Home

Naamsaanneming 1811 Drenthe

In Drenthe gaan de gemeenten, die de burgerlijke stand moeten bijhouden, in het eerste halfjaar van 1811 geleidelijk over tot de invoering hiervan. Ook worden registers van naamsaanneming aangelegd. De wet bepaalde wie als ambtenaar van de burgerlijke stand mocht optreden Familienamen 1811. In 1811 werd het dragen van een familienaam verplicht en moest elk gezinshoofd de gekozen naam op het gemeentehuis laten registreren. Vooral in het noorden en oosten van Nederland waar velen nog geen familienaam gebruikten, betekende dit een grote verandering. Omdat veel mensen niet konden lezen en schrijven en er ook geen. Naamsaanneming. Bij Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 ter uitvoering van de wet van 11 Germinal XI (1 april 1803) werd aan alle ingezetenen van de Hollandse departementen die nog geen vaste familienaam bezaten, bevolen om binnen één jaar na afkondiging van het decreet een naam aan te nemen

Burgerlijke stand - Encyclopedie Drenth

TRESOAR - Familienamen 181

Familienamen 1811 . Zoek op: Zoeken kan op 1 of meer woorden en met wildcard (*) Voorbeeld: boer* hen der registers van den Burgerlijken Stand in Drente, dateerend van 1811 tot en met 1842 bewaard worden. Wendt men zich echter tot het Rijksarchief in Drente, dan dient men te bedenken, dat diegenen, die sibbekundige opsporingen doen, n.1. het personeel der afdeeling Sibbekunde, niet beschikken over den kwartierstaat, dien men reeds voor zichzel Registers van Naamsaanneming in Zuid-Holland 1811-1812 en 1826-1827. In de provincie Zuid-Holland had ten tijde van de inlijving van Nederland bij Frankrijk (1810-1813) bijna iedereen al een vaste achternaam

Naamsaanneming Uit de oude Koektromme

Naamsaanneming 1811 inschrijving in 1811 te Beetsterzwaag

Provincie Drenthe, index dopen en trouwen 1600-1811 [ZOEK] Provincie Drenthe, index begraven 1600-1811 [ZOEK] Provincie Drenthe, index en afbeeldingen belastingplichtigen bezaaide landen 1612 [ZOEK] Provincie Drenthe, afbeeldingen weerbare mannen 1689 bevat de gemeenten: Assen, Diever, Vledder en Wapstervee Naamsaanneming 1811 inschrijving, 1811, St. Johannesga, Jan Hessels de Vries, AlleFriezen: Naamsaanneming 1811 Naamsaanneming 1811 inschrijving, 1811, Drachten, Rinse Wiebes Elsinga, AlleFriezen: Naamsaanneming 1811 Berend (Jacobs)(1811 bij naamsaanneming: Ennik), werd gedoopt te Giethoorn op 2 juni 1775. Hij huwde te Giethoorn op 11 januari 1807 met Frederika Johanna Wilhelmina Kaempff, geboren te Oldemarkt en gedoopt (Luthers) te Zwolle op 26 juni 1783, dochter van Christiaan Friedrich Kaempff (overleden te Giethoorn op 3 januari .1813) en van Adriaane van Baarsel (overleden te Giethoorn op 29 oktober. Blijkbaar was er iets mis gegaan met de naamsaanneming in 1811, want op 2 december 1828 liet Jacobus de familienaam wijzigen van Kaagmolen tot Kaaijmolen, Die gelegenheid deed zich voor in Drenthe. Nadat in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid was opgericht,.

Helaas ben ik zelf niet in de gelegenheid om naar het Drents archief in assen te gaan, In 1943 is er al onderzoek in Drenthe gedaan naar de nog beschikbare registers van naamsaanneming. Ik neem aan dat in de registers Ruinen 1811 en 1812 de voornamen wel vermeldt zullen zijn Aan de slag. • allegroningers.nl is een uitgebreide bron voor de Groningse genealogie. • Voor informatie vóór 1811, kunt u de doop-, trouw- en begraafboeken inzien in de Groninger Archieven. Deze gegevens zijn ook in te zien op allegroningers.nl. • Naast de DTB-boeken hielden kerken, zogenoemde lidmaten bij ArchiefbewaarplaatsAantal zoek­resultaten per paginaSorteren op kolom. Alle archieven AlleFriezen AlleGroningers Archief De Domijnen Sittard-Geleen Archief Delft Archief Eemland Archief Gent Archief RK Friesland Brabants Historisch Informatie Centrum CODA Documentatiecentrum Maaseik Drents Archief Erfgoed 's-Hertogenbosch Erfgoed Leiden en. Boekbespreking Ïnventaris van het archief van de hypotheekbewaarder te Assen, 1811-1948, voor zover aanwezig in het Rijksarchief in Drenthe door mr. F. Keverling Buisman 1974

