gewijd aan de vader van Juppiter, de god van de landbouw, was deze tempel een van de eerste op het forum Voor Osho heeft geestelijk leven een andere betekenis dan tempels of kerkenbezoeken of heilige boeken lezen of God aanbidden. Er is voor hem een oprecht individualisme nodig, ( waterman op cusp 9 en Heer 12 is Venus in 8, Venus vierkant Uranus) het staat geen enkele afhankelijkheid toe. -Saturnus in huis 8 Saturnus was de god van de landbouw in de Romeinse mythologie. In het Grieks heette hij Cronos, de zoon van Uranus en Gaia, en de vader van Zeus (Jupiter). Het woord zaterdag is afgeleid van Saturnus. De planeet is prima te zien met het blote oog en dus al in de oudheid bekend. Galileo Galilei heeft in 1610 voor het eerst een, toen recent.

kosmologie en astrologie - 15

Horoscoop: Planeet Jupiter Sterrenbeeld is een bekend begrip. Planeten, hun betekenis en invloed in de horoscoop zijn minder bekend. Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto: iedere planeet symboliseert een kenmerkend behoeftepatroon met daaruit voortvloeiende drijfveren Neptunus, god van de zêe (Poseidon by de Griekn) Pluto, god van den oenderweireld (Hades by de Griekn) Quirinus, e vroege Romeinsche god die tegoare mè Jupiter en Mars dêel uutmakte van den archaïsche goodntrias. Ie was de beschermgod van de Quirites, de Romeinsche burgers; Saturnus, de Romeins

Uranus - God uit de Griekse mythologie Historie

Romeinse God: Saturnus, Venus, Juno, Nep : Bron: Wikipedia: Amazon.nl: Boeken Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools die nodig zijn om u in staat te stellen aankopen te doen, uw winkelervaring te verbeteren en onze diensten aan te bieden, zoals beschreven in onze Cookieverklaring

Encyclopédie Larousse en ligne - Rubens, Saturne dévorantOrigins of Saturday sabbathSaturnus (planeet) - WikikidsAncient Roman Festivals, Celebrations and Holidays L - O