Naamsaanneming 1811 inschrijving in 1811 te Drachten

Tresoar beschikt over een schat aan gegevens over je Friese voorouders. Als officieel overheidsarchief worden hier de aktes van de Burgerlijke Stand van alle Friese gemeentes bewaard. Ook de zogenaamde DTBL-boeken, de boeken met de (kerkelijke) gegevens over dopen, trouwen, begraven en lidmaten uit de periode voor 1811 liggen in de depots van. • Roelf Jans neemt tot zijnen geslachtsnaam de naam van Brink aan, Roden (1826) [E.R. Krijthe, 'Naamsaanneming. Invoering van de familienamen', in: Tijdschrift Roon 16 (1994), nr 4, p 6-9]. • Naamsaannemingsregister Lutten 1811: Gerrit Brink, fn. Brink, won. erve Brincks. Henrick ten Brincke, 1474 (schattingsregister van Salland) Trouwboek Nederduits Gereformeerd IJsselmuiden 1737 - 2 maart 1811. (SAK toegang 00027 inv. nr. 668b, 669b, 671) Dit is een bewerking van de indexen gemaakt door Wim Meijberg

Familienamen - Encyclopedie Drenth

Familienamen 1811 - Tresoa

Naamsaanneming der israelieten. Vanaf 18 november 1811 was het verplicht een NOORDWAL. 3 december 1811 Abraham Salomon Koopmans. 3 december 1811 Mozes Emanuel van der Kaars. MOZES EMANUEL VAN DER KAARS. 4 december 1811 David Levi Leefsma. DAVID LEVI LEEFSMA. DAVID LEVI DRENTHE LAUWER MEER Kollum erveen ðraât 0 Gorredijk SCHA_AL t. Batchinformatie voor deze provincie Gemeente-atlas van Nederland in PDF Voor ontbrekende plaatsen en/of akten in de provincie Groningen zie Alle Groningers Geboorten: 1811 t/m 191

Naamsaanneming. Vóór 1811 hadden veel mensen geen vaste familienaam. Men gebruikte een patroniem, een achternaam ontleend aan de voornaam van de vader, die dus veranderde bij elke generatie. Ook was het gebruikelijk een naam te ontlenen aan de boerderij of veldnaam waar men woonde; deze namen wijzigden dus bij verhuizing De achternaam Geerts is een typische patroniem, dat willen zeggen, een naam die verwijst naar de voornaam van iemands vader. Nadat in 1810 het burgerlijk wetboek (Code Civil of Code Napoleon) werd ingevoerd, werd men tussen 1811 en 1812 in de gelegenheid gesteld om in het gemeentehuis officieel een familienaam te bevestigen of aan te nemen in een register van naamsaanneming

28 1880-1890 ingedeeld op naam gezinshoofd: T-Z. 207* 1881-1887 ingekomen personen. 228* 1883-1889 vertrokken personen. 255* 1885-1890 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister. 55 1886-1890 dienstbodenregisters. 208* 1887-1891 ingekomen personen 1400 - Naamsaanneming en - behoud Rotterdam, Hillegersberg en Kralingen, 1811-1812. 1410 - Register van ondertrouw in Rotterdam van 1621-1811. 1430 - Besnijdenissen in Rotterdam 1737-1811. 1440 - Gegevens van de oudste begraafplaatsen en aangegeven sterfgevallen te Rotterdam, 1640-1812. Bewerking van de Collectie Blitz 1.* 5 maart 1812. Jan Fredriks à Stik. Kinderen: Fredrik (31), Jannes (22), Clasina (36) en Hendrika (17). Kleinkinderen: Jesina (dv. Fredrik). Tekend: -. 2.* 5. Naamsaanneming 1812 wed. Pieter Martens, Roelfien Harms Martens, Paterswolde, overleden op 142, kinderen Harm 4, Annegien 9. Deze worden Pieters genoemd bij hun overlijden. Kinderen uit het eerste huwelijk: 1. Hinderkien Martens, geboren 1793 in Eelde, gedoopt 24-3-1793. Kinderen uit het tweede huwelijk: 2

Drents Archief, Archief Dokter: Naamsaanneming op 103, maar Willem Remmelts Meulman is voor de nummerbijschrijving overleden. Gehuwd 5-5-1811 in Eelde met Roelf IJtjes Eikema, geboren 1779 in Roden, gedoopt 19-12-1779, overleden 26-7-1847 in Paterswolde,. Inventaris van het oud-archief van de stad Zutphen - Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 864a Zutphen - Joods Register - Naamsaanneming - Periode 1811-181 De meest uitgebreide gids op het gebied van stamboom, genealogie, familienaam en archieven. De beste websites voor genealogisch onderzoek Literatuurlijst genealogie en geschiedenis provincie Groningen. Deze literatuurlijst is in bewerking. De gemeenten zijn nog niet compleet en wat boektitels betreft, is er ook nog heel veel toe te voegen. Voor nu, voorlopig, een literatuurlijst over de geschiedenis van de volgende Groningse gemeenten en onderwerpen Overleden op: 29 mei 1844. Wonende te : Drachten. Tekst: 77 jr; weduwe; moeder van Jantje (vrouw van Hendrik Wiegers Ruskers, wever. Meppel), Aafke (vrouw van Geert Wiebes Veenstra, touwslager Drachten) en. Hermanus Kiers Vrijburg, idem Bergum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. Bron: Memories van successie 1844

Naamsverandering of naamsaanneming Nationaal Archie

Is this your ancestor? Explore genealogy for Aafke Kornelis (Ieest) Iest born 1802 Drachten (Noorder-Dragten), Smallingerland, Friesland, Nederland died 1867 Zwolle, Overijssel, Nederland including ancestors + children + 3 genealogist comments + more in the free family tree community Op 18 augustus 1811 besloot keizer Napoleon Bonaparte per decreet dat iedereen verplicht werd een achternaam te voeren en zich te laten registreren in een register naamsaanneming. Sebe Wolters heet vanaf dat moment Sebe van der Molen. In 1812 werd door landmeter Le Guilou de Franse kaart van de omgeving Zuidlaren vervaardigd

BHIC zet registers van naamswijziging/naamsaanneming

3.04.12 Inventaris van de registers van naamsaanneming in ..

 1. g van 1811 niet overleefd, althans niet in Groningen; wel was er nog een enkele naamdraagster die in 1857 genoemd wordt in het overlijdensregister van Haarlem
 2. g) met haar man Jan Jochums ZWART en hun kinderen Sjoe[r]d, Meindert en Brand te Langezwaag
 3. g Amsterdam. Book your Hotel in Amsterdam online. No reservation costs. Great rates Naamsaanne
 4. g in 1811 weer officieel de naam Broeils aannam
 5. g 1811Soort registratie: Inschrijving naamsaanne
 6. g Noordwolde.], gedoopt (Hervormd) op 13-10-1811 te Noordwolde

Vóór 1811 33 1811-1838 35 Na 1838 36 1.3 Notarissen 37 1.4 Registers van de burgerlijke stand en retroacta van de burger-lijke stand 37 1.5 Registers van eigendomsovergang 38 1.6 In de provincie werkzame rijksorganen 38 Justitie 38 Financiën 39 Verkeer en waterstaat 40 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 41 Defen Jhr. Johan Rengers Hora Siccama (Groningen, 3 september 1801 - Paterswolde, 25 januari 1891) was een Nederlands burgemeester.. Familie. Siccama, lid van de familie Siccama, werd gedoopt op 9 september 1801 in de A-kerk en werd in het doopregister ingeschreven als Johan Hora, zoon van Wiardus Siccama en Odilia Amelia Rengers. De familie verhuisde naar Hoogezand, waar vader Wiardus notaris werd Bibliografie van Groningen, jaardeel 1996. - Groningen-Haren : Boekhandel Boomker, 1997. - ISBN 9071809455. - 110 p. Duizend jaar Gronings taallandschap : talige ontwikkelingen in cultuurhistorisch perspectief / H. Feenstra Geboren op vrijdag 13 september 1811 te Smilde, gedoopt op zondag 29 september 1811 te Kloosterveen. Overleden op vrijdag 12 juni 1812 te Smilde, 273 dagen oud. 6. Berend Lenten PALS, veenarbeider. Geboren op woensdag 8 september 1813 te Smilde. Overleden op donderdag 16 februari 1893 te Norgervaart, Norg op 79-jarige leeftijd

Drents Archief - Het Geheugen van de Drentse Samenlevin

1811 door ambtenaren opgemaakt. De eerste inschrijvingen in de ge- (Drenthe in 1963 als eerste, Flevo-land bestond nog niet) en drie ste-den(Amsterdam,RotterdamenDen Haag). Verder vond naamsaanneming vooral plaats in plattelandsge-meentes in Friesland, Groningen 18.08.1811 Bij keizerlijk decreet Hieruit volgden vele Registers van Naamsaanneming. Een akte van naamsaanneming uit het Register, laat de aangever van de naam zien en de familienaam die gewenst wordt aan te nemen. Drenthe: familienamen eindigend op -ing en -ink Volgens het register van naamsaanneming, Anloo 1811 nr. 121, heeft Albert Tonnis de naam Niemeijer aangenomen, ook voor zijn zoons Lucas (28 jr.), Albert 3 jr.) en Willem (1 jr.). Hij komt regelmatig voor als ondertekenaar bij diverse boerwilkeuren in Annerveen

Volkstelling - Geheugen van Drenth

 1. Archiefdiensten in Nederland Hieronder volgt een overzicht met archiefdiensten in Nederland met een online databank voor genealogisch onderzoek, gerangschikt per provincie en plaats. Voor een aantal archieven is een (gratis) registratie nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden, zoals het..
 2. g registers) were created to record the family names that were adopted
 3. Dutch Surname Databases. Several years ago, the Meertens Institute in Amsterdam created a database of about 320,000 Dutch surnames, including information about their meanings and origins. Today this database is maintained (and is still being expanded) by the Central Bureau of Genealogy in The Hague. The database is searchable in Dutch or English
 4. g 1811-1826 wordt het niet genoemd. 101. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833. 102. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244. 103
 5. g uit 1811 uit Oude Pekela verloren gegaan. De acte van naamsaanne
 6. Studiezalen open voor bezoek op afspraak. Het is zover! De deuren van onze studiezalen in Deventer en Zwolle staan weer open voor bezoek op afspraak. Wij zijn blij je weer te mogen ontvangen, maar ook digitaal blijven wij voor je klaar staan. Lees het nieuwsbericht >. Richtlijnen. - Bekijk online via het bouwdossier-loket en onze.
 7. Inleiding Hieronder de inhoudsopgave van het Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde van de jaren 1971 t/m 1981. Zie voor nadere informatie o.a. over de wijze van bestellen de beginpagina over Gruoninga.. Wij beantwoorden overigens geen vragen over Gruoninga

(Naamsaanneming Dantumawoude 1811) Op 22.11.1834 staat Wijbe Martens Westra borg betreffende de verkoop van een huis te Westergeest, koopsom fl. 852, koper is Harke Gerbens Hoekstra te Westergeest en verkopers zijn Rinze Rinderts Triemstra te Westergeest en Baukje Rinderts Triemstra te Driesum gehuwd met Wybe Gerlofs Damstra. (Tresoar: NA Op grond van decreten van keizer Napoleon van 18 augustus 1811 en 17 mei 1813 waren alle inwoners van het voormalige Koninkrijk Holland, verplicht hun achternamen te laten registreren. Wie geen vaste achternaam had, moest er één aannemen en daarvan een akte laten opmaken. Deze akten vormden de registers van naamsaanneming Drenthe. F. van Geldorp, Archiefnieuws. Van RA in Zeeland, oprichtring gemeentearchieven. Naamgeving groot probleem. Problemen rond de naamsaanneming. Kind verwekt tijdens huwelijk krijgt naam vader. Registre Civique. In 1796 reeds volkstelling in Limburg. Nationale militie 1811-1923. DE dienstplicht. Gemeentearchief Hoogeveen. 21-7-2021 [Provincie Drenthe - internet] Hoogeveen, transcriptie grondschatting 1756 [PDF] / Hoogeveen, transcript tax ('grondschatting') register 1756 [PDF] 20-7-2021 [Provincie Friesland- internet] Grou, personen begraven in de ref. kerk -1811 / Grou, ref. church burials -1811; 20-7-2021 [Provincie Noord-Brabant - internet In het Nationaal Archief vind je antwoorden op vragen over jouw afkomst, onze geschiedenis en onze samenleving. We helpen je aan nieuwe inzichten door je altijd en overal toegang te geven tot ons nationaal geheugen

Registers van naamsaanneming 1811 Hardenber

Een zeer beknopte opsomming van onze informatiebronnen: Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken van voor 1811, veelal met index; Geïndiceerde overzichten van de Burgerlijke Stand vanaf 1811 (een groot deel van de akten te raadplegen middels microfiches); Volkstellingen van 1748-1795; Registers van naamsaanneming van 1811; Inventaris en excerpten van rechterlijke archieven tot 1811. De meeste in Nederland aangenomen Joodse achternamen zijn echter grofweg te verdelen - naast de traditionele namen Cohen en Levi - in een paar categorieën: plaats van herkomst, patroniem, Frankfurt en beroep. De plaats van herkomst is bij sommige achternamen direct zichtbaar, zoals Van Praag, Metz, Swaab en Elburg Alles Marnegebied met genealogie, familienamen, streekgeschiedenis en recreatie. In het jaar 1829 deed ds. Hendrik de Cock zijn intrede in Ulrum, Marnegebied. Hij onderscheidde zich niet van de meeste predikanten in die dagen. De diepte van zijn schuld tegenover God was hem vreemd. De grootheid van het alles omvattend verlossingswerk van.

Wel in het register van naamsaanneming van 31 december 1811 in Surhuisterveen. Hij was een zoon van Rapke Ritskes Tuinstra en Grietje Hendriks Dijkstra en was bij die naamsaanneming 18 jaar oud. Hij is dus in 1793 geboren. Alle andere kinderen van Rapke Tuinstra werden wel gedoopt, Hendrik niet. Hendrik overleed op 19 oktober 1836 in. Het moment dat uw familie een vaste naam aannam kan zijn vastgelegd in de registers van naamsaanneming. Op grond van decreten van keizer Napoleon uit 1811 en 1813 waren alle inwoners verplicht hun achternamen te laten registreren. Wie geen vaste achternaam had, moest er één aannemen en daarvan een akte laten opmaken In 1811 neemt Auke Hayes de familienaam Van der Meulen aan. Ook voor zijn kinderen: Haye (7), Jefke (9), Jeltje (3) (Tresoar: Mairie Oenkerk, fol. 33v). Yttje, de weduwe van Auke Haijes van der Meulen, is in 1832 eigenaar van twee huizen (1), een boomgaard (2) en moeras (3) te Mûnein dat destijds nog aan een meer genaamd Zwarte Broek lag, zie afbeeldingen A en B

Naamsaanneming 1811 inschrijving in 1811 te Harlingen

Naamsaanneming (1811) Pastoors Predikanten Prenten Proclamaties Quaclappen Quotisatie (1749) Sont-tolregisters Stadsbestuur Straatnamen Straatnamen elders Telefoonboek (1915) Telefoonboek (1917) VOC Wapenborden Wumkes Zeemans-voorzorg (1880) Zoek je huis. Bewoner Jeltje was op dat moment arbeidster. Uit haar tweede huwelijk werden geen kinderen meer geboren. Uit haar huwelijk met Tjibbe Duursma werden wel drie kinderen geboren, twee leefden nog in 1811 bij de naamsaanneming, Douwe (1797-1817) en Sietske (1801-1838) This page lists websites and online resources for genealogy in the Netherlands. Where possible English versions of websites have been given, but many come in Dutch or Frisian only. It is recommended to use Google Chrome and Google Translate for these websites. Some common Dutch terms encountered on websites are given at the bottom of this page

Untitled Document [www

 1. g plaats. Harm laat zich inschrijven als Harmen Mulder . Typerend is dan ook dat hij een paar jaar later overlijdt als Harmen Claasen Mulder . In 1814 staat Haike nog als eigenaar - Harm is op 23-06-1813 overleden - en is winkeliersche, maar het gebouw heeft ook andere gebruiker(s) gekregen
 2. Fraukje werd geboren circa 1743 en is overleden op 03-02-1811 in Lutjegast ongeveer 68 jaar oud. iv. Enne Dirks Wierdsma werd geboren in Lutjegast. Enne was ook bekend als Enne Derks en Enne Ennes Wiersema. Enne trouwde met Elisabeth Harings Siertsema, dochter van Harink Klasens en Geeske Harms, op 21-05-1797 in Grootegast en Doezum
 3. Van de Franse tijd tot de Tweede Wereldoorlog. Met de komst van de Fransen brak er voor de joden een betere tijd aan. Immers de Fransen stonden achter het beginsel van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het was voornamelijk deze gelijkheid die de autoriteiten op 24 juni 1796 deed besluiten dat het betalen van vier zilveren Ducatons voor het.
 4. g is van schippers, die vanaf ongeveer 1937 als inwoner van Hoogeveen geregistreerd staan en hier hun waladres hadden. Opgemaakt door: Wim Standaart dinsdag 26.
 5. Geboren op zondag 7 april 1811 te Eemster, Dwingeloo, gedoopt op maandag 15 april 1811 te Diever. Overleden op zondag 6 augustus 1876 te Eemster, Dwingeloo op 65-jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op zaterdag 27 mei 1837 te Dwingeloo. Echtgenoot is Jan Alberts KOK, 28 jaar oud, lid Bataillon Mobiele Drentsche Schutters
 6. g E.R.Krijthe invoering van de familienamen 10t/m12 Aalbakkers Hinner
 7. gedoopt Eelde, 09-06-1771. Jacob Jans Doedens was te Eelde landbouwer van beroep en in 1764 en in. 1774 komt hij in het Haardstedenregister voor als 'keuter met twee paarden'. Albertje Edens overleed te Eelde omstreeks 1779. In verband met Jacob Jans voornemens te hertrouwen werden op 19-02-1780

* Inclusief kortingen en eenmalige kosten ** De bovenstaande prijzen zijn vergeleken op 09-07-2021. Deze vergelijking is gemaakt a.d.h.v. de informatie van providers op hun website op basis van de volgende internet en TV pakketten voor 12 maanden: Online.nl: Internet en TV, T-Mobile: Internet en TV Fast, KPN: Hussel Internet 100 Mbit/s, televisie, Ziggo: Internet en TV Complete 1 Gemeente archief Nijmegen: akten van NaamsAanneming en NaamsBehoud te Nijmegen, op volgorde van inschrijving, OUDe naam en NIEUWe naam. Index op pagina 23. OUD : Michel Jacobs NIEUW : Jacobson, Michel OPM. : Geboren te Bredevoort, 57 jr., koopman. (Zie ook akte 64.) WIJK : B-037 DATUM : Akte van NaamsAanneming nr. 1 OUD : Joel Nathan Meijer NIEUW : Kuijt, Joel OPM Dwingeloo 29-4-1759, ws. overl. te Ruinerwold vóór 1811, tr. kerk Ruinerwold 24-10-1784 Lucas Jans Preuper, ged. Ruinerwold 15-1-1758 (zoon van Jan Lucas Preuper en Aaltjen/Aeltijn Jans Benthem), landbouwer, overl

Zoon Eelke Klazes werd op 31 december 1770 in Ureterp geboren en hij bleef daar wonen tot zijn overlijden. Toen Eelke in 1812 een achternaam moest aannemen noemde hij zich JONGSMA en gaf op drie kinderen te hebben: Klaas (geb. 1793; bij zijn eerste vrouw Trijntje Klazes) en Siebren (geb. 1802) en Ietje (geb. 1803), beiden bij zijn tweede vrouw. Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven geb 1782 HRL, ovl 3 jul 1847 HRL, huwt met IJtje Lolles vd Meulen op 24 jun 1810 HRL, panbakker, huw.get. bij H.P. van Weerd en G. dekker, 1816, id. bij J.G. Rosskamp en G.J. Krapff, 1839, kind: Dirkje Piers geb 15 mei 1811 HRL, zv Lucas A., en Lolkje . . ; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1816, huw 1839, ovl 1847; P.L.A. en IJtje Lolles van der Meulen. Vereniging Oud Vriezenveen - Watertoren. De watertoren van Vriezenveen is een ontwerp van Hendrik Sangster. Hij bouwde watertorens in de periode 1920-1935. Zijn ontwerpen baarden nationaal en internationaal opzien vanwege hun vaak spectaculaire architectuur. Sangster probeerde in het uiterlijk zowel de functie als de constructieve opzet tot. geb 1785 HRL, ovl 8 nov 1830 HRL, huwt met Christoffel Jacobs de Vries op 5 dec 1811 HRL, haar man was smid. ondertrouw 20 Nov 1811, 1e afk zondag 24 nov 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 1 dec 1811, dv Cornelis Aukes S, en Sjoerdje Meinderts van Laan; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1830, ovl 183

1811 DTB-boeken Werkhoven. 1812 DTB-boeken Eemnes. 1813 Families of South Holland. Cit. Date: 9 january 2005 1814 Genlias / WieWasWie. Cit. Date: 27 june 2004 1815 Ibid. Cit. Date: 22 june 2004 1816 J.C.M. Stravers-IJgosse. Cit. Date: 18 april 2004 1817 Aart van Beuzekom. Cit. Date: 14 december 2003 1818 Rimmie den Uijl. Cit 1760 - 1834 Wouter Jansjen van den Berg 74 74 Geeske Jansjen van den Berg (Leemkuil) 1811 Jannes de Winkel 1820 Jenneke de Winkel (van der Steeg) 1858 - 1935 Jan van den Berg 76 76 1856 Catrina van Ingen 1834 Dirk van den Berg Elisabeth van den Berg (Riemsdijk) 1788 - 1835 Gijsbert van den Berg 47 47 1793 - 1861 Johanna van den Berg (Frederiks) 67 67 1741 - 1803 Remmert van den Berg 62 6 Stamboom vanaf mijn overgrootouders Jalving-Beute-Potkamp-Vahl-- Hillebrand-Treep-Conradi-van der Kolk (Omwille van de privacy van nog levende personen begin ik bij mijn overgrootouders. Informatie over de generaties daarvoor zijn via email te verkrijgen door directe familieleden) Generatie 4 (overgrootouders) 8 Harm Jalving, geb op 9 nov 1877 in Wanneperveen Lunteren 17-3-1846 (NB hier heet zijn moeder Petertje van Wagensveld, sic!), landman wonend te Lunteren, is als hoofd des huisgezins vrijgesteld van militaire dienst en heeft een remplacant aangesteld, bouwman op Schothorst in het Nederwoud onder Lunteren, lid Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Barneveld (1811), ouderling (1811), catechiseermeester (1817) en voorganger (1827, 1830) te.

Naamsaanneming 1811 inschrijving in 1811 te St

Descendants of Peter/Pieter Jans HELDER I.1 Peter/PieterJansHELDER, christened on 26-05-1695 in Pieterburen, died 1771. In Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens (RAG Toeg.nr/invent.nr 734/333,334) wordt op o.a.3 Febr.en 29 April 1747 een zaak behandeld van Hermannus Schonevelt namens zijn overleden moeder Catharina Molanus (doktersweduwe) tegen de diaconie van Leens I.1 Peter/Pieter Jans HELDER, christened on 26-05-1695 in Pieterburen, died <1771.In Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens (RAG Toeg.nr/invent.nr 734/333,334) wordt op o.a.3 Febr.en 29 April 1747 een zaak behandeld van Hermannus Schonevelt namens zijn overleden moeder Catharina Molanus (doktersweduwe) tegen de diaconie van Leens

 • Rondreis Phuket Thailand.
 • Kleine compostbak.
 • Nissan Qashqai prijs.
 • Gradiënt definitie.
 • Keyboard akkoorden gids.
 • Ramen Tongeren.
 • Amerikaanse recepten AH.
 • Inge de Bruijn olympische medailles.
 • Voorgestelde berichten Instagram.
 • Hoeveel km hardlopen per week.
 • PSP kinderspellen.
 • Speciaal onderwijs Rotterdam.
 • Traumaheli Groningen Twitter.
 • Orthomoleculair arts vergoeding OHRA.
 • Houthandel Drachten.
 • Opportunity costs pand.
 • Geosfeer verschijnselen.
 • Wordpad afbeelding achter tekst.
 • Kunstzinnige geschenken museumshop.
 • C format string.
 • Papagayo Beach Resort.
 • Diode spanningsval.
 • Taken docent mbo.
 • Dierenwinkel spinnen.
 • Shell V Power Diesel test.
 • Reinigingsgel vette huid.
 • Hotel Maastricht aanbieding.
 • Flexibele watertank boot.
 • Spellen als Weerwolven.
 • Rvs Draadspanner M6.
 • Morfea behandeling.
 • Marriot nl.
 • Alliantie vrije sector Almere.
 • HBO programma Management.
 • Kastknoppen kinderkamer.
 • Why video marketing.
 • Lamp statische elektriciteit.
 • George Michael Muziek.
 • Gouden neuspiercing dun.
 • Rode Slip.
 • Volkswagen Caddy Maxi tweedehands.